Πανεπιστήμια σε Αυστραλία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Αυστραλία
40 από 42
 • Πανεπιστήμια σε Αυστραλία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
49
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Αυστραλία
 • (41 ίδρυμα και8 κατατάξεις θέματος)
49
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Αυστραλία
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Αυστραλία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Αυστραλία

---
#1 
Monash University
---
#2 
Curtin University
---
#2 
The University of Queensland
---
#2 
The University of Queensland
---
#3 
Australian National University
---
#5 
The University of Melbourne
---
#9 
The University of Queensland
---
#15 
RMIT University, Royal Melbourne Institute of Technology
---
#15 
Queensland University of Technology
---
#16 
Monash University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Αυστραλία2022

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (1202 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #58 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #41 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #2 
 • #33 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (1008 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #33 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #2 
 • #33 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #1 
 • #31 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (418 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #54 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #30 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #7 
 • #164 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (2918 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #54 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #5 
 • #50 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #3 
 • #50 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


 • #4 
 • #57 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #57 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #4 
 • #52 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (1158 αξιολογήσεις)
 • #6 
 • #70 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #4 
 • #45 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #5 
 • #56 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (542 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #132 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #7 
 • #90 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #8 
 • #168 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (488 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #111 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #8 
 • #109 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #6 
 • #156 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (779 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #143 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #9 
 • #137 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #9 
 • #207 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


 • #12 
 • #193 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #15 
 • #222 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #10 
 • #219 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (986 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #192 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #14 
 • #195 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #15 
 • #267 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


 • #16 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #10 
 • #185 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #14 
 • #257 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (4087 αξιολογήσεις)
Card image

 • #18 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #13 
 • #193 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #12 
 • #245 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (569 αξιολογήσεις)
 • #23 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #11 
 • #190 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #16 
 • #285 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (305 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #19 
 • #300 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #13 
 • #253 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (496 αξιολογήσεις)
 • #14 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #20 
 • #316 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #18 
 • #316 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (96 αξιολογήσεις)
 • #19 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #16 
 • #266 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #11 
 • #243 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (291 αξιολογήσεις)
 • #22 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #12 
 • #192 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #17 
 • #290 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (970 αξιολογήσεις)
 • #24 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #21 
 • #363 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #19 
 • #324 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (452 αξιολογήσεις)
Card image

 • #25 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #18 
 • #296 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #23 
 • #372 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (6 αξιολογήσεις)
 • #15 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #25 
 • #501 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #27 
 • #474 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #17 
 • #293 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #20 
 • #355 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (150 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #23 
 • #461 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #22 
 • #366 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (405 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #22 
 • #425 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #21 
 • #362 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (267 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #170 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #26 
 • #511 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #33 
 • #497 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


 • #17 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #35 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #26 
 • #460 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (352 αξιολογήσεις)
Card image

 • #27 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #28 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #25 
 • #446 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


 • #32 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #27 
 • #561 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #24 
 • #427 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (176 αξιολογήσεις)
Card image

 • #28 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #29 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #30 
 • #487 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 3.5 / 5.0 (202 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #33 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #28 
 • #474 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (626 αξιολογήσεις)
Card image

 • #30 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #24 
 • #481 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #34 
 • #500 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (274 αξιολογήσεις)
 • #31 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #31 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #36 
 • #506 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (87 αξιολογήσεις)
Card image

 • #35 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #32 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #37 
 • #511 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (122 αξιολογήσεις)
Card image

 • #36 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #30 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #35 
 • #505 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (495 αξιολογήσεις)
 • #33 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #37 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #31 
 • #493 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (27 αξιολογήσεις)
 • #37 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #36 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #32 
 • #494 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (205 αξιολογήσεις)
Card image

 • #34 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #38 
 • #533 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #36 
 • #1265 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (144 αξιολογήσεις)
Card image

 • #34 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #29 
 • #483 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #29 
 • #1032 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 25 Απριλίου, 2022]


Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (71 αξιολογήσεις)
 • #38 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #39 
 • #534 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #38 
 • #1434 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#40

Australian Defence Force Academy

 • #40 
 • #583 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #42 
 • #9815 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#41

Macquarie Bank, LTD

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (87 αξιολογήσεις)


ΑυστραλίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +61

 • Θρησκεία:
 • Καθολικισμός  23%
 • Αγγλικανισμός  13%
 • Ηνωμένη Εκκλησία Αυστραλίας  4%
 • Ισλάμ  3%
 • Ορθοδοξία  2%
 • Πρεσβυτεριανισμός  2%
 • Βουδισμός, Σιντοϊσμός  2%
 • Ινδουϊσμός  2%
 • Αθεϊστές, αγνωστικιστές και χωρίς ταξινόμηση  40%
 • Άλλες θρησκείες: Βαπτισμός, Πεντηκοστιαλισμός, Ισλάμ  9%
 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Αυστραλία:
 • 1. Σίδνεϊ: 4,600,000
 • 2. Μελβούρνη: 4,300,000
 • 3. Μπρίσμπεϊν: 2,189,878
 • 4. Περθ: 1,900,000
 • 5. Αδελαΐδα: 1,200,000

Το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο σε Αυστραλία:

Sydney International Airport (SYD): 40.796.000 επιβάτες / έτος; 3 τερματικοί σταθμοί (terminals); 9χλμ. από Σίδνεϊ κέντρο της πόλης

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Αυστραλία

google static map google map control google map control

The University of Sydney βρίσκεται στη θέση #1 σε Αυστραλία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 123 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Αυστραλία The University of New South Wales βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 52 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το The University of New South Wales έχει περαστεί σε λίστα

Το Monash University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αυστραλία για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Monash University περιλαμβάνεται.

Το Curtin University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αυστραλία για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Curtin University περιλαμβάνεται.

Το The University of Queensland έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αυστραλία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The University of Queensland περιλαμβάνεται.

Το The University of Queensland έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αυστραλία για Αθλητική Επιστήμη (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The University of Queensland περιλαμβάνεται.

Το Australian National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αυστραλία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Australian National University περιλαμβάνεται.

Το The University of Melbourne έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αυστραλία για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The University of Melbourne περιλαμβάνεται.

Το The University of Queensland έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αυστραλία για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The University of Queensland περιλαμβάνεται.

Το RMIT University, Royal Melbourne Institute of Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αυστραλία για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το RMIT University, Royal Melbourne Institute of Technology περιλαμβάνεται.

Το Queensland University of Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αυστραλία για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Queensland University of Technology περιλαμβάνεται.

Το Monash University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αυστραλία για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Monash University περιλαμβάνεται.

Το The University of New South Wales έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αυστραλία για Αρχιτεκτονική, Κατασκευές & Σχεδιασμός (Αρχιτεκτονική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The University of New South Wales περιλαμβάνεται.

Το The University of Sydney έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αυστραλία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The University of Sydney περιλαμβάνεται.

Το Sydney, University of Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αυστραλία για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Sydney, University of Technology περιλαμβάνεται.

Το The University of Melbourne έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αυστραλία για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The University of Melbourne περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Oceania:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Επιρροή Έρευνας 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Best universities in the Asia-Pacific region:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Citations 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Most Innovative Universities Asia Pacific:
Όγκος πατεντών 11.11%
Επιτυχία πατεντών 11.11%
Παγκόσμιες πατέντες 11.11%
Παραπομπές πατεντών 11.11%
Ποσοστό πατεντών με παραπομπές/ Επιρροή πατεντών με παραπομπές 11.11%
Πατέντα προς Επιρροή Παραπομπής Άρθρων 11.11%
Βιομηχανική Επιρροή Παραπομπών Άρθρων 11.11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11.11%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής