Πανεπιστήμια σε Ελβετία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Ελβετία
26 από 38
 • Πανεπιστήμια σε Ελβετία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
22
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Ελβετία
 • (16 ίδρυμα και6 κατατάξεις θέματος)
27
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Ελβετία
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Ελβετία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Ελβετία

---
#2 
Swiss Federal Institute of Technology in Zurich
---
#2 
Swiss Federal Institute of Technology in Zurich
---
#3 
University of Bern
---
#6 
Swiss Federal Institute of Technology in Zurich
---
#16 
University of Zurich
---
#19 
Swiss Federal Institute of Technology in Zurich
---
#35 
Zurich University of the Arts
---
#36 
University of Zurich

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Ελβετία2021

#1

Swiss Federal Institute of Technology in Zurich
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

Card image

 • #1 
 • #14 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #1 
 • #6 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #1 
 • #35 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

University of Zurich
Université de Zurich

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #73 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #2 
 • #69 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #3 
 • #97 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

University of Basel
Université de Bâle

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (131 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #92 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #5 
 • #149 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #6 
 • #202 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

University of Bern
Université de Berne

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (56 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #109 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #4 
 • #114 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #4 
 • #171 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

University of Lausanne
Universität Lausanne

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (214 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #191 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #6 
 • #169 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #7 
 • #227 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

Università della Svizzera italiana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (256 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #7 
 • #273 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #9 
 • #408 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

Swiss Federal Institute of Technology
École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #43 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #2 
 • #79 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #2 
 • #30 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#8

University of St. Gallen
Université de Saint-Gall

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (203 αξιολογήσεις)
 • #11 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #8 
 • #428 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #14 
 • #542 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#9

University of Fribourg
Universität Freiburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (90 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #9 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #8 
 • #369 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#10

University of Neuchâtel
Universität Neuenburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (144 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #10 
 • #483 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #10 
 • #965 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#11

Zurich University of Applied Sciences
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (34 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #491 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #13 
 • #1941 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #11 
 • #1736 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#12

University of Applied Sciences and Arts of Western Switzerland
Haute école spécialisée de Suisse occidentale

Card image

 • #13 
 • #501 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #11 
 • #1336 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #18 
 • #2854 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#13

Bern University of Applied Sciences
Haute École spécialisée bernoise

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (14 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #556 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #12 
 • #1905 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #14 
 • #1735 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#14

Lucerne University of Applied Sciences
Haute École spécialisée de Suisse centrale

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (31 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #580 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #14 
 • #3014 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #16 
 • #2358 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#15

University of Lucerne
Université de Lucerne

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (48 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #576 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #13 
 • #2738 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #9 
 • #438 
RUR World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#16

University of Applied Sciences and Arts of Northwestern Switzerland
Fachhochschule Nordwestschweiz

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (31 αξιολογήσεις)
 • #11 
 • #489 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #13 
 • #1400 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#17

University of Applied Sciences of Eastern Switzerland
Haute École spécialisée de Suisse orientale

 • #16 
 • #3460 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #24 
 • #7235 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#18

Graduate Institute of International and Development Studies
Genfer Hochschulinstitut für internationale Studien

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (131 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #1977 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#19

Ecole hôtelière de Lausanne

 • #19 
 • #3995 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#20

Zurich University of the Arts
Zürcher Hochschule der Künste

Card image

 • #20 
 • #4517 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


 • #21 
 • #4672 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#22

Geneva, Webster University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (28 αξιολογήσεις)
 • #22 
 • #4716 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#23

Kalaidos University of Applied Sciences
Haute École spécialisée Kalaidos

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (16 αξιολογήσεις)
Card image

 • #23 
 • #6080 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#24

Glion Institute of Higher Education

 • #26 
 • #7928 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#25

Les Roches Global Hospitality Education

 • #28 
 • #8153 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#26

Zurich School of Education
Haute École pédagogique de Zurich

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (27 αξιολογήσεις)
 • #29 
 • #8182 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#27

Geneva School of Art and Design | la Haute école d'art et de design - Genève

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (71 αξιολογήσεις)


#28

University of Applied Sciences Rapperswil
École Technique de Rapperswil

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (52 αξιολογήσεις)
Card image


#29

Interstate University of Applied Sciences and Technology
Nouvelle École Technique de Buchs

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (12 αξιολογήσεις)

#30

Kurt Bösch University Institute

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)

#31

International University in Geneva


#32

University of Human Sciences and Technology
Libera Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche


#33

University of Applied Sciences Zurich
Haute École spécialisée zurichoise

Card image


#34

Les Roches-Gruyère University of Applied Sciences
Haute École spécialisée Les Roches-Gruyère

Card image


#35

Taylor Institute for Global Enterprise Management, Franklin College Switzerland#37

University of Geneva
Université de Genève


#38

University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana


ΕλβετίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +41

 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Ελβετία:
 • 1. Ζυρίχη: 340,000
 • 2. Γενεύη: 185,000
 • 3. Βασιλεία: 165,000
 • 4. Βέρνη: 120,000
 • 5. Λωζάνη: 115,000

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Ελβετία

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Swiss Federal Institute of Technology in Zurich βρίσκεται στη θέση #1 σε Ελβετία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Ελβετία University of St. Gallen βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 32 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of St. Gallen έχει περαστεί σε λίστα

Το Swiss Federal Institute of Technology in Zurich έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ελβετία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Swiss Federal Institute of Technology in Zurich περιλαμβάνεται.

Το Swiss Federal Institute of Technology in Zurich έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ελβετία για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Swiss Federal Institute of Technology in Zurich περιλαμβάνεται.

Το University of Bern έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ελβετία για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Bern περιλαμβάνεται.

Το Swiss Federal Institute of Technology in Zurich έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ελβετία για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Swiss Federal Institute of Technology in Zurich περιλαμβάνεται.

Το University of Zurich έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ελβετία για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Zurich περιλαμβάνεται.

Το Swiss Federal Institute of Technology in Zurich έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ελβετία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Swiss Federal Institute of Technology in Zurich περιλαμβάνεται.

Το Zurich University of the Arts έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ελβετία για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Zurich University of the Arts περιλαμβάνεται.

Το University of Zurich έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ελβετία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Zurich περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World's Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Young University Rankings:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities:
Όγκος Πατέντας 33%
Παραπομπές Πατέντας 34%
Επιρροή Παραπομπών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής