Μηχατρονική και ρομποτική Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Mechatronics and robotics)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
Imperial College of Science 88% 0% 10% £35100 196 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 88% 0% 10% £89 196 Lincoln Oncampus μερική απασχόληση
University of Sussex 75% 10% 10% £22500 128 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 75% 10% 10% £22500 128 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 71% 0% 4% £24600 168 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 68% 0% 13% £16100 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 68% 0% 13% £11000 114 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 88% 0% 15% £26000 160 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 77% 5% 3% £22500 123 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 77% 5% 3% £22500 123 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 75% 1% 25% £22760 162 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 75% 1% 25% £22760 162 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 75% 1% 25% £19380 162 Colchester Oncampus μερική απασχόληση
Sheffield Hallam University 75% 1% 25% £14895 162 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 76% 6% 0% £25600 108 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 76% 6% 0% £26900 108 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 76% 6% 0% £14000 108 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 76% 6% 0% £23300 108 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 76% 6% 0% £14600 108 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 76% 6% 0% £1805 108 London Oncampus μερική απασχόληση
Aberystwyth University 91% 0% 15% £16300 118 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 91% 0% 15% £13000 118 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 90% 2% 3% £25700 169 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 90% 2% 3% £25700 169 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 65% 0% 22% £10500 101 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 81% 3% 10% £17550 121 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 81% 3% 10% £17550 107 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 50% 5% 19% £13200 120 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 60% 2% 5% £16300 123 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 82% 5% 13% £14000 114 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 72% 2% 5% £16300 130 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 82% 5% 13% £14000 114 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 82% 5% 13% £14000 114 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 88% 5% 20% £3894 54 London Oncampus μερική απασχόληση
London Metropolitan University 88% 5% 20% £15576 54 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 77% 5% 12% £13500 92 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 77% 5% 12% £24450 92 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 81% 3% 10% £17550 107 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 50% 2% 3% £19792 £20584 168 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 76% 6% 0% £8470 108 Kingston upon Thames Oncampus μερική απασχόληση
Ulster University 80% 0% 12% £15360 131 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 88% 0% 15% £22760 160 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 88% 0% 15% £22760 160 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 77% 5% 0% £94590 236 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 77% 4% 10% £14750 100 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 79% 6% 20% £16000 113 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 95% 0% 0% £25670 150 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 92% 10% 10% £14000 94 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 95% 0% 0% £25670 150 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 77% 5% 12% £13500 92 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 78% 6% 10% £13000 107 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 77% 4% 14% £14750 100 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 68% 5% 16% £15900 108 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 92% 10% 10% £14000 94 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 78% 6% 10% £13000 107 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 88% 0% 15% £19500 160 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 77% 5% 12% £13500 92 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 76% 0% 12% £15360 137 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 68% 5% 16% £15900 108 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 65% 0% 0% - 210 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 88% 0% 10% - 196 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 88% 0% 10% - 196 Brighton Oncampus μερική απασχόληση
University of Sussex 88% 0% 10% - 196 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 71% 0% 0% - 168 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
South & City College Birmingham 71% 0% 4% - 168 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 71% 0% 4% - 168 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 62% 3% 6% - 139 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 75% 1% 25% - 162 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 75% 1% 25% - 162 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 76% 6% 0% - 108 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 76% 6% 0% - 108 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 76% 6% 0% - 108 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 76% 6% 0% - 108 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 76% 6% 0% - 108 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 76% 6% 0% - 108 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University - - 30% - 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham - - 30% - 113 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
Sheffield Hallam University - - 30% - 113 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 69% 0% 5% - 108 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 84% 4% 0% - 142 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 84% 4% 0% - 142 Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
University of Aberdeen 84% 4% 0% - 142 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 73% - 8% - 118 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 46% 0% 10% - 100 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 84% 4% 0% - 142 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 67% 6% 6% - 138 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University - - 30% - 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University - - 30% £11400 100 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 72% - 0% £16300 150 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University - - - - - Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 68% 15% 7% - 77 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 68% 15% 7% - 77 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 68% 15% 7% - 77 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 67% 6% 6% - 149 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University - - - - - Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University 72% - 0% £16300 150 Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 86% 2% 10% - 177 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 58% 0% 0% - 68 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 58% 0% 0% - 68 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 70% 0% 10% - 170 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 58% 0% 0% - 68 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 58% 0% 0% - 68 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 73% - 8% - 118 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 80% 5% 5% - 137 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 80% 5% 5% - 137 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 64% 0% 5% - 82 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University - - 30% £11400 113 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 76% 6% 0% - 108 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 76% 6% 0% - 108 Lancaster Oncampus μερική απασχόληση
University of Central Lancashire 73% - 8% £14500 118 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 73% - 8% £14000 118 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University 73% - 8% - 118 Wrexham Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 81% 5% 6% - 146 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 77% 2% 0% - 140 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 80% 2% 7% - 161 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 77% 2% 0% - 140 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 77% 2% 0% - 140 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 80% 2% 7% - 161 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire - - - £15000 - Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 81% 5% 6% - 146 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - 40% 45% £13500 87 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Devon College - - - - - Paignton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton - - - - - Bolton Oncampus μερική απασχόληση
University of Essex 64% - 10% - 129 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 64% - 10% - 129 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 48% 0% 0% - 97 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 64% - 10% £19670 129 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire - - - £15000 - Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 58% 0% 4% - 158 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 97% 5% 0% - 152 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 77% 2% 0% - 115 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackpool and the Fylde College - - 10% £9750 - Blackpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire - - - £15000 - Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 64% - 10% £19670 129 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
West Suffolk College - - - - - Bury St Edmunds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University - - - - - Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 64% - 10% £19670 129 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 64% - 10% - 129 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
13 Μηχατρονική και ρομποτική Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά Θέματα:
 • Career Spotlight: Mechatronics
  1/3
 • Advice for Students in Mechatronics and Engineering | PTC Academic
  2/3
 • A Day in the Life of a Mechatronics Engineering Student | Robotics Engineering
  3/3

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
78 /100
Απάντησαν 4720 φοιτητές Μηχατρονική και ρομποτική στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Μηχατρονική και ρομποτική (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £29034 £31139 £35745
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £25120 - £33812 £24940 - £38454 £28506 - £43641

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £28617 £29609 £36481
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £24877 - £30691 £24983 - £34618 £29136 - £42937

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Μηχατρονική και ρομποτική

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Μηχατρονική και ρομποτική που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Μηχατρονική και ρομποτική

 • Ορυχεία, λατομεία και βιομηχανία εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Βιομηχανία τεχνών, ψυχαγωγίας και αναψυχής
 • Βιομηχανία πληροφοριών
 • Βιομηχανία
 • Βιομηχανία επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών
 • Υγειονομική περίθαλψη και κοινωνική βοήθεια
 • Βιομηχανία ακινήτων και ενοικίασης και εκμίσθωσης
 • Άλλες υπηρεσίες εκτός από τις δημόσιες - Διοίκηση
 • Κατασκευές
 • Λιανικό εμπόριο
 • Χρηματοοικονομικά και Ασφάλειες

Εξειδικεύσεις εντός: Μηχατρονική και ρομποτική

 • Robotic Systems Engineering
 • Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Βιομηχανική
 • Λογισμικό

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Μηχατρονική και ρομποτική που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Μηχατρονική και ρομποτική (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Μηχατρονική και ρομποτική από Coventry University

20% Επαγγελματίες μηχανικοί
20% Συνεργάτες επιστήμης, μηχανικής και τεχνολογίας
10% Διοικητικά επαγγέλματα
10% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
10% Διδάσκοντες επαγγελματίες
10% Επαγγελματίες που ασχολούνται με την ποιότητα και τις κανονιστικές ρυθμίσεις
10% Επαγγέλματα αθλητισμού και γυμναστικής
10% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Μηχατρονική και ρομποτική στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Μηχατρονική και ρομποτική

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Μηχατρονική και ρομποτική.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Μηχατρονική και ρομποτική:
 • Master of Engineering (Honours) - MEng (Hons)
 • Master of Science - MSc
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Bachelor of Engineering (Honours) - BEng (Hons)
 • Master of Physics - MPhys
 • Master of Engineering - MEng
 • Bachelor of Science in Engineering (Honours) - BSc Eng (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Bachelor of Engineering - BEng
 • Foundation Degree in Engineering - FdEng
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Philosophy (Research) - MPhil (Res)
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Higher National Certificate - HNC
 • Foundation Degree in Science - FdSc

Το πρόγραμμα σπουδών: Μηχανοτρονική Μηχανική στο Lancaster University έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 97 στα 100. Συμμετείχαν 17 ερωτηθέντες.

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Μηχατρονική και ρομποτική ήταν £29034 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £31139 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £357455 χρόνια μετά την αποφοίτηση.