Πανεπιστήμια σε Γενεύη, Ηνωμένες Πολιτείες
- Κατάταξη & Κριτικές -

Γενεύη
2 από 5
 • Πανεπιστήμια σε Γενεύη
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
7
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Γενεύη
 • (6 ίδρυμα και1 κατατάξεις θέματος)
2
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Γενεύη
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Γενεύη, Ηνωμένες Πολιτείες

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Γενεύη

---
#51 
Geneva School of Art and Design | la Haute école d'art et de design - Genève

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Γενεύη, Ηνωμένες Πολιτείες2021

#1

Hobart and William Smith Colleges

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (249 αξιολογήσεις)
Card image

 • #161 
 • #162 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #293 
 • #544 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #662 
 • #4222 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#2

Graduate Institute of International and Development Studies
Genfer Hochschulinstitut für internationale Studien

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (131 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #1977 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#3

Geneva School of Art and Design | la Haute école d'art et de design - Genève

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (71 αξιολογήσεις)
ΓενεύηΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 184000

: Geneva, Geneva

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας J
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Γενεύη

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Hobart and William Smith Colleges βρίσκεται στη θέση #1 σε Γενεύη στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Γενεύη Hobart and William Smith Colleges βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 7 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Hobart and William Smith Colleges έχει περαστεί σε λίστα

Το Geneva School of Art and Design | la Haute école d'art et de design - Genève έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Γενεύη για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Geneva School of Art and Design | la Haute école d'art et de design - Genève περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

Kiplinger

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Kiplinger's Best College Values:
Κριτήρια Ποιότητας 55%
Κριτήρια Κόστους 45%

μεθοδολογία προβολής

MONEY

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -MONEY Best Colleges:
Ποιότητα εκπαίδευσης 33.33%
Προσιτότητα 33.33%
Αποτελέσματα 33.33%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Payscale

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

Wallstreet Journal USA & THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings:
Αποτελέσματα 40% (προσληψιμότητα)
Πόροι 30%
Συμμετοχή 20% (διδασκαλία)
Περιβάλλον 10% (ποικιλότητα)

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής