Grimsby Institute
Ψηφιακές & τεχνολογικές λύσεις (Διαδικτυακή εξ αποστάσεως εκπαίδευση) FdSc
Grimsby Institute - Grimsby Institute

Βασικά Στοιχεία Σπουδών

μισθός

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £20903 £17931 £21753
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £17825 - £24915 £12598 - £22386 £15916 - £27274

Περιγραφή προγράμματος σπουδών

Οι ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν πλέον θεμελιώδες μέρος όλων των τομέων του εμπορίου και της βιομηχανίας.

**Πίσω από αυτό βρίσκεται η συνεχής ανάγκη σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογικών λύσεων σε ένα ευρύ φάσμα συνεχώς εξελισσόμενων προβλημάτων. Αυτό περιλαμβάνει ένα φάσμα ψηφιακών και επικοινωνιακών λύσεων που επικεντρώνονται στην απόκτηση, αποθήκευση, επεξεργασία, ανάκτηση και διάδοση δεδομένων.

Ως απόφοιτος Ψηφιακών και Τεχνολογικών Λύσεων, θα έχετε τη δυνατότητα να εξελιχθείτε σε επαγγέλματα όπως αναλυτής ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, αναλυτής ή μηχανικός δεδομένων ή συστημάτων, σύμβουλος ή τεχνικός πληροφορικής, μηχανικός δικτύου ή λογισμικού ή προγραμματιστής ιστοσελίδων.

Κάθε μαθητής θα έχει την ευκαιρία να αναπτυχθεί:

  • Δεξιότητες σχεδιασμού και ανάπτυξης ιστοσελίδων σε HTML, CSS και client-side scripting,
  • δεξιότητες ανάλυσης συστημάτων,
  • Δεξιότητες σχεδιασμού και ανάπτυξης βάσεων δεδομένων σε Microsoft Access και MYSQL/PHPMYDMIN,
  • Χρήση τεχνολογιών εικονικοποίησης,
  • Δεξιότητες σχεδιασμού και ανάπτυξης δικτύων - τόσο τοπικών όσο και επιχειρηματικών δικτύων,
  • Ασφάλεια δικτύου και βασικές δεξιότητες κυβερνοασφάλειας για την προστασία ενός δικτύου επιχειρηματικής κλίμακας,
  • δεξιότητες προγραμματισμού από την πλευρά του διακομιστή για την ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η ανάπτυξη και η συνεχής επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται όλο και περισσότερο στην ικανότητά τους να αξιοποιούν ψηφιακές και τεχνολογικές λύσεις για την ανάπτυξη και την εμπορία νέων προϊόντων και υπηρεσιών, την αύξηση της παραγωγικότητας και της ροής εργασιών, την ελαχιστοποίηση του κόστους και την προστασία από απειλές διαφόρων μορφών εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.

Αυτό το μάθημα θα σας εφοδιάσει με τις δεξιότητες που χρειάζεστε για να σχεδιάζετε και να αναπτύσσετε τεχνολογικές λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα συνεχώς εξελισσόμενων προβλημάτων. Αυτό περιλαμβάνει την ικανότητα διαχείρισης και συντήρησης μεγάλων συνόλων δεδομένων, καθώς και την εφαρμογή προηγμένης ανάλυσης δεδομένων, η οποία βασίζεται στην εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης, και τις θεμελιώδεις ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται από τους εργοδότες το 2021 και μετά.

Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί κυρίως για δια ζώσης μάθηση, με παρακολούθηση κατά τη διάρκεια των μαθημάτων για τις καθορισμένες ώρες στο έγγραφο επικύρωσης. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρξουν περίοδοι σπουδών κατά τις οποίες η κυβέρνηση συμβουλεύει την TEC Partnership ότι δεν είναι ασφαλές να ανοίξουν πανεπιστημιουπόλεις ή ότι υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση λόγω μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης. Εάν η πανεπιστημιούπολη είναι κλειστή, η TEC Partnership θα παραδίδει τις συνεδρίες σας μέσω διαδικτύου και θα σας προσφέρει την απαραίτητη υποστήριξη και τους πόρους εξ αποστάσεως. Εάν η πρόσβαση είναι περιορισμένη λόγω μέτρων κοινωνικής απομάκρυνσης, θα υιοθετηθεί ένα μικτό μοντέλο, με ορισμένα μαθήματα να πραγματοποιούνται σε μικρές ομάδες και άλλα με διαδικτυακές συνεδρίες και υποστήριξη. Θα λάβουμε αποφάσεις σχετικά με τις ώρες παράδοσης για κάθε πρόγραμμα καθώς οι κυβερνητικές συμβουλές θα γίνονται πιο σαφείς. Όσον αφορά την πρακτική άσκηση στο πρόγραμμά σας, η TEC Partnership θα κάνει ό,τι μπορεί για να διασφαλίσει ότι θα έχετε την ευκαιρία να ολοκληρώσετε το στοιχείο της πρακτικής άσκησης του προγράμματός σας και/ή ενδεχομένως, όπου είναι δυνατόν, να τροποποιήσει το πρόγραμμα, αφαιρώντας την απαίτηση για πρακτική άσκηση (ή μέρος αυτής), εάν απαιτείται.

**Μελέτη περίπτωσης:** Οι μαθητές αναλαμβάνουν την ολοκλήρωση τεχνικής έκθεσης η οποία καταδεικνύει την πρόταση ή τη λύση τους σε ένα δεδομένο πρόβλημα. **Παρουσίαση βίντεο:** Οι μαθητές αναλαμβάνουν να προετοιμάσουν μια παρουσίαση βίντεο των ευρημάτων τους που θα παραδώσουν σε μια ομάδα αξιολογητών και συμμαθητών τους. **Ανάπτυξη προϊόντος:** Οι φοιτητές αναλαμβάνουν να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν και να δοκιμάσουν μια λύση σε ένα δεδομένο πρόβλημα και να τεκμηριώσουν την ανάπτυξή τους χρησιμοποιώντας αναγνωρισμένες τεχνικές μοντελοποίησης πληροφοριών. **Αναστοχασμός:** Οι μαθητές καλούνται να διεξάγουν μια σύντομη αυτοαξιολόγηση, η οποία τους επιτρέπει να αναστοχαστούν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους ως μέρος της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής τους Ανάπτυξης. **Συγγραφή έκθεσης:** Οι φοιτητές αναλαμβάνουν να διεξάγουν πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα γύρω από ένα θέμα ή πρόβλημα, η οποία θα παραδοθεί ως τεχνική έκθεση που θα χρησιμοποιεί μοντελοποίηση πληροφοριών (κατά περίπτωση), συνοπτικά και συνεκτικά επιχειρήματα και συστάσεις, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων δράσης και προτάσεων έργων. **Εξέταση μέσω διαδικτύου:** Οι γνώσεις των φοιτητών εξετάζονται με τη χρήση διαδικτυακής εξέτασης με ανοικτό βιβλίο. Αυτές οι εξετάσεις επιτρέπουν στους σπουδαστές να επιδείξουν την ικανότητά τους να επιλύουν ένα πρόβλημα σε περιβάλλον ελεγχόμενου χρόνου και να αποδείξουν περαιτέρω την εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Ελάχιστο απαιτούμενο Δασμολόγιο UCAS

Standard entry requirement for the degree will be 80 UCAS points, with a minimum of grade ‘4’ in GCSEEnglishor equivalent (Functional Skills Literacy Level 2 or Adult Literacy Level 2),and grade ‘4’ in GCSE Mathematicsor equivalent (Functional Skills Numeracy Level 2 or Adult Numeracy Level 2).

Απαιτήσεις προσόντων


Λάβετε συμβουλές σχετικά με το ποια foundation προγράμματα είναι καλύτερα ώστε να μπορέσετε να συνεχίσετε τις σπουδές σαςDigital & Technology Solutions (Online Distance Learning), FdSc, εάν δεν πληροίτε τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τη βαθμολογία στα A Levels ή τις απαιτήσεις γνώσης Αγγλικών.

έξοδα

Δίδακτρα Ψηφιακές & τεχνολογικές λύσεις (Διαδικτυακή εξ αποστάσεως εκπαίδευση) FdSc

Ιρλανδία £3500 έτος 1
Channel Islands £3500 έτος 1
Αγγλία £3500 έτος 1
Βόρεια Ιρλανδία (Ηνωμένο Βασίλειο) £3500 έτος 1
Σκωτία £3500 έτος 1
Ουαλία £3500 έτος 1

Πρόσθετες πληροφορίες για τα τέλη

Σημειώστε ότι, ενώ διατίθενται φοιτητικά δάνεια για την πληρωμή των διδάκτρων, αυτό το πρόγραμμα δεν σας δίνει το δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση για δάνειο συντήρησης λόγω της απομακρυσμένης πτυχής των σπουδών.

Μέσο κόστος διαβίωσης φοιτητών σε ΗΒ

Ενοίκιο £518
Νερό, φυσικό αέριο ηλεκτρισμός, internet (στο σπίτι) £50
Ψώνια σούπερ μάρκετ 81£
Ένδυση £35
Φαγητό έξω £33
Αλκοόλ 27£
Takeaways / παραδόσεις φαγητού £30
Έξοδος / διασκέδαση (εκτός αλκοόλ, φαγητό) £24
Διακοπές και ταξίδια Σαββατοκύριακου 78£
Μετακινήσεις εντός της πόλης £17
Φροντίδα/αθλήματα £20
Χαρτικά / βιβλία £13
Κινητό τηλέφωνο / internet 13£
Καλωδιακή τηλεόραση / streaming £7
Ασφάλιση 51£
Άλλο 1092£
Μέσο κόστος διαβίωσης φοιτητών £95

Το Λονδίνο κοστίζει περίπου 34% περισσότερο από τον μέσο όρο, κυρίως λόγω του ότι το ενοίκιο είναι 67% υψηλότερο από τον μέσο όρο άλλων πόλεων. Για τους φοιτητές που διαμένουν σε σπουδαστικές εστίες, το κόστος του νερού, του φυσικού αερίου, του ηλεκτρικού ρεύματος, του wifi περιλαμβάνεται γενικά στο ενοίκιο. Οι φοιτητές σε μικρότερες πόλεις, όπου η διαμονή βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με τα πόδια/ποδήλατο, το κόστος μεταφοράς τείνει να είναι σημαντικά μικρότερο.

Πώς να υποβάλλετε αίτηση

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

1 Ιανουαρίου 2025

Αυτή είναι η προθεσμία για τη συμπλήρωση και αποστολή των αιτήσεων για το συγκεκριμένο κύκλο σπουδών. Εάν το πανεπιστήμιο ή το κολέγιο έχει ακόμη διαθέσιμες θέσεις, μπορείς να υποβάλεις αίτηση μετά την ημερομηνία αυτή, αλλά η αίτησή σου δεν είναι εγγυημένο ότι θα εξεταστεί.

Πιθανοί Πόντοι Εισαγωγής:

  • έτος 1 (Προεπιλεγμένο σημείο εισόδου)

Σχετικά με το Grimsby Institute

Το Grimsby Institute είναι ένα κολέγιο που επικεντρώνει τις ακαδημαϊκές του προσφορές στην περαιτέρω εκπαίδευση, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την εργασιακή εμπειρία μέσω της πρακτικής άσκησης. Η κύρια πανεπιστημιούπολη του ινστιτούτου βρίσκεται στην αγγλική πόλη-λιμάνι Grimsby. Οι σπουδαστές στην τοποθεσία Nuns Corner απολαμβάνουν μια ζωντανή και πολυσύχναστη ατμόσφαιρα με περίπου 16.000 άλλους σπουδαστές και πρόσβαση σε εγκαταστάσεις όπως ένα θέατρο, μια σουίτα γυμναστικής, έναν παιδικό σταθμό και πολλά άλλα.

Λίστα με 50 Προγράμματα Σπουδών Bachelor και Master του Grimsby Institute - Κατάλογος για Προγράμματα Σπουδών

Σύνθεση φοιτητών του Grimsby Institute

προπτυχιακοί φοιτητές:
μεταπτυχιακοί φοιτητές:
:
0
  • What the students say about our BA (Hons) Digital Film & Television Production

Πού διδάσκεται αυτό το πρόγραμμα

University Centre Grimsby
map marker Προβολή χάρτη

Παρόμοια μαθήματα

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Ψηφιακές & τεχνολογικές λύσεις FdSc Grimsby Institute
(Grimsby Institute)
- - - - - - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ψηφιακές & τεχνολογικές λύσεις (Διαδικτυακή εξ αποστάσεως εκπαίδευση) FdSc Grimsby Institute
(Grimsby Institute)
- - - - - - Online μερική απασχόληση