Γαελική γλώσσα Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Gaelic language)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Glasgow 86% 0% 5% £70480 199 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 80% 5% 20% £15150 167 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 86% 4% 2% £70480 196 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 89% 0% 3% £15150 191 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 89% 0% 3% £15150 191 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 89% 0% 3% £15150 191 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 89% 0% 3% £15150 191 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 83% 0% 1% £23100 193 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 83% 0% 0% £23100 191 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 90% 0% 15% £12360 182 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 91% 4% 10% £15150 189 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 92% 0% 3% £70480 160 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 92% 0% 3% £15150 160 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 3% 2% £70480 183 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 215 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 67% 2% 0% £70480 198 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 67% 2% 0% £15150 198 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 69% 0% 10% £15150 196 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 74% 0% 0% £70480 173 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 74% 0% 0% £15150 173 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 100% 5% 10% £15150 180 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 100% 5% 10% £15150 180 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 100% 5% 10% £15150 180 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 100% 5% 10% £15150 180 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 100% 5% 10% £15150 180 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 100% 5% 10% £15150 180 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 100% 5% 10% £15150 180 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 100% 5% 10% £15150 180 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 100% 5% 10% £15150 180 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 5% £79290 211 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 93% 3% 5% £70480 195 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 73% 0% 20% £12360 151 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 73% 0% 20% £15150 151 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 73% 0% 20% £15150 151 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 73% 0% 20% £15150 151 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 73% 0% 20% £15150 151 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 73% 0% 20% £15150 151 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 73% 0% 20% £15150 151 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 73% 0% 20% £15150 151 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 88% 2% 5% £70480 188 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 88% 2% 5% £15150 188 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 83% 0% 2% £70480 208 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 74% 4% 5% £15150 171 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 2% 3% £70480 182 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 85% 2% 3% £70480 182 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 84% 0% 10% £70480 198 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 84% 0% 10% £15150 198 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 84% 0% 10% £15150 198 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 84% 0% 10% £15150 198 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 84% 0% 10% £15150 198 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 84% 0% 10% £15150 198 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 89% 2% 5% £79290 192 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 89% 2% 5% £15150 192 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 89% 2% 5% £15150 192 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 79% 0% 15% £12360 184 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 80% 5% 2% £79290 197 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 80% 5% 2% £15150 197 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 80% 5% 2% £15150 197 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 80% 5% 2% £15150 197 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 80% 5% 2% £12360 197 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 80% 5% 2% £15150 197 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 80% 5% 2% £15150 197 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 80% 5% 2% £15150 197 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 88% 2% 5% £70480 188 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 73% 2% 5% £70480 174 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 89% 0% 0% £12360 127 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 89% 5% 35% £12360 125 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 89% 5% 35% £12360 125 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 89% 0% 0% £12360 127 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde - - - £15150 - Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 80% 5% 20% - 167 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 67% 5% 4% - 164 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 80% 5% 20% - 167 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 87% 5% 6% - 172 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 89% 0% 3% - 191 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands - 0% 0% £12360 187 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde - 0% 0% £15150 187 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 86% 15% 4% - 175 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 80% 0% 4% - 175 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 91% 4% 10% - 189 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 92% 5% 7% - 169 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 83% 0% 14% - 181 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 69% 0% 10% - 196 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 78% 0% 0% - 162 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 100% 5% 10% - 180 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 96% 0% 10% - 200 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 89% 0% 0% - 205 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 74% 4% 5% - 171 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 91% 0% 6% - 174 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 92% 4% 0% - 183 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 79% 0% 15% - 184 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 92% 4% 0% - 183 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 92% 4% 0% - 183 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands - - - - - Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands - - 0% - - Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands - - 0% £7230 - Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands - - 0% £7230 - Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Σχετικά Θέματα:
 • I Compare Irish & Scottish Gaelic
  1/3
 • Course Information: Study Gaelic at Lews Castle College UHI LCCUHI
  2/3
 • Course Information: Gaelic Courses at Lews Castle College UHI
  3/3

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Γαελική γλώσσα

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Γαελική γλώσσα

 • Επιχειρησιακές Υπηρεσίες
 • Εργασία για φιλανθρωπικούς σκοπούς
 • Τομέας ΜΜΕ
 • Μουσεία και Βιβλιοθήκες
 • Τομέας Δημόσιας Διοίκησης
 • Διδακτικά Ιδρύματα
 • Τομέας Τουρισμού
 • Τομέας Μεταφορών και Εφοδιασμού

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Γαελική γλώσσα:
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Professional Graduate Diploma in Education (Scotland) - PGDE
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Business - MBus
 • Bachelor of Law (Honours) - LLB (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Diploma of Higher Education - DipHE
 • Certificate of Higher Education - CertHE

Το πρόγραμμα σπουδών: Γαελικές σπουδές και γλώσσα- Γλωσσολογία στο University of Aberdeen έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 11 ερωτηθέντες.