Αστυνόμευση Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Policing)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Liverpool John Moores University 78% 7% 10% £15600 167 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 78% 7% 10% £13800 167 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 78% 7% 10% £13800 167 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 68% 2% 10% £13000 102 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 68% 2% 10% £13000 102 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 72% 4% 0% £13250 102 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 72% 0% 10% £16000 102 Huddersfield Oncampus μερική απασχόληση
Canterbury Christ Church University 73% 2% 11% £14500 96 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 85% 5% 26% £15576 74 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 85% 5% 26% £13145 74 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 86% 2% 0% £14170 140 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 73% 2% 11% £14500 96 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 76% 5% 10% £13100 119 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 72% 0% 10% £13250 102 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 66% 4% 10% £15000 90 Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
University of Sunderland 79% 10% 20% £13000 92 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 75% 0% 15% £13000 116 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 81% 0% 3% £25800 197 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 96% 0% 7% £14700 106 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 66% 2% 16% £14500 109 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Law 86% 5% 7% £16875 112 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 72% 0% 14% £14000 107 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 52% 5% 15% £13500 134 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 79% 1% 5% £14800 124 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Law 86% 5% 7% £14150 112 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 72% 0% 14% £14000 107 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Law 86% 5% 7% £14150 112 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 75% 0% 15% £13000 116 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 79% 10% 20% £13000 92 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 79% 10% 20% £13000 92 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 80% 0% 21% £13200 100 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 77% 3% 10% £14045 121 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 77% 3% 10% £14045 121 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 52% 0% 20% £13100 104 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 77% 3% 10% £14045 121 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 74% 4% 5% £1800 106 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Central Lancashire 74% 4% 5% £13500 106 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 74% 4% 5% £16850 106 Leicester Oncampus μερική απασχόληση
Birmingham City University 74% 4% 5% £16300 106 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 66% 2% 16% £14500 105 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 66% 2% 16% £14500 89 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 72% 0% 14% £14000 107 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 53% 2% 11% £13000 95 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 69% 5% 18% £14500 87 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 75% 0% 30% £15600 171 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 53% 2% 11% £13000 95 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 66% 2% 16% £14500 101 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 72% 4% 5% £13000 89 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 72% 0% 14% £14000 107 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 80% 0% 11% £3894 66 London Oncampus μερική απασχόληση
Staffordshire University 72% 0% 14% £14000 107 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 57% 0% 10% £14750 100 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 70% 5% 7% £15600 152 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 70% 5% 7% £11000 152 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 81% 3% 10% £14045 124 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University - - - - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - - - £15000 - Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
University of Sunderland - - - - - Sunderland Oncampus μερική απασχόληση
University of Chester 78% 7% 10% - 167 Chester Oncampus μερική απασχόληση
University of Chester 78% 7% 10% - 167 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 72% 0% 10% - 102 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 66% 4% 10% - 108 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 85% - 13% £12750 124 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 72% 4% 0% - 102 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 76% - 14% - 93 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Abertay Dundee 76% - 14% - 93 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 66% 4% 10% - 90 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Trinity University 64% - 14% £12000 139 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 74% 0% 7% - 118 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 66% 4% 10% - 90 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 81% 4% 10% - 112 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 56% 4% 15% - 129 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 56% 4% 15% - 129 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 75% 2% 12% - 151 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 84% - 10% - 94 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 71% 1% 5% - 107 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 59% - 27% £13740 96 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 84% - 10% £13250 94 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 55% 5% 10% - 99 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
West Suffolk College - - - - - Bury St Edmunds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle College - - 5% - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 72% 0% 14% - 107 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 76% 0% 8% - 112 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 63% 5% 16% - 109 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 66% 4% 10% - 108 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University - - - - 134 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire - - - - 134 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 70% - 10% £10500 112 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 84% 10% 6% - 118 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 66% - 11% - 108 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 70% - 10% £7500 112 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 80% 4% 10% - 113 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 66% 3% 5% - 116 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 92% 1% 7% - 137 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland 77% 2% 6% - 129 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 77% - 20% £12750 115 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 66% - 12% - 133 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackpool and the Fylde College - - - - - Blackpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 70% 3% 12% - 130 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 66% - 12% - 133 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University - - - £13000 - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 74% 4% 5% - 106 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 70% 3% 12% - 130 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newman University 77% 3% 10% - 121 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lincoln College - - - £9500 - Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 52% 0% 20% - 104 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 76% 4% 5% - 116 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 74% 4% 5% - 106 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 74% 4% 5% - 106 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 74% 4% 5% - 106 Derby Oncampus μερική απασχόληση
University of West London 74% 4% 5% - 106 Ealing Oncampus μερική απασχόληση
Canterbury Christ Church University 74% 4% 5% - 106 Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
Teesside University 74% 4% 5% - 106 Middlesbrough Oncampus μερική απασχόληση
Havant and South Downs College - - - - - Waterlooville Oncampus πλήρους απασχόλησης
Yeovil College - - - - - Yeovil Oncampus πλήρους απασχόλησης
Solihull College and University Centre 55% - 15% - - Solihull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Yeovil College - - - - - Yeovil Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brooklands College - - - - - Weybridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oldham College - - - - - Oldham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University - - 5% - 72 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Farnborough College of Technology - - 5% £7500 72 Farnborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hopwood Hall College - - 5% - 72 Rochdale Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Sheffield College 86% - 30% - - Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hugh Baird College 86% - 30% - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds City College - - 30% - - Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 87% - 10% £13500 101 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 72% 4% 5% - 89 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 66% - 10% £7500 117 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 72% 0% 14% - 107 London Oncampus μερική απασχόληση
Buckinghamshire New University 71% - 20% £12500 110 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 89% 0% 0% - 121 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 75% 0% 30% - 171 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 75% 0% 30% - 171 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 71% - 20% £12500 110 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 66% - 10% £10500 117 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 64% - 6% - 131 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 72% 4% 5% - 89 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 69% - 9% £15000 140 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 69% - 9% - 140 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 100% 0% 11% - 90 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 64% - 6% - 131 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University - - 20% - - Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 74% 5% 16% - 123 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Burnley College - - - - - Burnley Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 70% 5% 7% - 152 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Colchester Institute - - - £8250 - Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι για online σπουδές;
10 Online Αστυνόμευση Προγράμματα Σπουδών.
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
17 Αστυνόμευση Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά Θέματα:
 • Recruitment Q&A - A Career in Policing
  1/5
 • Policing: a career like no other
  2/5
 • A day in the life of a Policing student - Bucks New University
  3/5
 • Why UWS? First year Policing students testimonials
  4/5
 • Molly Teasdale - BA (Hons) Professional Policing
  5/5

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
73 /100
Απάντησαν 57480 φοιτητές Αστυνόμευση στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Αστυνόμευση (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £22235 £21138 £26234
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £18588 - £27775 £16765 - £27938 £19593 - £35841

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £21123 £21931 £27713
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £18491 - £24958 £17262 - £27522 £21228 - £35812

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Αστυνόμευση

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Αστυνόμευση που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Αστυνόμευση που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Αστυνόμευση (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Αστυνόμευση από Anglia Ruskin University

15% Διοικητικά επαγγέλματα
15% Νομικοί επαγγελματίες
15% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
10% Επαγγέλματα πωλήσεων
10% Γραμματεία και συναφή επαγγέλματα
5% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
5% Επαγγελματίες επιχειρήσεων, έρευνας και διοίκησης
5% Στοιχειώδη επαγγέλματα
5% Επαγγέλματα υπηρεσιών προστασίας
5% Αρχιτέκτονες, Τεχνολόγοι Αρχιτεκτονικής, Πολεοδομία

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Αστυνόμευση στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Αστυνόμευση

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Αστυνόμευση.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Αστυνόμευση:
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Law (Honours) - LLB (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Science - MSc
 • Master of Arts (Postgraduate) - MA (PG)
 • Bachelor of Science - BSc
 • Professional Doctorate - ProfDoc
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Bachelor of Arts - BA
 • Higher National Diploma - HND
 • Higher National Certificate - HNC
 • Foundation Degree in Science - FdSc
 • Foundation Degree in Arts - FdA
 • Foundation Degree - FD
 • Diploma of Higher Education - DipHE

Το πρόγραμμα σπουδών: Ιατροδικαστική επιστήμη με αστυνόμευση στο University of Wolverhampton έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 18 ερωτηθέντες.

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Αστυνόμευση ήταν £22235 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £21138 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £262345 χρόνια μετά την αποφοίτηση.