Τηλεοπτική παραγωγή Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Television production)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Canterbury Christ Church University 71% 0% 10% £14500 113 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 71% 0% 10% £14500 113 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 0% 5% £70480 184 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 87% 0% 5% £22500 184 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 82% 0% 8% £21900 167 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 0% 2% £70480 178 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 87% 0% 2% £14500 178 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 87% 0% 2% £22720 178 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 87% 0% 2% £22720 178 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 87% 0% 2% £17300 178 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 87% 0% 2% £14500 178 Aberystwyth Oncampus μερική απασχόληση
Kingston University 87% 0% 2% £9460 178 Kingston upon Thames Oncampus μερική απασχόληση
University of Glasgow 87% 0% 0% £70480 187 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 5% 2% £79290 182 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 0% 5% £70480 196 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 93% 0% 5% £70480 180 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 5% £70480 172 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 0% 5% £70480 169 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 2% 3% £70480 174 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 5% 2% £79290 182 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 3% 0% £70480 212 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 5% £79290 179 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 2% 3% £70480 174 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 0% 5% £79290 189 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 0% 10% £70480 182 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 3% 2% £70480 175 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 0% 0% £70480 166 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 0% 3% £70480 163 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 0% 5% £70480 166 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 0% 5% £70480 196 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 5% 6% £70480 188 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 74% 0% 0% £24700 165 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 74% 0% 0% £14250 165 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 74% 0% 0% £22720 165 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 74% 0% 0% £17600 165 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 74% 0% 0% £18800 165 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 74% 0% 0% £14750 165 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College Birmingham 74% 0% 0% £14500 165 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 74% 0% 0% £13000 165 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 74% 0% 0% £14750 165 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 74% 0% 0% £14300 165 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 74% 0% 0% £16400 165 Norwich Oncampus μερική απασχόληση
Bournemouth University 74% 0% 0% £14750 165 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 74% 0% 0% £22720 165 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 74% 0% 0% £16380 165 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 74% 0% 0% £22720 165 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 74% 0% 0% £18650 165 Reading Oncampus μερική απασχόληση
University of Sunderland 74% 0% 0% £14250 165 Sunderland Oncampus μερική απασχόληση
The University of York 66% 0% 0% £19600 155 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 86% 0% 10% £14500 106 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 81% 0% 10% £14500 110 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 71% 0% 20% £14500 109 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 71% 0% 10% £14500 113 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 92% 1% 2% £20000 147 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 73% 2% 11% £14500 105 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 94% 0% 10% £14500 113 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 82% 0% 4% £20000 130 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 88% 1% 5% £20000 174 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 92% 0% 2% £20000 158 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 95% 0% 0% £14300 108 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 67% 10% 7% £14700 133 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 71% 0% 10% £14500 113 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 92% 1% 2% £20000 147 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 92% 0% 2% £20000 158 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 39% 0% 0% £24700 132 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 70% 0% 7% £17100 £18000 121 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 72% 5% 10% £14250 92 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 72% 5% 10% £14250 92 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Arts University Bournemouth 81% 5% 0% £16950 135 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 71% 0% 10% £14500 113 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 38% 0% 11% £16335 112 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 92% 0% 2% £20000 158 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 88% 0% 2% £20000 153 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 38% 0% 6% £14300 108 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 95% 5% 5% £14300 118 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 67% 5% 5% £15900 109 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 83% 0% 5% £13100 102 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 90% 5% 5% £14300 116 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 61% 0% 4% £14045 130 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 93% 0% 0% £13800 102 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 93% 0% 0% £14300 102 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 41% 10% 0% £7500 100 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 91% 5% 2% £14300 123 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 66% 5% 2% £14300 111 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 54% 1% 5% £14000 122 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 61% 0% 4% £14045 130 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 58% 5% 0% £13600 112 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 58% 5% 0% £14300 112 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 96% 0% 7% £14300 129 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 65% 5% 5% £12000 117 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 93% 0% 0% £12000 102 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 41% 10% 0% £10500 100 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 38% 5% 0% £13200 97 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 34% 10% 10% £14500 115 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 38% 0% 11% £15860 112 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 81% 5% 15% £16335 111 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 91% 5% 7% £14300 110 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 65% 5% 5% £13800 117 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 92% 0% 2% £20000 158 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 49% 0% 17% £12750 127 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 80% 5% 2% £14300 116 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 88% 1% 5% £20000 174 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 45% 0% 5% £19500 114 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 70% 0% 3% £12600 144 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 70% 0% 7% £17100 £18000 121 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 66% 0% 14% £17000 110 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 83% 0% 0% £12000 108 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 83% 0% 0% £13800 108 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grimsby Institute 83% 0% 0% £10500 108 Grimsby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 67% 5% 22% £13200 70 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 64% 3% 9% £16500 116 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 48% 5% 8% £14400 122 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 79% 0% 0% £16425 141 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 65% 5% 15% £14700 108 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 67% 5% 22% £13200 70 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ravensbourne University London 52% 9% 0% £16500 122 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 52% 0% 10% £17000 131 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 62% 0% 9% £15000 132 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 87% 0% 2% - 178 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 87% 0% 2% - 178 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 87% 0% 2% - 178 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
Royal Holloway, University of London 74% 0% 0% - 165 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 74% 0% 0% - 165 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 74% 0% 0% - 165 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Hertfordshire 74% 0% 0% - 165 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 74% 0% 0% - 165 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 74% 0% 0% - 165 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 74% 0% 0% - 165 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 74% 0% 0% - 165 Cambridge Oncampus μερική απασχόληση
West Herts College 75% 0% 20% - - Watford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wakefield College 89% - 25% - - Wakefield Oncampus πλήρους απασχόλησης
North Warwickshire and South Leicestershire College 71% 15% 35% - - Nuneaton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University - - - £14000 - Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College 75% - 35% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 75% - 35% - - Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Exeter College 85% - 25% - - Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 85% - 25% £17300 - York Oncampus μερική απασχόληση
The University of Nottingham 85% - 25% - - Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
The University of Warwick 85% - 25% - - Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 80% - 10% £37350 113 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 71% - 10% £37350 101 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 71% - 10% £46600 101 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 65% 15% 10% - 86 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 70% 0% 7% - 121 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 33% - 0% £30400 148 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 71% 0% 10% - 113 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 87% 5% 6% - 138 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 55% 1% 7% - 110 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 88% - - £20000 145 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 75% - 25% £3894 90 London Oncampus μερική απασχόληση
Bath Spa University 63% 5% 10% - 104 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 55% 1% 7% - 110 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 75% - 25% £15576 90 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Essex College of Further and Higher Education 74% 20% 25% £17930 - Southend-on-Sea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 72% 2% 6% - 140 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 59% - 17% £15576 79 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 88% 5% 5% - 104 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 60% 5% 16% - 98 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 38% 0% 6% - 108 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 77% - 0% £13000 99 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 48% 0% 0% - 85 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 72% 2% 6% - 140 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 88% - - £20000 145 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford - - 10% £20118 £21124 125 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 88% - - £20000 161 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford - - 15% £20118 £21124 115 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bradford College - - - - - Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 35% - 3% - 122 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 77% - 0% £13000 99 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University 77% - 0% - 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 88% - - £20000 161 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 46% 0% 10% - 105 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 46% 0% 10% - 105 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 88% 5% 5% - 104 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 47% 20% 3% - 160 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 65% 15% 10% - 86 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 67% - 9% - 114 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 48% 0% 0% - 85 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Manchester College 81% 5% 15% - 111 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 75% - 30% £15576 112 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 88% - - £20000 161 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 88% - - £20000 161 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 63% 5% 10% - 104 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 64% 4% 7% - 147 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 47% - 3% £20000 133 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 59% - 17% £3894 79 London Oncampus μερική απασχόληση
London Metropolitan University 75% - 30% £15576 112 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 75% - 30% - 112 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College 75% - 30% - 112 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College 75% - 30% - 112 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Chesterfield College 75% - 30% - 112 Chesterfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 81% - 20% - 110 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 81% - 20% £21650 110 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 81% - 20% - 110 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 81% - 20% - 110 Preston Oncampus μερική απασχόληση
University of Bedfordshire 81% - 20% £13275 110 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grimsby Institute 69% - 20% £7800 - Grimsby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 71% - 15% - 150 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University 71% 0% 9% - 126 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University 71% 0% 9% - 126 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 61% 5% 10% - 130 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 61% 5% 10% - 130 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 44% 5% 15% - 134 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 65% 1% 12% - 120 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 47% 5% 10% - 102 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 44% 5% 15% - 134 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 44% 5% 15% - 134 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 69% 2% 0% - 138 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 47% 5% 10% - 102 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 86% - 20% £12000 114 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 64% 3% 9% - 116 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 44% 5% 15% - 134 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 44% 5% 15% - 134 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 44% 5% 15% - 134 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 44% 5% 15% - 134 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 44% 5% 15% - 134 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 44% 5% 15% - 134 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 44% 5% 15% - 134 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 52% 0% 10% - 131 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 61% 5% 10% - 130 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 44% 5% 15% - 134 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
21 Τηλεοπτική παραγωγή Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • A Week in the Life: Television and Radio Production
  1/5
 • 1st Assistant Director: Difference Between Film and TV Production - Anya Adams Career Girls
  2/5
 • What it's like to be a digital TV production student
  3/5
 • Television Production student Capri tells of her X-Factor experience
  4/5
 • DAY IN A LIFE AS A TV PRODUCTION STUDENT
  5/5

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
61 /100
Απάντησαν 14169 φοιτητές Τηλεοπτική παραγωγή στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Τηλεοπτική παραγωγή (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £18993 £17033 £20459
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £15958 - £22542 £12694 - £21543 £14994 - £26089

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £18747 £17621 £20968
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £15287 - £22176 £13034 - £22157 £15913 - £26712

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Τηλεοπτική παραγωγή

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Τηλεοπτική παραγωγή που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Τηλεοπτική παραγωγή

 • Εταιρείες παραγωγής τηλεόρασης

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Τηλεοπτική παραγωγή που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Τηλεοπτική παραγωγή (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Τηλεοπτική παραγωγή από Anglia Ruskin University

35% Καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα μέσων ενημέρωσης
15% Στοιχειώδη επαγγέλματα
5% Γραμματεία και συναφή επαγγέλματα
5% Επαγγέλματα αθλητισμού και γυμναστικής
5% Επαγγέλματα ειδικευμένων επαγγελμάτων
5% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
5% Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας
5% Επαγγέλματα πωλήσεων

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Τηλεοπτική παραγωγή

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Τηλεοπτική παραγωγή.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Τηλεοπτική παραγωγή:
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Master of Arts - MA
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Science - MSc
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Master of Music - MMus
 • Master of Arts (Honours) - MArts (Hons)
 • Master of Arts (Undergraduate) - MA (UG)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts - BA
 • Master of Music (Composition) - MMus (Comp)
 • Master of Research - MRes
 • Master of Research - MA (Res)
 • Higher National Diploma - HND
 • Foundation Degree in Science - FdSc
 • Foundation Degree in Arts - FdA
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Bachelor of Design (Honours) - BDes (Hons)
 • Higher National Certificate - HNC

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Τηλεοπτική παραγωγή ήταν £18993 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £17033 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £204595 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Σπουδές κινηματογράφου και τηλεόρασης/δράμα και θέατρο στο Aberystwyth University έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 96 στα 100. Συμμετείχαν 38 ερωτηθέντες.