Βιοϊατρική Μηχανική Πτυχιακές Σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο - Bachelor & Master (Biomedical engineering)

Πρόγραμμα Πανεπιστήμιο Φοιτητική satis­παράταξη Άνερ­γοι Εγκατέ­λειψαν Δίδακτρα (Διεθνείς­) Χρέωση UCAS Πόλη
University of Liverpool 60% 5% 0% £25050 117 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bedfordshire 81% 4% 5% £13275 145 Luton Oncampus μερική απασχόληση
Loughborough University of Technology 81% 4% 5% £26500 145 Loughborough Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bristol 81% 4% 5% £25900 145 Bristol Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 81% 4% 5% £21950 145 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 88% 0% 9% £26000 169 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool 88% 0% 9% £25050 169 Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 73% 15% 5% £20885 125 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Glasgow 88% 5% 0% £94590 223 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 88% 0% 9% £22760 169 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Imperial College of Science 82% 2% 3% £35100 195 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 88% 0% 9% £22760 169 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ulster University 62% 3% 15% £15360 146 Coleraine Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 80% 1% 25% £22760 173 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 80% 1% 25% £22760 173 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Southampton 88% 0% 9% £19500 169 Southampton Oncampus πλήρους απασχόλησης
Robert Gordon University 82% 5% 9% £16650 151 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 73% 15% 5% £20118 £21124 125 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 73% 15% 5% £20118 £21124 125 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 94% 3% 15% £17550 122 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University College London 81% 0% 3% £31200 174 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 53% 10% 10% £19770 108 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 94% 3% 15% £17550 122 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton 87% 5% 10% £37350 74 Bolton Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 94% 3% 15% £17550 122 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of East London 77% 5% 12% £13080 92 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Aston University 71% 3% 10% £20200 136 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 73% 15% 5% £20118 £21124 125 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Middlesex University 74% 5% 0% £14000 111 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Strathclyde 69% 5% 10% £23050 228 Glasgow Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 90% 4% 0% £23650 206 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 73% 15% 5% £20118 £21124 125 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Lincoln 68% 5% 16% £15900 108 Lincoln Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 69% 0% 0% £23450 167 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 69% 0% 0% £23450 167 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of York 76% 0% 11% £24000 131 York Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 69% 0% 0% £23450 156 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
Cardiff University 69% 0% 0% £23450 156 Cardiff Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Huddersfield 79% 4% 11% £16000 112 Huddersfield Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 73% 15% 10% £20118 £21124 125 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 72% 20% 5% £20118 £21124 134 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 94% 5% 8% £17550 117 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 94% 5% 5% £17550 111 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Hull 94% 5% 5% £17550 111 Hull Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Liverpool - - - £25050 - Liverpool Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 60% 5% 0% - 117 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 71% 0% 20% - 150 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 81% 4% 5% - 145 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 81% 4% 5% - 145 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 96% 5% 0% - 143 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 81% 4% 5% - 145 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 81% 4% 5% - 145 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Aberdeen 81% 4% 5% - 145 Aberdeen Oncampus πλήρους απασχόλησης
King's College London 79% 0% 0% - 148 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University - - - £14500 90 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 100% 1% 0% - 129 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Queen Mary University of London 81% 4% 5% - 145 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 86% 5% 15% - 105 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
Newcastle University 62% 3% 15% - 146 Newcastle Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 79% 0% 5% - 105 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
City University London 58% 10% 10% - 120 London Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Reading 93% - 25% £23700 143 Reading Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 73% 15% 5% - 125 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Dundee 73% 15% 5% - 125 Dundee Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 73% 15% 5% - 125 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 60% 10% 6% - 116 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Birmingham City University 83% 1% 10% - 111 Birmingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University - - - £14500 90 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 77% 10% 12% - 117 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Kent 60% 10% 6% - 116 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Manchester Metropolitan University 77% 10% 12% - 117 Manchester Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Surrey 86% 5% 5% - 136 Guildford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bradford 73% 15% 5% - 125 Bradford Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Bolton - 0% 5% - - Bolton Oncampus μερική απασχόληση
University of Kent 60% 10% 6% - 116 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
Nottingham Trent University 82% 0% 5% - 118 Nottingham Oncampus πλήρους απασχόλησης
Canterbury Christ Church University - - - £14500 90 Canterbury Oncampus πλήρους απασχόλησης
University of Leeds 85% 3% 0% - 212 Leeds Oncampus πλήρους απασχόλησης
The University of Warwick 79% 4% 11% - 112 Coventry Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 71% 0% 20% - 150 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Swansea University 71% 0% 20% - 150 Swansea Oncampus πλήρους απασχόλησης
Ενδιαφέρεσαι μόνο για προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο;
12 Βιοϊατρική Μηχανική Προγράμματα σπουδών στο Λονδίνο.
Σχετικά θέματα - προγράμματα σπουδών Ηνωμένου Βασιλείου:
 • A day in the life of a Biomedical Engineer (working in the medical field)
  1/4
 • TechIT: Biotech vs. Biomedical Engineering
  2/4
 • Should YOU study Biomedical Engineering? What is Biomedical Engineering?
  3/4
 • Choosing Biomedical Engineering: What did I study in school? How did I get my job?
  4/4

Κριτικές Σπουδαστών

Συνολική ικανοποίηση των φοιτητών
82 /100
Απάντησαν 2457 φοιτητές Βιοϊατρική Μηχανική στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει κυρίως δεδομένων από προπτυχιακούς φοιτητές

μισθός

Κυρίως βάσει μισθολογικών δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου σε Βιοϊατρική Μηχανική (κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές)

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £25633 £23404 £25652
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £21939 - £29653 £17064 - £27564 £19174 - £31446

Μισθός όλων των αποφοίτων Ηνωμένου Βασιλείου όλων των προγραμμάτων σπουδών

  15 μήνες μετά την αποφοίτηση 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση 5 χρόνια μετά την αποφοίτηση
Διάμεσος μισθός £25429 £26868 £29684
Εύρος 25-75 εκατοστημόρια £24000 - £28357 £24632 - £29868 £25368 - £33447

Θέσεις εργασίας & προοπτικές καριέρας

Επαγγελματικές προοπτικές για Βιοϊατρική Μηχανική

15 μήνες μετά την αποφοίτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου θέματος σπουδών (αντικειμένου) ρωτήθηκαν σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες απασχόλησής τους, τι κάνουν και αν οι δραστηριότητες και οι προοπτικές τους σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους.

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μεταξύ των αποφοίτων Βιοϊατρική Μηχανική που δήλωσαν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των αποφοίτων που "συμφωνούν" ή "συμφωνούν απόλυτα" με τις δηλώσεις σχετικά με την εργασία τους.

Εργασία σύμφωνα με τα μελλοντικά σχέδια

Αξιοποίηση δεξιοτήτων από τις σπουδές

Η εργασία έχει νόημα

Τυπικοί εργοδότες αποφοίτων: Βιοϊατρική Μηχανική

 • Ιατρικά ιδρύματα
 • Παραγωγικές και ερευνητικές εγκαταστάσεις
 • Πανεπιστήμια

Εξειδικεύσεις εντός: Βιοϊατρική Μηχανική

 • Bioinstrumentation
 • Βιοϋλικά
 • Βιομηχανική
 • Κλινική Μηχανική
 • Κυτταρική, ιστική και γενετική μηχανική
 • Ιατρική απεικόνιση
 • Ορθοπεδική Βιο- Μηχανική
 • Μηχανική Απεγκλωβισμού

Απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων εργασίας μετά από 15 μήνες

Μεταξύ των αποφοίτων Βιοϊατρική Μηχανική που δηλώνουν ότι εργάζονται, το ποσοστό που ακολουθεί αντιπροσωπεύει τον αριθμό των θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έναντι των θέσεων εργασίας χωρίς υψηλή εξειδίκευση (Unistats).

% Ειδικευμένες θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας αποφοίτων : Βιοϊατρική Μηχανική (15 μήνες μετά την αποφοίτηση)

Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται σε όλους τους αποφοίτους Βιοϊατρική Μηχανική από University of Bolton

30% Προσωπικές υπηρεσίες φροντίδας
25% Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες υγείας
25% Επαγγέλματα πωλήσεων
10% Επαγγελματίες μηχανικοί
10% Άλλοι επαγγελματίες υγείας
10% Διοικητικά επαγγέλματα

Κατανομή διαβάθμισης

Οι φοιτητές Βιοϊατρική Μηχανική στο Ηνωμένο Βασίλειο έλαβαν τους ακόλουθους βαθμούς.

Απαιτήσεις εισόδου / Εισαγωγές

Κατάλογος UCAS αποδεκτών φοιτητών σε Βιοϊατρική Μηχανική

Δεν πληροίς τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη βαθμολογία UCAS, τα A levels ή τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα;
Μπορείς να λάβεις συμβουλές για το ποια προπαρασκευαστικά προγράμματα σπουδών (foundation courses) είναι τα καλύτερα για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός/δεκτή στο πρόγραμμα σπουδών: Βιοϊατρική Μηχανική.

Συχνές ερωτήσεις

 • Τα ακόλουθα πτυχία προσφέρονται για σπουδές σε : Βιοϊατρική Μηχανική:
 • Master of Science - MSc
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Master of Engineering (Honours) - MEng (Hons)
 • Master of Engineering - MEng
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Engineering (Honours) - BEng (Hons)
 • Bachelor of Engineering - BEng
 • Bachelor of Science - BSc
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Doctor of Engineering - EngD

Ο μέσος μισθός των αποφοίτων : Βιοϊατρική Μηχανική ήταν £25633 15 μήνες μετά την αποφοίτηση, £23404 3 χρόνια μετά την αποφοίτηση και £256525 χρόνια μετά την αποφοίτηση.

Το πρόγραμμα σπουδών: Βιοϊατρική Μηχανική στο Birmingham City University έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των αποφοίτων στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών year με βαθμολογία: 100 στα 100. Συμμετείχαν 10 ερωτηθέντες.