Πανεπιστήμια σε Μόσχα, Ρωσία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Μόσχα
53 από 69
 • Πανεπιστήμια σε Μόσχα
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
25
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Μόσχα
 • (20 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
21
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Μόσχα
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Μόσχα, Ρωσία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Μόσχα

---
#24 
Moscow State University
---
#24 
Moscow State University
Πολιτική
#41 
MGIMO University
---
#184 
Moscow State University
---
#251 
Moscow State University
---
#351 
Russian State Agricultural University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Μόσχα, Ρωσία2021

#1

Moscow Institute of Physics and Technology
Московский физико-технический институт

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (38 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #5 
 • #281 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #7 
 • #437 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Moscow State University
Московский государственный университет

Card image

 • #1 
 • #174 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #1 
 • #74 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #1 
 • #101 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 19 Σεπτεμβρίου, 2019]


#3

National Research University Higher School of Economics
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (14 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #251 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #7 
 • #298 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #9 
 • #446 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

National Research Nuclear University MEPI
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

 • #6 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #8 
 • #314 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #6 
 • #435 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

Bauman Moscow State Technical University
Московский государственный технический университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (97 αξιολογήσεις)
 • #5 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #6 
 • #282 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #22 
 • #546 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

Peoples' Friendship University of Russia
Российский университет дружбы народов

Card image

 • #13 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #9 
 • #326 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #24 
 • #551 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

National University of Science and Technology "MISIS"
Национальный исследовательский технологический университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (65 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #428 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #23 
 • #550 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #13 
 • #1006 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#8

MGIMO University
Московский государственный институт международных отношений

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (347 αξιολογήσεις)
 • #11 
 • #348 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #102 
 • #637 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #3 
 • #191 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 19 Σεπτεμβρίου, 2019]


#9

Plekhanov Russian University of Economics
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (36 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #48 
 • #598 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #11 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 19 Σεπτεμβρίου, 2019]


#10

Russian National Research Medical University
Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)
Card image

 • #36 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #25 
 • #551 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #33 
 • #401 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 01 Μαρτίου, 2021]


#11

Skolkovo Institute of Science & Technology

Card image

 • #5 
 • #401 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #10 
 • #741 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #3 
 • #529 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#12

Russian State University of Oil and Gas
Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (123 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #37 
 • #2411 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #27 
 • #401 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 01 Μαρτίου, 2021]


#13

Moscow Aviation Institute (National Research University)

Card image

 • #26 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #20 
 • #351 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 01 Μαρτίου, 2021]
 • #26 
 • #105 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]

#14

Moscow School of Economics, Lomonosov Moscow State University

 • #1 
 • #194 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #1 
 • #285 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]

#15

Moscow Institute of Electronic Technology
Московский государственный институт электронной техники

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (30 αξιολογήσεις)
 • #27 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #16 
 • #201 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 01 Μαρτίου, 2021]
 • #54 
 • #231 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]

#16

Sechenov First Moscow State Medical University

Card image

 • #18 
 • #530 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #17 
 • #1321 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #19 
 • #1503 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#17

Mendeleev University of Chemical Technology of Russia
Российский химико-технологический университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (60 αξιολογήσεις)
 • #106 
 • #641 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #23 
 • #1681 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #25 
 • #2284 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]


#18

Russian State University for the Humanities
Российский государственный гуманитарный университет

Card image

 • #27 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #99 
 • #636 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #50 
 • #211 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]


#19

Moscow State Pedagogical University
Московский педагогический государственный университет

 • #16 
 • #522 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #28 
 • #1963 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #60 
 • #261 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]

#20

Finance Academy under the Government of the Russian Federation
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (116 αξιολογήσεις)
 • #47 
 • #598 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #35 
 • #153 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]
 • #31 
 • #157 
QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 16 Δεκεμβρίου, 2020]


#21

National Research University Moscow Power Engineering Institute
Московский энергетический институт

 • #95 
 • #633 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #33 
 • #141 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]
 • #37 
 • #170 
QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 16 Δεκεμβρίου, 2020]

#22

Moscow Technical University of Communications and Informatics
Московский технический университет связи и информатики

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (77 αξιολογήσεις)
Card image

 • #127 
 • #663 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #39 
 • #165 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]
 • #52 
 • #231 
QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 16 Δεκεμβρίου, 2020]

#23

Moscow State Technological University "Stankin"
Московский государственный технологический университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (50 αξιολογήσεις)
 • #38 
 • #587 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #62 
 • #291 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]
 • #58 
 • #241 
QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 16 Δεκεμβρίου, 2020]

#24

Russian State Social University
Российский государственный социальный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (10 αξιολογήσεις)
 • #53 
 • #601 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #67 
 • #301 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]
 • #53 
 • #231 
QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 16 Δεκεμβρίου, 2020]

#25

Moscow State University of Civil Engineering
Московский государственный строительный университет

 • #17 
 • #530 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #44 
 • #198 
QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 16 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #49 
 • #2655 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#26

Moscow State Regional University
Московский государственный областной университет

Card image

 • #57 
 • #606 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #84 
 • #3659 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#27

New Economic School
Российская экономическая школа

Card image

 • #22 
 • #93 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]
 • #23 
 • #107 
QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 16 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #112 
 • #4382 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#28

Moscow State Linguistic University
Московский государственный лингвистический университет

 • #34 
 • #150 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]
 • #57 
 • #241 
QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 16 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #223 
 • #8735 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#29

Russian State Geological Prospecting University
Российский Государственный Геологоразведочный Университет

 • #57 
 • #3394 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#30

Russian State Agricultural University
Российский государственный аграрный университет

Card image

 • #56 
 • #231 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]
 • #215 
 • #8228 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#31

Moscow State University of Food Production
Московский государственный университет пищевых производств

 • #42 
 • #195 
QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 16 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #86 
 • #3686 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#32

Moscow Tchaikovsky Conservatory
Московская государственная консерватория

 • #15 
 • #1642 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]
 • #199 
 • #7094 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#33

Moscow State University of Railway Engineering
Московский государственный университет путей сообщения

 • #65 
 • #301 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]
 • #384 
 • #351 
QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 16 Δεκεμβρίου, 2020]
 • #115 
 • #4484 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#34

Russian New University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (41 αξιολογήσεις)
 • #79 
 • #351 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]
 • #56 
 • #746 
RUR World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #32 
 • #706 
RUR Reputation Ranking
[Δημοσίευση 16 Σεπτεμβρίου, 2020]

#35

Moscow State University of Design and Technology
Московский государственный университет дизайна и технологии

 • #62 
 • #763 
RUR World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #164 
 • #5629 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#36

Russian Technological University MIREA
Московский технологический университет

Card image

 • #50 
 • #2684 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]
 • #16 
 • #1295 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#37

Moscow State University of Psychology and Education
Московский городской психолого-педагогический университет

 • #97 
 • #4044 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#38

Moscow Polytech
Московский Политех

 • #123 
 • #4583 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#39

Moscow State Technical University of Civil Aviation
Московский государственный технический университет гражданской авиации

 • #153 
 • #5364 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#40

Moscow State University of Geodesy and Cartography
Московский государственный университет геодезии и картографии

 • #172 
 • #5818 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#41

Pushkin State Russian Language Institute
Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (121 αξιολογήσεις)
 • #173 
 • #5873 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#42

Moscow City Teachers' Training University
Московский городской педагогический университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (203 αξιολογήσεις)
Card image

 • #176 
 • #5947 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#43

Russian State University of Physical Culture, Sport and Tourism
Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (117 αξιολογήσεις)
 • #185 
 • #6276 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#44

Moscow State University of Technology and Management
Московский государственный университет технологий и управления

Card image

 • #196 
 • #6994 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#45

Moscow University for the Humanities
Московский гуманитарный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (72 αξιολογήσεις)
 • #200 
 • #7158 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#46

Saint Tikhon's Orthodox University
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет

 • #212 
 • #7925 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#47

Moscow Automobile and Road Institute
Московский автомобильно-дорожный институт

Card image

 • #218 
 • #8504 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#48

Gaidar Institute for Economic Policy
Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара

 • #221 
 • #8638 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#49

Modern University for the Humanities
Современная гуманитарная академия

 • #224 
 • #8912 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#50

Moscow State University of Printing Arts
Московский государственный университет печати

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (36 αξιολογήσεις)
Card image

 • #227 
 • #9457 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#51

Moscow International Higher Business School
Московская международная высшая школа бизнеса

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (19 αξιολογήσεις)
 • #240 
 • #10649 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#52

Sergei Witte University of Moscow
Московский Университет имени С.Ю.Витте

 • #244 
 • #11011 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#53

Moscow Metropolitan Governance University
Московский городской университет управления Правительства Москвы

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (49 αξιολογήσεις)
 • #255 
 • #11814 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]
 • #105 
 • #4285 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#54

Moscow State University of Education

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)

#55

Moscow Medical Academy
Московская медицинская академия

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (44 αξιολογήσεις)

#56

The State University of Management
Государственный университет управления

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (107 αξιολογήσεις)

#57

Liberal Arts School, New Saint Andrews College

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (434 αξιολογήσεις)

#58

International Independent Ecological-Political University
Международный Независимый Эколого-Политологический Университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (24 αξιολογήσεις)

#59

International University in Moscow
Международного университета в Москве

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (61 αξιολογήσεις)

#60

Institute of International Business Education
Институт международного бизнес образования

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (157 αξιολογήσεις)

#61

State University of Land Management
Государственный университет по землеустройству

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (45 αξιολογήσεις)

#62

Moscow Institute of Public Administration and Law
Московский институт государственного управления


#63

Moscow State Humanitarian University
Московский государственный гуманитарный университет


#64

Moscow State Industrial Art University
Московский государственный художественно-промышленный университет


#65

Moscow State Mining University
Московский государственный горный университет


#66

Moscow State University of Environmental Engineering
Московский государственный университет природообустройства


#67

Russian State University of Tourism and Services
Российский государственный университет туризма и сервиса

Card image


#68

Moscow University Touro
Московский Институт ТУРО

Card image


#69

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, РАНХиГС


ΜόσχαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 10382000

: Moscow, Tsentral’nyy Administrativnyy Okrug

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Μόσχα

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Moscow Institute of Physics and Technology βρίσκεται στη θέση #1 σε Μόσχα στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Μόσχα Moscow State University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 26 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Moscow State University έχει περαστεί σε λίστα

Το Moscow State University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μόσχα για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Moscow State University περιλαμβάνεται.

Το Moscow State University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μόσχα για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Moscow State University περιλαμβάνεται.

Το MGIMO University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μόσχα για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Πολιτική). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το MGIMO University περιλαμβάνεται.

Το Moscow State University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μόσχα για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Moscow State University περιλαμβάνεται.

Το Moscow State University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μόσχα για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Moscow State University περιλαμβάνεται.

Το Russian State Agricultural University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μόσχα για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Russian State Agricultural University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings BRICS:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Προσωπικό με PhD 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World's Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Young University Rankings:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής