Ζωολογία Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Zoology)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Harper Adams University 88% 0% 10% £11250 114 Newport Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Agricultural University 73% 2% 7% £11000 121 Cirencester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 89% 5% 10% £15500 115 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 67% 0% 2% £30400 173 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland 87% 0% 0% £13325 161 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 67% 3% 4% £23450 145 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 67% 3% 4% £23450 145 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 83% 0% 0% £26500 143 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 83% 7% 0% £25000 176 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 88% 0% 0% £21400 132 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 88% 0% 0% £21400 132 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 79% 0% 0% £24700 181 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 96% 0% 5% £23750 £25670 155 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 96% 0% 5% £24450 £25670 155 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 75% 5% 0% £16300 117 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 52% 5% 10% £13145 97 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 90% 1% 0% £23200 128 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Harper Adams University 88% 0% 10% £11250 140 Newport Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 83% 5% 0% £16300 110 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 87% 0% 0% £17550 103 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 83% 0% 15% £21580 139 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 70% 0% 10% £10500 115 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 84% 5% 5% £23700 131 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 84% 5% 10% £23700 149 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 84% 5% 5% £23700 131 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Harper Adams University 88% 0% 10% £11250 114 Newport Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 71% 0% 0% £22500 141 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 89% 10% 6% £16100 155 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 70% 0% 10% £7500 115 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 92% 10% 10% £14045 123 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 94% 0% 5% £15900 113 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 88% 4% 8% £25000 150 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 89% 10% 6% £11000 155 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 90% 1% 0% £23200 128 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 87% 0% 0% £17550 103 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 68% 0% 10% £10500 112 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hartpury University and Hartpury College 86% 1% 5% £13000 119 Gloucester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 10% 2% £84080 £95800 177 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 92% 10% 10% £14045 123 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 88% 4% 8% £25000 150 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hartpury University and Hartpury College 86% 1% 5% £13000 119 Gloucester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hartpury University and Hartpury College 86% 1% 5% £13000 119 Gloucester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 52% 5% 10% £13145 97 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Harper Adams University 88% 0% 10% £11250 140 Newport Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Agricultural University 75% - 0% £11000 132 Cirencester Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Gloucestershire and Stroud College 80% - 15% - - Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 73% 2% 7% - 121 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Gloucestershire and Stroud College 73% 2% 7% - 121 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 78% 2% 0% - 122 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 72% 3% 0% - 150 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 71% 3% 11% - 109 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 58% 10% 10% - 144 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 71% 3% 11% - 109 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 85% 5% 10% - 158 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 85% 5% 10% - 164 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cornwall College 76% - 35% £9950 - Redruth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cornwall College 76% - 35% £6633 - Redruth Oncampus μερική απασχόληση
Hartpury University and Hartpury College 76% - 35% £8666 - Gloucester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 73% 2% 7% - 121 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 73% 2% 7% - 121 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 73% 2% 0% - 139 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 73% 2% 7% - 121 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 85% 5% 10% - 158 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 82% 5% 0% - 194 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 69% 2% 7% - 125 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 100% 3% 0% - 114 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 69% 2% 7% - 139 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 71% 5% 20% - 107 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Myerscough College - - - £12700 - Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 85% 5% 9% - 147 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Moulton College 67% 0% 30% - - Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 71% 6% 0% - 170 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 73% 3% 5% - 156 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 92% 0% 5% - 124 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cornwall College - - 15% £9950 - Redruth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 67% 0% 10% - 123 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 68% 0% 5% - 150 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 85% 5% 10% - 169 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 75% 0% 5% - 94 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 79% 0% 15% - 94 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cornwall College - - 15% - - Redruth Oncampus μερική απασχόληση
Lancaster University 85% 5% 9% - 147 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 92% 0% 5% - 124 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 100% 5% 5% - 184 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cornwall College - - 15% £9950 - Redruth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 85% 5% 9% - 147 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 87% 5% 3% - 117 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 67% 0% 10% - 123 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 100% 3% 0% - 114 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 66% 0% 5% - 135 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 73% 2% 7% - 121 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 85% 5% 10% - 169 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 66% 0% 5% - 81 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 67% 0% 10% - 123 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 92% 0% 5% - 124 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 87% 3% 5% - 116 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 71% 5% 20% - 107 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 76% 0% 15% - 137 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 71% 6% 0% - 170 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cornwall College - - 15% £9950 - Redruth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
4 Ζωολογία Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά Θέματα:
 • Veterinary Science and Animal Science | The Difference? | Which one to choose? | Vet Visit
  1/5
 • HOW TO GET INTO WILDLIFE CONSERVATION. Zoology degree, volunteering, working with animals.
  2/5
 • Should You Get a Zoology Degree?
  3/5
 • Week in the life of a Zoology student
  4/5
 • Zoology | Undergraduate Degrees at University of Leeds
  5/5

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
81 /100
Απάντησαν 3733 φοιτητές Ζωολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Ζωολογία (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £18484 £16765 £20594
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £16000 - £21951 £12943 - £21545 £16305 - £26293

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £17290 £15703 £19041
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £13479 - £20528 £11895 - £19556 £15397 - £23754

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Ζωολογία

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Ζωολογία που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Ζωολογία

 • Ζωολογικοί κήποι
 • Πάρκα άγριας ζωής
 • Υπηρεσίες προστασίας του περιβάλλοντος
 • Ιατρικά Ερευνητικά Ιδρύματα
 • Περιβαλλοντικά και ζωικά φιλανθρωπικά ιδρύματα
 • Σχολεία, Κολέγια, Κέντρα Επιστημών
 • Βιβλιοθήκες
 • Μουσεία
 • Πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα
 • Περιβαλλοντικές εταιρείες συμβούλων
 • Χημικές, φαρμακευτικές και πετρελαϊκές εταιρείες
 • Εταιρείες υδατοκαλλιέργειας και διατροφής ζώων

Εξειδικεύσεις εντός: Ζωολογία

 • Βιοϊατρική Επιστήμη
 • Οικολογία και Εξελικτική Βιολογία
 • Ζωική Συμπεριφορά και Νευροβιολογία
 • Κυτταρική και Αναπτυξιακή Βιολογία
 • Γενική Ζωολογία
 • Γενετική
 • Θαλάσσια Βιολογία

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Ζωολογία που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Ζωολογία (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Ζωολογία από Anglia Ruskin University

35% Υπηρεσίες φροντίδας και ελέγχου ζώων
10% Επαγγελματίες στον τομέα της διατήρησης και του περιβάλλοντος
10% Επαγγέλματα πωλήσεων
10% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
10% Στοιχειώδη επαγγέλματα
5% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
5% Επαγγέλματα ειδικευμένων επαγγελμάτων
5% Άλλοι εκπαιδευτικοί επαγγελματίες
5% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας
5% Διδασκαλία και υποστηρικτικό επάγγελμα για τη φροντίδα των παιδιών

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Ζωολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Ζωολογία

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Ζωολογία.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Ζωολογία:
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Master of Science (Honours) - Msci (Hons)
 • Master of Science - MSc
 • Master of Biological Sciences - MBiolSci
 • Bachelor of Science - BSc
 • Foundation Degree in Science - FdSc
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Research - MRes
 • Master of Zoology - MZool
 • Master of Biology (Honours) - MBiol (Hons)

Το πρόγραμμα σπουδών: Ζωολογία στο Manchester Metropolitan University έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 6 ερωτηθέντες.

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Ζωολογία ήταν £18484 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £16765 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £205945 χρόνια μετά την αποφοίτηση.