Σχεδιασμός μόδας Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Fashion design)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Brighton 57% 5% 0% £13842 173 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 60% 1% 11% £13842 121 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow Caledonian University 64% 0% 0% £12250 198 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 62% 2% 10% £14045 108 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 68% 5% 6% £15000 120 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 62% 2% 10% £16300 108 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Istituto Marangoni 62% 2% 10% £29600 108 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 62% 2% 10% £15000 108 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 71% 2% 3% £19500 172 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 80% 3% 9% £13200 114 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth College of Art 64% 8% 15% £15500 96 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 60% 1% 7% £19300 157 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 76% 0% 9% £14415 139 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 69% 0% 4% £14400 191 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 78% 5% 5% £14250 115 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 68% 0% 15% £15000 142 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 88% 3% 3% £12600 119 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 68% 0% 11% £14250 126 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 38% 0% 20% £14045 103 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 61% 0% 10% £14000 116 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 27% 5% 10% £13200 86 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 68% 0% 5% £15000 144 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 78% 5% 5% £14250 115 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Buckinghamshire New University 78% 5% 5% £14250 115 High Wycombe Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff Metropolitan University 75% 5% 12% £13000 126 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 62% 1% 25% £14700 117 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 80% 10% 10% £13000 123 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow School of Art 85% 0% 4% £18960 186 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Gloucestershire 62% 1% 25% £14700 117 Cheltenham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Leeds Arts University 46% 4% 15% £15800 146 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 77% 1% 7% £14415 115 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sunderland 80% 10% 10% £13000 123 Sunderland Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Westminster 69% 0% 4% £14400 191 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Glasgow School of Art 59% 0% 4% £18960 178 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 77% 1% 7% £14415 115 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 76% 0% 9% £14415 139 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 70% 0% 0% £7230 129 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 100% 1% 5% £13200 138 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 100% 1% 5% £13200 138 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 72% 5% 6% £13200 128 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 72% 5% 6% £13200 128 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University - - - £16300 - Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 64% 0% 0% - 198 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 64% 0% 0% - 198 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Istituto Marangoni 90% - 20% £23100 154 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 77% 4% 5% - 148 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - 0% 14% £12000 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - 0% 14% £18500 104 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 62% 2% 10% - 108 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 62% 2% 10% - 108 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Istituto Marangoni 62% 2% 10% - 108 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cambridge School of Visual & Performing Arts 62% 2% 10% - 108 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 62% 2% 10% - 108 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 62% 2% 10% - 108 Preston Oncampus μερική απασχόληση
Northumbria University 62% 2% 10% - 108 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 62% 2% 10% - 108 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 62% 2% 10% - 108 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 62% 2% 10% - 108 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 79% 5% 0% - 102 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Greater Brighton Metropolitan College 71% - 5% - - Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackpool and the Fylde College 48% - 45% - - Blackpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 64% 0% 0% - 203 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 80% 3% 9% - 114 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
York College 80% 3% 9% - 114 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 38% 0% 20% - 103 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 53% - 15% £13320 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 56% 5% 5% - 130 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Istituto Marangoni 69% - 18% £23100 154 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bishop Burton College 69% - 18% - 154 Beverley Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 69% 0% 20% - 134 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University - - 0% £15360 - Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 50% - 0% - 146 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 57% - 5% - 170 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 79% 5% 0% - 102 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 58% 0% 15% - 142 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hereford College of Arts 84% 20% 17% - - Hereford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 100% 3% 25% - 154 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 100% 3% 25% - 154 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hereford College of Arts 84% 20% 17% - - Hereford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hertfordshire 70% 2% 25% - 102 Hatfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Istituto Marangoni 69% - 18% £23100 154 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 53% - 15% £13320 99 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 88% 0% 5% - 146 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bridgwater and Taunton College - 0% 15% - - Bridgwater Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Salford 77% 5% 10% - 140 Salford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 79% 5% 8% - 125 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 88% 0% 5% - 146 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 88% 0% 5% - 146 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 65% - 2% - 157 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 88% 0% 5% - 146 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bridgwater and Taunton College - 0% 15% - - Bridgwater Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 88% 0% 5% - 146 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - - 40% £12000 108 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Hull College - - 40% - 108 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 69% 10% 10% - 109 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Istituto Marangoni 50% - 35% £23100 154 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 88% 0% 5% - 146 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Northampton 73% 10% 5% - 113 Northampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 89% - 4% - 149 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Falmouth University 56% 5% 5% - 130 Falmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 100% 3% 25% - 154 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 67% 1% 11% - 146 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 88% 0% 5% - 146 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 60% - 3% - 143 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bath Spa University 100% 3% 25% - 154 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Regent's University London - - 40% £18500 108 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Istituto Marangoni 69% - 25% £23100 154 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 72% 5% 6% - 128 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Blackpool and the Fylde College 48% - 20% - - Blackpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Arts London 81% - 0% - 113 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
London Metropolitan University 81% - 0% £1805 113 London Oncampus μερική απασχόληση
Plymouth College of Art 81% - 0% - 113 Plymouth Oncampus μερική απασχόληση
Birmingham City University 81% - 0% £16300 113 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 70% 0% 0% - 129 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Truro and Penwith College 73% - 10% £9335 - Truro Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 100% 1% 5% - 138 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 69% 5% 10% - 122 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 69% 5% 10% - 122 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 72% 5% 6% - 128 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 69% 5% 10% - 122 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 69% 5% 10% - 122 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 52% - 0% £30400 159 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 69% 5% 10% - 122 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University for the Creative Arts 69% 5% 10% - 122 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
26 Σχεδιασμός μόδας Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά Θέματα:
 • Difference Between Fashion Designing and Textile Industry Career In Textile | Choose Right Career |
  1/6
 • Jewellery Making, How I Started My Jewellery Designer Career.
  2/6
 • Difference between Fashion Design and Fashion Technology | Fashion Design Courses | By Vikas Punia
  3/6
 • 5 THINGS I WISH I KNEW BEFORE STUDYING FASHION DESIGN!
  4/6
 • How to be a Fashion Designer 101 | Everything You Need to Know!
  5/6
 • a week in my life as a fashion intern + student in nyc
  6/6

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
69 /100
Απάντησαν 55699 φοιτητές Σχεδιασμός μόδας στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Σχεδιασμός μόδας (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £20069 £19085 £22483
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £18040 - £23109 £14127 - £23631 £16588 - £28471

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £19868 £19940 £23703
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £17609 - £22606 £15062 - £24399 £17630 - £29513

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Σχεδιασμός μόδας

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Σχεδιασμός μόδας που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Σχεδιασμός μόδας

 • Σχεδιαστές
 • Ψηλή λιανική οδός
 • Ετικέτες ρούχων
 • Παραγωγικές επιχειρήσεις
 • Βιομηχανία τηλεόρασης και κινηματογράφου
 • Μέσα μαζικής ενημέρωσης μόδας
 • Εταιρείες Διαδικτύου

Εξειδικεύσεις εντός: Σχεδιασμός μόδας

 • Μάρκετινγκ Σχεδιασμού Μόδας
 • Σχεδιασμός και Διαχείριση Μόδας

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Σχεδιασμός μόδας που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Σχεδιασμός μόδας (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Σχεδιασμός μόδας από Anglia Ruskin University

30% Επαγγελματίες σχεδιασμού ιστοσελίδων και πολυμέσων
20% Επαγγέλματα πωλήσεων
20% Καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά επαγγέλματα και επαγγέλματα μέσων ενημέρωσης
5% Διοικητικά επαγγέλματα
5% Επαγγέλματα ειδικευμένων επαγγελμάτων
5% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
5% Στοιχειώδη επαγγέλματα
5% Επαγγέλματα σχεδιασμού

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Σχεδιασμός μόδας

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Σχεδιασμός μόδας.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Σχεδιασμός μόδας:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Arts - MA
 • Foundation Degree in Arts - FdA
 • Bachelor of Design (Honours) - BDes (Hons)
 • Bachelor of Arts - BA
 • Higher National Certificate - HNC
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Higher National Diploma - HND

Το πρόγραμμα σπουδών: Σχεδιασμός μόδας στο Bath Spa University έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 9 ερωτηθέντες.

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Σχεδιασμός μόδας ήταν £20069 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £19085 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £224835 χρόνια μετά την αποφοίτηση.