Νοσηλευτική κρίσιμης φροντίδας Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Critical care nursing)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Queen Margaret University 94% 0% 3% £15500 169 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 52% 0% 7% £19950 147 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 72% 1% 6% £25000 154 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 77% 1% 7% £18000 147 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 77% 1% 7% £18000 147 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 77% 1% 7% £23000 147 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 77% 1% 7% £23000 147 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 77% 1% 7% £18000 147 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 77% 1% 7% £23000 147 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 70% 0% 15% £13100 68 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 50% 0% 4% £13000 126 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 82% 0% 20% £17100 £18000 164 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 72% 1% 4% £12500 £16000 109 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 22% 0% 25% £13100 124 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 83% 0% 3% £20118 141 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 54% 0% 0% £20118 £21124 154 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 63% 5% 5% £12500 109 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 58% 0% 4% £17550 146 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 42% 0% 5% £13842 151 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 81% 2% 3% £19080 96 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 81% 2% 3% £19080 96 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 63% 0% 10% £17100 £18000 125 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 42% 0% 15% £18000 129 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 65% 0% 10% £18000 154 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 65% 0% 7% £13100 113 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 58% 0% 2% £16415 130 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 86% 1% 3% £15360 135 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 69% 0% 5% £14500 133 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 55% 0% 2% £13842 123 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 47% 0% 8% £14500 129 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 83% 0% 3% £20118 £21124 141 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 53% 0% 4% £15300 112 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 75% 0% 3% £14000 115 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 73% 6% 5% £13740 120 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 74% 0% 0% £26500 148 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 85% 0% 14% £14000 138 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 59% 0% 6% £26500 137 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 62% 0% 5% £18000 138 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 50% 0% 5% £24000 135 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 100% 0% 0% £17550 145 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 75% 0% 0% £18000 130 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow Caledonian University 82% 0% 5% £12250 167 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 83% 0% 10% £17550 140 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 71% 0% 4% £12500 112 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 63% 0% 0% £13000 £14000 151 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 78% 0% 8% £24000 124 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 68% 0% 6% £13000 129 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 84% 3% 3% £12750 127 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 67% 1% 25% £12000 131 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 83% 0% 3% £20118 £21124 141 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 92% 0% 5% £24000 133 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 75% 0% 0% £15300 138 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow Caledonian University 72% 0% 0% £12250 168 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 71% 2% 12% £12000 137 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Robert Gordon University 77% 1% 13% £13670 119 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 77% 1% 13% £13620 119 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow Caledonian University 72% 0% 0% £12250 168 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 73% 0% 0% £19500 159 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow Caledonian University 82% 0% 5% £12250 167 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 82% 0% 5% £15000 167 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 73% 0% 5% £18000 100 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow Caledonian University 85% 0% 13% £12250 148 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 83% 0% 5% £30400 199 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 63% 1% 4% £22950 144 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 78% 0% 8% £19800 124 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 78% 1% 4% £22950 192 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 92% 0% 5% £19800 131 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 50% 0% 5% £19800 135 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 63% 1% 4% £22950 144 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 0% 5% £95800 197 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 79% 2% 10% £24450 165 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 79% 2% 10% £6615 165 Uxbridge Oncampus μερική απασχόληση
Queen's University of Belfast - - - - - Belfast Oncampus μερική απασχόληση
University of Surrey - - - - - Guildford Oncampus μερική απασχόληση
University of Keele - - - - - Newcastle under Lyme Oncampus μερική απασχόληση
London South Bank University - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University - - - - - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire - - - £8850 - Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham - - - £12780 - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton - - - - - Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London - - - - - Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University - - - - - High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University - - - - - Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton - - - - - Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University - - - - - Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University - - - - - High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University - - - - - Sheffield Oncampus μερική απασχόληση
University of Greenwich - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton - - - - - Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University - - - - - Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University - - - - - Wrexham Oncampus μερική απασχόληση
University of Dundee - - - £18150 - Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham - - - - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby - - - £14700 - Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University - - - - - Sheffield Oncampus μερική απασχόληση
University of Sunderland - - - - - Sunderland Oncampus μερική απασχόληση
Sheffield Hallam University - - - £33790 - Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University - - - £7050 - Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln - - - £14900 - Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton - - - - - Southampton Oncampus μερική απασχόληση
University of Bradford - - - £20885 - Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire - - - £13275 - Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham - - - - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University - - - - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University - - - - - Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University - - - £84 - London Oncampus μερική απασχόληση
Buckinghamshire New University - - - £13000 - High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - £23200 - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby - - - £14700 - Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham - - - - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University - - - - - High Wycombe Oncampus μερική απασχόληση
Buckinghamshire New University - - - - - High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University - - - - - High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln - - - £14900 - Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University - - - - - Cambridge Oncampus μερική απασχόληση
University of Chester 56% 0% 10% - 126 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 52% 0% 7% - 147 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 65% 0% 5% - 124 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 52% 0% 7% - 147 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 77% 1% 7% - 147 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 77% 1% 7% - 147 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 77% 1% 7% - 147 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 77% 1% 7% - 147 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 77% 1% 7% - 147 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 77% 1% 7% - 147 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 77% 1% 7% - 147 Worcester Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 77% 1% 7% - 147 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 77% 1% 7% - 147 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire - 0% - - - Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University - 0% - £16000 - High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 50% 0% 25% £14045 - Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 73% 0% 10% - 112 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich - - - - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London - - - £13740 - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 40% 0% 5% - - Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Truro and Penwith College 93% - 15% - - Truro Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 93% - 15% - - Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton - - 15% - - Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University - 0% 10% - - Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln - 0% 0% - - Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 36% 5% 0% - 130 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 86% - - - 80 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Devon College 90% - 25% - - Paignton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield - - - £18000 - Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University - - - - - Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester - - - - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham - - - - - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham - - - - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth - - - - - Portsmouth Oncampus μερική απασχόληση
University of Wales 89% - 16% £13500 124 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 77% 0% 12% - 145 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 73% 0% 15% - 131 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 54% 0% 8% - 128 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 58% 0% 5% - 142 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 79% 0% 10% - 139 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 70% 0% 8% - 142 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 74% 0% 7% - 114 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 48% 0% 8% - 141 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 67% 0% 0% - 178 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 73% 0% 15% - 131 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 77% - 5% - 157 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 71% 0% 10% - 137 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 77% - 5% - 157 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 77% - 5% - 147 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
BPP University 75% - 0% - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College Birmingham - - - £12500 - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 68% 0% 4% - 119 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bridgwater and Taunton College 53% 0% 4% - 112 Bridgwater Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 88% 0% 0% - 151 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 75% 0% 3% - 115 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 75% 0% 0% - 128 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 64% 0% 5% - 145 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 71% 0% 8% - 142 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 59% 0% 5% - 156 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 77% - 5% - 157 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 47% 0% 19% - 150 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College Birmingham - - - £12500 - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 73% 1% 10% - 142 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 77% - 5% - 157 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 84% 0% 2% - 139 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 84% 0% 2% - 139 Huddersfield Oncampus μερική απασχόληση
University of Sunderland 67% 1% 25% - 131 Sunderland Oncampus μερική απασχόληση
Anglia Ruskin University 52% 1% 3% - 115 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 81% - 5% £24000 145 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 82% 0% 10% - 115 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 72% - 5% - 148 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 73% 0% 10% - 151 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 74% - 6% - 158 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 59% 0% 5% - 156 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 58% 0% 5% - 124 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 74% - 6% - 158 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University - - - £16300 - Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 65% 1% 6% - 127 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 73% 1% 10% - 142 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 51% 1% 0% - 143 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 52% 0% 7% - 147 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 52% 0% 7% - 147 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 85% - 5% - 102 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 51% 2% 8% - 119 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 85% - 5% - 115 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 56% 0% 10% - 126 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 56% 0% 10% - 126 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 82% 0% 0% - 138 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 85% 0% 1% - 118 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 95% 0% 0% - 133 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 83% 0% 0% - 133 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 79% 2% 10% - 165 Coventry Oncampus μερική απασχόληση
University of Southampton 79% 2% 10% - 165 Southampton Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London 79% 2% 10% - 165 London Oncampus μερική απασχόληση
University of South Wales 79% 2% 10% - 165 Pontypridd Oncampus μερική απασχόληση
Bangor University 79% 2% 10% - 165 Bangor Oncampus μερική απασχόληση
University of Huddersfield 79% 2% 10% - 165 Huddersfield Oncampus μερική απασχόληση
University of Huddersfield 79% 2% 10% - 165 Huddersfield Oncampus μερική απασχόληση
University of Huddersfield 79% 2% 10% - 165 Huddersfield Oncampus μερική απασχόληση
Bangor University 79% 2% 10% - 165 Bangor Oncampus μερική απασχόληση
University of Huddersfield 79% 2% 10% - 165 Huddersfield Oncampus μερική απασχόληση
University of Chester 79% 2% 10% - 165 Chester Oncampus μερική απασχόληση
Bangor University 79% 2% 10% - 165 Bangor Oncampus μερική απασχόληση
Anglia Ruskin University 79% 2% 10% - 165 Cambridge Oncampus μερική απασχόληση
University of Wolverhampton 79% 2% 10% - 165 Wolverhampton Oncampus μερική απασχόληση
Bangor University 79% 2% 10% - 165 Bangor Oncampus μερική απασχόληση
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
17 Νοσηλευτική κρίσιμης φροντίδας Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά Θέματα:
 • Explore a Career in Critical Nursing
  1/4
 • How to study for Critical Care Nursing
  2/4
 • Critical Care Nursing (3 Things You Need To Know In Nursing School)
  3/4
 • A day in the life of critical care nurse Cindy Killian, RN
  4/4

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Νοσηλευτική κρίσιμης φροντίδας (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £27518 £27252 £29650
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £24840 - £30687 £20775 - £33659 £21911 - £36736

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £21000 £24000 £25000
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £21000 - £22000 £19000 - £28500 £20000 - £32500

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Νοσηλευτική κρίσιμης φροντίδας

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Νοσηλευτική κρίσιμης φροντίδας.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Νοσηλευτική κρίσιμης φροντίδας:
 • Master of Nursing - MNurs
 • Master of Medical Sciences - MMedSci
 • Master of Science (Honours) - Msci (Hons)
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Foundation Degree in Science - FdSc
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Science - BSc
 • Bachelor of Nursing (Honours) - BNurs (Hons)
 • Bachelor of Nursing (Honours) - BN (Hons)
 • Bachelor of Medical Sciences (Honours) - BMedSc (Hons)
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Science - MSc
 • Professional Doctorate - ProfDoc
 • Postgraduate Diploma (Initial Qualification) - PgDip
 • No award - No award
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Nursing - MN
 • Foundation Degree - FD
 • Foundation Certificate - FDCert
 • Doctor of Nursing - DNursing
 • Diploma of Higher Education - DipHE
 • Bachelor of Nursing - BN
 • Graduate Certificate - GradCert

Το πρόγραμμα σπουδών: Νοσηλευτική (μαθησιακές δυσκολίες) στο University of Hull έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 13 ερωτηθέντες.

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Νοσηλευτική κρίσιμης φροντίδας ήταν £27518 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £27252 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £296505 χρόνια μετά την αποφοίτηση.