Πανεπιστήμια σε Μπούσαν, Νότια Κορέα
- Κατάταξη & Κριτικές -

Μπούσαν
13 από 16
 • Πανεπιστήμια σε Μπούσαν
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
18
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Μπούσαν
 • (13 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
2
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Μπούσαν
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Μπούσαν

---
#75 
Pusan National University
---
#158 
Pusan National University
---
#173 
Pusan National University
---
#351 
Pukyong National University
---
#401 
Pusan National University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Μπούσαν, Νότια Κορέα2021

#1

Pusan National University
부산대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (449 αξιολογήσεις)
Card image

 • #18 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #22 
 • #581 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #14 
 • #329 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Pukyong National University
부경대학교

Card image

 • #45 
 • #473 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #31 
 • #1202 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #36 
 • #1158 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#3

Dong-A University
동아대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (50 αξιολογήσεις)
Card image

 • #50 
 • #499 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #43 
 • #1545 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #36 
 • #1181 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]


#4

Silla University
신라대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (50 αξιολογήσεις)
Card image

 • #74 
 • #554 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #67 
 • #2437 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #72 
 • #551 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]

#5

Dongseo University
동서대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (44 αξιολογήσεις)
Card image

 • #76 
 • #556 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #81 
 • #3307 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #52 
 • #451 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]

#6

Dong-Eui University
동의대학교

Card image

 • #66 
 • #542 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #67 
 • #551 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]
 • #60 
 • #2268 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#7

Kosin University
고신대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (18 αξιολογήσεις)
Card image

 • #55 
 • #513 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #86 
 • #4272 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#8

Kyungsung University
경성대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #85 
 • #581 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #84 
 • #601 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]
 • #77 
 • #2977 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#9

Korea Maritime University
한국해양대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #87 
 • #583 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #63 
 • #3476 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#10

Tongmyong University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #93 
 • #610 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #96 
 • #4960 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#11

Korea Maritime and Ocean University
국립한국해양대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (101 αξιολογήσεις)
Card image

 • #47 
 • #401 
QS University Rankings: Asia
[Δημοσίευση 25 Νοεμβρίου, 2020]

#12

Catholic University of Pusan
부산가톨릭대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 2.8 / 5.0 (6 αξιολογήσεις)
 • #101 
 • #5423 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#13

Pusan University of Foreign Studies
부산외국어대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (21 αξιολογήσεις)
 • #111 
 • #7675 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#14

Busan National University of Education

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (14 αξιολογήσεις)

#15

Tongmyung University
동명대학교

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (28 αξιολογήσεις)
Card image


#16

Busan Women's College
부산여자대학

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)

ΜπούσανΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 3679000

: Busan,

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 60 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 60 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Μπούσαν

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Pusan National University βρίσκεται στη θέση #1 σε Μπούσαν στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Μπούσαν Pusan National University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 24 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Pusan National University έχει περαστεί σε λίστα

Το Pusan National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπούσαν για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Pusan National University περιλαμβάνεται.

Το Pusan National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπούσαν για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Pusan National University περιλαμβάνεται.

Το Pusan National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπούσαν για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Pusan National University περιλαμβάνεται.

Το Pukyong National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπούσαν για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Pukyong National University περιλαμβάνεται.

Το Pusan National University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπούσαν για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Pusan National University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Asia:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Ερευνητική Επιρροή 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Best universities in the Asia-Pacific region:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Citations 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Asia University Ranking:
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διδασκαλία 25%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 7.5%

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Most Innovative Universities Asia Pacific:
Όγκος πατεντών 11.11%
Επιτυχία πατεντών 11.11%
Παγκόσμιες πατέντες 11.11%
Παραπομπές πατεντών 11.11%
Ποσοστό πατεντών με παραπομπές/ Επιρροή πατεντών με παραπομπές 11.11%
Πατέντα προς Επιρροή Παραπομπής Άρθρων 11.11%
Βιομηχανική Επιρροή Παραπομπών Άρθρων 11.11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11.11%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής