University of Chester
Βιολογία και Ιατροδικαστική Βιολογία BSc (Hons)
University of Chester - Πανεπιστήμιο του Chester

Βασικά Στοιχεία Σπουδών

μισθός

Μισθός Αποφοίτων βιολογία (μη ειδική)

Σημαντικό: Τα παρακάτω στοιχεία για τους μισθούς δεν αφορούν συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών, αλλά περιέχουν στοιχεία για όλους τους φοιτητές σε : βιολογία (μη ειδική) στο πανεπιστήμιο. Λόγω της μεθοδολογίας συλλογής δεδομένων τα μισθολογικά δεδομένα βασίζονται κυρίως σε δεδομένα προπτυχιακών φοιτητών.

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £21000 £21000 £21500
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £17000 - £23000 £14500 - £23500 £18500 - £25500


Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε βιολογία (μη ειδική) (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £22389 £22382 £25879
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £19042 - £25568 £17250 - £27118 £20582 - £32562

Περιγραφή προγράμματος σπουδών

Η διδασκαλία λαμβάνει χώρα στην πανεπιστημιούπολη Parkgate Road.

Συνδυασμός των εγκληματολογικών πτυχών με την εμπεριστατωμένη θεμελίωση της παραδοσιακής επιστήμης της βιολογίας, ιδίως των τεχνικών μοριακής βιολογίας και της σκιαγράφησης προφίλ DNA. Οι τεχνικές που διδάσκονται είναι μεταβιβάσιμες σε άλλους βιολογικούς κλάδους και παρέχουν μια σταθερή βάση για όποιον θέλει να σπουδάσει περαιτέρω.

Το μάθημα της Βιολογίας προσφέρει μια σειρά θεμάτων και μοναδικές εμπειρίες χάρη στις στενές συνεργασίες με οργανισμούς όπως ο ζωολογικός κήπος του Τσέστερ και άλλα κορυφαία ινστιτούτα, βιομηχανίες και φιλανθρωπικά ιδρύματα. Συμπληρώνουμε τη μάθηση στην τάξη με ευκαιρίες για πρακτική άσκηση ή εργασία πεδίου. Υπάρχουν επίσης ευκαιρίες συμμετοχής σε συναρπαστική εργαστηριακή έρευνα.

Τι θα μάθεις

Περιεχόμενο προγράμματος: Ως φοιτητής/φοιτήτρια του προγράμματος σπουδών: Biology and Forensic Biology, BSc (Hons) θα παρακολουθήσεις τα εξής μαθήματα.

Έτος 1

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: Εισαγωγή στην ενότητα- Εισαγωγή στη Γενετική- Μεντελική Γενετική- Εισαγωγή στην Κυτταρογενετική- Εισαγωγή στο DNA- Πρωτεϊνοσύνθεση και γενετικός κώδικας- Επιγενετική- Μοτίβα κληρονομικότητας μεμονωμένων γονιδίων και αλληλεπίδραση γονιδίων- Για την προέλευση των ειδών.

Αυτή η ενότητα θα καλύψει βασικούς τομείς των εγκληματολογικών ερευνών, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων: Εισαγωγή στις βιολογικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην εγκληματολογική επιστήμη- Εισαγωγή στη γενετική ανάλυση όπως εφαρμόζεται στην εγκληματολογική επιστήμη- Ανάλυση φυσικών αποδεικτικών στοιχείων- Σχέσεις μεταξύ όλων των εταίρων στην ποινική έρευνα και δίωξη.

Έτος 2

Η ενότητα θα καλύψει τα ακόλουθα: Εισαγωγή στις τεχνικές και τη μεθοδολογία της διερεύνησης της σκηνής εγκλήματος- Ρόλοι και ευθύνες του προσωπικού της σκηνής εγκλήματος- Αναγνώριση και διατήρηση της σκηνής εγκλήματος- Εκτίμηση κινδύνων που αφορούν τη διερεύνηση της σκηνής εγκλήματος- Αναγνώριση και ανάκτηση αποδεικτικών στοιχείων- Διατήρηση, συσκευασία και αποθήκευση αποδεικτικών στοιχείων.

Έτος 3

Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να ασχοληθούν με εκτεταμένη ανεξάρτητη μελέτη υπό την επίβλεψη ενός/ων καθηγητή/ων. Οι πρωτογενείς επιστημονικές πηγές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε σημαντικό βαθμό σε συνδυασμό με την εμπεριστατωμένη γνώση της δευτερογενούς βιβλιογραφίας. Το μείγμα του Τσέστερ θα παρέχει όλη τη σχετική υποστήριξη κατά το δεύτερο μισό του επιπέδου 5, ώστε οι φοιτητές να μπορέσουν να αντιστοιχιστούν σε έναν επιβλέποντα πριν από το τέλος του ακαδημαϊκού έτους, ώστε να μπορέσουν να συλλέξουν δεδομένα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αν αυτό είναι απαραίτητο για την εργασία τους (ή αν το προτιμούν). Θα δοθεί επίσης καθοδήγηση σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να διεξαχθούν πριν από τη συλλογή δεδομένων, π.χ. δεοντολογική άδεια και εκτίμηση κινδύνου.

Αυτή η ενότητα θα καλύψει βασικούς τομείς της Ιατροδικαστικής Βιολογίας, συμπεριλαμβανομένων των εξής: Ταυτοποίηση φυσικών υλικών όπως, ορυκτά, πετρώματα, χώματα, βοτανικά και ζωολογικά δείγματα (γύρη, σπόροι, εντομολογία, λέπια ψαριών, τρίχες)- πληροφορίες που διατίθενται από φυσικά υλικά και η χρήση τους στη στρωματογραφία, χρονολογία και ταφονομία σε μια σκηνή εγκλήματος.

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

15 μήνες μετά την αποφοίτησή τους, οι απόφοιτοι αυτού του μαθήματος ρωτήθηκαν για το τι κάνουν και αν εργάζονται σχετικά με την τρέχουσα εργασία τους και τις προοπτικές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Θέσεις εργασίας των αποφοίτων αυτού του μαθήματος (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Biology and Forensic Biology BSc (Hons) από Πανεπιστήμιο του Chester

10% Υπηρεσίες φροντίδας και ελέγχου ζώων
10% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας
10% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
10% Στοιχειώδη επαγγέλματα
10% Άλλοι επαγγελματίες υγείας
10% Διδασκαλία και υποστηρικτικό επάγγελμα για τη φροντίδα των παιδιών
10% Επαγγελματίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης
10% Συνεργάτες επαγγελματίες πρόνοιας και στέγασης
5% Επαγγέλματα πωλήσεων
5% Διδάσκοντες επαγγελματίες

Για την Ιατροδικαστική Βιολογία, οι αξιολογήσεις έχουν σχεδιαστεί για να προκαλούν και να ενθαρρύνουν τόσο τις ακαδημαϊκές σας δεξιότητες όσο και τις δεξιότητες που ισχύουν στον εργασιακό χώρο. Περιλαμβάνουν ένα συνδυασμό εργασιών μαθημάτων και εξετάσεων στο τέλος της ενότητας. Οι εργασίες μαθημάτων περιλαμβάνουν δοκίμια και εκθέσεις, επεξεργασία δεδομένων και προφορικές παρουσιάσεις. Για τη Βιολογία, η αξιολόγηση αποτελείται από εργασίες και εξετάσεις στο τέλος της ενότητας (συνήθως 50:50 σε μια ενότητα). Οι εργασίες μαθημάτων μπορεί να περιλαμβάνουν πρακτικές εκθέσεις, εργασίες πεδίου, εκτεταμένες εκθέσεις, παρουσιάσεις, αναρτημένες ανακοινώσεις ή σεμινάρια.

Κατανομή διαβάθμισης

Οι μαθητές του μαθήματος έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Ελάχιστο απαιτούμενο Δασμολόγιο UCAS

Δασμολόγιο UCAS των αποδεκτών φοιτητών για βιολογία (μη ειδική)

Απαιτήσεις προσόντων

112 βαθμοί UCAS από τα GCE A Levels. Τυπική προσφορά - BCC/BBC Το τμήμα απαιτεί ένα από τα ακόλουθα μαθήματα ως απαραίτητο για την εισαγωγή: GCE A Level: Χημεία, Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Φυσικές Επιστήμες GCE Applied A Level: Επιστήμες: Εφαρμοσμένες Επιστήμες

BBBB, συμπεριλαμβανομένης της Βιολογίας, της Χημείας ή της Ανθρώπινης Βιολογίας

Μάθημα πρόσβασης στις Φυσικές Επιστήμες που περιλαμβάνει 15 μονάδες επιπέδου 3 με διάκριση και 15 μονάδες επιπέδου 3 με αξιοκρατία

26 μόρια, εκ των οποίων 5 στη Βιολογία ή τη Χημεία

BTEC Extended Diploma (εφαρμοσμένες επιστήμες): DMM

Ένα από αυτά πρέπει να περιλαμβάνει Βιολογία, Χημεία ή Ανθρώπινη Βιολογία

Απαιτήσεις για διεθνείς φοιτητές / Απαιτήσεις Αγγλικών

IELTS σκορ ακαδημαϊκών εξετάσεων (παρόμοιες εξετάσεις μπορούν επίσης να γίνουν αποδεκτές)

  • 6.5
  • All Degrees

Λάβετε συμβουλές σχετικά με το ποια foundation προγράμματα είναι καλύτερα ώστε να μπορέσετε να συνεχίσετε τις σπουδές σαςBiology and Forensic Biology, BSc (Hons), εάν δεν πληροίτε τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τη βαθμολογία στα A Levels ή τις απαιτήσεις γνώσης Αγγλικών.

έξοδα

Δίδακτρα Βιολογία και Ιατροδικαστική Βιολογία BSc (Hons)

EU £9250 έτος 1
Αγγλία £9250 έτος 1
Βόρεια Ιρλανδία (Ηνωμένο Βασίλειο) £9250 έτος 1
Σκωτία £9250 έτος 1
Ουαλία £9250 έτος 1
Channel Islands £9250 έτος 1

Πρόσθετες πληροφορίες για τα τέλη

Το Πανεπιστήμιο μπορεί να αυξήσει τα εν λόγω δίδακτρα στην αρχή κάθε επόμενου έτους των σπουδών σας σύμφωνα με τον πληθωρισμό που επικρατεί εκείνη τη στιγμή, όπως μετράται από τον δείκτη λιανικών τιμών. Αυτά τα επίπεδα και οι αυξήσεις των διδάκτρων υπόκεινται σε τυχόν απαραίτητες κυβερνητικές και άλλες κανονιστικές εγκρίσεις.

Μέσο κόστος διαβίωσης φοιτητών σε ΗΒ

Ενοίκιο £518
Νερό, φυσικό αέριο ηλεκτρισμός, internet (στο σπίτι) £50
Ψώνια σούπερ μάρκετ 81£
Ένδυση £35
Φαγητό έξω £33
Αλκοόλ 27£
Takeaways / παραδόσεις φαγητού £30
Έξοδος / διασκέδαση (εκτός αλκοόλ, φαγητό) £24
Διακοπές και ταξίδια Σαββατοκύριακου 78£
Μετακινήσεις εντός της πόλης £17
Φροντίδα/αθλήματα £20
Χαρτικά / βιβλία £13
Κινητό τηλέφωνο / internet 13£
Καλωδιακή τηλεόραση / streaming £7
Ασφάλιση 51£
Άλλο 1092£
Μέσο κόστος διαβίωσης φοιτητών £95

Το Λονδίνο κοστίζει περίπου 34% περισσότερο από τον μέσο όρο, κυρίως λόγω του ότι το ενοίκιο είναι 67% υψηλότερο από τον μέσο όρο άλλων πόλεων. Για τους φοιτητές που διαμένουν σε σπουδαστικές εστίες, το κόστος του νερού, του φυσικού αερίου, του ηλεκτρικού ρεύματος, του wifi περιλαμβάνεται γενικά στο ενοίκιο. Οι φοιτητές σε μικρότερες πόλεις, όπου η διαμονή βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με τα πόδια/ποδήλατο, το κόστος μεταφοράς τείνει να είναι σημαντικά μικρότερο.

Πώς να υποβάλλετε αίτηση

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

1 Ιανουαρίου 2024

Αυτή είναι η προθεσμία για τη συμπλήρωση και αποστολή των αιτήσεων για το συγκεκριμένο κύκλο σπουδών. Εάν το πανεπιστήμιο ή το κολέγιο έχει ακόμη διαθέσιμες θέσεις, μπορείς να υποβάλεις αίτηση μετά την ημερομηνία αυτή, αλλά η αίτησή σου δεν είναι εγγυημένο ότι θα εξεταστεί.

Πιθανοί Πόντοι Εισαγωγής:

 • έτος 1 (Προεπιλεγμένο σημείο εισόδου)
 • έτος 2
 • έτος 3

Κατατάξεις του Πανεπιστήμιο του Chester στις κορυφαίες βρετανικές και παγκόσμιες κατατάξεις.

Προβολή του συνόλου των 13 πανεμιστημιακών κατατάξεων του Πανεπιστήμιο του Chester

Σχετικά με το Πανεπιστήμιο του Chester

Το Πανεπιστήμιο του Τσέστερ, όπως υποδηλώνει και το όνομά του, είναι ένα πανεπιστήμιο που βρίσκεται στο Τσέστερ. Το πανεπιστήμιο είναι επίσημα συνδεδεμένο με τη χριστιανική πίστη, αλλά ξεκαθαρίζει στη δήλωση αποστολής του ότι στο πανεπιστήμιό του είναι ευπρόσδεκτοι φοιτητές όλων των θρησκειών ή και καθόλου θρησκείας. Το Τσέστερ λειτουργεί από έξι συνολικά πανεπιστημιουπόλεις, πέντε από τις οποίες βρίσκονται στο Τσέστερ, η άλλη στο Γουόρινγκτον, με το κεντρικό κτίριο της πανεπιστημιούπολης να είναι γνωστό ως Parkgate Road Campus.

Λίστα με 362 Προγράμματα Σπουδών Bachelor και Master του Πανεπιστήμιο του Chester - Κατάλογος για Προγράμματα Σπουδών

Σύνθεση φοιτητών του Πανεπιστήμιο του Chester

 • Student Life - University of Chester
 • Meet Our Students
 • Settling in at the University of Chester
 • Sport: meet the students
 • A City for Students: Behind the Photoshoot
 • Business and Management: meet the students

Πού διδάσκεται αυτό το πρόγραμμα

Chester Parkgate Road/Kingsway/Riverside/Queen's Park Campus
map marker Προβολή χάρτη

Παρόμοια μαθήματα

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Ιατροδικαστική & εφαρμοσμένη βιολογία BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Worcester
(University of Worcester)
89% 0% 10% £13100 123 Ουόρσεστερ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ιατροδικαστική Βιολογία BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Bournemouth
(Bournemouth University)
74% 3% 15% £16500 132 - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ιατροδικαστική & Εφαρμοσμένη Βιολογία (με έτος ίδρυσης) BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Worcester
(University of Worcester)
89% 0% 10% £13100 123 Ουόρσεστερ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Αρχαιολογία και Ιατροδικαστική Βιολογία BA (Hons) Πανεπιστήμιο του Chester
(University of Chester)
65% 0% 20% - 117 Τσέστερ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Βιολογία και Ιατροδικαστική Βιολογία BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Chester
(University of Chester)
62% 0% 0% - 140 Τσέστερ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ιατροδικαστική βιολογία (με έτος θεμελίωσης) BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Bournemouth
(Bournemouth University)
74% 3% 15% - 132 - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ιατροδικαστική Βιολογία BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Chester
(University of Chester)
65% 0% 15% - 115 Τσέστερ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ιατροδικαστική βιολογία και ψυχολογία BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Chester
(University of Chester)
73% 1% 14% - 132 Τσέστερ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ιατροδικαστική βιολογία (συμπεριλαμβανομένου ενός έτους θεμελίωσης) BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Chester
(University of Chester)
65% 0% 20% - 143 Τσέστερ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Εγκληματολογία και εγκληματολογική βιολογία BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Chester
(University of Chester)
65% 0% 20% - 129 Τσέστερ Oncampus πλήρους απασχόλησης