Aberystwyth University
Ισπανικά και Διαχείριση Τουρισμού Περιπέτειας BA (Hons)
Aberystwyth University - Πανεπιστήμιο Aberystwyth

Βασικά Στοιχεία Σπουδών

Κριτικές Σπουδαστών

Παρακάτω μπορείτε να δείτε κριτικές σχετικά με προγράμματα σπουδών από 10 αποφοίτους Spanish and Adventure Tourism Management BA (Hons) κι άλλων προγραμμάτων σπουδών σχετικών με Ιβηρικές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο Aberystwyth για κάθε μία από τις ερωτήσεις της έρευνας συγκρητικά με τον μέσο όρο για όλα τα προγράμματα σπουδών σε UK σχετικά με Ιβηρικές Σπουδές.

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
86 /100
10 Σύνολο ερωτηθέντων

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

Η NSS ανατίθεται από το Γραφείο Φοιτητών

μισθός

Μισθός Αποφοίτων Επιχειρήσεις και Διοίκηση

Σημαντικό: Τα παρακάτω στοιχεία για τους μισθούς δεν αφορούν συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών, αλλά περιέχουν στοιχεία για όλους τους φοιτητές σε : Ιβηρικές Σπουδές στο πανεπιστήμιο. Λόγω της μεθοδολογίας συλλογής δεδομένων τα μισθολογικά δεδομένα βασίζονται κυρίως σε δεδομένα προπτυχιακών φοιτητών.

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £20000 £21000 £25500
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £18000 - £25000 £17000 - £26000 £19500 - £33500


Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Επιχειρήσεις και Διοίκηση (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £23372 £21406 £25142
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £20317 - £26683 £16512 - £27326 £19026 - £32997

Περιγραφή προγράμματος σπουδών

Γιατί να σπουδάσετε Ισπανικά και Διαχείριση Τουρισμού Περιπέτειας στο Πανεπιστήμιο Aberystwyth;

Επιλέγοντας να σπουδάσετε το πρόγραμμα BSc Spanish and Adventure Tourism Management μαζί μας, θα εξερευνήσετε την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τις επιπτώσεις τόσο του εγχώριου όσο και του διεθνούς τουρισμού περιπέτειας. Οι σπουδές σας θα επικεντρωθούν σε σύγχρονα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, συμπεριλαμβανομένων των μεταβαλλόμενων τάσεων της αγοράς, των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι προορισμοί, του τρόπου διαχείρισης του τουρισμού με πιο βιώσιμο τρόπο και του τρόπου αποτελεσματικής προώθησης του τομέα με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων.

Για τα ισπανικά στοιχεία του μαθήματος, θα έχετε εντατικά γλωσσικά μαθήματα με χρονοδιάγραμμα, όπου θα επικεντρωθείτε στις ακόλουθες αρχές: ακρόαση, ανάγνωση/γραφή, προφορικός λόγος και μετάφραση. Παράλληλα με τις σπουδές σας, θα λαμβάνετε επίσης τέσσερις ώρες γλωσσικών και γραμματικών μαθημάτων την εβδομάδα. Τα Ισπανικά στο Πανεπιστήμιο Abersytwyth είναι μια ζωντανή, υποστηρικτική και στενή κοινότητα, γεγονός που σημαίνει ότι θα επωφεληθείτε από τη μοναδική προσέγγιση στη γλωσσική ανάπτυξη. Όλοι οι καθηγητές γλωσσών είναι φυσικοί ομιλητές ή ειδικοί στις αντίστοιχες γλώσσες-στόχους. Γνωρίζουμε τους φοιτητές μας με το όνομά τους και όχι με τον αριθμό τους.

Το στοιχείο διαχείρισης τουρισμού περιπέτειας αυτού του προγράμματος σπουδών είναι διαπιστευμένο από το Ινστιτούτο Διαχείρισης Τουρισμού (TMI). Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να είστε σίγουροι ότι το πρόγραμμα σπουδών θα σας παρέχει τις γνώσεις, την κατανόηση, τις δεξιότητες και την εμπειρία που θα σας προετοιμάσουν πλήρως για μια καριέρα στη διαχείριση του τουρισμού περιπέτειας. Ένα βασικό χαρακτηριστικό του πτυχίου είναι ότι, παράλληλα με τη μάθηση στην τάξη, πραγματοποιούνται τακτικά ημερήσιες και διανυκτερεύουσες επισκέψεις στο πεδίο, τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στο εξωτερικό, οι οποίες σας επιτρέπουν να εξερευνήσετε τον τουρισμό περιπέτειας στην πράξη ως μέρος της μαθησιακής διαδικασίας.

Τέλος, ένα ευρύ φάσμα αξιολογήσεων των φοιτητών, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής επιχειρηματικού σχεδίου, ιστοσελίδων, επιτόπιας έρευνας, κριτικών επισκοπήσεων, παρουσιάσεων και προβληματισμού, αναπτύσσει τη βάση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων σας, οι οποίες συμπληρώνονται περαιτέρω από τις μεταβιβάσιμες επαγγελματικές δεξιότητες που αναπτύσσονται σε άλλες βασικές ενότητες.

Μάθηση και διδασκαλία

Θα μελετάτε βασικές ενότητες σε κάθε έτος του προγράμματος σπουδών και θα επιλέγετε επίσης ενότητες από μια επιλογή από αυτές που προσφέρονται, ανάλογα με τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα - δείτε το προφίλ του προγράμματος στον ιστότοπό μας για λεπτομέρειες.

Βασικές ενότητες του πρώτου έτους:

Ισπανική γλώσσα (προφορικά, ακουστικά, μεταφραστικά και γραπτά)- Βασικές αρχές διοίκησης και επιχειρήσεων- Αρχές μάρκετινγκ και σύγχρονη πρακτική- Αρχές διαχείρισης τουρισμού.

Βασικές ενότητες του δεύτερου έτους:

Ισπανική γλώσσα (ακουστική, γραπτή, προφορική και μεταφραστική), Τουρισμός περιπέτειας, Πιστοποίηση δραστηριοτήτων 1, Διεθνής τουρισμός στην πράξη.

Στο τρίτο έτος, θα ξεκινήσετε το έτος σας στο εξωτερικό, το οποίο μπορείτε να περάσετε σπουδάζοντας σε ένα από τα συνεργαζόμενα ισπανικά πανεπιστήμια, ή μπορείτε να επιλέξετε να περάσετε το έτος αυτό κάνοντας πρακτική άσκηση σε μια ισπανόφωνη χώρα. Άλλες ευκαιρίες περιλαμβάνουν το πρόγραμμα British Council English Language Assistantship Programme, όπου θα βοηθήσετε στην ανάπτυξη της αγγλικής γλώσσας σε ένα σχολείο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ισπανία ή σε μια ισπανόφωνη χώρα.

Βασικές ενότητες του τελευταίου έτους: Αειφόρος τουρισμός- Πιστοποίηση δραστηριοτήτων 2.

Η διδασκαλία θα γίνει μέσω διαλέξεων, σεμιναρίων σε μικρές ομάδες και φροντιστηρίων.

Θα δώσετε εξετάσεις και θα αξιολογηθείτε για τα δοκίμια, τις εργασίες, τις εκθέσεις, τα ημερολόγια προβληματισμού, τα χαρτοφυλάκια και τις παρουσιάσεις σας. Οι εργασίες θα αναπτύξουν την ικανότητά σας να ερευνάτε, να αναλύετε και να παρουσιάζετε ένα επιχείρημα με σαφήνεια και συνοχή, ενώ τα σεμινάρια θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας στις παρουσιάσεις.

Θα σας ανατεθεί προσωπικός καθηγητής και στα δύο τμήματα καθ' όλη τη διάρκεια της φοίτησής σας στο Πανεπιστήμιο Aberystwyth. Αυτό το άτομο θα σας βοηθήσει σε όλα τα ακαδημαϊκά και μη θέματα.

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

15 μήνες μετά την αποφοίτησή τους, οι απόφοιτοι αυτού του μαθήματος ρωτήθηκαν για το τι κάνουν και αν εργάζονται σχετικά με την τρέχουσα εργασία τους και τις προοπτικές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Θέσεις εργασίας των αποφοίτων αυτού του μαθήματος (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Spanish and Adventure Tourism Management BA (Hons) από Πανεπιστήμιο Aberystwyth

25% Επαγγελματίες επιχειρήσεων, έρευνας και διοίκησης
15% Επαγγελματίες σχεδιασμού ιστοσελίδων και πολυμέσων
10% Επαγγέλματα πωλήσεων
10% Επαγγέλματα ειδικευμένων επαγγελμάτων
10% Καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα μέσων ενημέρωσης
5% Επαγγέλματα πωλήσεων
5% Χειριστές διεργασιών, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων
5% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας
5% Στοιχειώδη επαγγέλματα
5% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Ελάχιστο απαιτούμενο Δασμολόγιο UCAS

To include B in A-level Spanish (unless to be studied as a beginner).

Δασμολόγιο UCAS των αποδεκτών φοιτητών για Ιβηρικές Σπουδές

Απαιτήσεις προσόντων

Πρέπει να περιλαμβάνει: Α στα Μαθηματικά Α στη Φυσική Οι γενικές σπουδές και η κριτική σκέψη δεν γίνονται δεκτές. Εάν σας γίνει προσφορά, θα πρέπει να επιτύχετε επιτυχία στην πρακτική εξέταση σε όλα τα επιστημονικά μαθήματα που αποτελούν μέρος της προσφοράς.

Pearson BTEC Level 3 National Extended Diploma (πρώτη διδασκαλία από τον Σεπτέμβριο του 2016)

Το ελάχιστο πρότυπο εισαγωγής μας είναι 38 μονάδες συνολικά, οι οποίες περιλαμβάνουν: 6 στα Μαθηματικά* σε ανώτερο επίπεδο 6 στη Φυσική σε ανώτερο επίπεδο 6 σε ένα τρίτο μάθημα σε ανώτερο επίπεδο *Τα προγράμματα σπουδών "Ανάλυση και προσεγγίσεις μαθηματικών" ή "Εφαρμογές και ερμηνεία" θα γίνονται δεκτά σε υψηλότερο επίπεδο χωρίς προτίμηση.

Απαιτήσεις αγγλικής γλώσσας

Βαθμός Πρόσθετα Στοιχεία
Cambridge English Advanced
Cambridge English Proficiency
IELTS (Academic) 6.5

Με ελάχιστο 5,5 σε κάθε στοιχείο.

PTE Academic 62

Με ελάχιστη βαθμολογία 51 σε κάθε στοιχείο.

TOEFL (iBT) 88

Με ελάχιστη βαθμολογία στα συστατικά ως εξής: Ακρόαση 21, γραφή 21, ανάγνωση 22, ομιλία 23.

IELTS (Academic) 6.5

Με ελάχιστο 5,5 σε κάθε στοιχείο.

PTE Academic 62

Με ελάχιστη βαθμολογία 51 σε κάθε στοιχείο.

TOEFL (iBT) 88

Με ελάχιστη βαθμολογία στα συστατικά ως εξής: Ακρόαση 21, γραφή 21, ανάγνωση 22, ομιλία 23.

Λάβετε συμβουλές σχετικά με το ποια foundation προγράμματα είναι καλύτερα ώστε να μπορέσετε να συνεχίσετε τις σπουδές σαςSpanish and Adventure Tourism Management, BA (Hons), εάν δεν πληροίτε τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τη βαθμολογία στα A Levels ή τις απαιτήσεις γνώσης Αγγλικών.

έξοδα

Δίδακτρα Ισπανικά και Διαχείριση Τουρισμού Περιπέτειας BA (Hons)

Αγγλία £9000 έτος 1
Βόρεια Ιρλανδία (Ηνωμένο Βασίλειο) £9000 έτος 1
Σκωτία £9000 έτος 1
Ουαλία £9000 έτος 1
Channel Islands £9000 έτος 1
Ιρλανδία £9000 έτος 1
EU £16520 έτος 1
Διεθνή £16520 έτος 1

Πρόσθετες πληροφορίες για τα τέλη

Οι κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ουαλίας επιβεβαίωσαν ότι οι φοιτητές από την ΕΕ που θα αρχίσουν τις σπουδές τους το ακαδημαϊκό έτος 2021/22 δεν θα είναι πλέον επιλέξιμοι για το καθεστώς των εγχώριων τελών. Ως εκ τούτου, τα δίδακτρα για τους φοιτητές της ΕΕ θα χρεώνονται σύμφωνα με τα διεθνή δίδακτρα από το 2021/22 και μετά.

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι οι Ιρλανδοί υπήκοοι θα εξακολουθήσουν να είναι επιλέξιμοι για το καθεστώς του τέλους διαμονής και για στήριξη από την κυβέρνηση της Ουαλίας στο πλαίσιο της ρύθμισης για τον κοινό ταξιδιωτικό χώρο.

Μέσο κόστος διαβίωσης φοιτητών σε ΗΒ

Ενοίκιο £518
Νερό, φυσικό αέριο ηλεκτρισμός, internet (στο σπίτι) £50
Ψώνια σούπερ μάρκετ 81£
Ένδυση £35
Φαγητό έξω £33
Αλκοόλ 27£
Takeaways / παραδόσεις φαγητού £30
Έξοδος / διασκέδαση (εκτός αλκοόλ, φαγητό) £24
Διακοπές και ταξίδια Σαββατοκύριακου 78£
Μετακινήσεις εντός της πόλης £17
Φροντίδα/αθλήματα £20
Χαρτικά / βιβλία £13
Κινητό τηλέφωνο / internet 13£
Καλωδιακή τηλεόραση / streaming £7
Ασφάλιση 51£
Άλλο 1092£
Μέσο κόστος διαβίωσης φοιτητών £95

Το Λονδίνο κοστίζει περίπου 34% περισσότερο από τον μέσο όρο, κυρίως λόγω του ότι το ενοίκιο είναι 67% υψηλότερο από τον μέσο όρο άλλων πόλεων. Για τους φοιτητές που διαμένουν σε σπουδαστικές εστίες, το κόστος του νερού, του φυσικού αερίου, του ηλεκτρικού ρεύματος, του wifi περιλαμβάνεται γενικά στο ενοίκιο. Οι φοιτητές σε μικρότερες πόλεις, όπου η διαμονή βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με τα πόδια/ποδήλατο, το κόστος μεταφοράς τείνει να είναι σημαντικά μικρότερο.

Πώς να υποβάλλετε αίτηση

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

1 Ιανουαρίου 2025

Αυτή είναι η προθεσμία για τη συμπλήρωση και αποστολή των αιτήσεων για το συγκεκριμένο κύκλο σπουδών. Εάν το πανεπιστήμιο ή το κολέγιο έχει ακόμη διαθέσιμες θέσεις, μπορείς να υποβάλεις αίτηση μετά την ημερομηνία αυτή, αλλά η αίτησή σου δεν είναι εγγυημένο ότι θα εξεταστεί.

Πιθανοί Πόντοι Εισαγωγής:

  • έτος 1 (Προεπιλεγμένο σημείο εισόδου)

Κατατάξεις του Πανεπιστήμιο Aberystwyth στις κορυφαίες βρετανικές και παγκόσμιες κατατάξεις.

Προβολή του συνόλου των 24 πανεμιστημιακών κατατάξεων του Πανεπιστήμιο Aberystwyth

Σχετικά με το Πανεπιστήμιο Aberystwyth

Το Πανεπιστήμιο Aberystwyth (Aber) ιδρύθηκε το 1872 στο Aberystwyth της Ουαλίας. Αυτό το πανεπιστήμιο έχει κερδίσει μια εντυπωσιακή σειρά από βραβεία σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων διδασκαλίας και της απασχολησιμότητας των μεταπτυχιακών φοιτητών. Είτε σας αρέσει να περπατάτε στην παραλία είτε να επισκέπτεστε το ιστορικό κέντρο της πόλης, το Aberystwyth αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για όσους φοιτητές αναζητούν ένα ήσυχο μέρος για να επικεντρωθούν στους ακαδημαϊκούς τους στόχους.

Λίστα με 383 Προγράμματα Σπουδών Bachelor και Master του Πανεπιστήμιο Aberystwyth - Κατάλογος για Προγράμματα Σπουδών

Πού διδάσκεται αυτό το πρόγραμμα

Main Site (Aberystwyth)
map marker Προβολή χάρτη

Παρόμοια μαθήματα

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Διεθνής διαχείριση τουρισμού με αεροπορικά ταξίδια BA (Hons) Νέο Πανεπιστήμιο του Buckinghamshire
(Buckinghamshire New University)
- 0% 15% £15000 125 Χάι Ουίκαμ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Διεθνής Διαχείριση Τουρισμού και Φιλοξενίας με Θεμελιώδες Έτος BA (Hons) Πανεπιστήμιο York St John
(York St John University)
87% 15% 20% £14000 125 Γιορκ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ανάλυση και Τεχνολογία Επιχειρήσεων & Διοίκηση Φιλοξενίας και Τουρισμού BA (Hons) Πανεπιστήμιο του Strathclyde
(University of Strathclyde)
- - - £19600 - Γλασκώβη Oncampus πλήρους απασχόλησης
Διεθνής διαχείριση τουρισμού (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο Teesside
(Teesside University)
- - - £15000 - Μίντλεσμπρο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Διοίκηση αερομεταφορών με έτος θεμελίωσης BSc (Hons) Νέο Πανεπιστήμιο του Buckinghamshire
(Buckinghamshire New University)
- - - £15000 - Χάι Ουίκαμ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Διοίκηση και Μάρκετινγκ Φιλοξενίας και Τουρισμού BA (Hons) Πανεπιστήμιο του Strathclyde
(University of Strathclyde)
- - - £19600 - Γλασκώβη Oncampus πλήρους απασχόλησης
Διαχείριση τουρισμού περιπέτειας BSc (Hons) Πανεπιστήμιο Aberystwyth
(Aberystwyth University)
- - - £16520 - - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Διεθνής Διαχείριση Τουρισμού και Φιλοξενίας (με έτος θεμελίωσης) BA (Hons) Πανεπιστήμιο του Bournemouth
(Bournemouth University)
76% 2% 11% £17800 115 - Oncampus πλήρους απασχόλησης
Διεθνής Τουρισμός και Διαχείριση Αεροπορικών Εταιρειών BA (Hons) Πανεπιστήμιο Edinburgh Napier
(Edinburgh Napier University)
77% 0% 5% £15160 150 Εδιμβούργο Oncampus πλήρους απασχόλησης
Διεθνής Διαχείριση Τουρισμού και Φιλοξενίας με έτος πρακτικής άσκησης BA (Hons) Πανεπιστήμιο York St John
(York St John University)
87% 15% 20% £14000 125 Γιορκ Oncampus πλήρους απασχόλησης