Bromley College of Further and Higher Education
Τοπογράφηση κτιρίων HND
Bromley College of Further and Higher Education - Bromley College of Further and Higher Education

Βασικά Στοιχεία Σπουδών

μισθός

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £31497 £33392 £39689
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £26823 - £36395 £26505 - £41913 £30106 - £50841

Περιγραφή προγράμματος σπουδών

Τα προγράμματα αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν στους σπουδαστές υψηλό επίπεδο κατανόησης του σχεδιασμού, της λειτουργίας, της κατασκευής και των νομοθετικών απαιτήσεων για κτίρια όλων των κατηγοριών και να τους προετοιμάσουν για πιο προχωρημένη απασχόληση στον κατασκευαστικό κλάδο. Το πρόγραμμα αποτελείται από ένα συνδυασμό βασικών και προαιρετικών μαθημάτων που παρέχουν την κατάλληλη σε κάθε περίπτωση κατάρτιση για φοιτητές με τεχνική απασχόληση.

Τι θα μάθεις

Περιεχόμενο προγράμματος: Ως φοιτητής/φοιτήτρια του προγράμματος σπουδών: Building Surveying, HND θα παρακολουθήσεις τα εξής μαθήματα.

Έτος 1

Το μάθημα αυτό παρέχει στους φοιτητές την ευκαιρία να εξετάσουν τους οικονομικούς, νομοθετικούς, κοινωνικούς, αρχιτεκτονικούς και τεχνικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη σύλληψη, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη χρήση των κτιρίων. Το μάθημα εξετάζει επίσης τις επιλογές που είναι διαθέσιμες στους πελάτες για την οργάνωση και τη διαχείριση των διαδικασιών σχεδιασμού και κατασκευής. Η χρήση ομαδικών εργασιών σε αυτό το μάθημα αντικατοπτρίζει την έμφαση που δίνει ο κλάδος στην ομαδική εργασία σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους.

Το μάθημα αυτό παρέχει τα θεμέλια για τη μελέτη της διοίκησης. Παρέχει μια εισαγωγή στο σκοπό και τις λειτουργίες που επιτελούνται από τη διοίκηση και τα στελέχη στους οργανισμούς. Παρέχει επίσης το πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται και κατευθύνονται οι προσπάθειες κάθε ατόμου μέσω των οργανισμών στους οποίους υπάρχει και εργάζεται.

Το μάθημα αυτό θα παρέχει εκπαίδευση στην εφαρμογή αρχών και τεχνικών διαχείρισης σε επίπεδο χώρου. Το μάθημα θα παρέχει στους σπουδαστές μια εμπεριστατωμένη γνώση των απαιτήσεων διαχείρισης σε εργοτάξια και θα επιτρέψει την εκτίμηση της διεπαφής διαχείρισης/τεχνολογίας/παραγωγικότητας.

Με έμφαση στον αειφόρο, φιλικό προς το περιβάλλον και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης σχεδιασμό, το μάθημα αυτό θα εξετάσει το εσωτερικό περιβάλλον, τα εξαρτήματα και τα τελειώματα, καθώς και τις υπηρεσίες που απαιτούνται για χαμηλά βιομηχανικά/εμπορικά κτίρια (μεγάλης και μικρής έκτασης) και πολυώροφα κτίρια κατοικιών/εμπορικών/θεσμικών κτιρίων (έως δέκα ορόφους).

Στο μάθημα αυτό θα εξεταστούν οι αρχές και οι πρακτικές που σχετίζονται με τη διερεύνηση του εργοταξίου, την υποκατασκευή και την ανωδομή για βιομηχανικά/εμπορικά κτίρια χαμηλού ύψους (μεγάλου και μικρού μήκους) και πολυώροφα οικιστικά/εμπορικά κτίρια (έως δέκα ορόφους).

Το μάθημα θα παρέχει στους σπουδαστές μια ευρεία εισαγωγή στην κατάσταση και την ανάλυση ελαττωμάτων και θα δημιουργήσει μια σύνδεση μεταξύ σχεδιασμού και συντήρησης. Θα εντοπιστούν συγκεκριμένα ελαττώματα, θα αναλυθεί η αιτία τους και θα συζητηθούν τα διορθωτικά μέτρα. Κατά την προσπάθεια αυτή, θα δοθεί έμφαση στην πραγματική μέθοδο ανάλυσης.

Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να προσφέρει στους φοιτητές μια εισαγωγή στο αγγλικό δίκαιο όπως αυτό εφαρμόζεται στον κατασκευαστικό κλάδο. Προβλέπεται επίσης ότι οι φοιτητές θα αναπτύξουν ικανότητες σε πτυχές της συμβατικής διοίκησης όσον αφορά τους πιο συνηθισμένους τύπους συμβάσεων που χρησιμοποιούνται στον κλάδο για οικοδομικά έργα διαφόρων μεγεθών.

Το μάθημα αυτό θα δώσει στον σπουδαστή την κατανόηση της επίδρασης των οικονομικών παραγόντων στις επιχειρηματικές αποφάσεις στον τομέα των κατασκευών. Αναλύει έναν αριθμό αλληλένδετων θεμάτων, όπως η επίδραση της μακροοικονομικής διαχείρισης στον κατασκευαστικό τομέα.

Έτος 2

Το μάθημα αυτό προσφέρει στους σπουδαστές την ευκαιρία να ερευνήσουν ένα θέμα του δομημένου περιβάλλοντος που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους ίδιους ή τον ανάδοχό τους, σε συμφωνία με τους καθηγητές τους. Πρόκειται για μια επίσημη ακαδημαϊκή εργασία που θα επιτρέψει στους σπουδαστές να αναπτύξουν τις ερευνητικές τους δεξιότητες και τις δεξιότητες παρουσίασης στην επιδίωξη μιας σε βάθος απάντησης σε ένα στενά καθορισμένο ερώτημα εντός του επιλεγμένου θεματικού πεδίου. Το ερευνητικό έργο που θα προκύψει θα υποβληθεί ως προφορική και οπτική παρουσίαση, μαζί με επίσημο γραπτό φάκελο.

Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να παρέχει στους σπουδαστές την κατανόηση των αρχών της υποβολής προσφορών και της εκτίμησης και να αναπτύξει ικανότητες σε πτυχές αυτών των διαδικασιών και διεργασιών που χρησιμοποιούνται στον κατασκευαστικό κλάδο.

Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να προσφέρει στους σπουδαστές μια εισαγωγή στον εντοπισμό των κινδύνων που συνδέονται με το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη χρήση των κτιρίων από τα αρχικά στάδια του έργου μέχρι την ολοκλήρωση και την κατοχή. Το μάθημα εξετάζει επίσης στρατηγικές για την αξιολόγηση και τη διαχείριση αυτών των κινδύνων.

Η μέτρηση των κατασκευαστικών εργασιών αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για τον οικονομικό έλεγχο και αντιπροσωπεύει μια σημαντική δεξιότητα του επιθεωρητή ποσοτήτων. Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές που αφορούν τη μέτρηση των κατασκευαστικών εργασιών και τις ευρύτερες εφαρμογές της.

Ανεξάρτητα από το οικονομικό υπόβαθρο της αγοράς κατασκευών/ακινήτων, υπάρχει πάντα περιθώριο για μετατροπή και προσαρμογή υφιστάμενων κτιρίων αντί για κατασκευή νέων. Οι διαδικασίες και οι αρχές που εμπλέκονται στην επιτυχή μετατροπή και προσαρμογή των κτιρίων, απαιτούν δεξιότητες από ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικών με τις οικοδομικές σπουδές. Συνεπώς, το μάθημα αυτό θα συγκεντρώσει αυτά τα διάφορα ανομοιογενή στοιχεία και θα προσφέρει στον σπουδαστή μια ευρεία επισκόπηση των διαδικασιών που εμπλέκονται.

Οι λεπτομερείς μετρήσεις ενός προτεινόμενου χώρου, τόσο οριζόντια όσο και κάθετα, πριν από την έναρξη του σχεδιασμού της ανάπτυξης, είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτιστοποίηση του χώρου για τον προορισμό του. Ομοίως, η ικανότητα καθορισμού της θέσης ενός προτεινόμενου κτιρίου ή δομής σε σχέση με τα υπάρχοντα φυσικά ή ανθρωπογενή χαρακτηριστικά του εδάφους είναι εξίσου σημαντική. Το μάθημα αυτό θα καταδείξει τον τρόπο με τον οποίο οι χώροι ερευνώνται και στη συνέχεια τον τρόπο με τον οποίο καθορίζονται και ελέγχονται οι κατασκευαστικές εργασίες. Θα δείξει επίσης πώς χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που παράγονται από τις έρευνες, μαζί με τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον καθορισμό.

Το μάθημα αυτό εξετάζει πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το CAD για την επίλυση κατασκευαστικών προβλημάτων στα στάδια της σύλληψης και του σχεδιασμού, μέχρι την κατασκευή και παρέχει στους σπουδαστές την ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες για την παραγωγή 2D και 3D σχεδίων με τη χρήση βιομηχανικού προτύπου λογισμικού.

Βαθμολόγηση & χρόνος μελέτης

Η αξιολόγηση γίνεται μέσω εξετάσεων, εργασιών, συμπεριλαμβανομένων της συγγραφής δοκιμίων και εκθέσεων, της δημιουργίας χαρτοφυλακίου, εργασιών έργου, προφορικών αξιολογήσεων και παρουσιάσεων.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Ελάχιστο απαιτούμενο Δασμολόγιο UCAS

5 GCSEs - grades A*-C including English and maths Construction and the Built Environment Level 3 Extended Diploma - Merit or Distinction You will require a minimum of 48 UCAS points Selection is by interview and internal tests

Απαιτήσεις προσόντων


Λάβετε συμβουλές σχετικά με το ποια foundation προγράμματα είναι καλύτερα ώστε να μπορέσετε να συνεχίσετε τις σπουδές σαςBuilding Surveying, HND, εάν δεν πληροίτε τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τη βαθμολογία στα A Levels ή τις απαιτήσεις γνώσης Αγγλικών.

έξοδα

Μέσο κόστος διαβίωσης φοιτητών σε ΗΒ

Ενοίκιο £518
Νερό, φυσικό αέριο ηλεκτρισμός, internet (στο σπίτι) £50
Ψώνια σούπερ μάρκετ 81£
Ένδυση £35
Φαγητό έξω £33
Αλκοόλ 27£
Takeaways / παραδόσεις φαγητού £30
Έξοδος / διασκέδαση (εκτός αλκοόλ, φαγητό) £24
Διακοπές και ταξίδια Σαββατοκύριακου 78£
Μετακινήσεις εντός της πόλης £17
Φροντίδα/αθλήματα £20
Χαρτικά / βιβλία £13
Κινητό τηλέφωνο / internet 13£
Καλωδιακή τηλεόραση / streaming £7
Ασφάλιση 51£
Άλλο 1092£
Μέσο κόστος διαβίωσης φοιτητών £95

Το Λονδίνο κοστίζει περίπου 34% περισσότερο από τον μέσο όρο, κυρίως λόγω του ότι το ενοίκιο είναι 67% υψηλότερο από τον μέσο όρο άλλων πόλεων. Για τους φοιτητές που διαμένουν σε σπουδαστικές εστίες, το κόστος του νερού, του φυσικού αερίου, του ηλεκτρικού ρεύματος, του wifi περιλαμβάνεται γενικά στο ενοίκιο. Οι φοιτητές σε μικρότερες πόλεις, όπου η διαμονή βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με τα πόδια/ποδήλατο, το κόστος μεταφοράς τείνει να είναι σημαντικά μικρότερο.

Πώς να υποβάλλετε αίτηση

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

1 Ιανουαρίου 2024

Αυτή είναι η προθεσμία για τη συμπλήρωση και αποστολή των αιτήσεων για το συγκεκριμένο κύκλο σπουδών. Εάν το πανεπιστήμιο ή το κολέγιο έχει ακόμη διαθέσιμες θέσεις, μπορείς να υποβάλεις αίτηση μετά την ημερομηνία αυτή, αλλά η αίτησή σου δεν είναι εγγυημένο ότι θα εξεταστεί.

Πιθανοί Πόντοι Εισαγωγής:

  • έτος 1 (Προεπιλεγμένο σημείο εισόδου)
  • έτος 2

Σχετικά με το Bromley College of Further and Higher Education

Το Bromley College of Further and Higher Education βρίσκεται στο νοτιοανατολικό Λονδίνο της Αγγλίας. Το κολέγιο είναι ίδρυμα-μέλος του London South East Colleges και διαθέτει τη μεγαλύτερη και πιο πολυσύχναστη πανεπιστημιούπολη του οργανισμού. Το 2008 η πανεπιστημιούπολη του Bromley έλαβε χρηματοδότηση πολλών εκατομμυρίων λιρών με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των κτιρίων και των εγκαταστάσεών της, τις οποίες σήμερα απολαμβάνουν περισσότεροι από 10.000 φοιτητές κάθε χρόνο.

Λίστα με 8 Προγράμματα Σπουδών Bachelor και Master του Bromley College of Further and Higher Education - Κατάλογος για Προγράμματα Σπουδών

Πού διδάσκεται αυτό το πρόγραμμα

London South East Colleges (Holly Hill Campus)
map marker Προβολή χάρτη
Bromley College (Holly Hill Campus)
map marker Προβολή χάρτη

Παρόμοια μαθήματα

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Τοπογράφηση κτιρίων HND Bromley College of Further and Higher Education
(Bromley College of Further and Higher Education)
95% - 5% - - - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Επιμέτρηση ποσοτήτων HNC Πανεπιστήμιο Wales
(University of Wales)
- - 10% £13500 - Κάρντιφ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Επιμέτρηση ποσοτήτων HND Bromley College of Further and Higher Education
(Bromley College of Further and Higher Education)
95% - 0% - - - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Τοπογράφηση κτιρίων HND Bromley College of Further and Higher Education
(Bromley College of Further and Higher Education)
95% - 5% - - - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Construction and the Built Environment (Surveying) HND Top-Up HND East Surrey College
(East Surrey College)
95% - 5% - - - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Κατασκευές στο δομημένο περιβάλλον - Διαχείριση εργοταξίου &- Επιμέτρηση ποσοτήτων HND West Suffolk College
(West Suffolk College)
95% - 5% - - - Oncampus μερική απασχόληση
Κατασκευές-Μελέτες HNC Trafford College
(Trafford College)
95% - 5% - - - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Κατασκευές και δομημένο περιβάλλον (τοπογραφικές εργασίες) HNC Nottingham College
(Nottingham College)
95% - 5% - - Νότινγκχαμ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Επιμέτρηση ποσοτήτων MSc Πανεπιστήμιο του West of England
(University of the West of England)
95% - 5% - - Μπρίστολ Oncampus μερική απασχόληση
Τοπογραφία και διαχείριση γης/περιβάλλοντος PgDip Πανεπιστήμιο του Exeter
(University of Exeter)
95% - 5% - - Έξετερ Oncampus μερική απασχόληση