Γραφιστική Σχεδίαση Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Graphic design)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Worcester 78% 0% 15% £13100 104 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 78% 3% 10% £13000 108 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 78% 3% 10% £13000 108 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 78% 3% 10% £15000 108 Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
University of Reading 78% 3% 10% £16450 108 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Arts University 78% 3% 10% £15700 108 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 78% 3% 10% £1805 108 London Oncampus μερική απασχόληση
Ulster University 88% 0% 4% £15360 140 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 90% 10% 0% £16425 169 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 63% 5% 0% £19500 172 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 85% 3% 20% £13000 112 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 61% 5% 5% £11000 204 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 58% 5% 15% £14750 126 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 78% 0% 15% £13100 104 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 61% 5% 5% £16100 204 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 87% 5% 0% £14598 97 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 74% 0% 20% £13250 82 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 85% 3% 20% £13000 112 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 69% 15% 5% £13000 118 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 87% 0% 5% £15900 128 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Beckett University 73% 3% 7% £10500 106 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 70% 5% 10% £14700 127 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 92% 5% 0% £14250 129 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 83% 0% 15% £13100 103 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 42% 5% 5% £11400 141 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 68% 0% 8% £15000 153 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 27% 5% 5% £13200 86 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 60% 0% 10% £14750 131 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 47% 3% 5% £15000 142 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 69% 15% 5% £13000 118 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 76% 0% 10% £14045 116 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 91% 0% 5% £14500 101 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Norwich University of the Arts 78% 0% 9% £15900 127 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 78% 0% 9% £14800 127 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 69% 0% 6% £14400 146 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 78% 0% 0% £13100 108 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 92% 5% 0% £14250 129 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 90% 5% 2% £20750 174 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 74% 10% 20% £13250 82 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 63% 0% 10% £10500 115 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 92% 5% 0% £14250 129 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Norwich University of the Arts 78% 0% 9% £15900 127 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 76% 0% 10% £14045 116 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 63% 0% 10% £7500 115 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Arts University Bournemouth 69% 5% 5% £16950 155 Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 79% 0% 7% £14415 118 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 71% 0% 1% £13800 102 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 82% 0% 5% £9270 123 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Worcester 92% 5% 7% £13100 108 Worcester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 91% 0% 5% £14500 101 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
York St John University 60% 10% 5% £12750 132 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Suffolk 87% 5% 20% £14598 97 Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oxford Brookes University 82% 0% 5% £1825 123 Oxford Oncampus μερική απασχόληση
University of Westminster 69% 0% 6% £14400 146 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Staffordshire University 81% 0% 10% £14000 142 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ravensbourne University London 63% 7% 0% £16500 101 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 70% 5% 10% £14700 127 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cumbria 63% 0% 10% £13250 115 Carlisle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 79% 0% 7% £14415 118 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 76% 0% 5% £15000 134 Cardiff Oncampus μερική απασχόληση
University of Reading 76% 0% 5% £18650 134 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 76% 0% 5% £12300 134 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff and Vale College 76% 0% 5% £13000 134 Rumney Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 88% 0% 11% £13000 133 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Norwich University of the Arts 92% 0% 15% £15900 126 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Norwich University of the Arts 92% 0% 15% £15900 126 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth College of Art 45% 8% 15% £15500 138 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 95% 0% 10% £19500 142 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 70% 2% 10% £13200 124 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford - - - - - Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 78% 3% 10% - 108 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 78% 3% 10% - 108 Loughborough Oncampus μερική απασχόληση
University of Central Lancashire 78% 3% 10% - 108 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 78% 3% 10% - 108 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 78% 3% 10% - 108 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 78% 3% 10% - 108 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cambridge School of Visual & Performing Arts 78% 3% 10% - 108 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 78% 3% 10% - 108 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College 78% 3% 10% - 108 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College 78% 3% 10% - 108 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 78% 3% 10% - 108 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Tyneside College 78% 3% 10% - 108 South Shields Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College Swindon 78% 3% 10% - 108 Swindon Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Centre at Salford City College 69% - 5% - 68 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury College - - 30% - - Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
WCG -Warwickshire College Group - - 30% £8950 - Leamington Spa Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bedford College - - 30% - - Bedford Oncampus μερική απασχόληση
Gloucestershire College - - 10% £9000 - Gloucester Oncampus πλήρους απασχόλησης
New City College - - 10% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
North Warwickshire and South Leicestershire College 58% 15% 25% - - Nuneaton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southport College - - 15% - - Southport Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham Metropolitan College - 0% 35% - - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
West Herts College 75% 0% 5% £6165 - Watford Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College 75% 0% 5% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bedford College 75% 0% 5% - - Bedford Oncampus μερική απασχόληση
Morley College 75% 0% 5% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bedford College 75% 0% 5% - - Bedford Oncampus μερική απασχόληση
Nottingham College 75% 0% 5% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Thames College 75% 0% 5% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College 75% 0% 5% - - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Bournemouth and Poole College 75% 0% 5% - - Poole Oncampus πλήρους απασχόλησης
Trafford College - 10% 5% - - Altrincham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 87% - 0% - 123 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Rotherham College - - 10% - - Rotherham Oncampus πλήρους απασχόλησης
City of Bristol College 79% - 10% - - Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leicester College 87% - 15% £10700 - Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College Durham 76% 5% 15% - - Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wigan and Leigh College 76% 5% 15% - - Wigan Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hugh Baird College 53% - 10% - - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 53% - 10% - - Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Sheffield College 80% 10% 15% - - Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Exeter College 81% - 15% - - Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds City College 67% - 10% - - Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hull College 56% - 30% - - Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hull College 90% 10% 0% - 169 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
South Essex College of Further and Higher Education 86% 5% 25% - - Southend-on-Sea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 53% - 16% £13080 87 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds City College - - 15% - - Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 78% 2% 7% - 131 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 81% 5% 6% - 152 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Northern School of Art 73% - 5% - - Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 55% 5% 2% - 151 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hugh Baird College 55% 5% 2% - 151 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 75% 5% 5% - 136 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 73% 5% 0% - 169 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 72% 0% 0% - 158 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 62% - 0% £30400 184 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 86% 4% 4% - 172 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 65% 4% 6% - 174 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 73% 5% 5% - 126 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 100% 5% 15% - 128 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University 88% 0% 10% - 122 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Manchester College 88% 0% 10% - 122 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Rotherham College 87% 0% 10% - - Rotherham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 81% 5% 11% - 98 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 94% 0% 5% - 121 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Greater Brighton Metropolitan College 71% - 5% - - Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 68% 0% 5% - 164 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 65% - 1% £14000 110 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 83% - 15% £46600 120 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 76% - 19% £17110 107 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 83% 0% 9% - 113 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 70% 0% 7% - 174 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 79% 5% 8% - 125 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 79% 5% 8% - 125 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 53% - 16% £13080 87 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 86% 0% 5% - 126 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 56% 5% 0% - 144 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 64% - 5% £4277 114 London Oncampus μερική απασχόληση
Staffordshire University 81% 0% 10% - 142 Stoke-on-Trent Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 75% 5% 13% - 107 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool Hope University 42% 5% 5% - 141 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 72% 0% 0% - 158 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackburn College 70% 5% 25% - - Blackburn Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 78% 2% 7% - 131 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Doncaster College and University Centre 82% - 15% - - Doncaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 69% 0% 10% - 128 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 72% 0% 0% - 158 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
East Sussex College 69% - 10% £9000 - Eastbourne Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 64% - 5% £4277 114 London Oncampus μερική απασχόληση
St Helens College - - 10% - - Saint Helens Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 70% 0% 7% - 174 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton - - - - - Bolton Oncampus μερική απασχόληση
University of the Arts London 59% - 5% - 139 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 100% 5% 15% - 128 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University 74% 10% 14% - 114 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 76% 0% 10% - 116 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 53% - 16% £13080 87 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 94% 0% 5% - 121 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 68% 0% 5% - 164 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University 88% 0% 10% - 122 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 76% 0% 5% - 134 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Oldham College - - 15% - - Oldham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University Centre Peterborough - - - - - Peterborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
Doncaster College and University Centre 82% - 15% - - Doncaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 64% 10% 10% - 129 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 73% 5% 5% - 126 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Farnborough College of Technology 80% 0% 20% £9250 - Farnborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 72% 0% 0% - 158 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 65% - 1% £14000 110 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackpool and the Fylde College 48% - 5% - - Blackpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The Sheffield College 63% 0% 10% - 115 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackburn College 70% 5% 25% - - Blackburn Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bridgwater and Taunton College 70% 5% 25% - - Bridgwater Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 64% - 5% £4277 114 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Chester 76% 0% 5% - 134 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 76% 0% 5% - 134 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle College 83% - 25% - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bridgwater and Taunton College 83% - 25% - - Bridgwater Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 61% 5% 10% - 127 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 61% 5% 10% - 127 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
West Suffolk College - - - - - Bury St Edmunds Oncampus μερική απασχόληση
Bedford College - - - - - Bedford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 70% 2% 10% - 124 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle College 70% 2% 10% - 124 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 70% 2% 10% - 124 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 61% 5% 10% - 127 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 88% 0% 10% - 122 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bridgwater and Taunton College 70% 2% 10% - 124 Bridgwater Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
24 Γραφιστική Σχεδίαση Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά Θέματα:
 • Day in my life as a Graphic Designer in Dubai | Saying goodbye to my office for 5 years
  1/5
 • AMATEUR vs. PRO GRAPHIC DESIGNER
  2/5
 • DAY IN THE LIFE OF A GRAPHIC DESIGNER
  3/5
 • Is a Graphic Design Degree Useless or Worth it?
  4/5
 • 5 Things I WISH I KNEW Starting Out In Graphic Design
  5/5

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
75 /100
Απάντησαν 55699 φοιτητές Γραφιστική Σχεδίαση στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Γραφιστική Σχεδίαση (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £20069 £19085 £22483
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £18040 - £23109 £14127 - £23631 £16588 - £28471

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £19868 £19940 £23703
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £17609 - £22606 £15062 - £24399 £17630 - £29513

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Γραφιστική Σχεδίαση

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Γραφιστική Σχεδίαση που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Γραφιστική Σχεδίαση

 • Εταιρείες Διαφήμισης
 • Εξειδικευμένοι στο branding
 • Συμβουλευτικές εταιρείες και στούντιο σχεδιασμού
 • Γραφεία δημοσίων σχέσεων
 • Εκδοτικές εταιρείες

Εξειδικεύσεις εντός: Γραφιστική Σχεδίαση

 • Οπτική Ταυτότητα Γραφικός Σχεδιασμός
 • Μάρκετινγκ και διαφήμιση
 • Διασύνδεση χρήστη
 • Γραφικός σχεδιασμός εκδόσεων
 • Γραφικός σχεδιασμός συσκευασίας
 • Σχεδιασμός γραφικών κίνησης
 • Περιβαλλοντική γραφιστική
 • Τέχνη και εικονογράφηση

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Γραφιστική Σχεδίαση που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Γραφιστική Σχεδίαση (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Γραφιστική Σχεδίαση από Anglia Ruskin University

30% Επαγγελματίες σχεδιασμού ιστοσελίδων και πολυμέσων
20% Επαγγέλματα πωλήσεων
20% Καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα μέσων ενημέρωσης
5% Διοικητικά επαγγέλματα
5% Επαγγέλματα ειδικευμένων επαγγελμάτων
5% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
5% Στοιχειώδη επαγγέλματα
5% Επαγγέλματα σχεδιασμού

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Γραφιστική Σχεδίαση

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Γραφιστική Σχεδίαση.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Γραφιστική Σχεδίαση:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Arts (Postgraduate) - MA (PG)
 • Master of Arts - MA
 • Bachelor of Design (Honours) - BDes (Hons)
 • Bachelor of Arts - BA
 • Master of Research - MA (Res)
 • Foundation Degree in Arts - FdA
 • Higher National Diploma - HND
 • Master of Fine Arts - MFA (PG)
 • Higher National Certificate - HNC
 • Foundation Degree - FD

Το πρόγραμμα σπουδών: Γραφιστική με έτος θεμελίωσης στο University of Wolverhampton έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 8 ερωτηθέντες.

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Γραφιστική Σχεδίαση ήταν £20069 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £19085 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £224835 χρόνια μετά την αποφοίτηση.