Πανεπιστήμια σε Αυστραλία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Αυστραλία
40 από 42
 • Πανεπιστήμια σε Αυστραλία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
28
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Αυστραλία
 • (22 ίδρυμα και6 κατατάξεις θέματος)
28
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Αυστραλία
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Αυστραλία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Αυστραλία

---
#2 
The University of Queensland
---
#2 
Griffith University
---
#5 
Australian National University
Βιοτεχνολογία
#7 
The University of Queensland
---
#15 
RMIT University, Royal Melbourne Institute of Technology
---
#16 
The University of Queensland
---
#16 
Queensland University of Technology
---
#18 
The University of Sydney
---
#27 
Sydney, University of Technology
Στατιστική
#35 
The University of Melbourne

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Αυστραλία2021

#1

The University of Melbourne

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (991 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #31 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #3 
 • #41 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #1 
 • #28 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Australian National University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (410 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #59 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #1 
 • #31 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #8 
 • #174 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

The University of Queensland

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (2897 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #62 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #5 
 • #46 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #3 
 • #48 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

The University of New South Wales

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (1120 αξιολογήσεις)
 • #6 
 • #67 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #4 
 • #44 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #5 
 • #58 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

The University of Sydney

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (1181 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #51 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #2 
 • #40 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #2 
 • #31 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

The University of Western Australia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (529 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #139 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #7 
 • #92 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #7 
 • #161 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

The University of Adelaide

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (479 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #118 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #8 
 • #106 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #6 
 • #149 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

Sydney, University of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (773 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #160 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #9 
 • #133 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #11 
 • #250 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#9

Queensland University of Technology

Card image

 • #11 
 • #186 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #14 
 • #217 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #9 
 • #231 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#10

Macquarie University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (955 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #195 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #12 
 • #214 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #15 
 • #293 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


 • #17 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #10 
 • #196 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #14 
 • #269 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#12

Curtin University of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (4072 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #13 
 • #217 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #10 
 • #246 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#13

RMIT University, Royal Melbourne Institute of Technology
RMIT University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (569 αξιολογήσεις)
 • #23 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #15 
 • #223 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #16 
 • #296 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#14

Deakin University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (93 αξιολογήσεις)
 • #19 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #16 
 • #275 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #12 
 • #257 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#15

Griffith University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (297 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #18 
 • #303 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #13 
 • #266 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#16

The University of Newcastle

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (285 αξιολογήσεις)
 • #21 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #11 
 • #197 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #18 
 • #325 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#17

La Trobe University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (485 αξιολογήσεις)
 • #16 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #21 
 • #398 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #19 
 • #334 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#18

University of South Australia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (966 αξιολογήσεις)
 • #24 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #17 
 • #295 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #17 
 • #304 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#19

James Cook University

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (142 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #25 
 • #462 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #22 
 • #387 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#20

University of Tasmania

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #19 
 • #308 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #21 
 • #366 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#21

Swinburne University of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (447 αξιολογήσεις)
Card image

 • #25 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #20 
 • #372 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #23 
 • #399 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#22

Flinders University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (388 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #23 
 • #423 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #20 
 • #365 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#23

University of Canberra

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (261 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #184 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #24 
 • #456 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #31 
 • #512 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#24

Australian Catholic University

Card image

 • #18 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #34 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #27 
 • #489 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#25

Victoria University

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.5 / 5.0 (201 αξιολογήσεις)
Card image

 • #27 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #27 
 • #551 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #28 
 • #498 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]

 • #31 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #28 
 • #571 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #25 
 • #442 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#27

Edith Cowan University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (339 αξιολογήσεις)
Card image

 • #28 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #30 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #26 
 • #467 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#28

University of Southern Queensland

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (176 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #32 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #33 
 • #526 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#29

Bond University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (617 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #22 
 • #414 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #37 
 • #552 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#30

Charles Darwin University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (271 αξιολογήσεις)
 • #30 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #31 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #36 
 • #550 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#31

Southern Cross University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (82 αξιολογήσεις)
Card image

 • #33 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #33 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #39 
 • #559 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#32

Central Queensland University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (121 αξιολογήσεις)
Card image

 • #35 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #29 
 • #591 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #35 
 • #548 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#33

University of the Sunshine Coast

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (490 αξιολογήσεις)
 • #34 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #32 
 • #520 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #34 
 • #965 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#34

Charles Sturt University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (28 αξιολογήσεις)
Card image

 • #36 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #35 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #29 
 • #508 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#35

Federation University Australia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (206 αξιολογήσεις)
Card image

 • #37 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #34 
 • #540 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #37 
 • #1238 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]

#36

University of New England

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (139 αξιολογήσεις)
Card image

 • #36 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #30 
 • #510 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #28 
 • #1618 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


 • #4 
 • #49 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #4 
 • #48 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #6 
 • #98 
THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 19 Νοεμβρίου, 2020]


#38

The University of Notre Dame Australia

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (69 αξιολογήσεις)
 • #38 
 • #555 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #38 
 • #1315 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #33 
 • #3088 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#39

Western Sydney University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #24 
 • #433 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #18 
 • #384 
RUR World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#40

Australian Defence Force Academy

 • #40 
 • #578 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]

#41

Macquarie Bank, LTD

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (82 αξιολογήσεις)

#42

Fashion Design Studio - TAFE


ΑυστραλίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +61

 • Θρησκεία:
 • Καθολικισμός  23%
 • Αγγλικανισμός  13%
 • Ηνωμένη Εκκλησία Αυστραλίας  4%
 • Ισλάμ  3%
 • Ορθοδοξία  2%
 • Πρεσβυτεριανισμός  2%
 • Βουδισμός, Σιντοϊσμός  2%
 • Ινδουϊσμός  2%
 • Αθεϊστές, αγνωστικιστές και χωρίς ταξινόμηση  40%
 • Άλλες θρησκείες: Βαπτισμός, Πεντηκοστιαλισμός, Ισλάμ  9%
 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Αυστραλία:
 • 1. Σίδνεϊ: 4,600,000
 • 2. Μελβούρνη: 4,300,000
 • 3. Μπρίσμπεϊν: 2,189,878
 • 4. Περθ: 1,900,000
 • 5. Αδελαΐδα: 1,200,000

Το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο σε Αυστραλία:

Sydney International Airport (SYD): 40.796.000 επιβάτες / έτος; 3 τερματικοί σταθμοί (terminals); 9χλμ. από Σίδνεϊ κέντρο της πόλης

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Αυστραλία

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

The University of Melbourne βρίσκεται στη θέση #1 σε Αυστραλία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Αυστραλία Australian National University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 31 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Australian National University έχει περαστεί σε λίστα

Το The University of Queensland έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αυστραλία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The University of Queensland περιλαμβάνεται.

Το Griffith University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αυστραλία για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Griffith University περιλαμβάνεται.

Το Australian National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αυστραλία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Australian National University περιλαμβάνεται.

Το The University of Queensland έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αυστραλία για Μηχανική (Βιοτεχνολογία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The University of Queensland περιλαμβάνεται.

Το RMIT University, Royal Melbourne Institute of Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αυστραλία για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το RMIT University, Royal Melbourne Institute of Technology περιλαμβάνεται.

Το The University of Queensland έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αυστραλία για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The University of Queensland περιλαμβάνεται.

Το Queensland University of Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αυστραλία για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Queensland University of Technology περιλαμβάνεται.

Το The University of Sydney έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αυστραλία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The University of Sydney περιλαμβάνεται.

Το Sydney, University of Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αυστραλία για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Sydney, University of Technology περιλαμβάνεται.

Το The University of Melbourne έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αυστραλία για Μαθηματικά (Στατιστική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The University of Melbourne περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Oceania:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Επιρροή Έρευνας 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World's Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Best universities in the Asia-Pacific region:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Citations 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Young University Rankings:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Most Innovative Universities Asia Pacific:
Όγκος πατεντών 11.11%
Επιτυχία πατεντών 11.11%
Παγκόσμιες πατέντες 11.11%
Παραπομπές πατεντών 11.11%
Ποσοστό πατεντών με παραπομπές/ Επιρροή πατεντών με παραπομπές 11.11%
Πατέντα προς Επιρροή Παραπομπής Άρθρων 11.11%
Βιομηχανική Επιρροή Παραπομπών Άρθρων 11.11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11.11%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής