Πανεπιστήμια σε Νότια Κορέα
- Κατάταξη & Κριτικές -

136 από 249
 • Πανεπιστήμια σε Νότια Κορέα
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
30
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Νότια Κορέα
 • (24 ίδρυμα και6 κατατάξεις θέματος)
26
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Νότια Κορέα
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Νότια Κορέα

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Νότια Κορέα

---
#19 
KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology
---
#21 
Seoul National University
---
#24 
KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology
---
#31 
Seoul National University
---
#34 
Seoul National University
Στατιστική
#51 
Seoul National University
---
#51 
Hongik University
---
#74 
Seoul National University
---
#79 
Seoul National University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Νότια Κορέα2021

#1

Seoul National University
서울대학교

 • #1 
 • #60 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #1 
 • #37 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #1 
 • #42 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology
한국과학기술원

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (117 αξιολογήσεις)
 • #2 
 • #96 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #2 
 • #39 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #3 
 • #122 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Sungkyunkwan University
성균관대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (134 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #101 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #6 
 • #88 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #5 
 • #138 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Yonsei University
연세대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #7 
 • #187 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #5 
 • #85 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #2 
 • #115 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

Pohang University of Science and Technology
포항공과대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (19 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #151 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #4 
 • #77 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #7 
 • #222 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

Korea University
고려대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (396 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #167 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #3 
 • #69 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #4 
 • #127 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

Hanyang University
한양대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (186 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #7 
 • #146 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #6 
 • #185 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

Kyung Hee University
경희대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (152 αξιολογήσεις)
 • #8 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #8 
 • #236 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #8 
 • #226 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#9

Gwangju Institute of Science and Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (24 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #9 
 • #295 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #22 
 • #367 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#10

Ewha Womens University
이화여자대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (242 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #10 
 • #333 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #15 
 • #342 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#11

Sejong University
세종대학교

Card image

 • #9 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #23 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #24 
 • #381 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#12

Chung-Ang University
중앙대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (177 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #12 
 • #403 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #17 
 • #345 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#13

University of Ulsan
울산대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (73 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #16 
 • #521 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #12 
 • #300 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#14

Kyungpook National University
경북대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (113 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #21 
 • #561 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #11 
 • #281 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#15

Pusan National University
부산대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (449 αξιολογήσεις)
Card image

 • #18 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #22 
 • #581 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #14 
 • #329 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#16

Ulsan National Institute of Science and Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (52 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #176 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #9 
 • #244 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #7 
 • #395 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#17

Konkuk University
건국대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (184 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #20 
 • #551 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #10 
 • #281 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#18

Ajou University
아주대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (71 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #18 
 • #551 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #18 
 • #350 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#19

Sogang University
서강대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (103 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #15 
 • #490 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #32 
 • #413 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#20

Inha University
인하대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (130 αξιολογήσεις)
Card image

 • #22 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #17 
 • #531 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #30 
 • #405 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#21

Chonnam National University
전남대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (45 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #24 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #13 
 • #317 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#22

Yeungnam University
영남대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #20 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #28 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #26 
 • #390 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#23

University of Seoul
서울시립대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (107 αξιολογήσεις)
Card image

 • #33 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #25 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #47 
 • #484 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#24

Hallym University
한림대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (35 αξιολογήσεις)
 • #25 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #19 
 • #551 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #33 
 • #423 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#25

Chungnam National University
충남대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (72 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #26 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #20 
 • #358 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#26

Dongguk University
동국대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (94 αξιολογήσεις)
 • #13 
 • #456 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #23 
 • #374 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #26 
 • #1065 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#27

Hankuk University of Foreign Studies
한국외국어대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (109 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #392 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #86 
 • #583 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #8 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 19 Σεπτεμβρίου, 2019]


#28

The Catholic University of Korea
가톨릭대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #30 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #14 
 • #456 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #29 
 • #976 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#29

Kangwon National University
강원대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (67 αξιολογήσεις)
 • #28 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #29 
 • #402 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #23 
 • #984 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#30

Seoul National University of Science and Technology
서울과학기술대학교

Card image

 • #34 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #29 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #58 
 • #524 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#31

Gyeongsang National University
경상대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (35 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #31 
 • #406 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #25 
 • #1049 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#32

Chungbuk National University
충북대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #31 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #35 
 • #435 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #29 
 • #1182 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#33

Kookmin University
국민대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (83 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #44 
 • #470 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #37 
 • #1196 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#34

Cheju National University of Education

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)
Card image

 • #27 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #43 
 • #465 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #39 
 • #1462 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#35

Incheon National University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #41 
 • #460 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #36 
 • #1396 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#36

Soongsil University
숭실대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (63 αξιολογήσεις)
 • #23 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #53 
 • #508 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #34 
 • #1141 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#37

Dankook University
단국대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (79 αξιολογήσεις)
Card image

 • #27 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #28 
 • #402 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #40 
 • #1470 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#38

Catholic University of Korea

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (19 αξιολογήσεις)
 • #16 
 • #343 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #27 
 • #1070 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #21 
 • #701 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]


#39

Pukyong National University
부경대학교

Card image

 • #45 
 • #473 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #31 
 • #1202 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #36 
 • #1158 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#40

Jeonbuk National University
전북대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (46 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #359 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #17 
 • #767 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #12 
 • #501 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]


#41

Soonchunhyang University
순천향대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (39 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #453 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #59 
 • #2104 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #34 
 • #1088 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]


#42

Sookmyung Women's University
숙명여자대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (38 αξιολογήσεις)
Card image

 • #34 
 • #432 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #33 
 • #1131 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #53 
 • #1725 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]

#43

Myongji University
명지대학교

Card image

 • #36 
 • #444 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #40 
 • #1342 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #43 
 • #1445 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]

#44

Inje University
인제대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #42 
 • #461 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #34 
 • #1372 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #70 
 • #2662 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#45

Wonkwang University
원광대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (31 αξιολογήσεις)
Card image

 • #37 
 • #451 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #54 
 • #1995 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #44 
 • #1538 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]

#46

Daegu University
대구대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (136 αξιολογήσεις)
Card image

 • #67 
 • #542 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #33 
 • #1311 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #56 
 • #2042 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#47

Kwangwoon University
광운대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (35 αξιολογήσεις)
 • #38 
 • #452 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #37 
 • #1423 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #23 
 • #835 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#48

Kunsan National University
군산대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (25 αξιολογήσεις)
Card image

 • #80 
 • #563 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #42 
 • #1533 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #48 
 • #401 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]

#49

Kongju National University
공주대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (26 αξιολογήσεις)
Card image

 • #75 
 • #555 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #53 
 • #1931 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #47 
 • #1574 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]

#50

Mokpo National University
목포대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (25 αξιολογήσεις)
Card image

 • #61 
 • #526 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #41 
 • #1449 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #61 
 • #501 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]

#51

Kyonggi University
경기대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (44 αξιολογήσεις)
Card image

 • #78 
 • #558 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #46 
 • #1646 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #83 
 • #2000 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]

#52

Chosun University
조선대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (43 αξιολογήσεις)
Card image

 • #49 
 • #496 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #51 
 • #1786 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #38 
 • #1264 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]

#53

Sunchon National University
순천대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (26 αξιολογήσεις)
Card image

 • #40 
 • #457 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #55 
 • #2011 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #56 
 • #1892 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]

#54

Sun Moon University
선문대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (30 αξιολογήσεις)
Card image

 • #77 
 • #557 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #50 
 • #1778 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #64 
 • #501 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]

#55

Catholic University of Daegu
대구가톨릭대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
Card image

 • #46 
 • #481 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #68 
 • #2474 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #52 
 • #1691 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]

#56

Dong-A University
동아대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (50 αξιολογήσεις)
Card image

 • #50 
 • #499 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #43 
 • #1545 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #36 
 • #1181 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]


#57

Gachon University
경원대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (59 αξιολογήσεις)
 • #19 
 • #353 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #32 
 • #1250 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #30 
 • #801 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]


#58

Hanbat National University
한밭대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (33 αξιολογήσεις)
Card image

 • #60 
 • #525 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #61 
 • #2163 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #55 
 • #1856 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]

#59

Changwon National University
창원대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (31 αξιολογήσεις)
Card image

 • #82 
 • #567 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #69 
 • #2640 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #50 
 • #451 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]

#60

Hannam University
한남대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (39 αξιολογήσεις)
 • #71 
 • #553 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #57 
 • #2063 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #68 
 • #551 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]

#61

Gyeongnam National University of Science and Technology
경남과학기술대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #72 
 • #553 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #48 
 • #1766 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #67 
 • #2595 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#62

Seoul Women's University
서울여자대학교

Card image

 • #51 
 • #500 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #63 
 • #2263 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #63 
 • #501 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]

#63

Korea Polytechnic University
한국산업기술대학교

Card image

 • #73 
 • #554 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #47 
 • #1760 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #72 
 • #2818 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#64

Kumoh National University of Technology
금오공과대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (32 αξιολογήσεις)
Card image

 • #65 
 • #537 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #58 
 • #2096 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #70 
 • #551 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]

#65

Hongik University
홍익대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (112 αξιολογήσεις)
Card image

 • #56 
 • #516 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #44 
 • #1548 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #50 
 • #1676 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]


#66

Handong Global University
한동대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (422 αξιολογήσεις)
 • #91 
 • #602 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #65 
 • #2306 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #53 
 • #451 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]

#67

Gangneung-Wonju National University
강릉원주대

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (21 αξιολογήσεις)
 • #79 
 • #559 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #78 
 • #3124 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #49 
 • #1617 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]

#68

The University of Suwon
수원대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (26 αξιολογήσεις)
Card image

 • #90 
 • #596 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #66 
 • #2425 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #58 
 • #501 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]

#69

Sahmyook University
삼육대학교

Card image

 • #88 
 • #585 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #60 
 • #2133 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #85 
 • #601 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]

#70

Silla University
신라대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (50 αξιολογήσεις)
Card image

 • #74 
 • #554 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #67 
 • #2437 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #72 
 • #551 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]

Νότια ΚορέαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +82

 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Νότια Κορέα:
 • 1. Σεούλ: 10,300,000
 • 2. Μπούσαν: 3,700,000
 • 3. Ίντσον: 2,600,000
 • 4. Ντέγκου: 2,600,000
 • 5. Ντέτζον: 1,500,000

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Νότια Κορέα

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Seoul National University βρίσκεται στη θέση #1 σε Νότια Κορέα στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Νότια Κορέα KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 33 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology έχει περαστεί σε λίστα

Το KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νότια Κορέα για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology περιλαμβάνεται.

Το Seoul National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νότια Κορέα για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Seoul National University περιλαμβάνεται.

Το KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νότια Κορέα για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology περιλαμβάνεται.

Το Seoul National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νότια Κορέα για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Seoul National University περιλαμβάνεται.

Το Seoul National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νότια Κορέα για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Seoul National University περιλαμβάνεται.

Το Seoul National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νότια Κορέα για Μαθηματικά (Στατιστική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Seoul National University περιλαμβάνεται.

Το Hongik University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νότια Κορέα για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Hongik University περιλαμβάνεται.

Το Seoul National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νότια Κορέα για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Seoul National University περιλαμβάνεται.

Το Seoul National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νότια Κορέα για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Seoul National University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

MONEY

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -MONEY Best Colleges:
Ποιότητα εκπαίδευσης 33.33%
Προσιτότητα 33.33%
Αποτελέσματα 33.33%

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Asia:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Ερευνητική Επιρροή 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Payscale

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World's Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Best universities in the Asia-Pacific region:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Citations 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Asia University Ranking:
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διδασκαλία 25%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 7.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Young University Rankings:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities:
Όγκος Πατέντας 33%
Παραπομπές Πατέντας 34%
Επιρροή Παραπομπών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Most Innovative Universities Asia Pacific:
Όγκος πατεντών 11.11%
Επιτυχία πατεντών 11.11%
Παγκόσμιες πατέντες 11.11%
Παραπομπές πατεντών 11.11%
Ποσοστό πατεντών με παραπομπές/ Επιρροή πατεντών με παραπομπές 11.11%
Πατέντα προς Επιρροή Παραπομπής Άρθρων 11.11%
Βιομηχανική Επιρροή Παραπομπών Άρθρων 11.11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11.11%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής