Βιοχημεία Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Biochemistry)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Middlesex University 81% 5% 20% £12500 102 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 92% 5% 3% £24700 171 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 87% 3% 3% £12750 130 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 67% 0% 2% £30400 173 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 52% 6% 5% £19280 113 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 92% 5% 0% £24700 171 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 52% 6% 15% £19280 109 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 92% 0% 10% £17000 110 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 90% 5% 5% £21150 205 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 92% 5% 7% £17000 103 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 86% 0% 1% £36200 197 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 86% 0% 1% £36200 197 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 69% 1% 0% £26500 146 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 69% 1% 0% £19080 146 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 69% 1% 0% £19080 146 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 69% 1% 0% £19080 146 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 79% 1% 20% £13320 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 79% 1% 20% £13320 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 86% 0% 1% £36200 197 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 86% 0% 1% £20800 197 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 80% 0% 0% £27000 166 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 88% 5% 2% £19600 130 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 86% 0% 0% £21400 183 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 83% 1% 4% £25000 155 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 83% 0% 6% £21700 £22800 113 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 86% 0% 5% £21400 148 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 83% 0% 6% £21700 £22800 113 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 84% 0% 0% £28500 145 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 83% 1% 0% £25000 143 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 92% 0% 10% £14000 102 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 96% 5% 0% £22760 173 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 92% 0% 10% £17000 102 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 90% 15% 20% £21150 203 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 93% 0% 0% £30400 211 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 93% 5% 5% £15900 123 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 81% 0% 5% £16300 114 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 85% 2% 0% £24450 £25670 193 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 89% 0% 0% £24450 £25670 159 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 93% 0% 0% £24000 171 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 100% 0% 0% £17550 109 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 67% 3% 4% £23450 145 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 67% 3% 4% £23450 145 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 67% 3% 4% £21700 145 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 86% 10% 10% £22500 163 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 81% 5% 20% £14000 123 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 74% 0% 15% £23700 121 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 79% 0% 5% £14400 95 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 81% 5% 20% £14000 123 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 79% 0% 3% £23200 134 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 76% 5% 40% £13200 83 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 81% 0% 5% £16300 114 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 79% 0% 5% £14400 95 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 81% 0% 5% £16300 114 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 89% 0% 0% £26500 151 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 63% 0% 10% £23650 143 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 63% 0% 5% £25000 163 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 93% 3% 0% £14415 96 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 88% 5% 5% £19050 119 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 93% 5% 5% £15900 115 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 85% 10% 20% £16000 124 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 89% 0% 0% £24450 £25670 159 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 86% 4% 0% £19700 123 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 85% 10% 20% £16000 125 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 98% 5% 5% £14500 180 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 83% 5% 0% £19080 98 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 83% 5% 0% £14500 98 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 79% 0% 3% £23200 134 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 73% 0% 15% £23700 118 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 83% 3% 4% £23450 151 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 63% 5% 0% £13000 90 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 64% 0% 0% £19050 106 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 69% 0% 5% £26500 147 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 76% 0% 0% £84080 £95800 205 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 63% 5% 0% £13000 90 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 80% 5% 10% £13000 127 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 79% 0% 5% £23200 145 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 89% 0% 2% £36200 201 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 71% 10% 9% £18300 108 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 92% 0% 5% £17000 131 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 92% 5% 0% £24700 171 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 81% 0% 5% £16300 123 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 74% 0% 15% £23700 121 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 80% 15% 20% £16000 106 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 63% 0% 5% £25000 163 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 77% 2% 5% £24450 £25670 149 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 92% 0% 10% £17000 104 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 72% 5% 5% £19080 103 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 92% 0% 0% £17000 130 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 76% 5% 40% £13200 83 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 83% 0% 6% £21700 £22800 113 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 85% 10% 20% £16000 124 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 91% 10% 0% £22500 159 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 92% 0% 10% £17000 104 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 72% 5% 5% £19080 103 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 81% 5% 20% £14000 102 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 63% 0% 5% £25000 163 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 100% 0% 5% £12600 108 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 100% 0% 0% £17550 105 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 63% 0% 10% £23650 212 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 64% 0% 0% £19600 106 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 91% 10% 10% £21150 189 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 80% 5% 10% £13000 127 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 57% 0% 10% £16600 142 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 90% 5% 10% £21150 205 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 93% 3% 0% £14415 96 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 63% 0% 10% £23650 212 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 57% 0% 10% £16600 142 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 79% 0% 5% £23200 145 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 100% 0% 5% £12600 108 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University - - - £12000 - Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 81% 5% 20% - 102 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 79% 0% 2% - 126 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 0% 2% - 126 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 79% 0% 0% - 127 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 80% 0% 2% - 168 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 80% 0% 2% - 169 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 86% 0% 1% - 197 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 100% 5% 0% - 171 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
University of Oxford 86% 5% 1% - 198 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 80% 0% 0% - 166 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 74% 15% 9% - 134 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 88% 5% 2% - 130 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 91% 5% 5% - 139 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 74% 0% 0% - 187 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 85% 3% 0% - 166 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 86% 0% 0% - 185 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 80% 5% 0% - 123 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 100% 5% 5% - 165 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 80% 0% 0% - 166 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 90% 15% 20% - 203 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
University of Worcester 90% 15% 20% - 203 Worcester Oncampus μερική απασχόληση
The University of Warwick 84% 5% 3% - 161 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 84% 5% 5% - 150 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 61% 0% 1% - 157 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 71% 0% 0% - 153 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 98% 4% 3% - 160 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 98% 4% 3% - 160 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 86% 5% 1% - 198 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 67% 3% 4% - 145 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 84% 3% 1% - 151 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 79% 5% 0% - 135 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 94% 0% 10% - 131 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 94% 0% 5% - 140 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 60% 10% 0% - 101 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 78% 5% 0% - 143 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 90% 5% 10% - 139 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 78% 0% 3% - 124 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 58% 5% 14% - 88 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 94% 0% 5% - 140 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 81% 20% 5% - 126 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 58% 5% 14% - 88 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 88% 5% 0% - 146 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 94% 5% 0% - 142 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 87% 5% 10% - 111 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 85% 5% 2% - 140 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 80% 5% 0% - 124 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 87% 5% 10% - 104 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 84% 10% 0% - 139 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 85% 5% 2% - 140 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 80% 0% 0% - 175 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 98% 5% 5% - 180 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 83% 0% 6% - 113 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 81% 20% 5% - 126 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University 60% 5% 30% - 92 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University 60% 5% 30% - 92 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 78% 15% 5% - 127 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 83% 5% 0% - 98 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 68% 4% 7% - 120 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 78% - 15% - 102 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 80% 0% 10% - 168 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 98% 4% 0% - 162 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 75% 15% 10% - 97 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 65% - 15% £15576 89 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 90% 5% 10% - 139 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 65% - 15% £3894 89 London Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London 74% 15% 9% - 134 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 64% 0% 0% - 201 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 80% 0% 2% - 168 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 84% 3% 1% - 151 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 84% 3% 1% - 151 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
22 Βιοχημεία Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά Θέματα:
 • Biochemistry Career jobs and salary | what to do after bsc in biochemistry?
  1/7
 • Biology | Chemistry | Biochemistry ?! - Differences & Similarities (Bachelor of Science) |
  2/7
 • Biochemistry with postgraduate students
  3/7
 • a day of the life of a biochemistry undergrad
  4/7
 • So, you want to study Biochemistry? What a Biochemistry degree is REALLY like!
  5/7
 • A Day in The Life | A Biochemistry Research Intern
  6/7
 • How I write my lecture notes (Biochemistry)+ Study With Me
  7/7

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
80 /100
Απάντησαν 6311 φοιτητές Βιοχημεία στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Βιοχημεία (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £23028 £22369 £27253
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £20000 - £26972 £17406 - £27318 £20728 - £33846

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £23606 £23989 £29000
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £20175 - £26618 £19396 - £28469 £22457 - £35915

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Βιοχημεία

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Βιοχημεία που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Βιοχημεία

 • Περιβαλλοντική Υπηρεσία
 • Υπηρεσίες Ιατροδικαστικής Επιστήμης
 • Κυβερνητικά Τμήματα
 • Εθνικές Υπηρεσίες Υγείας
 • Ερευνητικά Ινστιτούτα
 • Πανεπιστήμια

Εξειδικεύσεις εντός: Βιοχημεία

 • Μοριακή Βιολογία
 • Βιοφυσική
 • Βιοαναλυτική
 • Βιοοργανική
 • Βιοανόργανη Χημεία

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Βιοχημεία που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Βιοχημεία (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Βιοχημεία από Brunel University

20% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας
15% Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας
10% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
10% Επαγγελματίες φυσικών και κοινωνικών επιστημών
5% Επαγγέλματα πωλήσεων
5% Επαγγέλματα εξυπηρέτησης πελατών
5% Διοικητικά επαγγέλματα
5% Επαγγελματίες πληροφορικής
5% Άλλοι επαγγελματίες υγείας
5% Επαγγελματίες διαχείρισης επιχειρηματικών και χρηματοοικονομικών έργων

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Βιοχημεία στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Βιοχημεία

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Βιοχημεία.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Βιοχημεία:
 • Master of Science - MSc
 • Master of Science (Honours) - Msci (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Chemistry (Honours) - MChem (Hons)
 • Master of Biosciences - MBio
 • Master of Biology - MBiol
 • Master of Biological Sciences - MBiolSci
 • Master of Biochemistry - MBiochem
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Postgraduate Diploma (Initial Qualification) - PgDip
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Doctor of Medicine - MD
 • Doctor of Philosophy - DPhil
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Master of Biology (Honours) - MBiol (Hons)
 • Bachelor of Science - BSc

Το πρόγραμμα σπουδών: Βιοχημεία στο University of Bristol έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 11 ερωτηθέντες.

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Βιοχημεία ήταν £23028 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £22369 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £272535 χρόνια μετά την αποφοίτηση.