Πανεπιστήμια σε Ελβετία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Ελβετία
28 από 38
 • Πανεπιστήμια σε Ελβετία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
25
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Ελβετία
 • (18 ίδρυμα και7 κατατάξεις θέματος)
30
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Ελβετία
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Ελβετία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Ελβετία

---
#1 
Swiss Federal Institute of Technology in Zurich
---
#2 
Swiss Federal Institute of Technology in Zurich
---
#3 
University of Bern
---
#4 
Swiss Federal Institute of Technology in Zurich
---
#6 
Swiss Federal Institute of Technology in Zurich
Μαθηματικά
#8 
Swiss Federal Institute of Technology in Zurich
---
#16 
University of Zurich
Αρχιτεκτονική
#19 
Swiss Federal Institute of Technology in Zurich
---
#23 
University of Zurich
---
#35 
Zurich University of the Arts

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Ελβετία2022

#1

Swiss Federal Institute of Technology in Zurich
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

Card image

 • #1 
 • #15 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #8 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #1 
 • #35 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Swiss Federal Institute of Technology
École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (432 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #40 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #2 
 • #14 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #79 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

University of Zurich
Université de Zurich

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (400 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #75 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #70 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #3 
 • #97 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

University of Basel
Université de Bâle

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (363 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #103 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #138 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #6 
 • #202 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

University of Bern
Université de Berne

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (285 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #101 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #5 
 • #119 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #4 
 • #171 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

University of Lausanne
Universität Lausanne

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (322 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #176 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #7 
 • #176 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #7 
 • #227 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

University of Geneva
Université de Genève

 • #7 
 • #197 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #4 
 • #105 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #4 
 • #101 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#8

Università della Svizzera italiana

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (256 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #8 
 • #240 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #9 
 • #408 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#9

University of Fribourg
Universität Freiburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (90 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #10 
 • #561 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #8 
 • #369 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#10

University of St. Gallen
Université de Saint-Gall

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (289 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #9 
 • #459 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #14 
 • #542 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#11

University of Neuchâtel
Universität Neuenburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (144 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #10 
 • #483 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #10 
 • #795 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#12

University of Applied Sciences and Arts of Western Switzerland
Haute école spécialisée de Suisse occidentale

Card image

 • #13 
 • #501 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #12 
 • #1557 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #19 
 • #2854 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#13

University of Applied Sciences and Arts of Northwestern Switzerland
Fachhochschule Nordwestschweiz

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (67 αξιολογήσεις)
 • #11 
 • #489 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #13 
 • #1666 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #13 
 • #1400 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#14

Bern University of Applied Sciences
Haute École spécialisée bernoise

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (14 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #556 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #14 
 • #2123 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #14 
 • #1735 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#15

Zurich University of Applied Sciences
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (57 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #491 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #16 
 • #3140 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #12 
 • #1181 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#16

Lucerne University of Applied Sciences
Haute École spécialisée de Suisse centrale

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (31 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #580 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #17 
 • #3367 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #17 
 • #2358 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#17

University of Lucerne
Université de Lucerne

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (83 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #576 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #9 
 • #675 
RUR Reputation Ranking
[Δημοσίευση 16 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #9 
 • #511 
RUR World University Rankings
[Δημοσίευση 27 Απριλίου, 2021]

#18

University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

 • #11 
 • #1553 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #16 
 • #2155 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#19

Ecole hôtelière de Lausanne

 • #5 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 23 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #20 
 • #3995 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#20

IMD

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (44 αξιολογήσεις)
 • #8 
 • #338 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]
 • #22 
 • #4672 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#21

University of Applied Sciences of Eastern Switzerland
Haute École spécialisée de Suisse orientale

 • #18 
 • #3435 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #25 
 • #7235 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#22

Graduate Institute of International and Development Studies
Genfer Hochschulinstitut für internationale Studien

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (160 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #1977 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#23

Zurich University of the Arts
Zürcher Hochschule der Künste

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #4517 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#24

Geneva, Webster University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (41 αξιολογήσεις)
Card image

 • #23 
 • #4716 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#25

Kalaidos University of Applied Sciences
Haute École spécialisée Kalaidos

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (28 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #6080 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#26

Glion Institute of Higher Education

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (15 αξιολογήσεις)
 • #27 
 • #7928 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#27

Les Roches Global Hospitality Education

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (66 αξιολογήσεις)
 • #28 
 • #8153 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#28

Zurich School of Education
Haute École pédagogique de Zurich

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (27 αξιολογήσεις)
 • #29 
 • #8182 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#29

Swiss Finance Institute

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (19 αξιολογήσεις)

#30

Interstate University of Applied Sciences and Technology
Nouvelle École Technique de Buchs

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (19 αξιολογήσεις)

#31

Geneva School of Art and Design | la Haute école d'art et de design - Genève

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (82 αξιολογήσεις)


#32

Kurt Bösch University Institute

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (6 αξιολογήσεις)

#33

University of Applied Sciences Rapperswil
École Technique de Rapperswil

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (52 αξιολογήσεις)
Card image


#34

Les Roches-Gruyère University of Applied Sciences
Haute École spécialisée Les Roches-Gruyère

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (206 αξιολογήσεις)
Card image


#35

University of Applied Sciences Zurich
Haute École spécialisée zurichoise

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (12 αξιολογήσεις)
Card image


#36

International University in Geneva


#37

University of Human Sciences and Technology
Libera Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche


#38

Taylor Institute for Global Enterprise Management, Franklin College Switzerland


ΕλβετίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +41

 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Ελβετία:
 • 1. Ζυρίχη: 340,000
 • 2. Γενεύη: 185,000
 • 3. Βασιλεία: 165,000
 • 4. Βέρνη: 120,000
 • 5. Λωζάνη: 115,000

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Ελβετία

google static map google map control google map control

Swiss Federal Institute of Technology in Zurich βρίσκεται στη θέση #1 σε Ελβετία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Ελβετία University of Zurich βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 33 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of Zurich έχει περαστεί σε λίστα

Το Swiss Federal Institute of Technology in Zurich έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ελβετία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Swiss Federal Institute of Technology in Zurich περιλαμβάνεται.

Το Swiss Federal Institute of Technology in Zurich έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ελβετία για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Swiss Federal Institute of Technology in Zurich περιλαμβάνεται.

Το University of Bern έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ελβετία για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Bern περιλαμβάνεται.

Το Swiss Federal Institute of Technology in Zurich έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ελβετία για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Swiss Federal Institute of Technology in Zurich περιλαμβάνεται.

Το Swiss Federal Institute of Technology in Zurich έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ελβετία για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Swiss Federal Institute of Technology in Zurich περιλαμβάνεται.

Το Swiss Federal Institute of Technology in Zurich έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ελβετία για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Swiss Federal Institute of Technology in Zurich περιλαμβάνεται.

Το University of Zurich έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ελβετία για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Zurich περιλαμβάνεται.

Το Swiss Federal Institute of Technology in Zurich έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ελβετία για Αρχιτεκτονική, Κατασκευές & Σχεδιασμός (Αρχιτεκτονική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Swiss Federal Institute of Technology in Zurich περιλαμβάνεται.

Το University of Zurich έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ελβετία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Zurich περιλαμβάνεται.

Το Zurich University of the Arts έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ελβετία για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Zurich University of the Arts περιλαμβάνεται.

Το University of Zurich έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ελβετία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Zurich περιλαμβάνεται.

Το University of Lausanne έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ελβετία για Αθλητική Επιστήμη (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Lausanne περιλαμβάνεται.

Το University of Zurich έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ελβετία για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Zurich περιλαμβάνεται.

Το University of Zurich έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ελβετία για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Zurich περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities:
Όγκος Πατέντας 33%
Παραπομπές Πατέντας 34%
Επιρροή Παραπομπών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities Europe:
Όγκος Πατέντας 11.11%
Επιτυχία Πατέντας 11.11%
Παγκόσμιες Πατέντες 11.11%
Παραπομπές Πατέντας 11.11%
Ποσοστό πατεντών με παραπομπές / Επιρροή παραπομπών πατεντών 11.11%
Επιρροή Πατέντας σε Παραπομπές Άρθρων 11.11%
Επιρροή Παραπομών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11.11%

μεθοδολογία προβολής

Tillburg University

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Tilburg University Economics Ranking:
Η κατάταξη βασίζεται σε 35 περιοδικά.
Περιοδικά (πηγή) https://econtop.uvt.nl/journals.php

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής