Μελέτες δημοσιότητας Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Publicity studies)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Canterbury Christ Church University 72% 0% 0% £14500 95 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 70% 2% 20% £14500 100 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 70% 2% 20% £14500 100 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 80% 4% 16% £14250 92 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 55% 3% 14% £13000 109 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 75% 0% 0% £14500 159 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 75% 0% 0% £17000 159 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 75% 0% 0% £9750 159 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 75% 0% 0% £15000 159 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Essex 75% 0% 0% £18800 159 Colchester Oncampus μερική απασχόληση
University of Bedfordshire 50% 7% 35% £13200 95 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 58% 0% 4% £15360 156 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 50% 7% 35% £13200 95 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 70% 2% 20% £14500 100 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 70% 2% 20% £14500 100 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 77% 5% 5% £14700 124 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 72% 2% 3% £14250 109 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 83% 5% 6% £13200 121 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 58% 10% 15% £13100 145 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 78% 0% 15% £13100 104 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 57% 0% 6% £15000 136 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 57% 0% 6% £15000 136 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 63% 2% 15% £15250 116 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 59% 4% 9% £14500 116 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Gloucestershire 57% 0% 6% £15000 136 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 58% 10% 15% £13100 145 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 64% 4% 10% £14500 132 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 64% 4% 10% £14500 132 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ravensbourne University London 85% 7% 0% £16500 119 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 88% 3% 0% £12600 110 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 87% 0% 20% £14500 104 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 87% 0% 20% £14500 104 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 87% 0% 20% £14500 104 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 91% 0% 10% £15000 133 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 91% 0% 10% £15000 133 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 71% 0% 20% £14500 106 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 71% 0% 20% £14500 106 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 70% 2% 20% £14500 100 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 87% 5% 1% £14170 132 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 69% 2% 12% £15000 117 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 69% 2% 12% £23000 117 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 69% 2% 12% £16000 117 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 69% 2% 12% £15750 117 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 69% 2% 12% £19000 117 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 72% 5% 13% £14700 101 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Arts University 95% 15% 5% £15800 141 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 76% 5% 6% £15000 118 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 83% 5% 5% £14250 123 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 83% 5% 5% £14250 123 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 83% 5% 5% £14250 123 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 72% - 10% £19380 125 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 79% - 25% £10500 123 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 75% 0% 0% - 159 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 75% 0% 0% - 159 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 75% 0% 0% - 159 Coventry Oncampus μερική απασχόληση
University of Leeds 75% 0% 0% - 159 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 75% 0% 0% - 159 Winchester Oncampus μερική απασχόληση
Goldsmiths, University of London 75% 0% 0% - 159 London Oncampus μερική απασχόληση
Kingston University 74% - 3% - 105 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 74% - 3% £9250 105 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 73% 2% 0% - 144 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 75% - 3% - 108 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 61% - 10% £3894 98 London Oncampus μερική απασχόληση
The University of Northampton 57% 6% 5% - 108 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 57% - 10% - 119 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 57% - 10% - 119 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University 65% 20% 5% - 116 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 57% 0% 6% - 136 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 63% 2% 15% - 116 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College 63% 2% 15% - 116 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 92% 4% 15% - 145 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 63% 2% 15% - 116 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 57% 6% 5% - 108 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 83% 5% 6% - 121 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 64% 4% 10% - 132 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 75% 5% 13% - 107 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Northern School of Art 80% 15% 19% - - Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 65% - 8% £14000 91 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 74% - 10% £13250 108 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 74% - 10% £13250 108 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Richmond, The American International University in London 79% - 10% £14750 80 Richmond Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 67% - 9% - 114 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Richmond, The American International University in London 79% - 10% £14750 80 Richmond Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 65% - 8% £14000 91 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 69% 2% 12% - 117 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 69% 2% 12% - 117 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 69% 2% 12% - 117 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 69% 2% 12% - 117 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 79% 0% 10% - 141 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 79% 0% 10% - 141 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 79% 0% 10% - 141 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 79% 0% 10% - 141 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 79% 0% 10% - 141 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 79% 0% 10% - 141 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 61% 5% 13% - 98 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 72% 5% 13% - 101 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 79% - 50% £13320 76 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 26% - 12% - 133 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 79% - 50% £13320 76 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 79% - 50% - 76 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 92% 5% 10% - 114 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 92% 5% 10% - 114 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 86% - 0% - 127 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 86% - 0% £14700 127 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 83% 5% 5% - 123 London Oncampus μερική απασχόληση
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
24 Μελέτες δημοσιότητας Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • work day in my life in new york city!! || advertising agency life
  1/6
 • Marketing vs Advertising - What’s the Difference and Which is Best for Business Growth?
  2/6
 • A Day in the Life as a MARKETING AND PUBLICITY ASSISTANT | Publishing
  3/6
 • DAY IN THE LIFE OF AN ADVERTISING MAJOR BARISTA AT THE UNIVERSITY OF FLORIDA | college student vlog
  4/6
 • A Day In The Life Of An Advertising Student
  5/6
 • day in the life of a senior in college | advertising major
  6/6

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
72 /100
Απάντησαν 260 φοιτητές Μελέτες δημοσιότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Μελέτες δημοσιότητας (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £22000 £23402 £27317
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £19000 - £24000 £18337 - £28500 £20933 - £34900

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £22143 £26397 £30588
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £20429 - £24714 £23259 - £31138 £24982 - £37395

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Μελέτες δημοσιότητας

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Μελέτες δημοσιότητας που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Μελέτες δημοσιότητας

 • Υπηρεσίες Επικοινωνιών
 • Η Δημόσια Υπηρεσία
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Συμβουλευτικές εταιρείες δημοσίων σχέσεων
 • Εταιρείες μέσων ενημέρωσης
 • Βιομηχανία εφημερίδων
 • Οργανισμοί μάρκετινγκ
 • Εκδοτικές εταιρείες

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Μελέτες δημοσιότητας που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Μελέτες δημοσιότητας (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Μελέτες δημοσιότητας από Bournemouth University

70% Επαγγελματίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης
20% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Μελέτες δημοσιότητας

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Μελέτες δημοσιότητας.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Μελέτες δημοσιότητας:
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Science - MSc
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Master of Arts - MA
 • Master of Arts (Postgraduate) - MA (PG)
 • Postgraduate Diploma - PgDip

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Μελέτες δημοσιότητας ήταν £22000 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £23402 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £273175 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Δημιουργική διαφήμιση στο Leeds Arts University έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 95 στα 100. Συμμετείχαν 18 ερωτηθέντες.