Πανεπιστήμια σε Νότια Κορέα
- Κατάταξη & Κριτικές -

138 από 248
 • Πανεπιστήμια σε Νότια Κορέα
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
34
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Νότια Κορέα
 • (26 ίδρυμα και8 κατατάξεις θέματος)
28
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Νότια Κορέα
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Νότια Κορέα

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Νότια Κορέα

---
#13 
KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology
---
#15 
Seoul National University
---
#19 
KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology
---
#19 
Seoul National University
---
#21 
Seoul National University
---
#29 
Sungkyunkwan University
---
#31 
Seoul National University
---
#34 
Seoul National University
---
#39 
Seoul National University
---
#42 
Seoul National University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Νότια Κορέα2022

#1

Seoul National University
서울대학교

Card image

 • #1 
 • #54 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #36 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #1 
 • #42 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology
한국과학기술원

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (117 αξιολογήσεις)
 • #2 
 • #99 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #2 
 • #41 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #3 
 • #122 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Sungkyunkwan University
성균관대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (263 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #122 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #97 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #5 
 • #138 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Yonsei University
연세대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (564 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #151 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #4 
 • #79 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #115 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

Korea University
고려대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (946 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #74 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #4 
 • #127 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

Pohang University of Science and Technology
포항공과대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (19 αξιολογήσεις)
 • #6 
 • #185 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #5 
 • #81 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #7 
 • #222 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

Hanyang University
한양대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (670 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #7 
 • #156 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #6 
 • #185 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

Kyung Hee University
경희대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (152 αξιολογήσεις)
 • #8 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #9 
 • #264 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #8 
 • #226 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#9

Ulsan National Institute of Science and Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (197 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #178 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #8 
 • #212 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #9 
 • #244 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#10

Gwangju Institute of Science and Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (124 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #10 
 • #305 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #22 
 • #367 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#11

Sejong University
세종대학교

Card image

 • #9 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #25 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #24 
 • #381 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#12

Kyungpook National University
경북대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (446 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #18 
 • #541 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #11 
 • #281 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#13

Chung-Ang University
중앙대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (577 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #12 
 • #414 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #17 
 • #345 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#14

Ewha Womens University
이화여자대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (851 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #11 
 • #362 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #15 
 • #342 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#15

University of Ulsan
울산대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (73 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #19 
 • #541 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #12 
 • #300 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#16

Pusan National University
부산대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (449 αξιολογήσεις)
Card image

 • #18 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #24 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #14 
 • #329 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#17

Konkuk University
건국대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (478 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #23 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #10 
 • #281 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#18

Ajou University
아주대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (336 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #17 
 • #531 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #18 
 • #350 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#19

Yeungnam University
영남대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (216 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #30 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #26 
 • #390 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#20

Inha University
인하대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (423 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #21 
 • #561 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #30 
 • #405 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#21

Jeonbuk National University
전북대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (242 αξιολογήσεις)
Card image

 • #25 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #22 
 • #571 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #21 
 • #359 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#22

Chonnam National University
전남대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (45 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #26 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #13 
 • #317 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#23

Sogang University
서강대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (103 αξιολογήσεις)
Card image

 • #27 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #16 
 • #494 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #32 
 • #413 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#24

Chungnam National University
충남대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (72 αξιολογήσεις)
Card image

 • #22 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #27 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #20 
 • #358 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#25

University of Seoul
서울시립대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (232 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #29 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #47 
 • #484 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#26

Hallym University
한림대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (150 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #20 
 • #561 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #33 
 • #423 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#27

The Catholic University of Korea
가톨릭대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (48 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #14 
 • #482 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #32 
 • #1018 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#28

Kangwon National University
강원대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (67 αξιολογήσεις)
 • #34 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #34 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #29 
 • #402 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#29

Dongguk University
동국대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (333 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #494 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #23 
 • #374 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #31 
 • #970 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#30

Chungbuk National University
충북대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #36 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #32 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #35 
 • #435 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#31

Hankuk University of Foreign Studies
한국외국어대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (109 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #445 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #86 
 • #583 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #10 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 23 Σεπτεμβρίου, 2021]


#32

Seoul National University of Science and Technology
서울과학기술대학교

Card image

 • #28 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #37 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #58 
 • #524 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#33

Cheju National University of Education

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (158 αξιολογήσεις)
Card image

 • #33 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #33 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #43 
 • #465 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#34

Kookmin University
국민대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (356 αξιολογήσεις)
Card image

 • #35 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #35 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #44 
 • #470 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#35

Gyeongsang National University
경상대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (184 αξιολογήσεις)
Card image

 • #31 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #31 
 • #406 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #28 
 • #883 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#36

Incheon National University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (230 αξιολογήσεις)
Card image

 • #23 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #41 
 • #460 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #36 
 • #1111 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#37

Dankook University
단국대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (263 αξιολογήσεις)
Card image

 • #28 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #28 
 • #402 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #47 
 • #1546 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#38

Soonchunhyang University
순천향대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (39 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #39 
 • #453 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #69 
 • #2299 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#39

Soongsil University
숭실대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (379 αξιολογήσεις)
Card image

 • #30 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #53 
 • #508 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #38 
 • #1209 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#40

Calvin University
칼빈대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #306 
Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings
[Δημοσίευση 14 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #486 
Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only)
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2021]
 • #81 
 • #3237 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#41

Pukyong National University
부경대학교

Card image

 • #36 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #45 
 • #473 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #42 
 • #1341 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#42

Sookmyung Women's University
숙명여자대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (38 αξιολογήσεις)
Card image

 • #38 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #34 
 • #432 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #34 
 • #1039 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#43

Gachon University
경원대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (251 αξιολογήσεις)
 • #19 
 • #353 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #35 
 • #1068 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #27 
 • #801 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Αυγούστου, 2021]


#44

Catholic University of Korea

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (48 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #343 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #20 
 • #701 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Αυγούστου, 2021]
 • #12 
 • #351 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 02 Ιουνίου, 2021]


#45

Inje University
인제대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #42 
 • #461 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #71 
 • #2388 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #33 
 • #858 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 02 Ιουνίου, 2021]


#46

Hongik University
홍익대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (353 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #56 
 • #516 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #39 
 • #1229 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#47

Kwangwoon University
광운대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (229 αξιολογήσεις)
Card image

 • #38 
 • #452 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #26 
 • #833 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #40 
 • #1104 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 02 Ιουνίου, 2021]


#48

Chosun University
조선대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (197 αξιολογήσεις)
Card image

 • #49 
 • #496 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #49 
 • #1613 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #35 
 • #907 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 02 Ιουνίου, 2021]


#49

Myongji University
명지대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 1.7 / 5.0 (9 αξιολογήσεις)
Card image

 • #36 
 • #444 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #44 
 • #1364 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #45 
 • #1484 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#50

Wonkwang University
원광대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (106 αξιολογήσεις)
Card image

 • #37 
 • #451 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #41 
 • #1329 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #50 
 • #1609 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]

#51

Dong-A University
동아대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (188 αξιολογήσεις)
Card image

 • #50 
 • #499 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #59 
 • #1993 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #43 
 • #1191 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 02 Ιουνίου, 2021]


#52

Keimyung University
계명대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #48 
 • #490 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #67 
 • #2264 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #42 
 • #1186 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 02 Ιουνίου, 2021]

#53

CHA Medical University
차의과학대학교

 • #27 
 • #392 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #54 
 • #1772 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #43 
 • #1404 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#54

Gangneung-Wonju National University
강릉원주대

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (21 αξιολογήσεις)
Card image

 • #79 
 • #559 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #61 
 • #2125 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #51 
 • #1616 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]

#55

Kunsan National University
군산대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (110 αξιολογήσεις)
Card image

 • #80 
 • #563 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #46 
 • #1507 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #54 
 • #451 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]

#56

Kongju National University
공주대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (133 αξιολογήσεις)
Card image

 • #75 
 • #555 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #51 
 • #1670 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #48 
 • #1588 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]

#57

Changwon National University
창원대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (124 αξιολογήσεις)
Card image

 • #82 
 • #567 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #50 
 • #1652 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #51 
 • #451 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]

#58

Mokpo National University
목포대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (25 αξιολογήσεις)
Card image

 • #61 
 • #526 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #57 
 • #1868 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #61 
 • #501 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]

#59

Kumoh National University of Technology
금오공과대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (159 αξιολογήσεις)
Card image

 • #65 
 • #537 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #52 
 • #1676 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #79 
 • #601 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]

#60

Seoul Women's University
서울여자대학교

Card image

 • #51 
 • #500 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #60 
 • #2107 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #63 
 • #501 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]

#61

Sunchon National University
순천대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (127 αξιολογήσεις)
Card image

 • #40 
 • #457 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #66 
 • #2214 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #58 
 • #1920 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]

#62

Sangmyung University
상명대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (106 αξιολογήσεις)
Card image

 • #64 
 • #537 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #63 
 • #2179 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #62 
 • #501 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]

#63

Kyonggi University
경기대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (215 αξιολογήσεις)
Card image

 • #78 
 • #558 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #64 
 • #2201 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #60 
 • #501 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]

#64

Daegu Haany University
대구한의대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (111 αξιολογήσεις)
Card image

 • #25 
 • #387 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #58 
 • #1930 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #92 
 • #4514 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#65

Korea Polytechnic University
한국산업기술대학교

Card image

 • #73 
 • #554 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #48 
 • #1602 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #80 
 • #3933 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#66

Daegu University
대구대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (138 αξιολογήσεις)
Card image

 • #67 
 • #542 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #76 
 • #2487 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #59 
 • #1932 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]

#67

Catholic University of Daegu
대구가톨릭대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
Card image

 • #46 
 • #481 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #68 
 • #2282 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #56 
 • #1774 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]

#68

Gyeongnam National University of Science and Technology
경남과학기술대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (36 αξιολογήσεις)
 • #72 
 • #553 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #56 
 • #1867 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #86 
 • #4262 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#69

Sun Moon University
선문대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (147 αξιολογήσεις)
Card image

 • #77 
 • #557 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #77 
 • #2545 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #64 
 • #501 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]

#70

The University of Suwon
수원대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (26 αξιολογήσεις)
Card image

 • #90 
 • #596 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #72 
 • #2414 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #71 
 • #551 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]

Νότια ΚορέαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +82

 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Νότια Κορέα:
 • 1. Σεούλ: 10,300,000
 • 2. Μπούσαν: 3,700,000
 • 3. Ίντσον: 2,600,000
 • 4. Ντέγκου: 2,600,000
 • 5. Ντέτζον: 1,500,000

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Νότια Κορέα

google static map google map control google map control

Seoul National University βρίσκεται στη θέση #1 σε Νότια Κορέα στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Νότια Κορέα Sungkyunkwan University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 36 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Sungkyunkwan University έχει περαστεί σε λίστα

Το KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νότια Κορέα για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology περιλαμβάνεται.

Το Seoul National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νότια Κορέα για Αθλητική Επιστήμη (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Seoul National University περιλαμβάνεται.

Το KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νότια Κορέα για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology περιλαμβάνεται.

Το Seoul National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νότια Κορέα για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Seoul National University περιλαμβάνεται.

Το Seoul National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νότια Κορέα για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Seoul National University περιλαμβάνεται.

Το Sungkyunkwan University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νότια Κορέα για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Sungkyunkwan University περιλαμβάνεται.

Το Seoul National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νότια Κορέα για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Seoul National University περιλαμβάνεται.

Το Seoul National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νότια Κορέα για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Seoul National University περιλαμβάνεται.

Το Seoul National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νότια Κορέα για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Seoul National University περιλαμβάνεται.

Το Seoul National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νότια Κορέα για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Seoul National University περιλαμβάνεται.

Το Seoul National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νότια Κορέα για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Seoul National University περιλαμβάνεται.

Το Korea University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νότια Κορέα για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Korea University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

MONEY

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -MONEY Best Colleges:
Ποιότητα εκπαίδευσης 33.33%
Προσιτότητα 33.33%
Αποτελέσματα 33.33%

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Asia:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Ερευνητική Επιρροή 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

μεθοδολογία προβολής

Payscale

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only):
η κατάταξη βασίζεται στην απόδοση επένδυσης (ROI)

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Payscale College Salary Report - Best Universities (Bachelors only):
η κατάταξη βασίζεται στην απόδοση επένδυσης (ROI)

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Best universities in the Asia-Pacific region:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Citations 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Asia University Ranking:
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διδασκαλία 25%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 7.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities:
Όγκος Πατέντας 33%
Παραπομπές Πατέντας 34%
Επιρροή Παραπομπών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Most Innovative Universities Asia Pacific:
Όγκος πατεντών 11.11%
Επιτυχία πατεντών 11.11%
Παγκόσμιες πατέντες 11.11%
Παραπομπές πατεντών 11.11%
Ποσοστό πατεντών με παραπομπές/ Επιρροή πατεντών με παραπομπές 11.11%
Πατέντα προς Επιρροή Παραπομπής Άρθρων 11.11%
Βιομηχανική Επιρροή Παραπομπών Άρθρων 11.11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11.11%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Wallstreet Journal USA & THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Wall Street Journal/Times Higher Education US College Rankings:
Αποτελέσματα 40% (προσληψιμότητα)
Πόροι 30%
Συμμετοχή 20% (διδασκαλία)
Περιβάλλον 10% (ποικιλότητα)

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής