Επιστήμη υπολογιστών πολυμέσων Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Multimedia computing science)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Glasgow 86% 0% 5% £70480 199 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 86% 0% 5% £16380 199 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 71% 0% 10% £14500 112 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 71% 0% 10% £14500 112 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 86% 4% 2% £70480 196 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 5% £70480 203 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 77% 0% 5% £70480 190 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 77% 0% 5% £14500 190 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 0% 5% £70480 166 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 92% 5% 7% £13100 107 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 71% 0% 20% £14500 106 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 63% 2% 15% £15250 115 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 67% 5% 0% £14170 127 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 55% 8% 12% £17355 129 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 70% 8% 35% £13200 111 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 0% 5% £70480 160 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 5% £70480 215 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 3% 5% £70480 183 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 71% 0% 10% £14500 112 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 5% 5% £70480 209 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 87% 0% 5% £70480 207 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 87% 0% 5% £18800 207 Colchester Oncampus μερική απασχόληση
Canterbury Christ Church University 87% 0% 5% £14500 207 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 0% 5% £70480 177 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 79% 0% 5% £8190 177 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Greenwich 60% 7% 13% £14500 115 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 60% 7% 10% £14500 109 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 75% 1% 2% £14170 151 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 81% 1% 2% £14170 154 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 60% 7% 13% £14500 115 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Brighton 59% 3% 0% £13842 137 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 92% 5% 7% £13100 108 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Istituto Marangoni 92% 5% 7% £29600 108 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 77% 5% 5% £19500 177 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 77% 0% 5% £70480 173 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 77% 0% 5% £15000 173 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 77% 0% 5% £14500 173 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 69% 5% 5% £14000 120 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 64% 0% 5% £14500 102 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 71% 0% 5% £14500 100 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 69% 5% 5% £14000 120 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 69% 5% 5% £14000 120 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 92% 0% 15% £13100 109 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow Caledonian University 71% 10% 10% £12250 160 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 80% 5% 13% £15250 119 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 70% 0% 8% £17100 £18000 121 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 75% 6% 0% £22500 126 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 75% 6% 25% £22500 126 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 5% £79290 211 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 93% 3% 5% £70480 195 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 80% 5% 5% £79290 197 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 77% 3% 5% £70480 201 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 77% 0% 5% £70480 172 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 83% 0% 2% £70480 208 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 5% £70480 198 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 87% 0% 8% £14500 110 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 72% 3% 10% £14500 105 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 0% 5% £70480 178 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 77% 3% 5% £70480 201 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 80% 5% 5% £79290 197 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 77% 3% 5% £70480 174 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 77% 3% 5% £13750 174 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 77% 3% 5% £13000 174 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 77% 3% 5% £19000 174 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 77% 3% 5% £5550 174 Swansea Oncampus μερική απασχόληση
Southampton Solent University 77% 3% 5% £13700 174 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 77% 3% 5% £13000 174 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 77% 3% 5% £8190 174 London Oncampus μερική απασχόληση
Robert Gordon University 84% 5% 10% £15040 £15490 142 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 57% 0% 10% £1825 146 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
Canterbury Christ Church University 71% 0% 10% £14500 112 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 69% 2% 4% £14500 119 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Institute for Performing Arts 71% 0% 5% £17200 138 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
BIMM - British and Irish Modern Music Institute 71% 0% 5% £15950 138 Hove Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 70% 0% 10% £18100 131 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 92% 5% 7% £13100 112 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 71% 0% 40% £14500 112 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 92% 5% 7% £13100 112 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 71% 0% 40% £14500 112 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 75% 4% 12% £14700 137 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 76% 10% 13% £15000 122 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 75% 4% 20% £14700 137 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 75% 3% 5% £14400 122 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 69% 4% 4% £22500 142 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 75% 4% 20% £14700 137 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 86% 0% 5% - 199 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 40% 5% 5% - 187 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - - 10% £18500 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 48% 0% 0% - 85 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 48% 0% 0% - 85 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - - 10% £11300 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester - - 10% - - Winchester Oncampus μερική απασχόληση
Bournemouth University 63% 2% 15% - 115 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 67% 5% 0% - 127 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 70% 8% 35% - 111 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 70% 8% 35% - 111 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 73% 6% 8% - 112 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 73% 6% 8% - 112 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 79% 0% 5% - 177 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
The University of Winchester 79% 0% 5% - 177 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 79% 0% 5% - 177 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heart of Worcestershire College 90% - 0% - - Redditch Oncampus πλήρους απασχόλησης
Yeovil College - - 10% - - Yeovil Oncampus πλήρους απασχόλησης
Trafford College - 10% 5% - - Altrincham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 79% 1% 15% - 126 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 65% 2% 8% - 110 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 70% 0% 20% - 112 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 70% 0% 20% - 121 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College 70% 0% 20% - 121 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Manchester College 92% 5% 7% - 108 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 77% 0% 5% - 173 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 77% 0% 5% - 173 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 77% 0% 5% - 173 London Oncampus μερική απασχόληση
Manchester Metropolitan University 77% 0% 5% - 173 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 77% 0% 5% - 173 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 77% 0% 5% - 173 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Chichester College 92% - 5% - - Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 66% 5% 6% - 117 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 83% 0% 25% - 86 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 79% 0% 0% - 102 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex - - 5% £16850 138 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
UCFB, University Campus of Football Business - - 5% - 138 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 83% 0% 10% - 86 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 83% 0% 25% - 86 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 71% 0% 5% - 100 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 83% 0% 10% - 86 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 60% 20% 10% - 82 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 80% 5% 13% - 119 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth Marjon University 80% 5% 13% - 119 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 79% 0% 0% - 102 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex - - 0% £16850 111 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 80% 5% 13% - 119 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 50% 0% 5% - 125 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex - - 0% £16850 111 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
UCFB, University Campus of Football Business - - 0% - 111 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lincoln College - - 10% £9500 - Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 72% 3% 10% - 105 Stirling Oncampus μερική απασχόληση
University of Portsmouth 72% 3% 10% - 105 Portsmouth Oncampus μερική απασχόληση
Loughborough University of Technology 77% 3% 5% - 174 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 77% 3% 5% - 174 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 77% 3% 5% - 174 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 77% 3% 5% - 174 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 77% 3% 5% - 174 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 77% 3% 5% - 174 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 77% 3% 5% - 174 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 77% 3% 5% - 174 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 77% 3% 5% - 174 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Goldsmiths, University of London 77% 3% 5% - 174 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Brighton 77% 3% 5% - 174 Brighton Oncampus μερική απασχόληση
University of Hertfordshire 77% 3% 5% - 174 Hatfield Oncampus μερική απασχόληση
University of Salford - - - - - Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Chichester College - - - - - Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackpool and the Fylde College 78% 15% 25% - - Blackpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
City College Plymouth 91% 10% 10% - - Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
WCG -Warwickshire College Group - - - £11450 - Leamington Spa Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University - - 0% - 111 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex - - 0% - 111 Brighton Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle University - - 0% - 111 Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
The University of Winchester 70% 0% 20% - 121 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 70% 0% 20% - 117 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 58% - 10% - 125 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 76% 10% 10% - 139 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 76% 10% 10% - 139 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 56% 0% 5% - 90 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 58% - 10% - 125 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 56% 0% 5% - 90 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 56% 0% 5% - 90 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackpool and the Fylde College 56% 0% 5% - 90 Blackpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 93% 0% 5% - 113 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 93% 0% 5% - 113 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 93% 0% 5% - 113 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 93% 0% 5% - 113 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 93% 0% 5% - 113 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 93% 0% 5% - 113 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 93% 0% 5% - 113 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 69% 2% 4% - 119 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 27% - 5% £14000 106 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 71% 0% 40% - 112 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London - 10% 5% - 161 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 27% - 5% £14000 106 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 79% 5% 8% - 125 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 64% - 14% £13145 94 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 79% 5% 8% - 125 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 79% 5% 8% - 125 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 72% 5% 0% - 157 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 59% - 17% £3894 79 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Salford 20% 2% 2% - 114 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 72% 2% 5% - 127 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 64% - 14% £13145 94 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 79% 5% 8% - 125 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 72% 2% 5% - 127 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
26 Επιστήμη υπολογιστών πολυμέσων Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά Θέματα:

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
69 /100
Απάντησαν 40459 φοιτητές Επιστήμη υπολογιστών πολυμέσων στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Επιστήμη υπολογιστών πολυμέσων (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £26858 £23936 £28163
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £22325 - £32129 £17704 - £31088 £20149 - £37896

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £27809 £25709 £31231
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £24123 - £32685 £20075 - £32840 £23140 - £41208

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Επιστήμη υπολογιστών πολυμέσων

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Επιστήμη υπολογιστών πολυμέσων που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Επιστήμη υπολογιστών πολυμέσων

 • Τοπική και κεντρική κυβέρνηση
 • Δευτεροβάθμια, περαιτέρω και τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • Το ΕΣΥ
 • Κοινότητες
 • Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Εταιρείες συμβούλων πληροφορικής
 • Οίκοι λογισμικού
 • Παροχείς υπηρεσιών πληροφορικής
 • Εταιρείες τηλεπικοινωνιών

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Επιστήμη υπολογιστών πολυμέσων που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Επιστήμη υπολογιστών πολυμέσων (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Επιστήμη υπολογιστών πολυμέσων από Anglia Ruskin University

65% Επαγγελματίες πληροφορικής
15% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας
5% Διοικητικά επαγγέλματα
5% Επαγγέλματα πωλήσεων
5% Στοιχειώδη επαγγέλματα
5% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
5% Καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα μέσων ενημέρωσης

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Επιστήμη υπολογιστών πολυμέσων στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Επιστήμη υπολογιστών πολυμέσων

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Επιστήμη υπολογιστών πολυμέσων.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Επιστήμη υπολογιστών πολυμέσων:
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Master of Arts - MA
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Science - BSc
 • Master of Science - MSc
 • Foundation Degree in Arts - FdA
 • Foundation Degree - FD
 • Higher National Diploma - HND
 • Foundation Degree in Science - FdSc
 • Doctor of Philosophy - PhD

Το πρόγραμμα σπουδών: Ψηφιακά μέσα και έκδοση περιοδικών (με ολοκληρωμένο διεθνές έτος ίδρυσης και έτος επαγγελματικής πρακτικής) στο University for the Creative Arts έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 93 στα 100. Συμμετείχαν 27 ερωτηθέντες.

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Επιστήμη υπολογιστών πολυμέσων ήταν £26858 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £23936 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £281635 χρόνια μετά την αποφοίτηση.