Δημόσιες σχέσεις Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Public relations)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Canterbury Christ Church University 59% 2% 8% £14500 105 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Margaret University 80% 0% 0% £7000 159 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 83% 5% 6% £13200 121 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 58% 10% 15% £13100 145 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 67% 5% 22% £13200 70 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 63% 2% 15% £15250 119 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 58% 10% 15% £13100 145 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 5% 20% £14500 99 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 73% 2% 11% £14500 96 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 90% 5% 20% £14500 99 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 98% 0% 10% £10500 89 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 100% 0% 0% £15900 110 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 79% 0% 0% £17600 100 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 80% 0% 20% £14700 110 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 80% 0% 20% £16800 110 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 80% 0% 20% £13000 110 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 80% 0% 20% £13700 110 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 80% 0% 20% £14500 110 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 80% 0% 20% £14500 110 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Margaret University 80% 0% 20% £15000 110 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London School of Economics and Political Science 80% 0% 20% £23520 110 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 80% 0% 20% £20800 110 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 80% 0% 20% £5550 110 Swansea Oncampus μερική απασχόληση
University of Sunderland 80% 0% 20% £13750 110 Sunderland Oncampus μερική απασχόληση
City University London 80% 0% 20% £15160 110 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 80% 0% 20% £19000 110 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 80% 0% 20% £8935 110 Uxbridge Oncampus μερική απασχόληση
Kingston University 80% 0% 20% £16300 110 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 80% 0% 20% £89 110 Lincoln Oncampus μερική απασχόληση
Birmingham City University 80% 0% 20% £16300 110 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 70% 2% 20% £14500 100 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 67% 5% 22% £13200 70 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 63% 3% 10% £16850 96 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 31% 5% 5% £14500 95 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 71% 0% 20% £14500 106 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 92% 10% 15% £11400 128 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 88% 0% 15% £10500 113 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 75% 4% 12% £14700 £15000 137 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 92% 2% 0% £13200 103 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 67% 5% 22% £13200 70 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 100% 3% 0% £15900 101 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 87% 5% 1% £14170 132 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire - - - £13275 - Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling - - - - - Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield - - - £17000 - Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield - - - £17000 - Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield - - - £17000 - Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield - - - £17000 - Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Amity University [in] London - - - £12500 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University - - - - - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 71% - 5% £15360 125 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 71% - 5% £14500 125 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 59% 2% 8% - 105 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 59% 2% 8% - 105 London Oncampus μερική απασχόληση
Coventry University 76% - 5% - 78 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 61% - 10% £3894 98 London Oncampus μερική απασχόληση
Bournemouth University 63% 2% 15% - 119 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 88% 0% 19% - 105 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - 0% 14% £18500 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 70% 0% 12% - 103 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 83% 5% 6% - 121 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - 0% 14% £12000 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 70% 0% 12% - 103 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 69% - 3% - 139 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 69% - 3% £14500 139 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 90% 5% 20% - 99 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 90% 5% 20% - 99 Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
The University of Winchester 61% 5% 13% - 98 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 69% 4% 7% - 126 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 79% 0% 0% - 100 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 80% 0% 20% - 110 Coleraine Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 80% 0% 20% - 110 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 80% 0% 20% - 110 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 80% 0% 20% - 110 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 80% 0% 20% - 110 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 80% 0% 20% - 110 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 80% 0% 20% - 110 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 80% 0% 20% - 110 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 80% 0% 20% - 110 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 80% 0% 20% - 110 London Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle University 80% 0% 20% - 110 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 80% 0% 20% - 110 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 80% 0% 20% - 110 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 80% 0% 20% - 110 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
Swansea University 92% 10% 15% - 128 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 92% 10% 5% - 134 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 74% 5% 9% - 113 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 65% - 8% £14000 91 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 67% - 9% - 114 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 74% - 10% £13250 108 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 92% 10% 15% - 128 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 92% 2% 0% - 103 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 74% - 10% £13250 108 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 75% 9% 5% - 108 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 92% 2% 0% - 103 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 73% - 0% - 109 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 92% 10% 5% - 134 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex - - 5% - 80 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex - - 5% £16850 80 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 88% - - £20000 161 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Richmond, The American International University in London 79% - 10% £14750 80 Richmond Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 66% 0% 15% - 102 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - - 10% £18500 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 66% 0% 15% - 102 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex - - 5% £16850 80 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 92% 10% 15% - 128 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 58% 0% 3% - 145 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 92% 10% 15% - 128 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Richmond, The American International University in London 79% - 10% £14750 80 Richmond Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 88% - - £20000 161 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - - 10% £18500 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 74% 5% 9% - 113 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 88% - - £20000 161 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 65% - 8% £14000 91 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 65% - 8% - 91 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
21 Δημόσιες σχέσεις Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • In Focus | Marketing Versus Public Relations (PR)
  1/5
 • Degree in Global Communication Management
  2/5
 • Working in Public Relations | All About PR
  3/5
 • What to expect when studying Communication and Media
  4/5
 • I GRADUATED
  5/5

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
69 /100
Απάντησαν 260 φοιτητές Δημόσιες σχέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Δημόσιες σχέσεις (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £22000 £23402 £27317
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £19000 - £24000 £18337 - £28500 £20933 - £34900

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £22143 £26397 £30588
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £20429 - £24714 £23259 - £31138 £24982 - £37395

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Δημόσιες σχέσεις

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Δημόσιες σχέσεις που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Δημόσιες σχέσεις

 • Συμβουλευτικές εταιρείες PR
 • Εταιρείες Διαφήμισης
 • Δημιουργικά Γραφεία
 • Οργανωτές εκδηλώσεων
 • Γραφεία μάρκετινγκ
 • Οργανισμοί επικοινωνίας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Πολιτικές οργανώσεις
 • Εταιρείες Δημοσίων Υποθέσεων

Εξειδικεύσεις εντός: Δημόσιες σχέσεις

 • Διεθνείς Δημόσιες Σχέσεις
 • Διαχείριση παγκόσμιας επικοινωνίας
 • Στρατηγικές Επικοινωνίες
 • Εταιρικές Επικοινωνίες

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Δημόσιες σχέσεις που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Δημόσιες σχέσεις (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Δημόσιες σχέσεις από Bournemouth University

70% Επαγγελματίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης
20% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Δημόσιες σχέσεις

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Δημόσιες σχέσεις.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Δημόσιες σχέσεις:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Science - MSc
 • Master of Arts - MA
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Master of Business Administration - MBA
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Higher National Certificate - HNC
 • Bachelor of Arts - BA
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Master of Science (Engineering) - MSc (Eng)
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Diploma in Professional Studies - DPS
 • Advanced Certificate - AdvCert

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Δημόσιες σχέσεις ήταν £22000 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £23402 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £273175 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις στο University of Lincoln έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 9 ερωτηθέντες.