Ανθρωπιστικές Επιστήμες Bachelors & Masters στο Λονδίνο (Humanities)

Ενδιαφέρεσαι για προγράμματα σπουδών εκτός Λονδίνου;
47 Ανθρωπιστικές Επιστήμες Προγράμματα σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο.
 • 3 Career Options for Humanities and Liberal Arts College Graduates | Vlogs by Dr. Dan #11
  1/1

Εξειδικεύσεις εντός: Ανθρωπιστικές Επιστήμες

 • Αγγλικά
 • Ιστορία
 • Θρησκευτικές Σπουδές
 • Ιστορία της Τέχνης
 • Φιλοσοφία
 • Ξένες Γλώσσες
 • Εθνικές Σπουδές

Δεξιότητες που οι απόφοιτοι θεωρούν χρήσιμες για την εργασία τους σε Ανθρωπιστικές Επιστήμες

 • Κριτική σκέψη
 • Δημιουργική σκέψη
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Διαπροσωπικές και ηγετικές δεξιότητες
 • Ικανότητα να διαβάζει καλά και να αφομοιώνει πολλές πληροφορίες.
 • Επίλυση προβλημάτων
 • ικανότητες οικοδόμησης σχέσεων

Συχνές ερωτήσεις

Η τιμή του ενοικίου στο Λονδίνο έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στα συνολικά έξοδα διαβίωσης. Η επιλογή του τόπου διαμονής στο Λονδίνο θα έχει τεράστια διαφορά στο κόστος ζωής. Οι φοιτητές που σπουδάζουν στο Λονδίνο πληρώνουν κατά μέσο όρο 67% περισσότερα για ενοίκιο από ό,τι οι φοιτητές στο υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο. Το συνολικό κόστος διαβίωσης των φοιτητών στο Λονδίνο θα είναι περίπου 34% υψηλότερο από ό,τι στο υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο.