Πανεπιστήμια σε Σεούλ, Νότια Κορέα
- Κατάταξη & Κριτικές -

Σεούλ
36 από 50
 • Πανεπιστήμια σε Σεούλ
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
25
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Σεούλ
 • (19 ίδρυμα και6 κατατάξεις θέματος)
24
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Σεούλ
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Σεούλ, Νότια Κορέα

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Σεούλ

---
#21 
Seoul National University
---
#27 
Seoul National University
---
#31 
Seoul National University
---
#34 
Seoul National University
---
#36 
Seoul National University
Στατιστική
#51 
Seoul National University
---
#51 
Hongik University
---
#74 
Seoul National University
---
#79 
Seoul National University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Σεούλ, Νότια Κορέα2021

#1

Seoul National University
서울대학교

 • #1 
 • #60 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #1 
 • #37 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #1 
 • #42 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Sungkyunkwan University
성균관대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (134 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #101 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #6 
 • #88 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #5 
 • #138 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Yonsei University
연세대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #7 
 • #187 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #5 
 • #85 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #2 
 • #115 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Korea University
고려대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (396 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #167 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #3 
 • #69 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #4 
 • #127 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

Hanyang University
한양대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (186 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #7 
 • #146 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #6 
 • #185 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

Kyung Hee University
경희대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (152 αξιολογήσεις)
 • #8 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #8 
 • #236 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #8 
 • #226 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

Ewha Womens University
이화여자대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (242 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #10 
 • #333 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #15 
 • #342 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

Sejong University
세종대학교

Card image

 • #9 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #23 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #24 
 • #381 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#9

Chung-Ang University
중앙대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (177 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #12 
 • #403 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #17 
 • #345 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#10

Konkuk University
건국대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (184 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #20 
 • #551 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #10 
 • #281 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#11

Sogang University
서강대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (103 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #15 
 • #490 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #32 
 • #413 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#12

University of Seoul
서울시립대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (107 αξιολογήσεις)
Card image

 • #33 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #25 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #47 
 • #484 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#13

Dongguk University
동국대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (94 αξιολογήσεις)
 • #13 
 • #456 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #23 
 • #374 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #26 
 • #1065 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#14

Hankuk University of Foreign Studies
한국외국어대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (109 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #392 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #86 
 • #583 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #8 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 19 Σεπτεμβρίου, 2019]


#15

The Catholic University of Korea
가톨릭대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #30 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #14 
 • #456 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #29 
 • #976 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#16

Seoul National University of Science and Technology
서울과학기술대학교

Card image

 • #34 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #29 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #58 
 • #524 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#17

Kookmin University
국민대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (83 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #44 
 • #470 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #37 
 • #1196 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#18

Soongsil University
숭실대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (63 αξιολογήσεις)
 • #23 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #53 
 • #508 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #34 
 • #1141 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#19

Catholic University of Korea

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (19 αξιολογήσεις)
 • #16 
 • #343 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #27 
 • #1070 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #21 
 • #701 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]


#20

Sookmyung Women's University
숙명여자대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (38 αξιολογήσεις)
Card image

 • #34 
 • #432 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #33 
 • #1131 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #53 
 • #1725 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]

#21

Kwangwoon University
광운대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (35 αξιολογήσεις)
 • #38 
 • #452 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #37 
 • #1423 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #23 
 • #835 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#22

Seoul Women's University
서울여자대학교

Card image

 • #51 
 • #500 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #63 
 • #2263 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #63 
 • #501 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]

#23

Hongik University
홍익대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (112 αξιολογήσεις)
Card image

 • #56 
 • #516 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #44 
 • #1548 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #50 
 • #1676 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]


#24

Sahmyook University
삼육대학교

Card image

 • #88 
 • #585 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #60 
 • #2133 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #85 
 • #601 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]

#25

Sangmyung University
상명대학교

Card image

 • #64 
 • #537 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #74 
 • #2915 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #55 
 • #451 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]

#26

Duksung Women's University
덕성여자대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #70 
 • #550 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #79 
 • #3243 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #75 
 • #2916 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#27

Hansung University
한성대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (31 αξιολογήσεις)
Card image

 • #98 
 • #646 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #65 
 • #551 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]
 • #80 
 • #4400 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#28

Sungshin Women's University
성신여자대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (34 αξιολογήσεις)
Card image

 • #64 
 • #2278 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #73 
 • #2825 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #67 
 • #3722 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#29

Seoul National University of Education
서울교육대학교

 • #73 
 • #2806 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #62 
 • #501 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]
 • #106 
 • #6913 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#30

Seokyeong University
서경대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (20 αξιολογήσεις)
 • #86 
 • #601 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]
 • #99 
 • #5191 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#31

Seoul Christian University
서울기독대학교

Card image

 • #57 
 • #2789 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#32

Dongduk Women's University
동덕여자대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (24 αξιολογήσεις)
 • #93 
 • #4800 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#33

Korea National Open University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (14 αξιολογήσεις)
Card image

 • #95 
 • #4956 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#34

Dongyang Mirae University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (17 αξιολογήσεις)
Card image

 • #107 
 • #7324 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#35

Korean National University of Arts
한국예술종합학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (68 αξιολογήσεις)
Card image

 • #115 
 • #10098 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#36

Korean Bible University
한국성서대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (6 αξιολογήσεις)
 • #117 
 • #10899 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#37

Seoul Cyber University
서울사이버대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (6 αξιολογήσεις)

#38

Korea Digital University

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (7 αξιολογήσεις)
Card image


#39

Chugye University for the Arts
추계예술대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image


#40

Korea Christian University
그리스도대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)

#41

Seoul Digital University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (6 αξιολογήσεις)

#42

Torch Trinity Graduate University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)
Card image


#43

Korea National Sport University
한국체육대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (13 αξιολογήσεις)

#44

Chongshin University
총신대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (25 αξιολογήσεις)
Card image


#45

Sungkonghoe University
성공회대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image


#46

Korea National Defense University

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
Card image


#47

Presbyterian College and Theological Seminary
장로회신학대학교
#50

Korea Institute of Science and Technology
한국과학기술연구원


ΣεούλΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 10350000

: Seoul,

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 60 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Σεούλ

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Seoul National University βρίσκεται στη θέση #1 σε Σεούλ στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Σεούλ Yonsei University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 32 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Yonsei University έχει περαστεί σε λίστα

Το Seoul National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σεούλ για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Seoul National University περιλαμβάνεται.

Το Seoul National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σεούλ για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Seoul National University περιλαμβάνεται.

Το Seoul National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σεούλ για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Seoul National University περιλαμβάνεται.

Το Seoul National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σεούλ για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Seoul National University περιλαμβάνεται.

Το Seoul National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σεούλ για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Seoul National University περιλαμβάνεται.

Το Seoul National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σεούλ για Μαθηματικά (Στατιστική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Seoul National University περιλαμβάνεται.

Το Hongik University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σεούλ για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Hongik University περιλαμβάνεται.

Το Seoul National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σεούλ για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Seoul National University περιλαμβάνεται.

Το Seoul National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σεούλ για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Seoul National University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Asia:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Ερευνητική Επιρροή 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World's Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Best universities in the Asia-Pacific region:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Citations 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Asia University Ranking:
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διδασκαλία 25%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 7.5%

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities:
Όγκος Πατέντας 33%
Παραπομπές Πατέντας 34%
Επιρροή Παραπομπών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Most Innovative Universities Asia Pacific:
Όγκος πατεντών 11.11%
Επιτυχία πατεντών 11.11%
Παγκόσμιες πατέντες 11.11%
Παραπομπές πατεντών 11.11%
Ποσοστό πατεντών με παραπομπές/ Επιρροή πατεντών με παραπομπές 11.11%
Πατέντα προς Επιρροή Παραπομπής Άρθρων 11.11%
Βιομηχανική Επιρροή Παραπομπών Άρθρων 11.11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11.11%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής