Πανεπιστήμια σε Σεούλ, Νότια Κορέα
- Κατάταξη & Κριτικές -

Σεούλ
35 από 50
 • Πανεπιστήμια σε Σεούλ
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
27
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Σεούλ
 • (20 ίδρυμα και7 κατατάξεις θέματος)
26
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Σεούλ
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Σεούλ, Νότια Κορέα

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Σεούλ

---
#15 
Seoul National University
---
#19 
Seoul National University
---
#19 
Sungkyunkwan University
---
#21 
Seoul National University
---
#29 
Seoul National University
---
#29 
Sungkyunkwan University
---
#31 
Seoul National University
---
#34 
Seoul National University
---
#39 
Seoul National University
---
#42 
Seoul National University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Σεούλ, Νότια Κορέα2022

#1

Seoul National University
서울대학교

Card image

 • #1 
 • #54 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #36 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #1 
 • #42 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Sungkyunkwan University
성균관대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (263 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #122 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #97 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #5 
 • #138 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Yonsei University
연세대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (564 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #151 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #4 
 • #79 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #115 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Korea University
고려대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (946 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #74 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #4 
 • #127 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

Hanyang University
한양대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (670 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #7 
 • #156 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #6 
 • #185 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

Kyung Hee University
경희대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (152 αξιολογήσεις)
 • #8 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #9 
 • #264 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #8 
 • #226 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

Sejong University
세종대학교

Card image

 • #9 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #25 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #24 
 • #381 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

Chung-Ang University
중앙대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (577 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #12 
 • #414 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #17 
 • #345 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#9

Ewha Womens University
이화여자대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (851 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #11 
 • #362 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #15 
 • #342 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#10

Konkuk University
건국대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (478 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #23 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #10 
 • #281 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#11

Sogang University
서강대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (103 αξιολογήσεις)
Card image

 • #27 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #16 
 • #494 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #32 
 • #413 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#12

University of Seoul
서울시립대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (232 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #29 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #47 
 • #484 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#13

The Catholic University of Korea
가톨릭대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (48 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #14 
 • #482 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #32 
 • #1018 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#14

Dongguk University
동국대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (333 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #494 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #23 
 • #374 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #31 
 • #970 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#15

Hankuk University of Foreign Studies
한국외국어대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (109 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #445 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #86 
 • #583 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #10 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 23 Σεπτεμβρίου, 2021]


#16

Seoul National University of Science and Technology
서울과학기술대학교

Card image

 • #28 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #37 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #58 
 • #524 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#17

Kookmin University
국민대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (356 αξιολογήσεις)
Card image

 • #35 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #35 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #44 
 • #470 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#18

Soongsil University
숭실대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (379 αξιολογήσεις)
Card image

 • #30 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #53 
 • #508 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #38 
 • #1209 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#19

Sookmyung Women's University
숙명여자대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (38 αξιολογήσεις)
Card image

 • #38 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #34 
 • #432 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #34 
 • #1039 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#20

Catholic University of Korea

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (48 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #343 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #20 
 • #701 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 15 Αυγούστου, 2021]
 • #12 
 • #351 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 02 Ιουνίου, 2021]


#21

Hongik University
홍익대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (353 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #56 
 • #516 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #39 
 • #1229 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#22

Kwangwoon University
광운대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (229 αξιολογήσεις)
Card image

 • #38 
 • #452 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #26 
 • #833 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #40 
 • #1104 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 02 Ιουνίου, 2021]


#23

Seoul Women's University
서울여자대학교

Card image

 • #51 
 • #500 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #60 
 • #2107 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #63 
 • #501 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]

#24

Sangmyung University
상명대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (106 αξιολογήσεις)
Card image

 • #64 
 • #537 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #63 
 • #2179 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #62 
 • #501 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]

#25

Sahmyook University
삼육대학교

Card image

 • #88 
 • #585 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #75 
 • #2477 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #81 
 • #601 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]

#26

Duksung Women's University
덕성여자대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (118 αξιολογήσεις)
Card image

 • #70 
 • #550 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #80 
 • #3168 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #100 
 • #4675 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#27

Hansung University
한성대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (142 αξιολογήσεις)
Card image

 • #98 
 • #646 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #66 
 • #551 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]
 • #88 
 • #4400 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#28

Sungshin Women's University
성신여자대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (132 αξιολογήσεις)
Card image

 • #79 
 • #3090 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #29 
 • #216 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]
 • #74 
 • #3722 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#29

Seoul National University of Education
서울교육대학교

Card image

 • #55 
 • #451 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]
 • #116 
 • #6913 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#30

Seokyeong University
서경대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (20 αξιολογήσεις)
Card image

 • #82 
 • #601 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]
 • #109 
 • #5191 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#31

Dongduk Women's University
동덕여자대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (24 αξιολογήσεις)
Card image

 • #102 
 • #4800 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#32

Korea National Open University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (74 αξιολογήσεις)
Card image

 • #104 
 • #4956 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#33

Dongyang Mirae University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (17 αξιολογήσεις)
Card image

 • #117 
 • #7324 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#34

Korean National University of Arts
한국예술종합학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (288 αξιολογήσεις)
Card image

 • #125 
 • #10098 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#35

Korean Bible University
한국성서대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (38 αξιολογήσεις)
 • #127 
 • #10899 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#36

Korea Digital University

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (7 αξιολογήσεις)
Card image


#37

Seoul Cyber University
서울사이버대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (6 αξιολογήσεις)
Card image


#38

Chugye University for the Arts
추계예술대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image


#39

Seoul Digital University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (18 αξιολογήσεις)

#40

Korea National Sport University
한국체육대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (59 αξιολογήσεις)

#41

Korea Christian University
그리스도대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image


#42

Sungkonghoe University
성공회대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (67 αξιολογήσεις)
Card image


#43

Korea National Defense University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (12 αξιολογήσεις)
Card image


#44

Torch Trinity Graduate University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)
Card image


#45

Chongshin University
총신대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (25 αξιολογήσεις)
Card image


#46

Presbyterian College and Theological Seminary
장로회신학대학교

Card image


#47

Seoul Christian University
서울기독대학교

Card image
#50

Korea Institute of Science and Technology
한국과학기술연구원


ΣεούλΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 10350000

: Seoul,

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 60 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Σεούλ

google static map google map control google map control

Seoul National University βρίσκεται στη θέση #1 σε Σεούλ στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Σεούλ Sungkyunkwan University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 36 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Sungkyunkwan University έχει περαστεί σε λίστα

Το Seoul National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σεούλ για Αθλητική Επιστήμη (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Seoul National University περιλαμβάνεται.

Το Seoul National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σεούλ για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Seoul National University περιλαμβάνεται.

Το Sungkyunkwan University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σεούλ για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Sungkyunkwan University περιλαμβάνεται.

Το Seoul National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σεούλ για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Seoul National University περιλαμβάνεται.

Το Seoul National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σεούλ για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Seoul National University περιλαμβάνεται.

Το Sungkyunkwan University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σεούλ για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Sungkyunkwan University περιλαμβάνεται.

Το Seoul National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σεούλ για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Seoul National University περιλαμβάνεται.

Το Seoul National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σεούλ για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Seoul National University περιλαμβάνεται.

Το Seoul National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σεούλ για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Seoul National University περιλαμβάνεται.

Το Seoul National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σεούλ για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Seoul National University περιλαμβάνεται.

Το Seoul National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σεούλ για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Seoul National University περιλαμβάνεται.

Το Korea University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σεούλ για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Korea University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Asia:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Ερευνητική Επιρροή 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Best universities in the Asia-Pacific region:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Citations 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Asia University Ranking:
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διδασκαλία 25%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 7.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities:
Όγκος Πατέντας 33%
Παραπομπές Πατέντας 34%
Επιρροή Παραπομπών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Most Innovative Universities Asia Pacific:
Όγκος πατεντών 11.11%
Επιτυχία πατεντών 11.11%
Παγκόσμιες πατέντες 11.11%
Παραπομπές πατεντών 11.11%
Ποσοστό πατεντών με παραπομπές/ Επιρροή πατεντών με παραπομπές 11.11%
Πατέντα προς Επιρροή Παραπομπής Άρθρων 11.11%
Βιομηχανική Επιρροή Παραπομπών Άρθρων 11.11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11.11%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής