Παραγωγή μέσων ενημέρωσης Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Media production)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Birkbeck, University of London 65% 5% 15% £14560 121 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 69% 5% 10% £14000 128 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 69% 5% 10% £14000 128 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 69% 5% 10% £14000 128 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 92% 5% 7% £13100 107 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 10% 20% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 71% 10% 20% £11400 106 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grimsby Institute 61% 10% 10% £7400 132 Grimsby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 92% 5% 7% £13100 108 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 92% 5% 7% £46600 108 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 92% 0% 15% £13100 109 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 57% 0% 10% £1825 146 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
University of Worcester 92% 5% 7% £13100 112 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 92% 5% 7% £13100 112 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 65% 0% 2% £16300 158 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 51% 0% 8% £14750 108 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 77% 0% 8% £11000 142 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 66% 5% 0% £12600 100 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 67% 5% 22% £13200 70 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 67% 1% 10% £13200 117 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 53% 5% 21% £13740 84 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 53% 5% 21% £13740 84 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 73% 0% 2% £12000 105 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 73% 0% 2% £13800 105 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 88% 0% 5% £13000 125 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 63% 0% 14% £14800 129 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 51% 3% 9% £16500 113 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Farnborough College of Technology 51% 3% 9% £9250 113 Farnborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 67% 5% 22% £13200 70 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 40% 0% 14% £13842 117 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 60% 5% 4% £15900 126 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 77% 0% 8% £16100 142 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 63% 0% 14% £14800 129 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 88% 0% 5% £13000 125 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 71% 1% 0% £12750 122 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 67% 5% 22% £13200 70 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College - - 0% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland - - 0% £14250 - Sunderland Oncampus μερική απασχόληση
West Herts College 75% 0% 20% - - Watford Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College 75% 0% 20% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College Swindon 71% - 20% - - Swindon Oncampus πλήρους απασχόλησης
York College 71% - 20% - - York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sunderland College 71% - 20% - - Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hopwood Hall College 71% - 20% - - Rochdale Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wakefield College 89% - 25% - - Wakefield Oncampus πλήρους απασχόλησης
West Herts College 89% - 25% £6165 - Watford Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Tyneside College 89% - 25% - - South Shields Oncampus πλήρους απασχόλησης
Craven College 89% - 25% - - Skipton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Westminster Kingsway College 89% - 25% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Gloucestershire College 89% - 25% - - Gloucester Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Tyneside College 89% - 25% - - South Shields Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College 89% - 25% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College 89% - 25% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hopwood Hall College 89% - 25% - - Rochdale Oncampus πλήρους απασχόλησης
City of Bristol College 79% - 20% - - Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bradford College 79% - 20% - - Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College Durham 90% 5% 20% - - Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 75% 0% 2% - 167 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 71% - 10% £37350 101 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 71% - 10% £46600 101 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 48% 0% 0% - 85 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 48% 0% 0% - 85 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton - - - - - Bolton Oncampus μερική απασχόληση
City College Plymouth 71% 10% 20% - 106 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 61% 10% 10% - 132 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 61% 10% 10% - 132 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College 61% 10% 10% - 132 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Doncaster College and University Centre - - 20% - - Doncaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College - - 20% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Manchester College - - 20% - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
NESCOT North East Surrey College of Technology - - 20% - - Epsom Oncampus πλήρους απασχόλησης
Doncaster College and University Centre - - 20% - - Doncaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bedford College - - 20% - - Bedford Oncampus μερική απασχόληση
Wiltshire College and University Centre - - 20% - - Chippenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hopwood Hall College - - 20% - - Rochdale Oncampus πλήρους απασχόλησης
Morley College - - 20% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
East Sussex College - - 20% £7500 - Eastbourne Oncampus πλήρους απασχόλησης
Chesterfield College - - 20% - - Chesterfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Doncaster College and University Centre - - 20% - - Doncaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
York College - - 20% - - York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wiltshire College and University Centre - - 20% £11500 - Chippenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wirral Met College - - 20% - - Birkenhead Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hertford Regional College - 5% 20% - 85 Broxbourne Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth - 5% 20% £17000 85 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Doncaster College and University Centre - - 20% - - Doncaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
West Herts College 75% 0% 20% - - Watford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College 75% 0% 20% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
York College 75% 0% 20% - - York Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College 75% 0% 20% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College 75% 0% 20% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The London College UCK - - 30% - - Hounslow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grimsby Institute - - 30% £7400 - Grimsby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College - - 30% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College - - 30% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bedford College - - 30% - - Bedford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Chesterfield College - - 30% - - Chesterfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College - - 30% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College - - 30% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bury College - - 30% - - Bury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College - - 30% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Westminster Kingsway College - - 30% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City College Plymouth 91% - 10% - - Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Weymouth College - 5% 10% £6650 - Weymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 92% 5% 7% - 108 Bolton Oncampus μερική απασχόληση
University for the Creative Arts 44% 5% 15% - 134 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 44% 5% 15% - 134 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 44% 5% 15% - 134 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 44% 5% 15% - 134 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 44% 5% 15% - 134 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Sheffield College 44% 5% 15% - 134 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Chichester College 44% 5% 15% - 134 Chichester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 79% 5% 8% - 125 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 79% 5% 8% - 125 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 72% 2% 5% - 127 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 79% 5% 8% - 125 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 72% 2% 5% - 127 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 65% 0% 2% - 158 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 65% 0% 2% - 158 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 65% 0% 2% - 158 York Oncampus μερική απασχόληση
St Helens College - - 30% - - Saint Helens Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford - - 30% - - Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bedford College - - 0% - - Bedford Oncampus μερική απασχόληση
The Sheffield College - - 25% - - Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Gloucestershire and Stroud College 93% - 5% - - Bristol Oncampus μερική απασχόληση
Bridgwater and Taunton College 79% 15% 25% - 123 Bridgwater Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Gloucestershire and Stroud College 93% - 5% - - Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 74% 5% 9% - 113 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Gloucestershire and Stroud College 66% 5% 0% - 100 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 74% 5% 9% - 113 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 53% 5% 21% - 84 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 60% - 2% £22500 155 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 60% - 2% £14045 155 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University 60% - 2% - 155 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 67% 1% 10% - 117 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 75% 9% 5% - 107 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 60% - 6% - 116 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 51% 3% 9% - 113 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 79% 0% 3% - 129 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bedford College 67% 5% 22% - 70 Bedford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University - 5% 10% £14250 60 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 65% - 0% £13000 121 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University - 5% 10% £14250 60 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesbrough College - - 10% - - Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford - - 10% - - Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Centre Peterborough - - - - - Peterborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 65% - 0% £13000 121 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 60% - 6% - 116 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
15 Παραγωγή μέσων ενημέρωσης Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά Θέματα:
 • What's the Difference Between RTA: Media Production and Journalism at Ryerson?
  1/5
 • The TOP 6 software programs to run your media production company
  2/5
 • what ONLINE UNI is like as a media production student *first year student*
  3/5
 • First-Year University Portfolio | Media Production | University of Lincoln
  4/5
 • A Day in the Life of a Media Production Student
  5/5

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
69 /100
Απάντησαν 23855 φοιτητές Παραγωγή μέσων ενημέρωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Παραγωγή μέσων ενημέρωσης (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £20007 £18709 £22208
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £17011 - £23011 £14134 - £23652 £16798 - £28227

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £19687 £18488 £22365
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £17269 - £22589 £14234 - £23272 £17347 - £27738

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Παραγωγή μέσων ενημέρωσης

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Παραγωγή μέσων ενημέρωσης που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Παραγωγή μέσων ενημέρωσης

 • Υπηρεσίες Επικοινωνιών
 • Ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Οργανισμοί μάρκετινγκ
 • Εταιρείες μέσων ενημέρωσης
 • Βιομηχανία εφημερίδων
 • Συμβουλευτικές εταιρείες PR
 • Εκδοτικές εταιρείες
 • Εταιρείες τηλεόρασης και ραδιοφώνου

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Παραγωγή μέσων ενημέρωσης που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Παραγωγή μέσων ενημέρωσης (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Παραγωγή μέσων ενημέρωσης από Anglia Ruskin University

25% Καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα μέσων ενημέρωσης
15% Επαγγέλματα πωλήσεων
10% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
10% Αναψυχή, ταξίδια και συναφή επαγγέλματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών
10% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας
10% Στοιχειώδη επαγγέλματα
5% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
5% Γραμματεία και συναφή επαγγέλματα
5% Διοικητικά επαγγέλματα
5% Επαγγελματίες σχεδιασμού ιστοσελίδων και πολυμέσων

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Παραγωγή μέσων ενημέρωσης

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Παραγωγή μέσων ενημέρωσης.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Παραγωγή μέσων ενημέρωσης:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Arts or Bachelor of Science - BA/BSc
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Higher National Diploma - HND
 • Master of Arts - MA
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Higher National Certificate - HNC
 • Foundation Degree in Arts - FdA
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Master of Research - MRes
 • Foundation Degree in Science - FdSc

Το πρόγραμμα σπουδών: Παραγωγή μέσων μαζικής ενημέρωσης - p/t στο South Gloucestershire and Stroud College έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 93 στα 100. Συμμετείχαν 9 ερωτηθέντες.

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Παραγωγή μέσων ενημέρωσης ήταν £20007 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £18709 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £222085 χρόνια μετά την αποφοίτηση.