Μηχανική Ορυχείων και Μεταλλείων Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelors & Masters (Mining engineering)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Μεταλλευτική Γεωλογία MSc Πανεπιστήμιο του Exeter
(University of Exeter)
- - - - - Έξετερ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Περιβαλλοντική διαχείριση ορυχείων και μεταλλείων MSc Πανεπιστήμιο του Exeter
(University of Exeter)
- - - - - Έξετερ Oncampus πλήρους απασχόλησης
Μηχανική Ορυχείων και Μεταλλείων PgDip Πανεπιστήμιο του Exeter
(University of Exeter)
- - - - - Έξετερ Oncampus μερική απασχόληση
 • Mining vs. Civil Engineering - Which should you choose?
  1/5
 • Day in the Life of a Mining Engineer - Canada
  2/5
 • Pros and Cons of Mining Engineering
  3/5
 • Mining Engineering Mega Q&A - 2K Subscribers Special!
  4/5
 • Melinda - Mining Engineering Student
  5/5

Εξειδικεύσεις εντός: Μηχανική Ορυχείων και Μεταλλείων

 • Γεωτεχνική Μηχανική
 • Οικονομικά ορυκτών πρώτων υλών
 • Επεξεργασία ορυκτών
 • Γεωμηχανική εξόρυξης

Συχνές ερωτήσεις

Η μεταλλευτική μηχανική είναι η μελέτη του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της λειτουργικής αξιολόγησης των συστημάτων εξόρυξης, επεξεργασίας και διύλισης ορυκτών, συμπεριλαμβανομένων των ορυχείων ανοικτού λάκκου και φρεατίων, του εξοπλισμού και των οργάνων αναζήτησης και ανάλυσης του χώρου, των συστημάτων περιβάλλοντος και ασφάλειας, του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων των ορυχείων, των μεθόδων και συστημάτων επεξεργασίας και διύλισης ορυκτών, καθώς και των συστημάτων εφοδιαστικής και επικοινωνιών.

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Μηχανική Ορυχείων και Μεταλλείων:
 • Master of Science - MSc
 • Postgraduate Diploma - PgDip