Πανεπιστήμια σε Όσλο, Νορβηγία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Όσλο
9 από 11
 • Πανεπιστήμια σε Όσλο
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
17
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Όσλο
 • (11 ίδρυμα και6 κατατάξεις θέματος)
20
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Όσλο
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Όσλο

---
#6 
University of Oslo
Δημόσια Υγεία
#34 
University of Oslo
Επιστήμες Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ (Γενικά)
#43 
University of Oslo
---
#51 
Oslo National Academy of the Arts
---
#61 
University of Oslo
---
#99 
University of Oslo
Γεωργία
#130 
University of Oslo
Βιοτεχνολογία
#151 
University of Oslo

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Όσλο, Νορβηγία2021

#1

University of Oslo
Universitetet i Oslo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (293 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #127 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #1 
 • #113 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #1 
 • #139 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Oslo Metropolitain University
OsloMet Storbyuniversitetet

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (196 αξιολογήσεις)
 • #7 
 • #500 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #8 
 • #1238 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #9 
 • #2560 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#3

Norwegian School of Sport Sciences
Norges idrettshøgskole

Card image

 • #6 
 • #486 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #12 
 • #3841 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #8 
 • #1468 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]

#4

Kristiania University College
Høyskolen Kristiania

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (297 αξιολογήσεις)
 • #12 
 • #552 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #13 
 • #4114 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #3 
 • #127 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#5

VID Specialized University
VID vitenskapelige høgskole

Card image

 • #17 
 • #612 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #19 
 • #4162 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#6

Oslo School of Architecture and Design
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (19 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #5425 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#7

Oslo National Academy of the Arts
Kunsthøgskolen i Oslo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (40 αξιολογήσεις)
Card image

 • #22 
 • #7076 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#8

MF Norwegian School of Theology
Det Teologiske Menighetsfakultet

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (51 αξιολογήσεις)
 • #23 
 • #9785 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#9

Norwegian Academy of Music
Norges musikkhøgskole

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (49 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #9796 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#10

Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (201 αξιολογήσεις)

#11

Bjørknes University College
Bjørknes Høyskole


ΌσλοΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 580000

: Oslo, Oslo

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Όσλο

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

University of Oslo βρίσκεται στη θέση #1 σε Όσλο στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Όσλο University of Oslo βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 23 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of Oslo έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Oslo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Όσλο για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Oslo περιλαμβάνεται.

Το University of Oslo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Όσλο για Ιατρική & Υγεία (Δημόσια Υγεία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Oslo περιλαμβάνεται.

Το University of Oslo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Όσλο για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (Επιστήμες Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ (Γενικά)). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Oslo περιλαμβάνεται.

Το Oslo National Academy of the Arts έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Όσλο για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Oslo National Academy of the Arts περιλαμβάνεται.

Το University of Oslo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Όσλο για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Oslo περιλαμβάνεται.

Το University of Oslo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Όσλο για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Oslo περιλαμβάνεται.

Το University of Oslo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Όσλο για Γεωργία (Γεωργία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Oslo περιλαμβάνεται.

Το University of Oslo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Όσλο για Μηχανική (Βιοτεχνολογία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Oslo περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World's Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής