Χημικός Μηχανικός Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Chemical engineering)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
The University of Nottingham 87% 3% 3% £26500 157 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 100% 0% 5% £21150 210 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 71% 5% 20% £16000 118 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 71% 5% 20% £16000 133 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 71% 5% 20% £16000 118 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 79% 2% 4% £24700 174 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 79% 2% 10% £24700 174 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 0% 1% £94590 212 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 76% 2% 0% £30400 177 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 79% 0% 0% £84080 212 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 55% 1% 7% £13200 120 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 55% 1% 7% £13200 120 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 55% 1% 7% £13200 120 Luton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 100% 8% 9% £22550 113 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of St Andrews 71% 10% 3% £24240 193 St Andrews Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 85% 0% 0% £11000 122 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 85% 0% 0% £20885 122 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 90% 0% 5% £26500 167 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 71% 10% 10% £24850 81 Reading Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 64% 2% 4% £28000 171 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 83% 2% 14% £26000 169 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birkbeck, University of London 88% 5% 5% £8190 184 London Oncampus μερική απασχόληση
University of Southampton 83% 2% 14% £22760 169 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 86% 0% 0% £17550 113 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 83% 2% 14% £19500 169 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast 75% 5% 5% £21400 140 Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 82% 5% 0% £24450 £25670 164 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 83% 2% 14% £19500 169 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 85% 0% 0% £17550 122 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 88% 5% 0% £20200 126 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 54% 0% 1% £31200 174 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 87% 0% 0% £19792 £20584 179 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 83% 2% 14% £19500 169 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Brunel University 61% 8% 20% £19855 136 Uxbridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 78% 5% 5% £24450 £25670 148 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 82% 5% 0% £24450 £25670 164 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 82% 5% 0% £24450 £25670 164 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 85% 2% 0% £22400 216 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 80% 8% 10% £20118 £21124 132 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 100% 8% 10% £20118 £21124 105 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College 45% 10% 6% £9500 146 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Nottingham 78% 5% 0% £26500 147 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 77% 0% 5% £20750 143 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 70% 5% 10% £16000 107 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 65% 5% 5% £14500 98 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 71% 0% 5% £31200 192 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 83% 2% 14% £22760 169 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 86% 5% 10% £30400 215 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 77% 0% 10% £13000 70 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield 78% 5% 5% £24450 £25670 148 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 77% 0% 10% £13000 70 Middlesbrough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 58% 8% 5% £20118 £21124 100 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 100% 8% 15% £20118 £21124 97 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 77% 10% 0% £17550 98 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Greenwich 65% 5% 5% £14500 98 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology - - - £26500 - Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Sheffield - - - - - Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Oxford - - - - - Oxford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 91% 0% 2% - 173 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 91% 0% 2% - 173 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 86% 0% 5% - 98 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 86% 0% 5% - 98 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Kingston University 82% 0% 0% - 103 Kingston upon Thames Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 55% 1% 7% - 120 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
Newcastle University 88% 5% 5% - 184 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 75% 0% 5% - 128 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 88% 5% 5% - 184 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 88% 5% 5% - 184 Manchester Oncampus μερική απασχόληση
University of Leeds 88% 5% 5% - 184 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 84% 0% 0% - 185 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Edinburgh 71% 10% 3% - 193 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
Teesside University 71% 10% 10% - 81 Middlesbrough Oncampus μερική απασχόληση
University of Birmingham 71% 10% 10% - 81 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
University of Leeds 63% 5% 0% - 157 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 63% 5% 0% - 157 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 64% 2% 4% - 171 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 88% 5% 5% - 184 Birmingham Oncampus μερική απασχόληση
The University of Manchester 63% 2% 0% - 171 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 79% 0% 0% - 169 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 86% 3% 0% - 184 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 94% 5% 0% - 179 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of the West of Scotland 60% 15% 5% - 149 Paisley Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 64% 0% 5% - 188 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 75% 0% 5% - 128 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Lancaster University 93% 0% 0% - 164 Lancaster Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 86% 3% 0% - 177 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 63% 3% 7% - 128 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 71% 5% 0% - 106 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 75% 0% 5% - 128 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 84% 0% 0% - 185 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 61% 6% 5% - 164 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 64% 0% 5% - 188 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 75% 0% 5% - 128 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 63% 3% 7% - 128 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Cambridge - 0% 0% - 209 Cambridge Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 88% 5% 4% - 197 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 63% 3% 7% - 128 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Heriot-Watt University 87% 0% 0% - 179 Edinburgh Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 70% 0% 0% - 166 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
London South Bank University - - 5% - - London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham College - - 5% £9500 - Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen's University of Belfast - - 5% £11600 - Belfast Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College Swindon - - 5% £8700 - Swindon Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cornwall College - - 5% £9950 - Redruth Oncampus πλήρους απασχόλησης
New College Swindon - - 5% £8700 - Swindon Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol - - 5% £24600 - Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology - - 5% £24100 - Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 87% 1% 6% - 146 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 84% 0% 11% - 131 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 86% 3% 0% - 149 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Birmingham 75% 0% 10% - 155 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University - - - £14500 90 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 74% 0% 3% - 136 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Manchester 45% 10% 6% - 146 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 61% 6% 5% - 164 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 88% 5% 15% - 128 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 63% 10% 10% - 105 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 61% 6% 6% - 167 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 71% 10% 5% - 126 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 80% 8% 7% - 107 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 61% 6% 5% - 164 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
Loughborough University of Technology 55% 0% 7% - 148 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 74% 0% 3% - 136 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 81% 5% 10% - 129 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 80% 8% 7% - 107 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 59% 4% 0% - 143 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 71% 10% 5% - 126 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University - - - £14500 90 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 56% 5% 3% - 132 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bath 81% 3% 0% - 138 Bath Oncampus πλήρους απασχόλησης
Sheffield Hallam University 88% 5% 15% - 128 Sheffield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Wolverhampton 81% 5% 10% - 129 Wolverhampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Chester 71% 5% 10% - 87 Chester Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
10 Χημικός Μηχανικός Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά Θέματα:
 • Chemical and Biochemical Engineering (MSc), DTU
  1/6
 • Introduction to Chemical Engineering | Difference between Chemistry and Chemical Engineering
  2/6
 • Top Skills For Chemical Engineers To Learn
  3/6
 • What I Wish I Knew Before Studying Chemical Engineering
  4/6
 • A DAY IN THE LIFE OF A CHEMICAL ENGINEER INTERN
  5/6
 • Engineering & Chemical Engineering at Cambridge: Webinar with St Catharine's College
  6/6

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
78 /100
Απάντησαν 4141 φοιτητές Χημικός Μηχανικός στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Χημικός Μηχανικός (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £29821 £34421 £39801
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £25703 - £33007 £27631 - £42945 £30576 - £50016

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £29360 £33143 £38655
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £26001 - £32955 £26783 - £40463 £30147 - £47333

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Χημικός Μηχανικός

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Χημικός Μηχανικός που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Χημικός Μηχανικός

 • Εταιρείες εξόρυξης φυσικού αερίου και πετρελαίου
 • Πυρηνικές και άλλες βιομηχανίες παραγωγής ενέργειας και μεταποίησης
 • Παραγωγικές βιομηχανίες
 • Συμβουλευτικές και συμβουλευτικές εταιρείες μηχανικών
 • Ελέγχου ρύπανσης
 • Περιβαλλοντική προστασία
 • Εξοικονόμηση ενέργειας
 • Εναλλακτική ενέργεια
 • Ιατρική επιστήμη
 • Υγεία και ασφάλεια

Εξειδικεύσεις εντός: Χημικός Μηχανικός

 • Επεξεργασία υλικών
 • Σύνθεση υλικών
 • Περιβαλλοντική Μηχανική
 • Εναλλακτικές Ενέργειες
 • Βιοϊατρική Χημική Μηχανική
 • Μηχανική Τροφίμων
 • Μηχανικός Σχεδιασμός

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Χημικός Μηχανικός που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Χημικός Μηχανικός (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Χημικός Μηχανικός από London South Bank University

20% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών
15% Χειριστές διεργασιών, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων
15% Επαγγελματίες μηχανικοί
5% Διοικητικά επαγγέλματα
5% Αναψυχή, ταξίδια και συναφή επαγγέλματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών
5% Διευθυντές, διευθυντές και ανώτεροι υπάλληλοι
5% Επαγγελματίες πληροφορικής
5% Διδάσκοντες επαγγελματίες
5% Αρχιτέκτονες, Τεχνολόγοι Αρχιτεκτονικής, Πολεοδομία
5% Συνεργάτες επαγγελματίες πρόνοιας και στέγασης

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Χημικός Μηχανικός στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Χημικός Μηχανικός

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Χημικός Μηχανικός.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Χημικός Μηχανικός:
 • Master of Engineering (Honours) - MEng (Hons)
 • Master of Science - MSc
 • Master of Engineering - MEng
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Master of Science (Honours) - Msci (Hons)
 • Master of Chemical Physics - MChemPhys
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Master of Research - MRes
 • Bachelor of Engineering (Honours) - BEng (Hons)
 • Higher National Diploma - HND
 • Bachelor of Engineering - BEng
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Doctor of Philosophy - DPhil
 • Foundation Degree in Science - FdSc
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • PhD with Integrated Study - PhD
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Science (Engineering) - MSc (Eng)
 • Higher National Certificate - HNC

Το πρόγραμμα σπουδών: Χημικός Μηχανικός στο Swansea University έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 5 ερωτηθέντες.

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Χημικός Μηχανικός ήταν £29821 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £34421 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £398015 χρόνια μετά την αποφοίτηση.