Πανεπιστήμια σε Μόσχα, Ρωσία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Μόσχα
55 από 69
 • Πανεπιστήμια σε Μόσχα
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
26
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Μόσχα
 • (21 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
21
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Μόσχα
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Μόσχα, Ρωσία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Μόσχα

---
#24 
Moscow State University
---
#26 
Moscow State University
Μαθηματικά
#34 
Moscow State University
Πολιτική
#41 
MGIMO University
---
#42 
National University of Science and Technology "MISIS"
---
#44 
Moscow State University
---
#58 
Moscow State University
---
#85 
National Research University Higher School of Economics
---
#101 
Moscow State University
---
#101 
Moscow State University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Μόσχα, Ρωσία2022

#1

Moscow Institute of Physics and Technology
Московский физико-технический институт

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (38 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #290 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #7 
 • #437 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Moscow State University
Московский государственный университет

Card image

 • #1 
 • #158 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #78 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #1 
 • #121 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 23 Σεπτεμβρίου, 2021]


#3

National Research University Higher School of Economics
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (14 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #7 
 • #305 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #9 
 • #446 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

National Research Nuclear University MEPI
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

 • #5 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #9 
 • #319 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #6 
 • #435 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

National University of Science and Technology "MISIS"
Национальный исследовательский технологический университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (65 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #17 
 • #487 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #23 
 • #550 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

Peoples' Friendship University of Russia
Российский университет дружбы народов

Card image

 • #13 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #8 
 • #317 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #24 
 • #551 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

Bauman Moscow State Technical University
Московский государственный технический университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (615 αξιολογήσεις)
 • #15 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #5 
 • #281 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #22 
 • #546 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

Plekhanov Russian University of Economics
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (36 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #25 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #48 
 • #598 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#9

Sechenov First Moscow State Medical University

Card image

 • #19 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #24 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #18 
 • #530 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#10

MGIMO University
Московский государственный институт международных отношений

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (347 αξιολογήσεις)
 • #12 
 • #362 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #102 
 • #637 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #5 
 • #201 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 23 Σεπτεμβρίου, 2021]


#11

Moscow State University of Civil Engineering
Московский государственный строительный университет

 • #11 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #17 
 • #530 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #18 
 • #201 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2021]

#12

Mendeleev University of Chemical Technology of Russia
Российский химико-технологический университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (60 αξιολογήσεις)
 • #28 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #106 
 • #641 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #33 
 • #2142 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#13

National Research University Moscow Power Engineering Institute
Московский энергетический институт

 • #42 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #47 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #94 
 • #633 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#14

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, РАНХиГС

 • #57 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #31 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #47 
 • #501 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2021]


#15

Russian National Research Medical University
Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)
Card image

 • #55 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #25 
 • #551 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #24 
 • #1559 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#16

Finance Academy under the Government of the Russian Federation
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (116 αξιολογήσεις)
 • #34 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #47 
 • #598 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #29 
 • #140 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]


#17

Skolkovo Institute of Science & Technology

Card image

 • #5 
 • #401 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #10 
 • #753 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #1 
 • #447 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#18

Russian Technological University MIREA
Московский технологический университет

Card image

 • #39 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #44 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #39 
 • #2319 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#19

Russian State University for the Humanities
Российский государственный гуманитарный университет

Card image

 • #38 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #99 
 • #636 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #53 
 • #231 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]


#20

Moscow School of Economics, Lomonosov Moscow State University

 • #1 
 • #194 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #1 
 • #324 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]

#21

Russian State University of Oil and Gas
Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (123 αξιολογήσεις)
 • #28 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #41 
 • #2403 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #56 
 • #501 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2021]

#22

Moscow State Pedagogical University
Московский педагогический государственный университет

 • #46 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #16 
 • #522 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #28 
 • #1941 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#23

Moscow Aviation Institute (National Research University)

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (68 αξιολογήσεις)
Card image

 • #40 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #30 
 • #401 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2021]
 • #36 
 • #173 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]


#24

Moscow Institute of Electronic Technology
Московский государственный институт электронной техники

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (30 αξιολογήσεις)
 • #44 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #21 
 • #251 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2021]
 • #48 
 • #221 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]


#25

Moscow Polytech
Московский Политех

 • #41 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #36 
 • #501 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2021]
 • #90 
 • #351 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]


#26

Moscow Technical University of Communications and Informatics
Московский технический университет связи и информатики

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (77 αξιολογήσεις)
Card image

 • #127 
 • #663 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #61 
 • #251 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #39 
 • #165 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]

#27

Moscow State Technological University "Stankin"
Московский государственный технологический университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (50 αξιολογήσεις)
 • #38 
 • #587 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #60 
 • #251 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #62 
 • #291 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]

#28

Russian State Social University
Российский государственный социальный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
Card image

 • #53 
 • #601 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #96 
 • #351 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #67 
 • #301 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]

#29

Moscow State Regional University
Московский государственный областной университет

Card image

 • #57 
 • #606 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #83 
 • #3659 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#30

Russian State Agricultural University
Российский государственный аграрный университет

Card image

 • #48 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #67 
 • #251 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #56 
 • #231 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]

#31

Moscow City Teachers' Training University
Московский городской педагогический университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (203 αξιολογήσεις)
Card image

 • #45 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #78 
 • #301 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #178 
 • #5947 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#32

Russian State Geological Prospecting University
Российский Государственный Геологоразведочный Университет

 • #57 
 • #3319 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #68 
 • #251 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #51 
 • #801 
THE World University Impact Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 21 Απριλίου, 2021]

#33

Moscow State Linguistic University
Московский государственный лингвистический университет

 • #79 
 • #301 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #34 
 • #150 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]
 • #226 
 • #8735 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#34

New Economic School
Российская экономическая школа

Card image

 • #22 
 • #93 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]
 • #51 
 • #692 
RUR Reputation Ranking
[Δημοσίευση 16 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #33 
 • #651 
RUR World University Rankings
[Δημοσίευση 27 Απριλίου, 2021]


#35

Moscow State University of Food Production
Московский государственный университет пищевых производств

 • #43 
 • #200 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #83 
 • #825 
RUR Reputation Ranking
[Δημοσίευση 16 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #67 
 • #767 
RUR World University Rankings
[Δημοσίευση 27 Απριλίου, 2021]

#36

Russian New University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (121 αξιολογήσεις)
 • #111 
 • #401 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #81 
 • #351 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]
 • #57 
 • #728 
RUR Reputation Ranking
[Δημοσίευση 16 Σεπτεμβρίου, 2021]

#37

Moscow State University of Railway Engineering
Московский государственный университет путей сообщения

 • #65 
 • #301 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]
 • #116 
 • #4484 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#38

Moscow State University of Technology and Management
Московский государственный университет технологий и управления

Card image

 • #91 
 • #351 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #198 
 • #6994 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#39

Moscow Tchaikovsky Conservatory
Московская государственная консерватория

 • #18 
 • #1758 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]
 • #201 
 • #7094 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#40

Moscow State University of Psychology and Education
Московский городской психолого-педагогический университет

 • #97 
 • #4044 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#41

The State University of Management
Государственный университет управления

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (383 αξιολογήσεις)
 • #105 
 • #4285 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#42

Moscow State Technical University of Civil Aviation
Московский государственный технический университет гражданской авиации

 • #154 
 • #5364 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#43

Moscow State University of Design and Technology
Московский государственный университет дизайна и технологии

 • #166 
 • #5629 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]
 • #45 
 • #801 
THE World University Impact Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 21 Απριλίου, 2021]

#44

Moscow State University of Geodesy and Cartography
Московский государственный университет геодезии и картографии

 • #174 
 • #5818 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#45

Pushkin State Russian Language Institute
Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (121 αξιολογήσεις)
 • #175 
 • #5873 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#46

Russian State University of Physical Culture, Sport and Tourism
Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (117 αξιολογήσεις)
 • #187 
 • #6276 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#47

Moscow University for the Humanities
Московский гуманитарный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (72 αξιολογήσεις)
 • #202 
 • #7158 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#48

Saint Tikhon's Orthodox University
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет

 • #215 
 • #7925 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#49

Moscow Automobile and Road Institute
Московский автомобильно-дорожный институт

Card image

 • #221 
 • #8504 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#50

Gaidar Institute for Economic Policy
Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара

 • #224 
 • #8638 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#51

Modern University for the Humanities
Современная гуманитарная академия

 • #227 
 • #8912 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#52

Moscow State University of Printing Arts
Московский государственный университет печати

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (36 αξιολογήσεις)
Card image

 • #230 
 • #9457 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#53

Moscow International Higher Business School
Московская международная высшая школа бизнеса

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (19 αξιολογήσεις)
 • #243 
 • #10649 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#54

Sergei Witte University of Moscow
Московский Университет имени С.Ю.Витте

 • #247 
 • #11011 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#55

Moscow Metropolitan Governance University
Московский городской университет управления Правительства Москвы

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (49 αξιολογήσεις)
 • #258 
 • #11814 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#56

Moscow State University of Education

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)

#57

International Independent Ecological-Political University
Международный Независимый Эколого-Политологический Университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (28 αξιολογήσεις)

#58

Moscow Medical Academy
Московская медицинская академия

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (44 αξιολογήσεις)

#59

Liberal Arts School, New Saint Andrews College

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (434 αξιολογήσεις)

#60

Institute of International Business Education
Институт международного бизнес образования

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (374 αξιολογήσεις)

#61

International University in Moscow
Международного университета в Москве

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (151 αξιολογήσεις)

#62

State University of Land Management
Государственный университет по землеустройству

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (45 αξιολογήσεις)

#63

Moscow Institute of Public Administration and Law
Московский институт государственного управления


#64

Moscow State Humanitarian University
Московский государственный гуманитарный университет


#65

Moscow State Industrial Art University
Московский государственный художественно-промышленный университет


#66

Moscow State Mining University
Московский государственный горный университет


#67

Moscow State University of Environmental Engineering
Московский государственный университет природообустройства


#68

Russian State University of Tourism and Services
Российский государственный университет туризма и сервиса

Card image


#69

Moscow University Touro
Московский Институт ТУРО

Card image


ΜόσχαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 10382000

: Moscow, Tsentral’nyy Administrativnyy Okrug

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Μόσχα

google static map google map control google map control

Moscow Institute of Physics and Technology βρίσκεται στη θέση #1 σε Μόσχα στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Μόσχα Moscow Institute of Physics and Technology βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 26 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Moscow Institute of Physics and Technology έχει περαστεί σε λίστα

Το Moscow State University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μόσχα για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Moscow State University περιλαμβάνεται.

Το Moscow State University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μόσχα για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Moscow State University περιλαμβάνεται.

Το Moscow State University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μόσχα για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Moscow State University περιλαμβάνεται.

Το MGIMO University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μόσχα για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Πολιτική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το MGIMO University περιλαμβάνεται.

Το National University of Science and Technology "MISIS" έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μόσχα για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National University of Science and Technology "MISIS" περιλαμβάνεται.

Το Moscow State University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μόσχα για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Moscow State University περιλαμβάνεται.

Το Moscow State University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μόσχα για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Moscow State University περιλαμβάνεται.

Το National Research University Higher School of Economics έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μόσχα για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Research University Higher School of Economics περιλαμβάνεται.

Το Moscow State University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μόσχα για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Moscow State University περιλαμβάνεται.

Το Moscow State University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μόσχα για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Moscow State University περιλαμβάνεται.

Το National Research University Higher School of Economics έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μόσχα για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National Research University Higher School of Economics περιλαμβάνεται.

Το Peoples' Friendship University of Russia έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μόσχα για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Peoples' Friendship University of Russia περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings BRICS:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Προσωπικό με PhD 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής