Πανεπιστήμια σε Νορβηγία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Νορβηγία
24 από 29
 • Πανεπιστήμια σε Νορβηγία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
21
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Νορβηγία
 • (15 ίδρυμα και6 κατατάξεις θέματος)
22
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Νορβηγία
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Νορβηγία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Νορβηγία

---
#6 
University of Oslo
---
#19 
Norwegian University of Life Sciences
---
#22 
Norwegian University of Science and Technology
Δημόσια Υγεία
#34 
University of Oslo
---
#42 
Norwegian University of Science and Technology
Επιστήμες Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ (Γενικά)
#43 
University of Oslo
---
#51 
Oslo National Academy of the Arts
---
#83 
UiT The Arctic University of Norway

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Νορβηγία2021

#1

University of Oslo
Universitetet i Oslo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (293 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #127 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #1 
 • #113 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #1 
 • #139 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

University of Bergen
Universitetet i Bergen

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (55 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #2 
 • #194 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #3 
 • #261 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Norwegian University of Science and Technology
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (191 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #3 
 • #360 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #2 
 • #198 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

UiT The Arctic University of Norway
UiT Norges arktiske universitet

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (21 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #4 
 • #416 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #4 
 • #382 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

Norwegian University of Life Sciences
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Card image

 • #5 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #5 
 • #409 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #5 
 • #631 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#6

University of Stavanger
Universitetet i Stavanger

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (131 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #510 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #7 
 • #1056 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #6 
 • #1075 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#7

University College of Southeast Norway
Universitetet i Sørøst-Norge

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (114 αξιολογήσεις)
 • #9 
 • #514 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #6 
 • #1016 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #8 
 • #2556 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#8

Oslo Metropolitain University
OsloMet Storbyuniversitetet

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (196 αξιολογήσεις)
 • #7 
 • #500 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #8 
 • #1238 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #9 
 • #2560 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#9

The University Centre in Svalbard
Universitetssenteret på Svalbard

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #11 
 • #537 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #7 
 • #1745 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #12 
 • #2031 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#10

University of Agder
Universitetet i Agder

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (24 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #574 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #9 
 • #1266 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #9 
 • #1599 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]

#11

Norwegian School of Sport Sciences
Norges idrettshøgskole

Card image

 • #6 
 • #486 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #12 
 • #3841 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #8 
 • #1468 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]

#12

Norwegian School of Economics
Norges Handelshøyskole

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (68 αξιολογήσεις)
 • #15 
 • #577 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #6 
 • #831 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]
 • #7 
 • #343 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]


#13

Kristiania University College
Høyskolen Kristiania

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (297 αξιολογήσεις)
 • #12 
 • #552 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #13 
 • #4114 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #3 
 • #127 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#14

Ostfold University College
Høgskolen i Østfold

Card image

 • #10 
 • #524 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #14 
 • #2981 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #13 
 • #1989 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#15

Western Norway University of Applied Sciences
Høgskulen på Vestlandet

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (31 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #567 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #9 
 • #475 
World University Ranking 2020 - Europe
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #11 
 • #1680 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#16

VID Specialized University
VID vitenskapelige høgskole

Card image

 • #17 
 • #612 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #19 
 • #4162 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#17

Nord University
Universitetet i Nordland

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (111 αξιολογήσεις)
 • #10 
 • #2957 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#18

Inland Norway University of Applied Sciences
Høgskolen i Innlandet

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (67 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #2233 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#19

Molde University College
Høgskolen i Molde

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (63 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #3265 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#20

Volda University College
Høgskolen i Volda

 • #20 
 • #4679 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#21

Oslo School of Architecture and Design
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (19 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #5425 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#22

Oslo National Academy of the Arts
Kunsthøgskolen i Oslo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (40 αξιολογήσεις)
Card image

 • #22 
 • #7076 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#23

MF Norwegian School of Theology
Det Teologiske Menighetsfakultet

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (51 αξιολογήσεις)
 • #23 
 • #9785 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#24

Norwegian Academy of Music
Norges musikkhøgskole

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (49 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #9796 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#25

Gjovik University College

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (40 αξιολογήσεις)
Card image


#26

Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (201 αξιολογήσεις)

#27

NLA - School of Religion, Education and Intercultural Studies
NLA Høgskolen

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (43 αξιολογήσεις)
Card image


#28

Hedmark University College
Høgskolen i Innlandet


#29

Bjørknes University College
Bjørknes Høyskole


ΝορβηγίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +47

 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Νορβηγία:
 • 1. Όσλο: 580,000
 • 2. Μπέργκεν: 215,000
 • 3. Τρόντχαϊμ: 145,000
 • 4. Σταβάνγκερ: 120,000
 • 5. Ντράμεν: 91,000

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Νορβηγία

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

University of Oslo βρίσκεται στη θέση #1 σε Νορβηγία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Νορβηγία University of Oslo βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 23 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of Oslo έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Oslo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νορβηγία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Oslo περιλαμβάνεται.

Το Norwegian University of Life Sciences έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νορβηγία για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Norwegian University of Life Sciences περιλαμβάνεται.

Το Norwegian University of Science and Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νορβηγία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Norwegian University of Science and Technology περιλαμβάνεται.

Το University of Oslo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νορβηγία για Ιατρική & Υγεία (Δημόσια Υγεία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Oslo περιλαμβάνεται.

Το Norwegian University of Science and Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νορβηγία για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Norwegian University of Science and Technology περιλαμβάνεται.

Το University of Oslo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νορβηγία για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (Επιστήμες Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ (Γενικά)). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Oslo περιλαμβάνεται.

Το Oslo National Academy of the Arts έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νορβηγία για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Oslo National Academy of the Arts περιλαμβάνεται.

Το UiT The Arctic University of Norway έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νορβηγία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το UiT The Arctic University of Norway περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World's Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής