Δίκαιο Επιχειρήσεων Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelors & Masters (Business law)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Strathclyde 90% 0% 15% £16400 209 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 90% 0% 0% £16400 208 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 56% 6% 5% £15860 125 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Buckingham 86% 10% 15% £40464 91 Buckingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 69% 5% 4% £14300 116 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 90% 0% 2% £16400 218 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 90% 0% 10% £16400 213 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 77% 1% 4% £20000 161 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 56% 6% 15% £17875 135 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 88% 5% 5% £16400 205 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 90% 0% 2% £16400 214 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 81% 10% 10% £13200 127 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 70% 0% 0% £23100 194 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 58% 5% 8% £14250 96 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 77% 1% 4% £20000 161 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 87% 1% 10% £15000 132 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 81% 3% 5% £14250 100 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 56% 6% 15% £15860 135 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 90% 0% 0% £16400 221 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 58% 5% 8% £14250 96 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 81% 10% 10% - 127 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Law 77% 2% 5% - 137 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 65% - 0% £84 107 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Wolverhampton 89% 8% 10% - 90 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University - 0% 4% £1862 153 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
Nottingham Trent University 71% 2% 5% - 113 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 79% 2% 2% - 188 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 81% 4% 2% - 162 Coventry Oncampus μερική απασχόληση
University of Wolverhampton 91% 8% 5% - 107 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 79% 2% 2% - 194 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 67% 1% 7% - 134 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 67% 1% 7% - 134 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 77% 0% 1% - 213 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London - - 0% £13320 128 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 79% 10% 5% - - London Oncampus μερική απασχόληση
Southampton Solent University 71% 10% 10% £12000 112 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 71% 10% 10% £84 112 London Oncampus μερική απασχόληση
Birmingham City University 71% 10% 10% £16300 112 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 71% 10% 10% £18150 112 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 71% 10% 10% £18150 112 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 71% 10% 10% £5800 112 Swansea Oncampus μερική απασχόληση
University of Essex 71% 10% 10% £18800 112 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 71% 10% 10% £12000 112 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 71% 10% 10% £13000 112 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 71% 10% 10% £18150 112 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 71% 10% 10% £9470 112 London Oncampus μερική απασχόληση
Southampton Solent University 63% 10% 5% £12000 132 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 63% 10% 5% £17100 132 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 63% 10% 5% £16400 132 Norwich Oncampus μερική απασχόληση
Southampton Solent University 63% 10% 5% £12000 132 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 63% 10% 5% £14500 132 London Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 63% 10% 5% £23000 132 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 63% 10% 5% £18800 132 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 63% 10% 5% £17100 132 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 63% 10% 5% £14500 132 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 63% 10% 5% £17000 132 Leicester Oncampus μερική απασχόληση
University of Reading 63% 10% 5% £17100 132 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 63% 10% 5% £23500 132 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 63% 10% 5% £18700 132 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde - - - £16400 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University - - - £12000 - Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford - - - £17682 - Bradford Online πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln - - - £83 - Lincoln Oncampus μερική απασχόληση
University of Bedfordshire - - - £13275 - Luton Oncampus μερική απασχόληση
University of Reading - - - £17100 - Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University - - - £23500 - Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading - - - £8550 - Reading Oncampus μερική απασχόληση
Aston University - - - £21250 - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University - - - £12000 - Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading - - - £17100 - Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University - - - £12000 - Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading - - - £17100 - Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol - - - - - Bristol Oncampus μερική απασχόληση
University of Bristol - - - - - Bristol Oncampus μερική απασχόληση
University of Bristol - - - - - Bristol Oncampus μερική απασχόληση
The University of Buckingham - - - - - Buckingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds - - - - - Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen - - - - - Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University - - - - - Coleraine Oncampus μερική απασχόληση
University of Westminster - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire - - - - - Hatfield Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham - - - - - Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle University - - - - - Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham - - - - - Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University - - - - - Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham - - - - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast - - - - - Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex - - - - - Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England - - - - - Bristol Oncampus μερική απασχόληση
Nottingham Trent University - - - - - Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
Cardiff University - - - - - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen - - - - - Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire - - - - - Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading - - - - - Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield - - - - - Sheffield Oncampus μερική απασχόληση
University of Hertfordshire - - - - - Hatfield Oncampus μερική απασχόληση
University of Keele - - - - - Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter - - - - - Exeter Oncampus μερική απασχόληση
Northumbria University - - - - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London - - - - - Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University - - - - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University - - - - - Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent - - - - - Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
Anglia Ruskin University 77% 3% 3% - 136 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 77% 3% 3% - 136 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 77% 3% 3% - 136 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 77% 3% 3% - 136 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
15 Δίκαιο Επιχειρήσεων Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • A Day in the Life of a Business Law Attorney
  1/3
 • Diane May Shares Her Experience with MindTap for Business Law
  2/3
 • My Experience - LL.M International Business Law at Osgoode
  3/3

Κριτικές Σπουδαστών

Η NSS ανατίθεται από το Γραφείο Φοιτητών

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Δίκαιο Επιχειρήσεων (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £22120 £22711 £27834
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £18996 - £28084 £17746 - £29609 £20717 - £38496

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £22193 £23566 £30203
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £19518 - £26090 £18584 - £29559 £23031 - £39128

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Δίκαιο Επιχειρήσεων

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Δίκαιο Επιχειρήσεων που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Δίκαιο Επιχειρήσεων

 • Επιχειρήσεις
 • Κυβέρνηση
 • Δικηγορικά γραφεία

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Δίκαιο Επιχειρήσεων (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Δίκαιο Επιχειρήσεων από Anglia Ruskin University

25% Νομικοί επαγγελματίες
15% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
10% Διοικητικά επαγγέλματα
10% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
5% Χειριστές διεργασιών, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων
5% Στοιχειώδη επαγγέλματα
5% Γραμματεία και συναφή επαγγέλματα
5% Συνεργάτες επαγγελματίες πρόνοιας και στέγασης
5% Καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα μέσων ενημέρωσης
5% Διδασκαλία και υποστηρικτικό επάγγελμα για τη φροντίδα των παιδιών

Βαθμολόγηση & χρόνος μελέτης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Κατανομή χρόνου μελέτηςΚατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Δίκαιο Επιχειρήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Δίκαιο Επιχειρήσεων

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Δίκαιο Επιχειρήσεων.

Συχνές ερωτήσεις

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Δίκαιο Επιχειρήσεων ήταν £22120 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £22711 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £278345 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Δίκαιο Επιχειρήσεων:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Law (Honours) - LLB (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Business and Laws (Honours) - BBL(Hons)
 • Master of Laws - LLM
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Bachelor of Accountancy (Honours) - BAcc (Hons)
 • Postgraduate Diploma - PgDip

Το πρόγραμμα σπουδών: Διεθνές Δίκαιο Επιχειρήσεων - LLM στο University of Wolverhampton έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 91 στα 100. Συμμετείχαν 65 ερωτηθέντες.