Writtle University College
Κτηνιατρική φυσιοθεραπεία MVetPhys
Writtle University College - Writtle University College

Βασικά Στοιχεία Σπουδών

μισθός

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε άλλες κτηνιατρικές επιστήμες (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £21525 £21433 £23263
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £19198 - £23679 £17575 - £24837 £18725 - £27075

Περιγραφή προγράμματος σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών Κτηνιατρικής Φυσικοθεραπείας μας είναι το πρώτο ολοκληρωμένο μεταπτυχιακό (MVetPhys) στο Ηνωμένο Βασίλειο που είναι διαπιστευμένο από το Register of Animal Musculoskeletal Practitioners (RAMP)

Τα μαθήματα BSc (Hons) Animal Therapy, Canine Therapy, Equine Sports Therapy and Rehabilitation και MVetPhys Veterinary Physiotherapy είναι διαπιστευμένα από το Animal Health Professions Register (AHPR).

Γιατί πρέπει να σπουδάσετε Κτηνιατρική Φυσικοθεραπεία στο WUC...

 • Τα μαθήματά μας είναι διαπιστευμένα από την Εθνική Ένωση Κτηνιατρικών Φυσικοθεραπευτών (NAVP).

 • Μετά την επιτυχή απόκτηση του MVetPhys θα μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για εγγραφή, ώστε να γίνετε πλήρως εγγεγραμμένος κτηνιατρικός φυσιοθεραπευτής.

 • Θα έχετε την ευκαιρία να μελετήσετε μια σειρά θεμάτων - από χειροθεραπείες, ηλεκτροθεραπείες, εμβιομηχανική και αθλητική ιατρική - που αφορούν κυρίως άλογα και σκύλους.

 • Θα έχετε πρόσβαση στις εγκαταστάσεις μας στην πανεπιστημιούπολη, όπως ο διάδρομος νερού για ιπποειδή και το κέντρο κυνοθεραπείας.

 • Θα διδάσκεστε από εξειδικευμένο ακαδημαϊκό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων έμπειρων κτηνιατρικών φυσικοθεραπευτών.

 • Θα λάβετε υποτροφία για να πληρώσετε για ένα επαγγελματικό προσόν μασάζ ζώων από το Equinenergy/ Caninenergy, το οποίο θα διευρύνει περαιτέρω τις δεξιότητές σας.

 • Το μάθημα Κτηνιατρικής Φυσικοθεραπείας σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε ένα προσόν που θα ενισχύσει τις επαγγελματικές σας ευκαιρίες και θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε όλες τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για μια ικανοποιητική καριέρα στον παραεπαγγελματικό κλάδο.

 • Θα διδαχθείτε επαγγελματικές δεξιότητες από εσωτερικούς θεραπευτές (ειδικούς της NAVP και της McTimoney) καθώς και από κτηνιατρικούς φυσιοθεραπευτές της βιομηχανίας.

 • Οι θεραπευτές μας έχουν εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία σε μια σειρά από μεθόδους, όπως ηλεκτροθεραπεία, μασάζ, μυοπεριτονιακή απελευθέρωση, βελονισμό και τεχνικές κινητοποίησης μεταξύ άλλων.

 • Θα επωφεληθείτε από την εδραιωμένη φήμη μας στον κλάδο.

Το Integrated Masters in Veterinary Physiotherapy (MVetPhys) είναι ένα καινοτόμο τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το οποίο επιτρέπει στους σπουδαστές να προχωρήσουν μέσω ενός προγράμματος υψηλής ποιότητας σε προπτυχιακό επίπεδο απευθείας σε ένα τέταρτο έτος σε επίπεδο μάστερ, ολοκληρώνοντας με ένα MVetPhys Veterinary Physiotherapy, το οποίο είναι το πρώτο Integrated Masters (MVetPhys) στο Ηνωμένο Βασίλειο που είναι διαπιστευμένο από το Register of Animal Musculoskeletal Practitioners (RAMP).

Το τετραετές πρόγραμμα (480 πιστωτικές μονάδες), για το οποίο οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης για όλα τα τέσσερα έτη σπουδών μέσω του Student Finance, δίνει στους φοιτητές μια θαυμάσια ευκαιρία να διαπρέψουν τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε επαγγελματικό περιβάλλον δίπλα σε επαγγελματικά καταρτισμένους κλινικούς ιατρούς. Το ολοκληρωμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα επιτρέψει επίσης στους φοιτητές να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στο RAMP, στο μητρώο επαγγελμάτων υγείας των ζώων (AHPR) και στην Εθνική Ένωση Κτηνιατρικών Φυσικοθεραπευτών (NAVP).

Καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος θα διδάσκονται επαγγελματικές δεξιότητες από έναν αριθμό εξειδικευμένων στελεχών μας. Οι κτηνίατροί μας θα συμμετέχουν στην παροχή κλινικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της ανατομίας και της φυσιολογίας και της εμβιομηχανικής. Οι ειδικευμένοι κτηνιατρικοί φυσιοθεραπευτές μας, οι οποίοι έχουν εκτεταμένη εμπειρία στην υδροθεραπεία ιπποειδών και στην αποκατάσταση σκύλων, θα διδάσκουν για την αποκατάσταση, τα προγράμματα θεραπευτικής άσκησης και την ηλεκτροθεραπεία. Το προσωπικό μας που συμμετέχει στην παροχή τόσο ακαδημαϊκών όσο και θεραπευτικών δεξιοτήτων παρέμβασης, έχει εκτεταμένη εμπειρία τόσο με πελάτες ιπποειδών όσο και με πελάτες σκύλων.

RAMP standards meet human equivalent requirements for the three regulated professions (chiropractic, osteopathic and physiotherapy) and are recognised by insurance companies and vets.

Accredited by the National Association of Veterinary Physiotherapists (NAVP) for the purpose of eligibility for registration with that body.

Accredited by the National Association of Veterinary Physiotherapists (NAVP) for the purpose of eligibility for registration with that body.

RAMP standards meet human equivalent requirements for the three regulated professions (chiropractic, osteopathic and physiotherapy) and are recognised by insurance companies and vets.

Τι θα μάθεις

Περιεχόμενο προγράμματος: Ως φοιτητής/φοιτήτρια του προγράμματος σπουδών: Veterinary Physiotherapy, MVetPhys θα παρακολουθήσεις τα εξής μαθήματα.

Στάδιο 1

Σε αυτή την ενότητα οι φοιτητές θα εισαχθούν στις θεμελιώδεις έννοιες της συμπεριφοράς των ιπποειδών και των σκύλων, από την εξέλιξη έως την εξημέρωση, και θα διερευνήσουν τι οδηγεί τη συμπεριφορά των ζώων. Αυτό θα συνδεθεί στη συνέχεια με το τι παρακινεί το ζώο κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και τη θεωρία μάθησης που κρύβεται πίσω από αυτή. Οι φοιτητές θα εξασκηθούν στην ορθή αναγνώριση της γλώσσας του σώματος που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συμπεριφορικού ρεπερτορίου και των δύο ειδών, κατηγοριοποιώντας και προσδιορίζοντας πότε και γιατί είναι πιθανό να παρατηρήσουμε αυτές τις συμπεριφορές τόσο σε φυσικό όσο και σε οικιακό περιβάλλον. Οι σπουδαστές θα μάθουν να διακρίνουν τις συμπεριφορές που προκαλούνται από πόνο και φόβο και όχι από ανυπακοή, σε μια σειρά από καταστάσεις που διερευνούν τον χειρισμό, την ιππασία, τα κοινωνικά και άλλα προβλήματα που αφορούν τις αλληλεπιδράσεις ανθρώπου-ζώου και ζώου-ζώου. Θα γίνουν συγκρίσεις και αντιθέσεις μεταξύ των ειδών ιπποειδών και σκύλων με έμφαση στις δεξιότητες που είναι σημαντικές για τον θεραπευτή σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον. Θα υπάρχει μια συνεπής σύνδεση με τη σημασία της ανάπτυξης αυτών των δεξιοτήτων παρατήρησης ως θεραπευτής κατά την αξιολόγηση ενός ζώου για θεραπευτική παρέμβαση.

Αυτή η ενότητα έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει την κατανόηση των φοιτητών της σχέσης μεταξύ δομής και λειτουργίας σε μια σειρά από είδη θηλαστικών, εξερευνώντας την ανατομική ποικιλομορφία και τον φυσιολογικό έλεγχο των κύριων συστημάτων του σώματος. Διδάσκεται στο πρώτο εξάμηνο του πρώτου έτους και βασίζεται στις έννοιες που αναπτύχθηκαν στο μάθημα Βιολογικές Διεργασίες και παρέχει μια θεωρητική βάση για την πρακτική εκτροφή που καλύπτεται στο μάθημα Διαχείριση Ζώων.

Αυτή η ενότητα έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τους φοιτητές να εκτιμήσουν το ευρύ φάσμα των απόψεων, τόσο ιστορικών όσο και κοινωνικών, της ηθικής των ζώων και να αξιολογήσουν ηθικά επιχειρήματα σε σχέση με τη χρήση των ζώων. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν την κατανόηση της έννοιας της συνείδησης και της αίσθησης στα διάφορα είδη και της σχέσης τους με τον πόνο και την ταλαιπωρία. Το μάθημα θα υποστηρίξει τη μελέτη άλλων ενοτήτων και θα παρέχει ένα θεμέλιο που οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τη λήψη ηθικών αποφάσεων σχετικά με τα ζώα στα μελλοντικά τους επαγγέλματα, καθώς θα αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους στην αιτιολόγηση των απόψεων και των απόψεών τους. Οι φοιτητές θα συζητήσουν τη σημασία της αυξανόμενης επιστημονικής γνώσης και των τεχνολογιών στη σύγχρονη κοινωνία και την αλλαγμένη προοπτική των σχέσεων ανθρώπου-ζώων.

Αυτή η ενότητα αναπτύσσει τις γνώσεις και την κατανόηση των φοιτητών σχετικά με τη βιοχημική βάση της διατροφής των σκύλων και των ιπποειδών. Η δομή των υδατανθράκων, των πρωτεϊνών και των λιπών μελετάται στο πλαίσιο της φυσιολογίας της πέψης, της παροχής ενέργειας και του μεταβολισμού. Στη συνέχεια, οι επιστημονικές αρχές εφαρμόζονται στην πρακτική της διαμόρφωσης σιτηρεσίων που χρησιμοποιούνται στη διατροφή διαφόρων τύπων σκύλων και αλόγων. Η ενότητα αυτή αναπτύσσει επίσης την κατανόηση της διατροφής στο πλαίσιο της υγείας και των επιδόσεων των σκύλων και των ιπποειδών.

Αυτή η ενότητα έχει ως στόχο να εισάγει τον σπουδαστή σε ένα ευρύ φάσμα εννοιών που πρέπει να αντιμετωπιστούν όταν εργάζεται προς την κατεύθυνση μιας καριέρας στη θεραπεία. Θα επιτρέψει στους σπουδαστές να αποκτήσουν κατανόηση των δεξιοτήτων ασφαλούς και θεραπευτικού χειρισμού που είναι απαραίτητες όταν τα ζώα είναι αγχωμένα, αντισταθμίζουν τραυματισμό ή έχουν άλλες ενδείξεις συμπεριφοράς. Οι σπουδαστές θα έχουν επίσης την ευκαιρία να δουν μια επιλογή από στατικές και δυναμικές συνεδρίες εδάφους και ιππασίας, όπου οι σπουδαστές θα ενθαρρύνονται να συζητήσουν και να αξιολογήσουν αυτά που βλέπουν. Αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει την ανάπτυξη της πλάγιας σκέψης και των δεξιοτήτων ερμηνείας ιδιαίτερα σε σχέση με τον τρόπο πορείας του αλόγου και του σκύλου. Αυτές οι συνεδρίες θα περιλαμβάνουν επίσης τη χρήση βοηθημάτων εκπαίδευσης τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ένα αποτέλεσμα αποκατάστασης και όχι μόνο ως εργαλείο εκπαίδευσης. Οι κτηνιατρικοί φυσικοθεραπευτές πρέπει να έχουν ενσυναίσθηση και διαίσθηση στην επαγγελματική τους ζωή και η ενότητα στοχεύει επίσης να αρχίσει να αναπτύσσει δεξιότητες ψηλάφησης και ψηλάφησης. Η ενότητα θα ασχοληθεί επίσης με παράγοντες όπως η φυσική κατάσταση του θεραπευτή και η εμβιομηχανική του σώματος για τη μείωση των τραυματισμών.

Αυτή η ενότητα έχει ως στόχο να αξιοποιήσει τις υπάρχουσες γνώσεις των φοιτητών σχετικά με την ανατομία και τη φυσιολογία των ιπποειδών. Παρέχει στον σπουδαστή λεπτομερή γνώση της μυοσκελετικής δομής του αλόγου και περιγράφει λεπτομερώς τις σχέσεις μεταξύ της νευρολογικής λειτουργίας και της φυσιολογικής/ανώμαλης μυϊκής λειτουργίας. Επικεντρώνεται στη μορφή και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του σώματος, συσχετίζοντας σαφώς τη μορφή με τη λειτουργία. Παρέχει λεπτομερή εκτίμηση της οστεολογίας, της μυολογίας, της αρθρολογίας και της νευρολογίας.

Πολλαπλοί παράγοντες επηρεάζουν την απόδοση των αλόγων σε καθημερινή βάση, μεταξύ αυτών που έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή, θα ήταν η χρήση του εξοπλισμού ιππασίας και εκπαίδευσης και η πεταλωτική. Αυτή η ενότητα έχει ως στόχο να επικεντρωθεί στη διερεύνηση των φυσικών αντιδράσεων των αλόγων κατά τη διάρκεια της προπόνησης και της απόδοσης στην τοποθέτηση και την εφαρμογή μιας ποικιλίας εξοπλισμού ιππασίας και προπόνησης. Η ενότητα διευκολύνει επίσης την κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας της σωστής πεταλωτικής και πεταλωτικής σε σχέση με την καλή κίνηση.

Στάδιο 2

Αυτή η ενότητα έχει ως στόχο να καθοδηγήσει τον σπουδαστή στις διαδικασίες αποκατάστασης μετά από τραυματισμό κατά τη διάρκεια επιδόσεων ή άλλους τραυματισμούς που απαιτούν περίοδο αποκατάστασης. Εξετάζει τις διαδικασίες του τραυματισμού και της αποκατάστασης στο σώμα και δίνει τη δυνατότητα στο σπουδαστή να συνδέσει την αποκατάσταση και το χρονικό διάστημα του τραυματισμού με το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επιστροφή στην απόδοση. Δίνει έμφαση στη σημασία της αποκατάστασης για την αποφυγή νέων τραυματισμών.

Αυτή η ενότητα θα εισάγει τους φοιτητές σε θεωρίες που σχετίζονται με την κίνηση. Θα καλύψει τους βασικούς νόμους της κίνησης, την κίνηση των βλημάτων και άλλες φυσικές θεωρίες που θα βοηθήσουν στην κατανόηση της κινητικής και κινηματικής της κίνησης από τους φοιτητές. Οι φοιτητές θα εξερευνήσουν την κίνηση των ζωικών σωμάτων αναλύοντας διαφορετικούς τύπους κίνησης και θα είναι σε θέση να συζητήσουν τους ανατομικούς και μηχανικούς λόγους πίσω από την κίνηση. Οι γνώσεις αυτές θα εφαρμοστούν σε ένα ευρύ φάσμα ειδών και καταστάσεων χρησιμοποιώντας τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές συνεδρίες.

Αυτή η ενότητα διερευνά τους μηχανισμούς που εμπλέκονται στις ανοσολογικές αντιδράσεις και εξετάζει τις επιπτώσεις των παθογόνων και παρασιτικών οργανισμών στον οργανισμό. Εξετάζονται οι αρχές της προληπτικής ιατρικής και της φαρμακολογίας και οι ρόλοι του κτηνιάτρου και του διαχειριστή ζώων στον έλεγχο και τη θεραπεία των ασθενειών.

Ο ρόλος της αποκαταστατικής ιατρικής στην κτηνιατρική πρακτική εξελίσσεται συνεχώς και η εκμάθηση της εργασίας ως μέρος μιας διεπιστημονικής ομάδας είναι ζωτικής σημασίας. Οι σπουδαστές θα μάθουν το πεδίο άσκησης και τη νομοθεσία για μια σειρά από βοηθητικούς επαγγελματίες και θα αναπτύξουν βασικές δεξιότητες για να εργάζονται δίπλα τους. Οι φοιτητές θα αξιολογήσουν επίσης μια σειρά διαφορετικών μηχανισμών αποκατάστασης, προκειμένου να κατανοήσουν αποτελεσματικά τη θέση τους στην ιατρική αποκατάστασης. Οι σπουδαστές θα ενθαρρυνθούν να θέτουν ερωτήματα και να αξιολογούν μια σειρά από παραεπαγγελματίες και θεραπείες χρησιμοποιώντας τόσο ανεκδοτολογικές όσο και επιστημονικές πληροφορίες, με αποτέλεσμα την αυξημένη εκτίμησή τους για την πολύπλοκη φύση αυτού του θέματος. Η ανάλυση των στοιχείων για τη διαμόρφωση μιας στέρεης βάσης επιχειρημάτων είναι απαραίτητη για όσους εισέρχονται στον τομέα της θεραπείας ζώων, προκειμένου να εκπαιδεύσουν κατάλληλα τον απλό κόσμο, καθώς και να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά μεταξύ των παραεπαγγελματιών και να διατηρήσουν την ευημερία των ζώων στο πλαίσιο της φροντίδας τους.

Οι σπουδαστές θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις κυτταρικές επιδράσεις που λαμβάνουν χώρα στους μυϊκούς ιστούς κατά την ατροφία και την υπερτροφία, καθώς και κατά τη διάρκεια δυσλειτουργικών καταστάσεων, όπως όταν εμφανίζεται οίδημα ή/και προσκόλληση. Περαιτέρω γνώσεις θα αποκτηθούν σχετικά με τις νευρολογικές διεργασίες και πώς αυτές αποτελούν ζωτικό συστατικό της κίνησης. Οι νευρολογικές οδοί του πόνου θα διδαχθούν επίσης κατά τη διάρκεια αυτής της ενότητας. Τα πρακτικά στοιχεία της ενότητας θα επικεντρωθούν σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων ψηλάφησης των φοιτητών στη θέση των μυών, καθώς και στην αναγνώριση των διαφόρων ιστικών καταστάσεων.

Οι σπουδαστές πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογούν την κίνηση ενός ζώου και να τη συνδέουν με τη λειτουργικότητα πριν από τη θεραπευτική παρέμβαση- η ενότητα αυτή αρχίζει να αναπτύσσει τις ικανότητες παρατήρησης του σπουδαστή. Τους εισάγει επίσης σε έναν αριθμό ολιστικών θεραπειών. Τονίζεται η σημασία του θεραπευτή των ζώων σε σχέση με την ενίσχυση της μυϊκής λειτουργίας με τη χρήση διαφόρων τεχνικών. Για να γίνει αυτό, ο θεραπευτής πρέπει να αναπτύξει μέσω της παρατήρησης και της αφής την ικανότητα να αναγνωρίζει την ένταση, τους περιορισμούς και τις αλλαγές στον μυϊκό τόνο. Θα υπάρχει η ευκαιρία να εργαστείτε με ζώα χρησιμοποιώντας μασάζ, μυοπεριτονιακή απελευθέρωση και θεραπεία σημείων πυροδότησης για να αρχίσετε να αναπτύσσετε αυτές τις σημαντικές δεξιότητες. Είναι επίσης σημαντικό για έναν θεραπευτή μασάζ να αναγνωρίζει πότε μπορεί να χρειάζονται άλλες μέθοδοι για την ενίσχυση της φυσιολογικής και ψυχολογικής αποκατάστασης. Στο μάθημα θα συμπεριληφθούν διαλέξεις/επιδείξεις για τη χειροπρακτική, την αρωματοθεραπεία ζώων, τη βελονισμό και την κρανιο-σακραλγική θεραπεία, ώστε να ενισχυθούν οι υπάρχουσες γνώσεις και να κατανοηθούν οι έννοιες πίσω από τις φυσικές, ενεργειακές και θεραπευτικές θεραπείες. Κατά τη διεξαγωγή της ενσυναισθητικής θεραπείας η αναγνώριση του πόνου είναι απαραίτητη και οι σπουδαστές θα μάθουν πώς να διαβάζουν τόσο τη λεπτή όσο και την πιο προφανή γλώσσα του σώματος, καθώς τα ζώα χρησιμοποιούν αντισταθμιστικούς μηχανισμούς για να αντιμετωπίσουν τον χαμηλού βαθμού και χρόνιο πόνο με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών συμπεριφοράς, της κατάθλιψης και της μυοσκελετικής υποστήριξης. Αυτή η ενότητα καλύπτει όλα τα τρέχοντα ζητήματα που αφορούν τη νομοθεσία στον κλάδο, περιγράφοντας επίσης τους παράγοντες ασφαλείας κατά την εργασία με ζώα.

Η ενότητα έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει τις γνώσεις, την κατανόηση, τις δεξιότητες και τις διαδικασίες σκέψης που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική πρωτότυπη έρευνα. Οι φοιτητές θα μελετήσουν τη φύση και τις βασικές αρχές της ερευνητικής διαδικασίας, όπως δεξιότητες ανασκόπησης της βιβλιογραφίας, το σχεδιασμό ενός ερευνητικού έργου, τεχνικές για τη συλλογή ερευνητικών δεδομένων και στατιστικές τεχνικές για την ανάλυση ερευνητικών δεδομένων και την εξαγωγή έγκυρων συμπερασμάτων βάσει στοιχείων.

Αυτή η ενότητα αναπτύσσει την κατανόηση των επιστημονικών αρχών πίσω από τη σωματική προπόνηση και των φυσιολογικών παραγόντων που επηρεάζουν την αθλητική απόδοση. Έμφαση δίνεται στις φυσιολογικές αντιδράσεις στην άσκηση καθώς και στις προσαρμογές που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της μακροχρόνιας σωματικής άσκησης. Η ενότητα θα εξετάσει λεπτομερώς τις αντιδράσεις των επιμέρους συστημάτων του σώματος καθώς και του αθλητή στο σύνολό του. Θα καλυφθούν οι μέθοδοι τόσο της προπόνησης όσο και των δοκιμών απόδοσης και θα συζητηθεί η αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων τεχνικών προπόνησης. Οι πρόσφατες εξελίξεις και τεχνικές στην προετοιμασία για την απόδοση θα συζητηθούν σε σχέση με τη βιβλιογραφία.

Στάδιο 3

Ένα έργο ακρογωνιαίου λίθου είναι μια πολύπλευρη εργασία που χρησιμεύει ως κορυφαία ακαδημαϊκή και πνευματική εμπειρία για τους φοιτητές, γενικά σχεδιασμένη να τους ενθαρρύνει να σκέφτονται κριτικά, να επιλύουν απαιτητικά προβλήματα και να αναπτύσσουν δεξιότητες απαραίτητες για μελλοντική σταδιοδρομία. Συχνά είναι διεπιστημονικές, απαιτούν από τους φοιτητές να εφαρμόσουν δεξιότητες ή να διερευνήσουν θέματα σε πολλά διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα ή τομείς γνώσης. Αυτό το έργο έχει σχεδιαστεί για να δώσει στους φοιτητές τη δυνατότητα να επιδείξουν αυτονομία στο πλαίσιο μιας ενότητας που βασίζεται σε έργο της επιλογής τους. Το έργο θα συνδέεται άμεσα με το πρόγραμμα απονομής και θα αποδεικνύει σαφώς την ανάπτυξη και την απόκτηση ακαδημαϊκών, μεταβιβάσιμων και, κυρίως, απασχολησιμότητας δεξιοτήτων που σχετίζονται με τον τομέα που έχουν επιλέξει.

Αυτή η ενότητα θα συζητήσει τα εγγενή και εξωγενή στοιχεία που επηρεάζουν την υγεία και την απόδοση των ζώων. Θα μελετηθεί μια σειρά τραυματισμών που σχετίζονται με διάφορες δραστηριότητες. Αυτό περιλαμβάνει τη συζήτηση των σύγχρονων διαγνωστικών διαδικασιών, των κτηνιατρικών και συμπληρωματικών θεραπειών, των μεθόδων αποκατάστασης και της πρόληψης. Θα αναλυθεί η χρήση των φαρμάκων και των διατροφικών προϊόντων ως θεραπευτικά μέσα και ως ενισχυτικά της απόδοσης. VP Εκτός από τις διαφορετικές καταπονήσεις που υφίστανται τα άκρα και τα φυσιολογικά συστήματα των αλόγων όταν εκπαιδεύονται και αγωνίζονται σε διάφορους κλάδους ιππασίας, αυτή η ενότητα θα εξετάσει επίσης μια μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουν οι σκύλοι και οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε αθλητικούς τραυματισμούς και ασθένειες. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν την αγωνιστικότητα σκύλων, το fly ball, τα οπλοφόρα σκυλιά, τα τσοπανόσκυλα, τα αγωνιστικά κυνηγόσκυλα και τα σκυλιά συντροφιάς. Ένας κτηνιατρικός φυσιοθεραπευτής πρέπει να γνωρίζει τι τραυματισμοί είναι πιθανό να προκύψουν κατά τη διάρκεια διαφόρων δραστηριοτήτων, τι προδιαθέτει ένα ζώο σε αυτούς τους τραυματισμούς και τις παθήσεις και τι θεραπείες θα μπορούσαν να λάβουν τόσο από έναν κτηνίατρο όσο και από άλλους παραεπαγγελματίες.

Αυτή η ενότητα θα επιτρέψει στους σπουδαστές να αποκτήσουν κατανόηση της αποτελεσματικής διαχείρισης επιχειρήσεων και πελατών προκειμένου να είναι επιτυχημένοι ως αυτοαπασχολούμενοι θεραπευτές, ενώ παράλληλα θα έχουν την ευκαιρία να σχεδιάσουν τη δική τους μελλοντική επιχείρηση. Θα εξετάσουν το διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο του κλάδου και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να πλοηγηθούν επιτυχώς στην επιχείρησή τους μέσα σε αυτό. Οι σπουδαστές θα εξετάσουν τις επιχειρηματικές θεωρίες και έννοιες που στηρίζουν τη δημιουργία μιας επιτυχημένης επιχείρησης, εξετάζοντας τις οικονομικές πτυχές, το μάρκετινγκ και τη λήψη αποφάσεων, εξετάζοντας το δικό τους ρόλο στην επιχείρησή τους και τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχίσουν να επιτυγχάνουν στην πορεία της καριέρας τους, καθώς και θα μάθουν πώς να αποκτούν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά πελάτες στον κλάδο των υπηρεσιών.

Αυτή η ενότητα έχει σχεδιαστεί για να δώσει στους σπουδαστές μια εκτίμηση της ανάλυσης της κίνησης. Το μάθημα επικεντρώνεται στη εμβιομηχανική των ιπποειδών και των σκύλων, αλλά αντλεί επίσης από την έρευνα που διεξάγεται σε άλλα είδη. Το μυοσκελετικό σύστημα εξετάζεται σε σχέση με τις εμβιομηχανικές του ιδιότητες προκειμένου να κατανοηθεί πώς δημιουργείται, διατηρείται και σταματά η κίνηση. Ένα μεγάλο μέρος αυτής της ενότητας θα διερευνήσει διαφορετικούς τρόπους ανάλυσης της κίνησης στα ζώα μέσω τόσο της οπτικής αξιολόγησης όσο και της χρήσης τεχνολογίας για την άμεση μέτρηση εμβιομηχανικών μεταβλητών.

Αυτή η ενότητα επιτρέπει στον σπουδαστή να αναπτύξει πρακτική κατανόηση των επιστημονικών και τεχνικών θεμάτων σε σχέση με τη λειτουργική ανατομία του αλόγου ή του σκύλου και τις αρχές του μασάζ. Στοχεύει στην υποστήριξη του σπουδαστή μέσω της επαγγελματικής του εξειδίκευσης και προσπαθεί να αναπτύξει μια βαθύτερη κατανόηση της αξιολόγησης της βάδισης, της αποκατάστασης της απόδοσης και της θεραπευτικής άσκησης μέσω της χρήσης ανάλυσης λογισμικού και αναφορών μελετών περιπτώσεων για την υποστήριξη των επιστημονικών αρχών. Οι σπουδαστές θα πρέπει να είναι σε θέση να αντλήσουν από ενότητες όπως Λειτουργική Ανατομία, Ζωικές Θεραπευτικές Τεχνικές, Αποκατάσταση και Απόδοση και Εξωγενείς Παράγοντες που Επηρεάζουν την Απόδοση για να ενσωματώσουν τη φυσιολογία, την αποκατάσταση και την επακόλουθη επιστροφή στην εργασία.

Η κατανόηση και η διαχείριση των κυριότερων παθολογιών και μολυσματικών ασθενειών που προσβάλλουν τα ζώα αποτελεί βασική δεξιότητα για τους θεραπευτές ζώων και τους φυσιοθεραπευτές. Αυτή η ενότητα βασίζεται στις γνώσεις που αποκτήθηκαν από προηγούμενες ενότητες σχετικά με την ανατομία, τη φυσιολογία και την υγεία των ζώων και παρέχει ένα συνδυασμό εννοιών που εφαρμόζονται άμεσα στη διαχείριση της υγείας των ζώων. Σε αυτή την ενότητα, οι φοιτητές θα συνδέσουν τη θεωρία με τις πρακτικές δραστηριότητες ενός θεραπευτή ζώων. Θα καλυφθούν οι σημαντικότερες πτυχές που σχετίζονται με μυοσκελετικές δυσλειτουργίες σκύλων και ιπποειδών, μεταβολικά σύνδρομα και μολυσματικές ασθένειες, καθώς και νέες γνώσεις σχετικά με τη διαχείριση του πόνου και θεραπευτικές προσεγγίσεις για την ελαχιστοποίηση του πόνου και την προώθηση καλών προτύπων υγείας και ευζωίας στους ασθενείς.

Στάδιο 4

Αυτή η ενότητα υποστηρίζει τους φοιτητές στην προετοιμασία και υποβολή μιας διατριβής ή ενός έργου μεταπτυχιακού σταδίου αξίας 60 πιστωτικών μονάδων που περιλαμβάνει 20 εβδομάδες δέσμευσης των φοιτητών, η οποία παρουσιάζεται σε μορφή κατάλληλη για τον τομέα σπουδών και αντανακλά τη διάρκεια και την πολυπλοκότητα της έρευνας. Μια συμβατική, σε μεγάλο βαθμό κειμενική διατριβή θα περιέχει το πολύ 15.000 λέξεις. Άλλες μορφές θα εξάγουν σχετικά συμπεράσματα ή θα επιτύχουν μια εναλλακτική σύνθεση από την ερευνητική διαδικασία, π.χ. με την παραγωγή μιας έκθεσης, ενός λογισμικού ή ενός έργου τέχνης/σχεδιασμού/έργου και θα αξιολογήσουν τόσο τη διαδικασία όσο και τα αποτελέσματα της έρευνας/διερεύνησης είτε στο πλαίσιο μιας γραπτής έκθεσης είτε μέσω ενός κατάλληλου σχολίου.

Αυτή η ενότητα συγκεντρώνει πολλές από τις δεξιότητες που έχουν διδαχθεί σε προηγούμενες ενότητες και βασίζεται επίσης σε επαγγελματικές δεξιότητες που απαιτούνται για την άσκηση στον κλάδο. Για το άλογο, θα γίνει συζήτηση και αξιολόγηση σχετικά με τη σημασία της τοποθέτησης της σέλας, της πεταλωτικής, της διατροφής, της συμπεριφοράς και της επίδρασης του αναβάτη. Με τη χρήση αναλυτικού εξοπλισμού, όπως το μαξιλάρι σέλας Tekscan και το μηχανικό άλογο, για να καταδειχθεί πώς η τοποθέτηση της σέλας και η θέση του αναβάτη μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην ισορροπία του σώματος και τη στάση του αλόγου. Εξίσου σημαντική για το σκύλο, η χρήση βοηθημάτων αξιολόγησης της βάδισης είναι αναπόσπαστο μέρος της αξιολόγησης και της αποκατάστασης. Η ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου θα επιτρέψει στους σπουδαστές να προετοιμαστούν για να διαχειριστούν και να προωθήσουν τον εαυτό τους με επιτυχία στον κλάδο. Πρόκειται για ένα διπλό μάθημα που θα περιλαμβάνει χρόνο με τους επαγγελματίες της NAVP σε κλινικό περιβάλλον με χρήση των εγκαταστάσεων του κολλεγίου- επιπλέον, ο χρόνος που θα περάσει στη βιομηχανία με τους κτηνιατρικούς φυσιοθεραπευτές θα εδραιώσει τις πρακτικές δεξιότητες. Το μάθημα προωθεί τον σπουδαστή στην ενσωμάτωση επιχειρηματικών, ακαδημαϊκών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, ώστε να βοηθήσει στην παραγωγή ενός ολοκληρωμένου επαγγελματία, ο οποίος με την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού διπλώματος θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για ένταξη στην Εθνική Ένωση Κτηνιατρικών Φυσικοθεραπευτών (NAVP).

Ο κτηνιατρικός φυσιοθεραπευτής πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογεί ένα ζώο για ενδείξεις πόνου (οξέος και χρόνιου) και τους επακόλουθους φυσικούς και ψυχολογικούς αντισταθμιστικούς μηχανισμούς πριν από την εφαρμογή φυσικοθεραπείας. Μόλις διαπιστωθούν τα υποκείμενα προβλήματα και μετά από κτηνιατρική διαβούλευση, ο θεραπευτής πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξει δεξιότητα σε αριθμό μεθόδων. Αυτή η ενότητα επιτρέπει στον σπουδαστή να εφαρμόσει μια σειρά από μεθόδους ως μέρος ενός θεραπευτικού προγράμματος και να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης για την πλήρη αποκατάσταση.

Αυτή η ενότητα επανεξετάζει τους σημαντικούς παράγοντες που σχετίζονται με την κίνηση των ζώων και ενσωματώνει τις λειτουργικές πτυχές της σωστής κίνησης και τις αλλαγές που συμβαίνουν λόγω τραυματισμού και ασθένειας. Η ενότητα αυτή βασίζεται στις βασικές ενότητες της λειτουργικής ανατομίας, των ζώων σε κίνηση και της επιστήμης της υγείας των ζώων και οδηγεί τον σπουδαστή στο επίπεδο σπουδών 7 για την αξιολόγηση των τραυματισμών και των μυοσκελετικών παθήσεων συγκεκριμένων κλάδων.

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

15 μήνες μετά την αποφοίτησή τους, οι απόφοιτοι αυτού του μαθήματος ρωτήθηκαν για το τι κάνουν και αν εργάζονται σχετικά με την τρέχουσα εργασία τους και τις προοπτικές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Θέσεις εργασίας των αποφοίτων αυτού του μαθήματος (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Veterinary Physiotherapy MVetPhys από Writtle University College

80% Επαγγελματίες της θεραπείας
5% Διοικητικά επαγγέλματα
5% Διδάσκοντες επαγγελματίες
5% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες υγείας

Βαθμολόγηση & χρόνος μελέτης

Θα αξιολογηθείτε με ποικίλες μεθόδους καθ' όλη τη διάρκεια του μαθήματος, συμπεριλαμβανομένων γραπτών εκθέσεων, προφορικών αξιολογήσεων, παρουσιάσεων, εξετάσεων με κλειστό/ανοικτό βιβλίο, πρακτικών αξιολογήσεων, συζητήσεων, σεμιναρίων και πολλών άλλων. Τα κλινικά στοιχεία θα αξιολογούνται μέσω παρατηρούμενων δομημένων κλινικών εξετάσεων και ενός πρακτικού ημερολογίου ικανοτήτων. Τα πρακτικά και κλινικά στοιχεία πρέπει να είναι επιτυχή. Θα έχετε τρεις προσπάθειες. Ωστόσο, θα ισχύσουν τα τέλη επανεξέτασης.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Ελάχιστο απαιτούμενο Δασμολόγιο UCAS

128 UCAS tariff points, to include one GCE A level grade C or above in a relevant science-based subject. A minimum of four GCSEs grade A*–C (9-4) including, English Language, Mathematics and Science

Δασμολόγιο UCAS των αποδεκτών φοιτητών για αυτό το μάθημα

Απαιτήσεις προσόντων

128 μόρια UCAS, συμπεριλαμβανομένων 3 x B Θα γίνει επίσης δεκτός ισοδύναμος ή υψηλότερος συνδυασμός βαθμών με τους προαναφερόμενους.

Επιστήμη ή Φυσικοθεραπεία 45 πιστωτικές μονάδες στο επίπεδο 3 με συνδυασμό διακρίσεων και επιτυχιών σε σχετικό επιστημονικό αντικείμενο για την κάλυψη του συνολικού εισαγωγικού πίνακα UCAS.

Συνολική βαθμολογία διπλώματος (IB) 24 ή περισσότερων βαθμών

Σε σχετικό επιστημονικό αντικείμενο που σχετίζεται με τα ζώα.

128 μόρια UCAS, συμπεριλαμβανομένων 3 x H2 (B1) higher, εκ των οποίων το ένα σε σχετικό επιστημονικό αντικείμενο. Θα γίνει επίσης δεκτός ισοδύναμος ή υψηλότερος συνδυασμός βαθμών με τους προαναφερόμενους.


Λάβετε συμβουλές σχετικά με το ποια foundation προγράμματα είναι καλύτερα ώστε να μπορέσετε να συνεχίσετε τις σπουδές σαςVeterinary Physiotherapy, MVetPhys, εάν δεν πληροίτε τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τη βαθμολογία στα A Levels ή τις απαιτήσεις γνώσης Αγγλικών.

έξοδα

Δίδακτρα Κτηνιατρική φυσιοθεραπεία MVetPhys

Αγγλία £9250 έτος 1
Βόρεια Ιρλανδία (Ηνωμένο Βασίλειο) £9250 έτος 1
Σκωτία £9250 έτος 1
Ουαλία £9250 έτος 1
Channel Islands £9250 έτος 1
Ιρλανδία £9250 έτος 1
EU £12699 έτος 1
Διεθνή £12699 έτος 1

Μέσο κόστος διαβίωσης φοιτητών σε ΗΒ

Ενοίκιο £518
Νερό, φυσικό αέριο ηλεκτρισμός, internet (στο σπίτι) £50
Ψώνια σούπερ μάρκετ 81£
Ένδυση £35
Φαγητό έξω £33
Αλκοόλ 27£
Takeaways / παραδόσεις φαγητού £30
Έξοδος / διασκέδαση (εκτός αλκοόλ, φαγητό) £24
Διακοπές και ταξίδια Σαββατοκύριακου 78£
Μετακινήσεις εντός της πόλης £17
Φροντίδα/αθλήματα £20
Χαρτικά / βιβλία £13
Κινητό τηλέφωνο / internet 13£
Καλωδιακή τηλεόραση / streaming £7
Ασφάλιση 51£
Άλλο 1092£
Μέσο κόστος διαβίωσης φοιτητών £95

Το Λονδίνο κοστίζει περίπου 34% περισσότερο από τον μέσο όρο, κυρίως λόγω του ότι το ενοίκιο είναι 67% υψηλότερο από τον μέσο όρο άλλων πόλεων. Για τους φοιτητές που διαμένουν σε σπουδαστικές εστίες, το κόστος του νερού, του φυσικού αερίου, του ηλεκτρικού ρεύματος, του wifi περιλαμβάνεται γενικά στο ενοίκιο. Οι φοιτητές σε μικρότερες πόλεις, όπου η διαμονή βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με τα πόδια/ποδήλατο, το κόστος μεταφοράς τείνει να είναι σημαντικά μικρότερο.

Πώς να υποβάλλετε αίτηση

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

1 Ιανουαρίου 2024

Αυτή είναι η προθεσμία για τη συμπλήρωση και αποστολή των αιτήσεων για το συγκεκριμένο κύκλο σπουδών. Εάν το πανεπιστήμιο ή το κολέγιο έχει ακόμη διαθέσιμες θέσεις, μπορείς να υποβάλεις αίτηση μετά την ημερομηνία αυτή, αλλά η αίτησή σου δεν είναι εγγυημένο ότι θα εξεταστεί.

Πιθανοί Πόντοι Εισαγωγής:

 • έτος 1 (Προεπιλεγμένο σημείο εισόδου)
 • έτος 2
 • έτος 3
 • έτος 4

Σχετικά με το Writtle University College

Το Writtle University College (WUC) βρίσκεται σε ένα φυσικό περιβάλλον κοντά στο Chelmsford, όπου οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν σε επαγγελματικά μαθήματα που σχετίζονται με τη φροντίδα ζώων, τη γεωργία, τη μελέτη ιπποειδών και άλλα. Οι νέοι φοιτητές μπορούν να περιμένουν μια καταπράσινη πανεπιστημιούπολη που ειδικεύεται στις επιστήμες των ζώων και της γεωργίας, με δυνατότητα σπουδών μερικής απασχόλησης ή ως μέρος των σύντομων μαθημάτων ή των πιστοποιητικών επάρκειας. .

Λίστα με 56 Προγράμματα Σπουδών Bachelor και Master του Writtle University College - Κατάλογος για Προγράμματα Σπουδών

Σύνθεση φοιτητών του Writtle University College

 • Japanese students discuss their student experience at WUC
 • Learn what life is like as an Norwegian student at Writtle University College!

Πού διδάσκεται αυτό το πρόγραμμα

Writtle University College
map marker Προβολή χάρτη
Main Site - Writtle
map marker Προβολή χάρτη

Παρόμοια μαθήματα

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Φυσικοθεραπεία MPhysio Πανεπιστήμιο Queen Margaret
(Queen Margaret University)
78% 0% 5% £15500 196 Εδιμβούργο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Φυσικοθεραπεία με έτος ίδρυσης Msci (Hons) Πανεπιστήμιο του Keele
(University of Keele)
67% 0% 0% £19800 157 Newcastle pod Lymeom Oncampus πλήρους απασχόλησης
MPhysiotherapy (Sport and Exercise Medicine) MPhysio (Hons) MSc Πανεπιστήμιο του Bradford
(University of Bradford)
81% 0% 0% £20118 £21124 169 Μπράντφορντ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Φυσικοθεραπεία MPhysio Πανεπιστήμιο Robert Gordon
(Robert Gordon University)
94% 0% 5% £14000 219 Αμπερντίν Oncampus πλήρους απασχόλησης
Φυσικοθεραπεία με ολοκληρωμένο μάστερ Msci (Hons) Πανεπιστήμιο του Keele
(University of Keele)
67% 0% 0% £23000 157 Newcastle pod Lymeom Oncampus πλήρους απασχόλησης
Κτηνιατρική φυσιοθεραπεία MVetPhys Writtle University College
(Writtle University College)
94% 5% 5% £12699 130 Τσέλμσφορντ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Φυσικοθεραπεία (προεγγραφή) MSc Πανεπιστήμιο Queen Margaret
(Queen Margaret University)
78% 0% 5% £17900 196 Εδιμβούργο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ολοκληρωμένο μεταπτυχιακό στην αθλητική αποκατάσταση MSc (UG) Πανεπιστήμιο London South Bank
(London South Bank University)
28% 15% 1% - 120 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Προχωρημένη επαγγελματική πρακτική στη φυσικοθεραπεία MSc Πανεπιστήμιο του Plymouth
(Plymouth University)
82% 0% 7% - 181 Πλύμουθ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Φυσικοθεραπεία (Προεγγραφή) MSc (PG) Πανεπιστήμιο του Plymouth
(Plymouth University)
82% 0% 7% - 181 Πλύμουθ Oncampus πλήρους απασχόλησης