University of Bradford
Μαιευτική BSc (Hons)
University of Bradford - Πανεπιστήμιο του Bradford

Βασικά Στοιχεία Σπουδών

Κριτικές Σπουδαστών

Παρακάτω μπορείτε να δείτε κριτικές σχετικά με προγράμματα σπουδών από 25 αποφοίτους Midwifery BSc (Hons) κι άλλων προγραμμάτων σπουδών σχετικών με Μαιευτική από το Πανεπιστήμιο του Bradford για κάθε μία από τις ερωτήσεις της έρευνας συγκρητικά με τον μέσο όρο για όλα τα προγράμματα σπουδών σε UK σχετικά με Μαιευτική.

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
58 /100
25 Σύνολο ερωτηθέντων

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

Η NSS ανατίθεται από το Γραφείο Φοιτητών

μισθός

Μισθός Αποφοίτων Μαιευτική

Σημαντικό: Τα παρακάτω στοιχεία για τους μισθούς δεν αφορούν συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών, αλλά περιέχουν στοιχεία για όλους τους φοιτητές σε : Μαιευτική στο πανεπιστήμιο. Λόγω της μεθοδολογίας συλλογής δεδομένων τα μισθολογικά δεδομένα βασίζονται κυρίως σε δεδομένα προπτυχιακών φοιτητών.

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £25000 £23500 £26000
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £24000 - £25000 £16000 - £28000 £19000 - £32000


Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Μαιευτική (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £25503 £26472 £28191
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £24967 - £31000 £18696 - £32216 £19778 - £35482

Περιγραφή προγράμματος σπουδών

Η μαιευτική είναι μια ανταποδοτική καριέρα. Ως εγγεγραμμένη μαία θα βρίσκεστε στη μοναδική θέση να παρέχετε εξατομικευμένη φροντίδα στις γυναίκες και τις οικογένειές τους από τη σύλληψη, προγεννητικά, κατά τη διάρκεια του τοκετού έως τη μεταγεννητική περίοδο. Αυτό το προνόμιο μπορεί να έχει θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Ως ειδικευμένος και ικανός επαγγελματίας θα υποστηρίζετε τις γυναίκες να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τη φροντίδα τους στο πλαίσιο μιας διεπιστημονικής ομάδας, χρησιμοποιώντας την έρευνα και τις τεκμηριωμένες γνώσεις για τη διατήρηση της ασφάλειας και του σεβασμού.

Το μάθημά μας σας προετοιμάζει για αυτόν τον απαιτητικό ρόλο χρησιμοποιώντας μια μαθητοκεντρική προσέγγιση μάθησης βασισμένη σε προβλήματα, η οποία προωθεί τη λήψη σύνθετων αποφάσεων και την ομαδική εργασία. Αυτό αναπτύσσει την αυτονομία σας να εφαρμόζετε τη σκέψη του εικοστού πρώτου αιώνα στην κλινική πρακτική, ενώ παράλληλα γίνεστε μια καινοτόμος και δυναμική εγγεγραμμένη μαία.

Οι σπουδαστές μας, με την υποστήριξη εξαιρετικών καθηγητών και μεντόρων μαίας, αναπτύσσουν τις ικανότητες και τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται από το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, παρέχοντάς τους έτσι εξασφαλισμένη δυνατότητα απασχόλησης ως μαία.

Επαγγελματική διαπίστευση

Το πρόγραμμα αυτό είναι εγκεκριμένο από το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (NMC), το θεσμοθετημένο όργανο και ρυθμιστή των επαγγελμάτων υγείας της νοσηλευτικής και της μαιευτικής.

Αναγνωρισμένος από το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (NMC) με σκοπό την εγγραφή ως ειδικευμένη μαία.

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

15 μήνες μετά την αποφοίτησή τους, οι απόφοιτοι αυτού του μαθήματος ρωτήθηκαν για το τι κάνουν και αν εργάζονται σχετικά με την τρέχουσα εργασία τους και τις προοπτικές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Θέσεις εργασίας των αποφοίτων αυτού του μαθήματος (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Midwifery BSc (Hons) από Πανεπιστήμιο του Bradford

95% Επαγγελματίες μηχανικοί
5% Επαγγελματίες επιχειρήσεων, έρευνας και διοίκησης

**Θεωρητική αξιολόγηση** Οι γνώσεις και η κατανόηση αξιολογούνται με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (MCQ), οι οποίες βαθμολογούνται από υπολογιστή. Η Ipsative αξιολόγηση επιτρέπει στο φοιτητή να προσδιορίσει το εύρος των γνώσεων που απαιτούνται και στη συνέχεια την προσωπική του εξέλιξη κατά τη διάρκεια του προγράμματος, δίνοντας στους φοιτητές τη δυνατότητα να αναλάβουν την ευθύνη για τη δική τους μάθηση και ανάπτυξη. Η στρατηγική αξιολόγησης περιλαμβάνει συνοπτική αξιολόγηση, η οποία διευκολύνει την ολιστική αξιολόγηση μιας σειράς μαθησιακών αποτελεσμάτων της ενότητας. Η ευκαιρία να βιώσουν μια σειρά μεθόδων αξιολόγησης περιλαμβάνει παρουσιάσεις, γραπτή εργασία και κριτική γραφή BLOG. Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να αποδείξει την απόκτηση και την εφαρμογή γνώσεων που περιλαμβάνουν το πλαίσιο της πρακτικής. Η στρατηγική αξιολόγησης του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνει επίσης τη χρήση μεθόδων διαμορφωτικής αξιολόγησης για την υποστήριξη της ανάπτυξης της γνώσης, της κατανόησης και της ικανότητας αξιολόγησης. Αυτές θα περιλαμβάνουν μια διαμορφωτική ευκαιρία τόσο στις ipsative όσο και στις συνοπτικές μεθόδους αξιολόγησης που περιγράφονται παραπάνω. **Αξιολόγηση πρακτικής** Ο μέντορας της πρακτικής άσκησης αξιολογεί την κλινική πρακτική, με τον σπουδαστή να αποδεικνύει την ικανότητά του μέσω της ενεργού συμμετοχής του στη φροντίδα των γυναικών και των οικογενειών τους. Οι σπουδαστές πρέπει να παρέχουν αποδείξεις της μάθησής τους στην ORA τους. Ο μέντορας επαληθεύει αυτές τις πληροφορίες με την πραγματοποίηση μιας τελικής συνέντευξης για την πρακτική άσκηση, η οποία περιλαμβάνει τη βαθμολόγηση της πρακτικής. Οι σπουδαστές αξιολογούνται με βάση συγκεκριμένο κριτήριο σταδίου που αντικατοπτρίζει τη μάθηση των σπουδαστών κατά τη διάρκεια κάθε πρακτικής άσκησης.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Ελάχιστο απαιτούμενο Δασμολόγιο UCAS

128 UCAS Tariff points from 3 A Levels (or equivalent), plus a minimum of 3 GCSE's at grade C or above to include: English Language, Mathematics and Biology/Combined Science. Some Level 2 equivalences are accepted

Δασμολόγιο UCAS των αποδεκτών φοιτητών για Μαιευτική

Απαιτήσεις προσόντων

Πρέπει να περιλαμβάνει: Α στα Μαθηματικά Α στη Φυσική Οι γενικές σπουδές και η κριτική σκέψη δεν γίνονται δεκτές. Εάν σας γίνει προσφορά, θα πρέπει να επιτύχετε επιτυχία στην πρακτική εξέταση σε όλα τα επιστημονικά μαθήματα που αποτελούν μέρος της προσφοράς.

Δίπλωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Το ελάχιστο πρότυπο εισαγωγής μας είναι 38 μονάδες συνολικά, οι οποίες περιλαμβάνουν: 6 στα Μαθηματικά* σε ανώτερο επίπεδο 6 στη Φυσική σε ανώτερο επίπεδο 6 σε ένα τρίτο μάθημα σε ανώτερο επίπεδο *Τα προγράμματα σπουδών "Ανάλυση και προσεγγίσεις μαθηματικών" ή "Εφαρμογές και ερμηνεία" θα γίνονται δεκτά σε υψηλότερο επίπεδο χωρίς προτίμηση.

Pearson BTEC Level 3 National Extended Diploma (πρώτη διδασκαλία από τον Σεπτέμβριο του 2016)

Απαιτήσεις για διεθνείς φοιτητές / Απαιτήσεις Αγγλικών

IELTS σκορ ακαδημαϊκών εξετάσεων (παρόμοιες εξετάσεις μπορούν επίσης να γίνουν αποδεκτές)

  • 5.0
  • A-level Humanities
  • General Test
  • (no subscore less than 7.0)
  • 5.0
  • A-level Sciences
  • General Test
  • 4.5
  • Foundation / Pathway Courses
  • 5.0
  • Foundation Law
  • 6.0
  • Graduate Degrees
  • (no subscore less than 5.0)
  • 7.0
  • Graduate Degrees Education, Law
  • 6.0
  • Undergraduate Degrees
  • (no subscore less than 5.0)
  • 6.0
  • Undergraduate Degrees Law etc.
  • (no subscore less than 5.0)
Λάβετε συμβουλές σχετικά με το ποια foundation προγράμματα είναι καλύτερα ώστε να μπορέσετε να συνεχίσετε τις σπουδές σαςMidwifery, BSc (Hons), εάν δεν πληροίτε τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τη βαθμολογία στα A Levels ή τις απαιτήσεις γνώσης Αγγλικών.

έξοδα

Δίδακτρα Μαιευτική BSc (Hons)

Αγγλία £9250 έτος 1
Βόρεια Ιρλανδία (Ηνωμένο Βασίλειο) £9250 έτος 1
Σκωτία £9250 έτος 1
Ουαλία £9250 έτος 1
Channel Islands £9250 έτος 1
Ιρλανδία £9250 έτος 1
EU £22180 έτος 1
Διεθνή £22180 έτος 1

Μέσο κόστος διαβίωσης φοιτητών σε ΗΒ

Ενοίκιο £518
Νερό, φυσικό αέριο ηλεκτρισμός, internet (στο σπίτι) £50
Ψώνια σούπερ μάρκετ 81£
Ένδυση £35
Φαγητό έξω £33
Αλκοόλ 27£
Takeaways / παραδόσεις φαγητού £30
Έξοδος / διασκέδαση (εκτός αλκοόλ, φαγητό) £24
Διακοπές και ταξίδια Σαββατοκύριακου 78£
Μετακινήσεις εντός της πόλης £17
Φροντίδα/αθλήματα £20
Χαρτικά / βιβλία £13
Κινητό τηλέφωνο / internet 13£
Καλωδιακή τηλεόραση / streaming £7
Ασφάλιση 51£
Άλλο 1092£
Μέσο κόστος διαβίωσης φοιτητών £95

Το Λονδίνο κοστίζει περίπου 34% περισσότερο από τον μέσο όρο, κυρίως λόγω του ότι το ενοίκιο είναι 67% υψηλότερο από τον μέσο όρο άλλων πόλεων. Για τους φοιτητές που διαμένουν σε σπουδαστικές εστίες, το κόστος του νερού, του φυσικού αερίου, του ηλεκτρικού ρεύματος, του wifi περιλαμβάνεται γενικά στο ενοίκιο. Οι φοιτητές σε μικρότερες πόλεις, όπου η διαμονή βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με τα πόδια/ποδήλατο, το κόστος μεταφοράς τείνει να είναι σημαντικά μικρότερο.

Πώς να υποβάλλετε αίτηση

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

1 Ιανουαρίου 2025

Αυτή είναι η προθεσμία για τη συμπλήρωση και αποστολή των αιτήσεων για το συγκεκριμένο κύκλο σπουδών. Εάν το πανεπιστήμιο ή το κολέγιο έχει ακόμη διαθέσιμες θέσεις, μπορείς να υποβάλεις αίτηση μετά την ημερομηνία αυτή, αλλά η αίτησή σου δεν είναι εγγυημένο ότι θα εξεταστεί.

Πιθανοί Πόντοι Εισαγωγής:

 • έτος 1 (Προεπιλεγμένο σημείο εισόδου)

Κατατάξεις του Πανεπιστήμιο του Bradford στις κορυφαίες βρετανικές και παγκόσμιες κατατάξεις.

Προβολή του συνόλου των 24 πανεμιστημιακών κατατάξεων του Πανεπιστήμιο του Bradford

Σχετικά με το Πανεπιστήμιο του Bradford

Το Πανεπιστήμιο του Bradford είναι ένα ερευνητικό πανεπιστήμιο που χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση και εδρεύει στη μητροπολιτική πόλη Bradford της Αγγλίας. Αν και το πανεπιστήμιο είναι περισσότερο γνωστό για τον πολύ μεγάλο όγκο ερευνητικής παραγωγής του, είναι επίσης γνωστό για τις σημαντικές προσπάθειές του να γίνει "οικολογικό κέντρο", αποτελώντας παράδειγμα για άλλα ιδρύματα στο θέμα της βιωσιμότητας και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Λίστα με 168 Προγράμματα Σπουδών Bachelor και Master του Πανεπιστήμιο του Bradford - Κατάλογος για Προγράμματα Σπουδών

Σύνθεση φοιτητών του Πανεπιστήμιο του Bradford

προπτυχιακοί φοιτητές:
7650
μεταπτυχιακοί φοιτητές:
2505
:
10155
Αριθμός φοιτητών που έχουν εγγραφεί σε προγράμματα σπουδών του γνωστικού αντικειμένου "Μαιευτική": 2430 Ακαδημαϊκό έτος 2021/22 - Εγγραφές φοιτητών σε ισοδύναμο πλήρους φοίτησης που δημοσιεύθηκαν από την Higher Education Statistics Agency (HESA) στις Φεβρουαρίου 2022
 • what’s the student experience like at bradford? | student life at bradford
 • what advice would you give new students? | student life at bradford
 • what things can you not live without at university? | student life at bradford
 • what advice would you give your first-year self? | student life at bradford
 • why did you choose to study at bradford? | student life at bradford
 • how did you feel before coming to university? | student life at bradford

Πού διδάσκεται αυτό το πρόγραμμα

Παρόμοια μαθήματα

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Μαιευτική BSc Πανεπιστήμιο τoυ West of Scotland
(University of the West of Scotland)
43% 0% 0% £18000 172 Πέισλι Oncampus πλήρους απασχόλησης
Μαιευτική (μακρά) BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Middlesex
(Middlesex University)
52% 0% 2% £15100 136 Λονδίνο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Μαιευτική BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Bradford
(University of Bradford)
58% 0% 0% £22180 159 Μπράντφορντ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Μαιευτική BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Hull
(University of Hull)
52% 1% 0% £18300 £19500 151 - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Μαιευτική BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Derby
(University of Derby)
66% 1% 7% £14045 144 Ντέρμπι Oncampus πλήρους απασχόλησης
Μαιευτικές Σπουδές BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Huddersfield
(University of Huddersfield)
65% 0% 12% £18700 170 Χάντερσφιλντ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Μαιευτική BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Oxford Brookes
(Oxford Brookes University)
68% 0% 0% £16700 145 Οξφόρδη Oncampus πλήρους απασχόλησης
Μαιευτική BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Bournemouth
(Bournemouth University)
38% 0% 6% £18800 153 - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Μαιευτική πρακτική BMid (Hons) Πανεπιστήμιο του Staffordshire
(Staffordshire University)
18% 0% 5% £19000 165 Στόουκ ον Τρεντ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Μαιευτική (με έτος θεμελίωσης) BSc (Hons) Πανεπιστήμιο του Bournemouth
(Bournemouth University)
- 0% 6% £18800 144 - Oncampus πλήρους απασχόλησης