Ψυχολογία της υγείας Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Health psychology)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
London Metropolitan University 91% 2% 5% £13750 154 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 91% 2% 5% £24400 154 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 91% 2% 5% £16300 154 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 84% 5% 7% £19500 157 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 84% 5% 7% £13275 157 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 84% 5% 7% £23000 157 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 84% 5% 7% £24000 157 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 84% 5% 7% £14750 157 Poole Oncampus μερική απασχόληση
Middlesex University 84% 5% 7% £14000 157 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 84% 5% 7% £15300 157 Chichester Oncampus μερική απασχόληση
Southampton Solent University 66% 0% 0% £13800 104 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 66% 0% 0% £12000 104 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Royal Holloway, University of London 74% 5% 10% £21900 149 Egham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 73% 5% 7% £15900 104 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 63% 6% 10% £13100 110 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 92% 0% 0% £18700 130 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 64% 0% 8% £12750 108 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 64% 0% 8% £12750 108 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Grosseteste University 64% 0% 8% £14280 108 Lincoln Oncampus μερική απασχόληση
Canterbury Christ Church University 60% 0% 5% £14500 91 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Margaret University 81% 0% 7% £16500 152 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
St George's, University of London 81% 0% 7% £11500 152 London Oncampus μερική απασχόληση
Middlesex University 81% 0% 7% £93 152 London Oncampus μερική απασχόληση
Middlesex University 81% 0% 7% £13000 152 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 56% 0% 8% £12000 114 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 56% 0% 8% £12000 114 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 74% 0% 0% £19500 144 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 74% 0% 0% £15500 144 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 74% 0% 0% £24200 126 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 74% 0% 0% £14700 126 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 74% 0% 0% £16400 126 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 74% 0% 0% £14900 126 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 74% 0% 0% £13275 126 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 40% 0% 0% £15300 157 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 69% 0% 8% £12000 126 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 92% 0% 0% £23000 138 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 92% 0% 0% £18000 138 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 92% 0% 0% £24000 130 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 79% 5% 7% £13145 95 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 69% 0% 8% £12000 126 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 69% 0% 8% £15000 126 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 100% 2% 5% £19080 106 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 92% 0% 15% £24000 130 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 41% 0% 0% £14415 136 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 74% 0% 15% £19500 137 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 81% 5% 4% £12500 109 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 75% 0% 15% £17100 141 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Roehampton 79% 5% 7% £13145 95 Roehampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 84% 3% 3% £12750 127 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 67% 0% 0% £20118 £21124 138 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 56% 0% 20% £10500 113 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 71% 0% 10% £24000 145 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 98% 0% 2% £14000 117 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University 69% 0% 20% £16500 107 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Essex 100% 2% 5% £19080 106 Colchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 64% 0% 5% £13000 124 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 45% 0% 5% £18000 132 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 82% 0% 4% £15500 122 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Hull 74% 0% 5% £17550 157 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 74% 0% 5% £12000 157 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 31% 0% 0% £17768 106 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 31% 0% 0% £12000 106 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 31% 0% 0% £13800 106 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 87% 1% 3% £15360 130 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 57% 0% 5% £13842 117 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 60% 0% 10% £14500 132 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 79% 0% 10% £26530 121 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 73% 0% 5% £1912 127 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
Birmingham City University 73% 0% 5% £12000 127 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 73% 0% 5% £12000 127 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 63% 0% 15% £26500 136 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 91% 0% 0% £20100 130 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 32% 0% 3% £13000 126 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 48% 0% 13% £18000 118 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 38% 0% 20% £14700 158 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Robert Gordon University 79% 1% 12% £13670 £14080 112 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 49% 0% 6% £13000 118 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Robert Gordon University 71% 1% 0% £13670 100 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 71% 1% 0% £13620 100 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland 80% 1% 1% £16400 108 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow Caledonian University 89% 1% 10% £12250 116 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 55% 1% 4% £22950 173 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 55% 1% 4% £22950 173 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Keele 71% 0% 10% £19800 145 Newcastle under Lyme Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 82% 0% 0% £1805 110 London Oncampus μερική απασχόληση
Leeds Trinity University 82% 0% 0% £11500 110 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 86% 0% 3% £7025 153 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Bradford 83% 0% 3% £20118 £21124 140 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 67% 0% 0% £20118 £21124 146 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 50% 7% 0% £14000 85 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 78% 0% 25% £13000 128 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 68% 0% 5% £11000 153 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 10% 5% 0% £10500 105 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 68% 0% 5% £16100 153 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 97% 0% 10% £15360 129 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 48% 5% 25% £10500 107 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 78% 0% 25% £13000 128 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 84% 0% 20% £13500 135 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 84% 0% 20% £12996 135 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 84% 4% 2% £12750 127 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 84% 4% 2% £12750 127 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham - - - - - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester - - - - - Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 91% 2% 5% - 154 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leicester 91% 2% 5% - 154 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 91% 2% 5% - 154 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 91% 2% 5% - 154 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Southampton 91% 2% 5% - 154 Southampton Oncampus μερική απασχόληση
University of Southampton 91% 2% 5% - 154 Southampton Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 91% 2% 5% - 154 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 91% 2% 5% - 154 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 91% 2% 5% - 154 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London 91% 2% 5% - 154 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 91% 2% 5% - 154 Middlesbrough Oncampus μερική απασχόληση
Ulster University 91% 2% 5% - 154 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 91% 2% 5% - 154 Coventry Oncampus μερική απασχόληση
Nottingham Trent University 91% 2% 5% - 154 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
Manchester Metropolitan University 91% 2% 5% - 154 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London 91% 2% 5% - 154 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 91% 2% 5% - 154 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
University of Surrey 91% 2% 5% - 154 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 91% 2% 5% - 154 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 91% 2% 5% - 154 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 91% 2% 5% - 154 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 91% 2% 5% - 154 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
Sheffield Hallam University 65% 2% 0% - 163 Sheffield Oncampus μερική απασχόληση
University of Sussex 65% 2% 0% - 163 Brighton Oncampus μερική απασχόληση
University of the West of England 65% 2% 0% - 163 Bristol Oncampus μερική απασχόληση
Coventry University 65% 2% 0% - 163 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 84% 5% 7% - 157 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Buckingham 84% 5% 7% - 157 Buckingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 84% 5% 7% - 157 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 84% 5% 7% - 157 Portsmouth Oncampus μερική απασχόληση
Queen's University of Belfast 84% 5% 7% - 157 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 84% 5% 7% - 157 Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
Bangor University 84% 5% 7% - 157 Bangor Oncampus μερική απασχόληση
Northumbria University 84% 5% 7% - 157 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 84% 5% 7% - 157 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 74% 2% 5% - 114 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 73% 5% 7% - 104 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 63% 6% 10% - 110 Belfast Oncampus μερική απασχόληση
The University of Law 63% 6% 10% - 110 Guildford Oncampus μερική απασχόληση
University of Sussex 63% 6% 10% - 110 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chichester 63% 6% 10% - 110 Chichester Oncampus μερική απασχόληση
University of West London 92% 0% 0% - 130 Ealing Oncampus μερική απασχόληση
Queen Mary University of London 64% 0% 8% - 108 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 64% 0% 8% - 108 Ormskirk Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 64% 0% 8% - 108 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
The University of Warwick 64% 0% 8% - 108 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 64% 0% 8% - 108 Ormskirk Oncampus μερική απασχόληση
Weston College of Further and Higher Education - - 35% £12500 - Weston-super-Mare Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 72% - 33% £13100 88 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Essex College of Further and Higher Education - - 25% £17930 - Southend-on-Sea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Grimsby Institute 88% - 25% - - Grimsby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hugh Baird College 80% - 25% - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Burnley College - - 15% - - Burnley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Doncaster College and University Centre - - 15% - - Doncaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 64% 0% 6% - 128 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University 60% 0% 5% - 91 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University 60% 0% 5% - 91 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 81% 0% 7% - 152 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newman University 81% 0% 7% - 152 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newman University 81% 0% 7% - 152 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 81% 0% 7% - 152 London Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 81% 0% 7% - 152 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
Plymouth University 84% 0% 2% - 132 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 56% 0% 8% - 114 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 56% 0% 8% - 114 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 56% 0% 8% - 114 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 56% 0% 8% - 114 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 74% 0% 0% - 126 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 74% 0% 0% - 126 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 74% 0% 0% - 126 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 74% 0% 0% - 126 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 74% 0% 0% - 126 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 74% 0% 0% - 126 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 74% 0% 0% - 126 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 74% 0% 0% - 126 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 52% 0% 7% - 147 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 74% 0% 0% - 126 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 74% 0% 5% - 125 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 52% 0% 7% - 147 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 52% 0% 7% - 147 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 52% 0% 7% - 147 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University 63% 0% 15% - 150 Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 92% 1% 1% - 143 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 92% 5% 3% - 135 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 92% 0% 0% - 138 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 92% 0% 0% - 138 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 92% 0% 0% - 138 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland 92% 0% 0% - 138 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 92% 0% 0% - 138 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 92% 0% 0% - 138 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 92% 0% 0% - 138 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 92% 0% 0% - 138 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 78% 0% 11% - 141 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 77% 0% 12% - 147 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 64% 0% 15% - 139 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
BPP University 73% - 0% - - Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 75% 0% 5% - 137 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University 87% 1% 0% - 118 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 79% 0% 6% - 123 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 73% 0% 15% - 131 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University - - 5% - 142 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 65% 0% 10% - 143 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aberystwyth University - - - £16300 - Aberystwyth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 48% 0% 0% - 143 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 75% 0% 0% - 128 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Abertay Dundee 65% - 10% £14000 137 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 60% 0% 5% - 123 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 75% 0% 10% - 147 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bournemouth University - - 5% £16500 142 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 50% 0% 5% - 117 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bridgwater and Taunton College 50% 0% 5% - 117 Bridgwater Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 75% 0% 10% - 147 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 59% 0% 0% - 153 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 59% 0% 0% - 153 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 62% 0% 4% - 134 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 67% 0% 5% - 116 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University 87% 1% 0% - 118 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 70% 0% 6% - 147 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 68% - 1% - 160 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 83% 0% 2% - 110 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 55% 0% 8% - 139 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 44% 0% 22% - 140 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 83% 0% 4% - 115 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 83% 1% 3% - 112 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 51% 1% 10% - 140 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 51% 1% 10% - 140 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 64% 0% 6% - 137 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 68% 0% 10% - 148 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Stirling 53% 0% 4% - 109 Stirling Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 62% 5% 13% - 122 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 92% 5% 3% - 135 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 51% 0% 0% - 153 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 52% 0% 7% - 147 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University 52% 0% 7% - 147 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Winchester 85% - 5% - 102 Winchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 54% 0% 0% - 169 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 74% 0% 0% - 126 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth - - 0% - - Portsmouth Oncampus μερική απασχόληση
University of Chester 74% 0% 0% - 126 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 82% 0% 0% - 110 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 82% 0% 0% - 110 Pontypridd Oncampus μερική απασχόληση
University of Chester 82% 0% 0% - 110 Chester Oncampus μερική απασχόληση
University of Central Lancashire 82% 0% 0% - 110 Preston Oncampus μερική απασχόληση
University of Worcester 56% - 33% £13100 88 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 56% - 33% £13100 88 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 56% - 33% - 88 Belfast Oncampus μερική απασχόληση
Bournemouth University 56% - 33% - 88 Poole Oncampus μερική απασχόληση
Bangor University 56% - 33% - 88 Bangor Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 56% - 33% - 88 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
University of the West of England 56% - 33% - 88 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 56% - 33% - 88 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 56% - 33% - 88 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 56% - 33% - 88 Cambridge Oncampus μερική απασχόληση
University of Hertfordshire 56% - 33% - 88 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 56% - 33% - 88 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
Sheffield Hallam University 56% - 33% - 88 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 56% - 33% - 88 Canterbury Oncampus μερική απασχόληση
London Metropolitan University 56% - 33% £1805 88 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Bolton 56% - 33% - 88 Bolton Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 52% 0% 7% - 147 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Bradford 52% 0% 7% - 147 Bradford Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 86% 0% 3% - 153 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 86% 0% 3% - 153 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 86% 0% 3% - 153 Nottingham Oncampus μερική απασχόληση
Anglia Ruskin University 86% 0% 3% - 153 Cambridge Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 86% 0% 3% - 153 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 86% 0% 3% - 153 Bolton Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 67% 0% 0% - 146 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 67% 0% 0% - 146 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 67% 0% 0% - 146 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 74% 0% 0% - 126 Chester Oncampus μερική απασχόληση
Nelson and Colne College 82% - 15% - - Nelson Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 82% - 15% - - Lancaster Oncampus μερική απασχόληση
University of Worcester 82% - 15% £13100 - Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales - - - £13500 - Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire - - - £13200 - Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edge Hill University - - - - - Ormskirk Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland 88% 5% 0% - 156 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 89% 2% 4% - 64 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Weston College of Further and Higher Education - - - £12500 - Weston-super-Mare Oncampus πλήρους απασχόλησης
Weston College of Further and Higher Education - - - £12500 - Weston-super-Mare Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
37 Ψυχολογία της υγείας Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • NEW topic! Health Psychology or Clinical Psychology? What is the difference?
  1/4
 • What does a health psychologist do?
  2/4
 • What is health psychology?
  3/4
 • Professional Doctorate Health Psychology at LJMU
  4/4

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
66 /100
Απάντησαν 70 φοιτητές Ψυχολογία της υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Ψυχολογία της υγείας (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £20500 £20500 £27500
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £17500 - £23000 £15000 - £32000 £19500 - £39500

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Ψυχολογία της υγείας

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Ψυχολογία της υγείας

 • Εθνικές Υπηρεσίες Υγείας
 • Charities
 • Κοινοτικές και δημόσιες ρυθμίσεις υγείας
 • Γενική πρακτική
 • Μονάδες Έρευνας Υγείας
 • Τοπικές Αρχές
 • Ιδιωτικά νοσοκομεία
 • Τοπικές κλινικές
 • Πανεπιστημιακά Τμήματα

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Ψυχολογία της υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Ψυχολογία της υγείας

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Ψυχολογία της υγείας.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Ψυχολογία της υγείας:
 • Master of Science - MSc
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Science (Honours) - Msci (Hons)
 • Master of Nursing - MN
 • Master in Science (Honours) - MSci (Hons)
 • Bachelor of Science - BSc
 • Bachelor of Nursing (Honours) - BN (Hons)
 • Master of Arts - MA
 • Master of Nursing - MNurs
 • Bachelor of Arts or Bachelor of Science - BA/BSc
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Master of Laws - LLM
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Foundation Degree in Science - FdSc
 • Foundation Degree in Arts - FdA
 • Foundation Degree - FD
 • Certificate of Higher Education - CertHE
 • Masters of Nursing and Social Work - MNSW
 • Bachelor of Nursing (Honours) - BNurs (Hons)
 • Bachelor of Nursing - BN
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Master of Research - MA (Res)

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Ψυχολογία της υγείας ήταν £20500 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £20500 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £275005 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Νοσηλευτική (ψυχική υγεία) στο University of Essex έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 11 ερωτηθέντες.