Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία Bachelors & Masters στο Λονδίνο (Environmental and public health)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Middlesex University 50% 7% 0% £14000 85 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 50% 7% 0% £14000 85 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 50% 7% 0% £13750 85 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 50% 7% 0% £14500 85 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 50% 7% 0% £14050 85 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 92% 2% 11% £14500 96 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 52% 15% 35% £13320 108 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 92% 2% 11% £14500 96 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 52% 15% 35% £13320 108 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London - - - - - Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Croydon College - - 35% £6995 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 67% - 10% - 99 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 67% - 10% £9925 99 Uxbridge Oncampus μερική απασχόληση
London Metropolitan University 67% - 10% £1805 99 London Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London 67% - 10% - 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 67% - 10% £15576 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 67% - 10% £6615 99 Uxbridge Oncampus μερική απασχόληση
University of Greenwich 67% - 10% - 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 50% 7% 0% - 85 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 93% 1% 5% - 144 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Σχετικά Θέματα:

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Δεξιότητες που οι απόφοιτοι θεωρούν χρήσιμες για την εργασία τους σε Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία

 • Δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας
 • Διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Στενή προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Ικανότητα ανάλυσης
 • Επίλυση προβλημάτων
 • Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
 • Γνώση λογισμικού προγραμματισμού επιχειρησιακών πόρων
 • Γνώση και υπόβαθρο στις φυσικές επιστήμες
 • Πειστική επικοινωνία
 • Απογωγική συλλογιστική
 • Κριτική σκέψη

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία από University of East London

40% Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας
5% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
5% Αναψυχή, ταξίδια και συναφή επαγγέλματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών
5% Διδάσκοντες επαγγελματίες
5% Επαγγέλματα εξυπηρέτησης πελατών
5% Συνεργάτες επαγγελματίες πρόνοιας και στέγασης
5% Επαγγέλματα υπηρεσιών προστασίας
5% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
5% Επαγγελματίες νοσηλευτές

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία.

Συχνές ερωτήσεις

Το πρόγραμμα σπουδών: Δημόσια Υγεία στο University of West London έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 93 στα 100. Συμμετείχαν 15 ερωτηθέντες.

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία ήταν £25000 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £23345 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £269915 χρόνια μετά την αποφοίτηση.