Πανεπιστήμια σε Νορβηγία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Νορβηγία
26 από 29
 • Πανεπιστήμια σε Νορβηγία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
24
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Νορβηγία
 • (18 ίδρυμα και6 κατατάξεις θέματος)
24
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Νορβηγία
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Νορβηγία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Νορβηγία

---
#6 
University of Oslo
---
#19 
Norwegian University of Life Sciences
---
#22 
Norwegian University of Science and Technology
Αρχιτεκτονική
#23 
Norwegian University of Science and Technology
Δημόσια Υγεία
#32 
University of Oslo
---
#32 
Norwegian University of Science and Technology
Επιστήμες Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ (Γενικά)
#43 
University of Oslo
---
#47 
University of Oslo
---
#51 
University of Oslo
---
#51 
Oslo National Academy of the Arts

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Νορβηγία2022

#1

University of Oslo
Universitetet i Oslo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (423 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #119 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #102 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #1 
 • #139 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

University of Bergen
Universitetet i Bergen

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (148 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #2 
 • #199 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #3 
 • #261 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Norwegian University of Science and Technology
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (191 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #369 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #198 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

UiT The Arctic University of Norway
UiT Norges arktiske universitet

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (21 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #4 
 • #440 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #4 
 • #382 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

Norwegian University of Life Sciences
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Card image

 • #6 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #5 
 • #409 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #5 
 • #675 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#6

University of Stavanger
Universitetet i Stavanger

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (206 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #8 
 • #510 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #6 
 • #1181 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#7

Western Norway University of Applied Sciences
Høgskulen på Vestlandet

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (69 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #567 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #8 
 • #2020 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #8 
 • #1501 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#8

The University Centre in Svalbard
Universitetssenteret på Svalbard

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (79 αξιολογήσεις)
 • #11 
 • #537 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #7 
 • #1570 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #16 
 • #2714 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#9

University of Agder
Universitetet i Agder

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (88 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #574 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #9 
 • #2081 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #10 
 • #1594 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#10

University College of Southeast Norway
Universitetet i Sørøst-Norge

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (125 αξιολογήσεις)
 • #9 
 • #514 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #11 
 • #2469 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #13 
 • #1731 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#11

Norwegian School of Economics
Norges Handelshøyskole

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (68 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #577 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #13 
 • #3755 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #6 
 • #885 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#12

Oslo Metropolitain University
OsloMet Storbyuniversitetet

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (207 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #500 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #12 
 • #2883 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #11 
 • #1695 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#13

Norwegian School of Sport Sciences
Norges idrettshøgskole

Card image

 • #6 
 • #486 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #15 
 • #3829 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #9 
 • #1544 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#14

Kristiania University College
Høyskolen Kristiania

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (299 αξιολογήσεις)
 • #12 
 • #552 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #14 
 • #3770 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #9 
 • #390 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#15

Ostfold University College
Høgskolen i Østfold

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (11 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #524 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #15 
 • #617 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #13 
 • #1989 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#16

VID Specialized University
VID vitenskapelige høgskole

Card image

 • #17 
 • #612 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #19 
 • #4162 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#17

Nord University
Universitetet i Nordland

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (150 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #2360 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #8 
 • #365 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#18

Bjørknes University College
Bjørknes Høyskole

 • #16 
 • #4145 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#19

Hedmark University College
Høgskolen i Innlandet

 • #10 
 • #428 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#20

Inland Norway University of Applied Sciences
Høgskolen i Innlandet

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (67 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #2233 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#21

Molde University College
Høgskolen i Molde

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (84 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #3265 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#22

Volda University College
Høgskolen i Volda

 • #20 
 • #4679 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#23

Oslo School of Architecture and Design
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (19 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #5425 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#24

Oslo National Academy of the Arts
Kunsthøgskolen i Oslo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (40 αξιολογήσεις)
Card image

 • #22 
 • #7076 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#25

MF Norwegian School of Theology
Det Teologiske Menighetsfakultet

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (49 αξιολογήσεις)
 • #23 
 • #9785 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#26

Norwegian Academy of Music
Norges musikkhøgskole

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (49 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #9796 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#27

Gjovik University College

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (70 αξιολογήσεις)
Card image


#28

Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (201 αξιολογήσεις)

#29

NLA - School of Religion, Education and Intercultural Studies
NLA Høgskolen

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (43 αξιολογήσεις)
Card image


ΝορβηγίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +47

 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Νορβηγία:
 • 1. Όσλο: 580,000
 • 2. Μπέργκεν: 215,000
 • 3. Τρόντχαϊμ: 145,000
 • 4. Σταβάνγκερ: 120,000
 • 5. Ντράμεν: 91,000

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Νορβηγία

google static map google map control google map control

University of Oslo βρίσκεται στη θέση #1 σε Νορβηγία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Νορβηγία University of Oslo βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 25 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of Oslo έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Oslo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νορβηγία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Oslo περιλαμβάνεται.

Το Norwegian University of Life Sciences έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νορβηγία για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Norwegian University of Life Sciences περιλαμβάνεται.

Το Norwegian University of Science and Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νορβηγία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Norwegian University of Science and Technology περιλαμβάνεται.

Το Norwegian University of Science and Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νορβηγία για Αρχιτεκτονική, Κατασκευές & Σχεδιασμός (Αρχιτεκτονική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Norwegian University of Science and Technology περιλαμβάνεται.

Το University of Oslo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νορβηγία για Ιατρική & Υγεία (Δημόσια Υγεία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Oslo περιλαμβάνεται.

Το Norwegian University of Science and Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νορβηγία για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Norwegian University of Science and Technology περιλαμβάνεται.

Το University of Oslo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νορβηγία για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (Επιστήμες Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ (Γενικά)). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Oslo περιλαμβάνεται.

Το University of Oslo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νορβηγία για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Oslo περιλαμβάνεται.

Το University of Oslo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νορβηγία για Αθλητική Επιστήμη (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Oslo περιλαμβάνεται.

Το Oslo National Academy of the Arts έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νορβηγία για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Oslo National Academy of the Arts περιλαμβάνεται.

Το Norwegian University of Science and Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νορβηγία για Πληροφορική (Τεχνητή Νοημοσύνη). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Norwegian University of Science and Technology περιλαμβάνεται.

Το University of Oslo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νορβηγία για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Oslo περιλαμβάνεται.

Το UiT The Arctic University of Norway έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νορβηγία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το UiT The Arctic University of Norway περιλαμβάνεται.

Το Norwegian University of Science and Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νορβηγία για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Norwegian University of Science and Technology περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities Europe:
Όγκος Πατέντας 11.11%
Επιτυχία Πατέντας 11.11%
Παγκόσμιες Πατέντες 11.11%
Παραπομπές Πατέντας 11.11%
Ποσοστό πατεντών με παραπομπές / Επιρροή παραπομπών πατεντών 11.11%
Επιρροή Πατέντας σε Παραπομπές Άρθρων 11.11%
Επιρροή Παραπομών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11.11%

μεθοδολογία προβολής

Tillburg University

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Tilburg University Economics Ranking:
Η κατάταξη βασίζεται σε 35 περιοδικά.
Περιοδικά (πηγή) https://econtop.uvt.nl/journals.php

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής