Πανεπιστήμια σε Ρωσία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Ρωσία
267 από 382
 • Πανεπιστήμια σε Ρωσία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
25
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Ρωσία
 • (20 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
21
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Ρωσία
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Ρωσία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Ρωσία

---
#24 
Moscow State University
---
#24 
Moscow State University
---
#41 
Moscow State University
---
#51 
Tomsk Polytechnic University
---
#251 
Moscow State University
---
#351 
Russian State Agricultural University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Ρωσία2021

#1

Moscow Institute of Physics and Technology
Московский физико-технический институт

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (38 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #5 
 • #281 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #7 
 • #437 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Moscow State University
Московский государственный университет

Card image

 • #1 
 • #174 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #1 
 • #74 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #1 
 • #101 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 19 Σεπτεμβρίου, 2019]


#3

National Research University Higher School of Economics
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (14 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #7 
 • #298 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #9 
 • #446 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

National Research Nuclear University MEPI
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

 • #6 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #8 
 • #314 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #6 
 • #435 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

Novosibirsk State University
Новосибирский государственный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (30 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #3 
 • #228 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #4 
 • #396 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

Tomsk State University
Томский государственный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (78 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #4 
 • #250 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #8 
 • #441 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

St. Petersburg State University
Санкт-Петербургский государственный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (126 αξιολογήσεις)
 • #12 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #2 
 • #225 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #2 
 • #382 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Card image

 • #4 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #14 
 • #401 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #3 
 • #387 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#9

Bauman Moscow State Technical University
Московский государственный технический университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (97 αξιολογήσεις)
 • #5 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #6 
 • #282 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #22 
 • #546 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#10

ITMO University
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (90 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #12 
 • #360 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #11 
 • #467 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#11

Kazan Federal University
Казанский государственный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (183 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #13 
 • #370 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #10 
 • #451 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#12

Tomsk Polytechnic University
Томский политехнический университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (220 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #15 
 • #401 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #13 
 • #487 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#13

Peoples' Friendship University of Russia
Российский университет дружбы народов

Card image

 • #13 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #9 
 • #326 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #24 
 • #551 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#14

Ural Federal University
Уральский федеральный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (19 αξιολογήσεις)
Card image

 • #22 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #10 
 • #331 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #14 
 • #500 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#15

Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod
Нижегородский государственный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (60 αξιολογήσεις)
Card image

 • #25 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #22 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #28 
 • #571 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#16

Far Eastern Federal University
Дальневосточный государственный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (33 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #17 
 • #493 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #37 
 • #587 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#17

National University of Science and Technology "MISIS"
Национальный исследовательский технологический университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (65 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #428 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #23 
 • #550 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #13 
 • #1006 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#18

Southern Federal University
Южный федеральный университет

Card image

 • #15 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #21 
 • #591 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #43 
 • #592 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#19

Saint-Petersburg Mining University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (37 αξιολογήσεις)
 • #7 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #29 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #20 
 • #540 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#20

Chernyshevsky Saratov State University
Саратовский государственный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (44 αξιολογήσεις)
 • #28 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #18 
 • #521 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #45 
 • #593 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#21

Novosibirsk State Technical University
Новосибирский государственный технический университет

Card image

 • #31 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #25 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #73 
 • #619 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#22

South Ural State University
Южно-Уральский государственный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (12 αξιολογήσεις)
 • #16 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #26 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #39 
 • #588 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#23

MGIMO University
Московский государственный институт международных отношений

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (347 αξιολογήσεις)
 • #11 
 • #348 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #102 
 • #637 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #3 
 • #191 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 19 Σεπτεμβρίου, 2019]


#24

Siberian Federal University
Сибирский федеральный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (72 αξιολογήσεις)
Card image

 • #40 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #28 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #26 
 • #552 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#25

Voronezh State University
Воронежский государственный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (118 αξιολογήσεις)
 • #23 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #30 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #69 
 • #617 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#26

Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (67 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #87 
 • #626 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #14 
 • #1192 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#27

Altai State University
Алтайский государственный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (48 αξιολογήσεις)
 • #19 
 • #571 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #30 
 • #575 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #35 
 • #2741 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#28

Irkutsk State University
Иркутский государственный университет

 • #20 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #86 
 • #625 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #31 
 • #2176 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#29

Samara University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (122 αξιολογήσεις)
Card image

 • #37 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #31 
 • #576 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #26 
 • #1717 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#30

Plekhanov Russian University of Economics
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (36 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #48 
 • #598 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #11 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 19 Σεπτεμβρίου, 2019]


#31

Immanuel Kant Baltic Federal University
Российский государственный университет имени Иммануила Канта

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (38 αξιολογήσεις)
Card image

 • #18 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #41 
 • #591 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #51 
 • #3081 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#32

Saint Petersburg State Electrotechnical University
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет

 • #23 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #64 
 • #613 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #32 
 • #2198 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#33

Samara State Technical University
Самарский государственный технический университет

 • #38 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #55 
 • #603 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #20 
 • #1506 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#34

North-Eastern Federal University
Северо-Восточный Федеральный Университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)
 • #30 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #79 
 • #623 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #47 
 • #2908 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#35

Bashkir State University
Башкирский государственный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (54 αξιολογήσεις)
 • #29 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #111 
 • #644 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #41 
 • #2668 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#36

Belgorod State University
Белгородский государственный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (89 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #40 
 • #590 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #26 
 • #401 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 01 Μαρτίου, 2021]


#37

Kazan National Research Technological University
Каза́нский национальный исследовательский технологи́ческий университе́т

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #24 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #77 
 • #622 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #28 
 • #401 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 01 Μαρτίου, 2021]

#38

Perm State Technical University
Пермский государственный технический университет

 • #34 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #105 
 • #639 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #32 
 • #401 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 01 Μαρτίου, 2021]


#39

Russian National Research Medical University
Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)
Card image

 • #36 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #25 
 • #551 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #33 
 • #401 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 01 Μαρτίου, 2021]


#40

Ufa State Aviation Technical University
Уфимский государственный авиационный технический университет

 • #21 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #109 
 • #643 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #41 
 • #501 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 01 Μαρτίου, 2021]


#41

Perm State University
Пермский государственный университет

Card image

 • #35 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #65 
 • #614 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #39 
 • #501 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 01 Μαρτίου, 2021]


#42

Skolkovo Institute of Science & Technology

Card image

 • #5 
 • #401 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #10 
 • #741 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #3 
 • #529 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#43

Russian State University of Oil and Gas
Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (123 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #37 
 • #2411 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #27 
 • #401 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 01 Μαρτίου, 2021]


#44

Samara State University
Самарский государственный университет

 • #20 
 • #591 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #20 
 • #86 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]
 • #22 
 • #105 
QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 16 Δεκεμβρίου, 2020]

#45

Moscow Aviation Institute (National Research University)

Card image

 • #26 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #20 
 • #351 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 01 Μαρτίου, 2021]
 • #26 
 • #105 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]

#46

Moscow School of Economics, Lomonosov Moscow State University

 • #1 
 • #194 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #1 
 • #285 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]

#47

Moscow Institute of Electronic Technology
Московский государственный институт электронной техники

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (30 αξιολογήσεις)
 • #27 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #16 
 • #201 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 01 Μαρτίου, 2021]
 • #54 
 • #231 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]

#48

Sechenov First Moscow State Medical University

Card image

 • #18 
 • #530 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #17 
 • #1321 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #19 
 • #1503 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#49

Mendeleev University of Chemical Technology of Russia
Российский химико-технологический университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (60 αξιολογήσεις)
 • #106 
 • #641 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #23 
 • #1681 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #25 
 • #2284 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]


#50

Omsk State Technical University
Омский государственный технический университет

 • #33 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #31 
 • #401 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 01 Μαρτίου, 2021]
 • #48 
 • #211 
QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 16 Δεκεμβρίου, 2020]

#51

Russian State University for the Humanities
Российский государственный гуманитарный университет

Card image

 • #27 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #99 
 • #636 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #50 
 • #211 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]


#52

Tomsk State Pedagogical University
Томский государственный педагогический университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (26 αξιολογήσεις)
Card image

 • #72 
 • #619 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #22 
 • #1573 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #27 
 • #2489 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#53

Moscow State Pedagogical University
Московский педагогический государственный университет

 • #16 
 • #522 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #28 
 • #1963 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #60 
 • #261 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]

#54

Yaroslavl State University
Ярославский государственный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (26 αξιολογήσεις)
 • #118 
 • #651 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #25 
 • #1715 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #85 
 • #351 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]

#55

Herzen State Pedagogical University of Russia
Российский государственный педагогический университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #113 
 • #646 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #35 
 • #2270 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #57 
 • #241 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]

#56

Ulyanovsk State University
Ульяновский государственный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #80 
 • #623 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #34 
 • #2249 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #63 
 • #291 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]

#57

Finance Academy under the Government of the Russian Federation
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (116 αξιολογήσεις)
 • #47 
 • #598 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #35 
 • #153 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]
 • #31 
 • #157 
QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 16 Δεκεμβρίου, 2020]


#58

Far Eastern State Transport University
Дальневосточный государственный университет путей сообщения

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #66 
 • #615 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #30 
 • #2080 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #88 
 • #3733 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#59

Russian Academy of National Economy and Public Administration, Volgograd branch
Волгоградский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (254 αξιολογήσεις)
 • #74 
 • #619 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #18 
 • #1803 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]
 • #24 
 • #99 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]

#60

Volgograd State University
Волгоградский государственный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (76 αξιολογήσεις)
Card image

 • #62 
 • #612 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #56 
 • #3301 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #53 
 • #211 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]

#61

Ogarev Mordovia State University
Мордовский государственный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (23 αξιολογήσεις)
Card image

 • #112 
 • #645 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #55 
 • #3293 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #58 
 • #241 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]

#62

North Caucasus Federal University
Северо-Кавказский федеральный университет

Card image

 • #107 
 • #642 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #53 
 • #3228 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #55 
 • #231 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]

#63

Dagestan State University
Дагестанский государственный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #132 
 • #679 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #38 
 • #2412 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #72 
 • #351 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]

#64

St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (78 αξιολογήσεις)
 • #84 
 • #624 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #44 
 • #2729 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #68 
 • #301 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]

#65

Penza State University
Пензенский государственный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #98 
 • #635 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #48 
 • #2911 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #78 
 • #351 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]

#66

Kazan State Power Engineering University
Казанский государственный энергетический университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (61 αξιολογήσεις)
 • #70 
 • #619 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #39 
 • #2502 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #119 
 • #4548 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#67

Nizhny Novgorod State Technical University
Нижегородский государственный технический университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (6 αξιολογήσεις)
 • #81 
 • #624 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #40 
 • #2604 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #41 
 • #2958 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#68

Vladimir State University
Владимирский государственный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (8 αξιολογήσεις)
 • #120 
 • #652 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #45 
 • #2835 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #84 
 • #351 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]

#69

Petrozavodsk State University
Петрозаводский государственный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (7 αξιολογήσεις)
Card image

 • #54 
 • #602 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #60 
 • #3585 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #61 
 • #261 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]

#70

National Research University Moscow Power Engineering Institute
Московский энергетический институт

 • #95 
 • #633 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #33 
 • #141 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]
 • #37 
 • #170 
QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 16 Δεκεμβρίου, 2020]

ΡωσίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +7

 • Θρησκεία:
 • Ορθοδοξία  42%
 • Ισλάμ  7%
 • Χριστιανικά κινήματα  5%
 • Παγκανισμός  1%
 • Αθεϊστές, αγνωστικιστές και χωρίς ταξινόμηση  38%
 • Άλλες θρησκείες: Βουδισμός, Ινδουϊσμός  7%
 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Ρωσία:
 • 1. Μόσχα: 10,400,000
 • 2. St Petersburg: 5,000,000
 • 3. Νοβοσιμπίρσκ: 1,400,000
 • 4. Γεκατερίνμπουργκ: 1,350,000
 • 5. Νίζνι Νόβγκοροντ: 1,300,000

Το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο σε Ρωσία:

Sheremetyevo International Airport (SVO): 40.093.000 επιβάτες / έτος; 6 τερματικοί σταθμοί (terminals); 27χλμ. από Μόσχα κέντρο της πόλης

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Ρωσία

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Moscow Institute of Physics and Technology βρίσκεται στη θέση #1 σε Ρωσία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Ρωσία Moscow State University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 26 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Moscow State University έχει περαστεί σε λίστα

Το Moscow State University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ρωσία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Moscow State University περιλαμβάνεται.

Το Moscow State University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ρωσία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Moscow State University περιλαμβάνεται.

Το Moscow State University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ρωσία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Moscow State University περιλαμβάνεται.

Το Tomsk Polytechnic University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ρωσία για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Tomsk Polytechnic University περιλαμβάνεται.

Το Moscow State University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ρωσία για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Moscow State University περιλαμβάνεται.

Το Russian State Agricultural University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ρωσία για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Russian State Agricultural University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings BRICS:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Προσωπικό με PhD 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World's Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Young University Rankings:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής