Πανεπιστήμια σε Ρωσία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Ρωσία
271 από 383
 • Πανεπιστήμια σε Ρωσία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
26
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Ρωσία
 • (21 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
21
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Ρωσία
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Ρωσία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Ρωσία

---
#12 
Saint-Petersburg Mining University
---
#24 
Moscow State University
---
#26 
Moscow State University
Μαθηματικά
#34 
Moscow State University
Πολιτική
#41 
MGIMO University
---
#44 
Moscow State University
---
#58 
Moscow State University
---
#85 
National Research University Higher School of Economics
---
#101 
Moscow State University
---
#101 
Moscow State University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Ρωσία2022

#1

Moscow Institute of Physics and Technology
Московский физико-технический институт

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (38 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #290 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #7 
 • #437 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Moscow State University
Московский государственный университет

Card image

 • #1 
 • #158 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #78 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #1 
 • #121 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 23 Σεπτεμβρίου, 2021]


#3

National Research University Higher School of Economics
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (14 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #7 
 • #305 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #9 
 • #446 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

National Research Nuclear University MEPI
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

 • #5 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #9 
 • #319 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #6 
 • #435 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

St. Petersburg State University
Санкт-Петербургский государственный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (364 αξιολογήσεις)
 • #14 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #2 
 • #242 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #382 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Card image

 • #4 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #14 
 • #393 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #3 
 • #387 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

Novosibirsk State University
Новосибирский государственный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (30 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #246 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #4 
 • #396 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

Tomsk State University
Томский государственный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (78 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #4 
 • #272 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #8 
 • #441 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#9

ITMO University
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (131 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #13 
 • #365 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #11 
 • #467 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#10

National University of Science and Technology "MISIS"
Национальный исследовательский технологический университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (65 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #17 
 • #487 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #23 
 • #550 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#11

Kazan Federal University
Казанский государственный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (743 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #10 
 • #347 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #10 
 • #451 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#12

Peoples' Friendship University of Russia
Российский университет дружбы народов

Card image

 • #13 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #8 
 • #317 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #24 
 • #551 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#13

Bauman Moscow State Technical University
Московский государственный технический университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (615 αξιολογήσεις)
 • #15 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #5 
 • #281 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #22 
 • #546 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#14

Tomsk Polytechnic University
Томский политехнический университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (401 αξιολογήσεις)
Card image

 • #18 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #15 
 • #395 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #13 
 • #487 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#15

Ural Federal University
Уральский федеральный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (224 αξιολογήσεις)
Card image

 • #22 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #11 
 • #351 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #14 
 • #500 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#16

Plekhanov Russian University of Economics
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (36 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #25 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #48 
 • #598 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#17

Sechenov First Moscow State Medical University

Card image

 • #19 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #24 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #18 
 • #530 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#18

Saint-Petersburg Mining University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (68 αξιολογήσεις)
 • #6 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #39 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #20 
 • #540 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#19

Far Eastern Federal University
Дальневосточный государственный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (91 αξιολογήσεις)
Card image

 • #23 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #16 
 • #461 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #37 
 • #587 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#20

Southern Federal University
Южный федеральный университет

Card image

 • #24 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #19 
 • #531 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #43 
 • #592 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#21

Chernyshevsky Saratov State University
Саратовский государственный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (44 αξιολογήσεις)
 • #45 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #18 
 • #531 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #45 
 • #593 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#22

Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod
Нижегородский государственный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (357 αξιολογήσεις)
Card image

 • #38 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #23 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #28 
 • #571 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#23

South Ural State University
Южно-Уральский государственный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (12 αξιολογήσεις)
 • #21 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #32 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #39 
 • #588 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#24

Don State Technical University
Донской государственный технический университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (996 αξιολογήσεις)
 • #7 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #43 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #42 
 • #591 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#25

Immanuel Kant Baltic Federal University
Российский государственный университет имени Иммануила Канта

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (232 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #22 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #41 
 • #591 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#26

Saint Petersburg State Electrotechnical University
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет

 • #26 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #26 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #64 
 • #613 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#27

Siberian Federal University
Сибирский федеральный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (310 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #40 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #26 
 • #552 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#28

MGIMO University
Московский государственный институт международных отношений

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (347 αξιολογήσεις)
 • #12 
 • #362 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #102 
 • #637 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #5 
 • #201 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 23 Σεπτεμβρίου, 2021]


#29

Kazan National Research Technological University
Каза́нский национальный исследовательский технологи́ческий университе́т

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (202 αξιολογήσεις)
 • #37 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #35 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #77 
 • #622 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]

#30

Novosibirsk State Technical University
Новосибирский государственный технический университет

Card image

 • #48 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #29 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #73 
 • #619 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#31

Moscow State University of Civil Engineering
Московский государственный строительный университет

 • #11 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #17 
 • #530 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #18 
 • #201 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2021]

#32

Ufa State Aviation Technical University
Уфимский государственный авиационный технический университет

 • #30 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #27 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #109 
 • #643 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#33

Tyumen State University
Тюменский государственный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (12 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #33 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #61 
 • #612 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#34

Perm State University
Пермский государственный университет

Card image

 • #54 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #30 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #65 
 • #614 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#35

Samara State University
Самарский государственный университет

 • #58 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #21 
 • #581 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #32 
 • #401 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2021]


#36

Irkutsk State University
Иркутский государственный университет

 • #33 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #37 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #86 
 • #625 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#37

Altai State University
Алтайский государственный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (195 αξιολογήσεις)
 • #20 
 • #561 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #30 
 • #575 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #65 
 • #3638 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#38

Belgorod State University
Белгородский государственный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (89 αξιολογήσεις)
Card image

 • #51 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #42 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #40 
 • #590 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#39

Voronezh State University
Воронежский государственный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (364 αξιολογήσεις)
 • #31 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #36 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #69 
 • #617 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#40

Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (67 αξιολογήσεις)
Card image

 • #27 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #87 
 • #626 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #18 
 • #1270 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#41

Mendeleev University of Chemical Technology of Russia
Российский химико-технологический университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (60 αξιολογήσεις)
 • #28 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #106 
 • #641 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #33 
 • #2142 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#42

National Research University Moscow Power Engineering Institute
Московский энергетический институт

 • #42 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #47 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #94 
 • #633 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#43

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, РАНХиГС

 • #57 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #31 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #47 
 • #501 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2021]


#44

Russian National Research Medical University
Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)
Card image

 • #55 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #25 
 • #551 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #24 
 • #1559 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#45

Samara State Technical University
Самарский государственный технический университет

 • #59 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #55 
 • #603 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #17 
 • #1251 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#46

North-Eastern Federal University
Северо-Восточный Федеральный Университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)
 • #46 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #79 
 • #623 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #44 
 • #2606 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#47

Bashkir State University
Башкирский государственный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (54 αξιολογήσεις)
 • #50 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #111 
 • #644 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #34 
 • #2152 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#48

Finance Academy under the Government of the Russian Federation
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (116 αξιολογήσεις)
 • #34 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #47 
 • #598 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #29 
 • #140 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]


#49

Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev
КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. Н. ТУПОЛЕВА - КАИ

Card image

 • #36 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #92 
 • #630 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #25 
 • #351 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2021]


#50

Ivanovo State University of Chemistry and Technology
Ивановский государственный химико-технологический университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (28 αξιολογήσεις)
Card image

 • #34 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #116 
 • #649 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #31 
 • #2134 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#51

Nizhny Novgorod State Technical University
Нижегородский государственный технический университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (6 αξιολογήσεις)
 • #43 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #81 
 • #624 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #43 
 • #2597 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#52

Perm State Technical University
Пермский государственный технический университет

 • #53 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #105 
 • #639 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #44 
 • #501 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2021]


#53

Magnitogorsk State Technical University
Магнитогорский государственный технический университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (125 αξιολογήσεις)
 • #47 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #103 
 • #638 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #40 
 • #501 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2021]


#54

Pavlov First Saint Petersburg State Medical University
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (42 αξιολογήσεις)
Card image

 • #52 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #21 
 • #541 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #70 
 • #3836 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#55

Saratov State Technical University
Саратовский государственный технический университет

Card image

 • #35 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #119 
 • #652 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #54 
 • #501 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2021]


#56

South-Western State University
Юго-Западного государственного университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (170 αξιολογήσεις)
Card image

 • #25 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #108 
 • #642 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #49 
 • #501 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2021]

#57

Skolkovo Institute of Science & Technology

Card image

 • #5 
 • #401 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #10 
 • #753 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #1 
 • #447 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#58

Herzen State Pedagogical University of Russia
Российский государственный педагогический университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #41 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #113 
 • #646 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #42 
 • #2529 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#59

Russian Technological University MIREA
Московский технологический университет

Card image

 • #39 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #44 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #39 
 • #2319 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#60

Russian State University for the Humanities
Российский государственный гуманитарный университет

Card image

 • #38 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #99 
 • #636 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #53 
 • #231 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]


#61

Moscow School of Economics, Lomonosov Moscow State University

 • #1 
 • #194 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #1 
 • #324 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]

#62

Russian State University of Oil and Gas
Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (123 αξιολογήσεις)
 • #28 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #41 
 • #2403 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #56 
 • #501 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2021]

#63

Moscow State Pedagogical University
Московский педагогический государственный университет

 • #46 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #16 
 • #522 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #28 
 • #1941 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#64

Moscow Aviation Institute (National Research University)

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (68 αξιολογήσεις)
Card image

 • #40 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #30 
 • #401 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2021]
 • #36 
 • #173 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]


#65

Moscow Institute of Electronic Technology
Московский государственный институт электронной техники

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (30 αξιολογήσεις)
 • #44 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #21 
 • #251 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2021]
 • #48 
 • #221 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]


#66

Tomsk State Pedagogical University
Томский государственный педагогический университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (91 αξιολογήσεις)
Card image

 • #72 
 • #619 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #30 
 • #2013 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #50 
 • #221 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]


#67

Omsk State Technical University
Омский государственный технический университет

 • #49 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #42 
 • #501 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2021]
 • #51 
 • #231 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]


#68

Privolzhsky Research Medical University
Приволжский исследовательский медицинский университет

Card image

 • #56 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #59 
 • #3361 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #46 
 • #501 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2021]

#69

Ulyanovsk State University
Ульяновский государственный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (246 αξιολογήσεις)
 • #80 
 • #623 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #38 
 • #2254 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #73 
 • #251 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]

#70

Moscow Polytech
Московский Политех

 • #41 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #36 
 • #501 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2021]
 • #90 
 • #351 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]


ΡωσίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +7

 • Θρησκεία:
 • Ορθοδοξία  42%
 • Ισλάμ  7%
 • Χριστιανικά κινήματα  5%
 • Παγκανισμός  1%
 • Αθεϊστές, αγνωστικιστές και χωρίς ταξινόμηση  38%
 • Άλλες θρησκείες: Βουδισμός, Ινδουϊσμός  7%
 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Ρωσία:
 • 1. Μόσχα: 10,400,000
 • 2. St Petersburg: 5,000,000
 • 3. Νοβοσιμπίρσκ: 1,400,000
 • 4. Γεκατερίνμπουργκ: 1,350,000
 • 5. Νίζνι Νόβγκοροντ: 1,300,000

Το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο σε Ρωσία:

Sheremetyevo International Airport (SVO): 40.093.000 επιβάτες / έτος; 6 τερματικοί σταθμοί (terminals); 27χλμ. από Μόσχα κέντρο της πόλης

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Ρωσία

google static map google map control google map control

Moscow Institute of Physics and Technology βρίσκεται στη θέση #1 σε Ρωσία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Ρωσία Moscow Institute of Physics and Technology βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 26 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Moscow Institute of Physics and Technology έχει περαστεί σε λίστα

Το Saint-Petersburg Mining University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ρωσία για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Saint-Petersburg Mining University περιλαμβάνεται.

Το Moscow State University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ρωσία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Moscow State University περιλαμβάνεται.

Το Moscow State University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ρωσία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Moscow State University περιλαμβάνεται.

Το Moscow State University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ρωσία για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Moscow State University περιλαμβάνεται.

Το MGIMO University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ρωσία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Πολιτική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το MGIMO University περιλαμβάνεται.

Το Moscow State University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ρωσία για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Moscow State University περιλαμβάνεται.

Το Moscow State University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ρωσία για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Moscow State University περιλαμβάνεται.

Το National Research University Higher School of Economics έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ρωσία για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Research University Higher School of Economics περιλαμβάνεται.

Το Moscow State University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ρωσία για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Moscow State University περιλαμβάνεται.

Το Moscow State University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ρωσία για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Moscow State University περιλαμβάνεται.

Το Kazan Federal University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ρωσία για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Kazan Federal University περιλαμβάνεται.

Το Peoples' Friendship University of Russia έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ρωσία για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Peoples' Friendship University of Russia περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings BRICS:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Προσωπικό με PhD 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής