Πανεπιστήμια σε Μπούσαν, Νότια Κορέα
- Κατάταξη & Κριτικές -

Μπούσαν
13 από 16
 • Πανεπιστήμια σε Μπούσαν
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
19
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Μπούσαν
 • (14 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
2
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Μπούσαν
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Μπούσαν

---
#75 
Pusan National University
---
#119 
Pusan National University
---
#158 
Pusan National University
---
#251 
Pusan National University
---
#259 
Pusan National University
---
#301 
Pusan National University
Μαθηματικά
#351 
Pusan National University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Μπούσαν, Νότια Κορέα2022

#1

Pusan National University
부산대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (449 αξιολογήσεις)
Card image

 • #18 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #24 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #14 
 • #329 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Pukyong National University
부경대학교

Card image

 • #36 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #45 
 • #473 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #42 
 • #1341 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#3

Dong-A University
동아대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (188 αξιολογήσεις)
Card image

 • #50 
 • #499 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #59 
 • #1993 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #43 
 • #1191 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 02 Ιουνίου, 2021]


#4

Dongseo University
동서대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (108 αξιολογήσεις)
Card image

 • #76 
 • #556 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #82 
 • #3281 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #52 
 • #451 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]

#5

Silla University
신라대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (50 αξιολογήσεις)
Card image

 • #74 
 • #554 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #88 
 • #3428 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #69 
 • #551 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]

#6

Kosin University
고신대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (18 αξιολογήσεις)
Card image

 • #55 
 • #513 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #90 
 • #3775 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #91 
 • #4450 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#7

Dong-Eui University
동의대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (169 αξιολογήσεις)
Card image

 • #66 
 • #542 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #74 
 • #601 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]
 • #69 
 • #3393 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#8

Kyungsung University
경성대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (163 αξιολογήσεις)
Card image

 • #85 
 • #581 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #80 
 • #601 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]
 • #79 
 • #3908 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#9

Korea Maritime University
한국해양대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (165 αξιολογήσεις)
Card image

 • #87 
 • #583 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #70 
 • #3476 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#10

Tongmyong University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (107 αξιολογήσεις)
Card image

 • #93 
 • #610 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #105 
 • #4960 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#11

Korea Maritime and Ocean University
국립한국해양대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (235 αξιολογήσεις)
Card image

 • #65 
 • #2211 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #50 
 • #401 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]

#12

Busan University of Foreign Studies
부산외국어대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (167 αξιολογήσεις)
 • #46 
 • #401 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 02 Νοεμβρίου, 2021]
 • #121 
 • #7675 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#13

Catholic University of Pusan
부산가톨릭대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (58 αξιολογήσεις)
 • #111 
 • #5423 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#14

Busan National University of Education

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (91 αξιολογήσεις)

#15

Tongmyung University
동명대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (107 αξιολογήσεις)
Card image


#16

Busan Women's College
부산여자대학

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)

ΜπούσανΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 3679000

: Busan,

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 60 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Μπούσαν

google static map google map control google map control

Pusan National University βρίσκεται στη θέση #1 σε Μπούσαν στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Μπούσαν Pusan National University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 24 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Pusan National University έχει περαστεί σε λίστα

Το Pusan National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπούσαν για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Pusan National University περιλαμβάνεται.

Το Pusan National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπούσαν για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Pusan National University περιλαμβάνεται.

Το Pusan National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπούσαν για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Pusan National University περιλαμβάνεται.

Το Pusan National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπούσαν για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Pusan National University περιλαμβάνεται.

Το Pusan National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπούσαν για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Pusan National University περιλαμβάνεται.

Το Pusan National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπούσαν για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Pusan National University περιλαμβάνεται.

Το Pusan National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπούσαν για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Pusan National University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Asia:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Ερευνητική Επιρροή 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Best universities in the Asia-Pacific region:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Citations 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Asia University Ranking:
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διδασκαλία 25%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 7.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Most Innovative Universities Asia Pacific:
Όγκος πατεντών 11.11%
Επιτυχία πατεντών 11.11%
Παγκόσμιες πατέντες 11.11%
Παραπομπές πατεντών 11.11%
Ποσοστό πατεντών με παραπομπές/ Επιρροή πατεντών με παραπομπές 11.11%
Πατέντα προς Επιρροή Παραπομπής Άρθρων 11.11%
Βιομηχανική Επιρροή Παραπομπών Άρθρων 11.11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11.11%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής