Ενεργειακή μηχανική Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Energy engineering)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of East Anglia 83% 6% 15% £21700 £22800 118 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 89% 1% 8% £22400 208 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 74% 0% 2% £23450 144 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 74% 0% 2% £23450 144 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 74% 0% 2% £23450 144 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Liverpool John Moores University 80% 5% 11% £16100 127 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 74% 0% 2% £23450 144 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 74% 0% 2% £23450 144 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 74% 0% 2% £23450 144 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 90% 0% 16% £22400 185 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Brighton 58% 5% 5% £13842 115 Brighton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 74% 0% 0% £23450 144 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Abertay Dundee 93% 15% 5% £14000 102 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 72% 0% 2% £26000 142 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 72% 0% 2% £11600 142 Durham Oncampus μερική απασχόληση
University of Greenwich 72% 0% 2% £18000 142 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 87% 3% 3% £26500 157 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 87% 3% 3% £26500 157 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 70% 0% 5% £16425 131 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wales 77% 10% 30% £13500 121 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 61% 6% 5% £15400 164 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 61% 6% 5% £19855 164 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 61% 6% 5% £26000 164 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University 63% 6% 9% £12500 137 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 63% 6% 9% £25050 137 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 83% 5% 2% £28000 141 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 83% 5% 2% £22720 141 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 83% 5% 2% £27250 141 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East Anglia 89% 0% 15% £16400 97 Norwich Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 71% 3% 22% £14600 61 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 71% 3% 22% £11000 61 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University 78% 5% 6% £28500 204 Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 67% 6% 20% £16000 112 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
De Montfort University 71% 3% 22% £14250 61 Leicester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Portsmouth 27% 6% 5% £18300 111 Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Exeter 83% 5% 2% £25000 141 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 79% 2% 9% £15360 121 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the Highlands and Islands 72% 5% 20% £13620 118 Inverness Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 73% 5% 0% £13800 109 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Southampton Solent University 73% 5% 0% £12000 109 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 78% 2% 8% £15360 117 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 78% 2% 8% £19400 £20584 117 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University - - - - - Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
Ulster University - - - - - Coleraine Oncampus μερική απασχόληση
University of Leeds - - - - - Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield - - - - - Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London - - - £9880 - London Oncampus μερική απασχόληση
University of Portsmouth - - - - - Portsmouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Durham University - - - £26500 - Durham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University - - - - - Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 83% 6% 15% - 118 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 89% 1% 8% - 208 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Anglia Ruskin University 58% 0% 10% - 108 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 91% 5% 0% - 185 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 84% 2% 10% - 178 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 93% 15% 5% - 102 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 82% 5% 6% - 121 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of West London 93% 15% 5% - 102 Ealing Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 100% 1% 6% - 121 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of England 100% 1% 6% - 121 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 100% 1% 6% - 121 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 72% 0% 2% - 142 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 72% 0% 2% - 142 Reading Oncampus μερική απασχόληση
The University of Edinburgh 72% 0% 2% - 142 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle University 72% 0% 2% - 142 Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
University of Surrey 72% 0% 2% - 142 Guildford Oncampus μερική απασχόληση
University of Cumbria 72% 0% 2% - 142 Carlisle Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 72% 0% 2% - 142 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 91% 0% 2% - 173 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 91% 0% 2% - 173 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University - 15% 5% - 71 Wrexham Oncampus μερική απασχόληση
University of Leeds 61% 6% 5% - 164 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 61% 6% 5% - 164 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 61% 6% 5% - 164 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 61% 6% 5% - 164 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 61% 6% 5% - 164 Edinburgh Oncampus μερική απασχόληση
University of Dundee 61% 6% 5% - 164 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 63% 6% 9% - 137 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford 63% 6% 9% - 137 Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Sussex 63% 6% 9% - 137 Brighton Oncampus μερική απασχόληση
University of Exeter 83% 5% 2% - 141 Exeter Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 83% 5% 2% - 141 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 83% 5% 2% - 141 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 83% 5% 2% - 141 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 83% 5% 2% - 141 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Edinburgh Napier University 83% 5% 2% - 141 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Bangor University 83% 5% 2% - 141 Bangor Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of South Wales 83% 5% 2% - 141 Pontypridd Oncampus πλήρους απασχόλησης
Northumbria University 83% 5% 2% - 141 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 69% - 8% £14500 117 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Coventry University 69% - 8% - 117 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
SOAS, University of London 69% - 8% £22810 £24650 117 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Derby 69% - 8% £19950 117 Derby Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 69% - 8% - 117 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 69% - 8% £28000 117 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 69% - 8% £25050 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 69% - 8% £20885 117 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 89% 0% 15% - 97 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 71% 3% 22% - 61 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Plymouth University 71% 3% 22% - 61 Plymouth Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 71% 3% 22% - 61 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 71% 3% 22% - 61 Newcastle Oncampus μερική απασχόληση
University of Suffolk - - - £12996 - Ipswich Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle College - - - - - Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh - - - - - Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh - - - - - Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford - - - - - Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York - - - £21700 - York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 84% 4% 0% - 142 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 69% - 8% - 117 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Central Lancashire 69% - 8% - 117 Preston Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University - 15% 5% - 71 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Wrexham Glyndwr University - 15% 5% - 71 Wrexham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
9 Ενεργειακή μηχανική Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά Θέματα:
 • Get Energised: Careers in renewable energy
  1/4
 • Energy Engineering
  2/4
 • UBC MEL in Clean Energy Engineering - Student Experience - Impact
  3/4
 • Rodica's view on studying Energy Engineering at Aalborg University
  4/4

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
82 /100
Απάντησαν 4141 φοιτητές Ενεργειακή μηχανική στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Ενεργειακή μηχανική (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £29821 £34421 £39801
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £25703 - £33007 £27631 - £42945 £30576 - £50016

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £29360 £33143 £38655
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £26001 - £32955 £26783 - £40463 £30147 - £47333

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Ενεργειακή μηχανική

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Ενεργειακή μηχανική που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Ενεργειακή μηχανική

 • Βιομηχανικοί εργοδότες
 • Βιομηχανίες παραγωγής καυσίμων
 • Παραγωγικές εταιρείες
 • Κυβερνητικά Τμήματα
 • Τμήμα έρευνας
 • Η αυτοκινητοβιομηχανία
 • Ευρύτερη Βιομηχανία Μεταποίησης
 • Χημική Μηχανική
 • Ενεργειακοί Οργανισμοί
 • Ανώτερη και Ανώτερη Εκπαίδευση

Εξειδικεύσεις εντός: Ενεργειακή μηχανική

 • Υλικά Ενεργειακής Τεχνολογίας
 • Πετρελαϊκή Μηχανική
 • Μηχανική Υδάτων
 • Εναλλακτική ενέργεια
 • Υλικά και διεργασίες για βιώσιμη ενέργεια
 • Μηχανική φυσικού αερίου

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Ενεργειακή μηχανική που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Ενεργειακή μηχανική (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Ενεργειακή μηχανική από London South Bank University

20% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
15% Χειριστές διεργασιών, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων
15% Επαγγελματίες μηχανικοί
5% Διοικητικά επαγγέλματα
5% Αναψυχή, ταξίδια και συναφή επαγγέλματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών
5% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
5% Επαγγελματίες πληροφορικής
5% Διδάσκοντες επαγγελματίες
5% Αρχιτέκτονες, Τεχνολόγοι Αρχιτεκτονικής, Πολεοδομία
5% Συνεργάτες επαγγελματίες πρόνοιας και στέγασης

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Ενεργειακή μηχανική στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Ενεργειακή μηχανική

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Ενεργειακή μηχανική.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Ενεργειακή μηχανική:
 • Bachelor of Engineering (Honours) - BEng (Hons)
 • Master of Engineering - MEng
 • Master of Engineering (Honours) - MEng (Hons)
 • Bachelor of Engineering - BEng
 • Master of Science - MSc
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Science (Engineering) - MSc (Eng)
 • Higher National Certificate - HNC
 • Master of Business Administration - MBA
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Master of Research - MRes
 • Foundation Degree in Science - FdSc
 • Foundation Degree in Engineering - FdEng
 • Doctor of Engineering - EngD
 • Doctor of Philosophy - DPhil
 • Doctor of Engineering - DEng

Το πρόγραμμα σπουδών: Περιβαλλοντική Μηχανική στο Queen's University of Belfast έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 10 ερωτηθέντες.

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Ενεργειακή μηχανική ήταν £29821 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £34421 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £398015 χρόνια μετά την αποφοίτηση.