Πανεπιστήμια σε Καζάν, Ρωσία
- Κατάταξη & Κριτικές -

7 από 11
 • Πανεπιστήμια σε Καζάν
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
15
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Καζάν
 • (12 ίδρυμα και3 κατατάξεις θέματος)
3
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Καζάν
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Καζάν

---
#151 
Kazan Federal University
---
#174 
Kazan Federal University
---
#301 
Kazan Federal University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Καζάν, Ρωσία2021

#1

Kazan Federal University
Казанский государственный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (183 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #13 
 • #370 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #10 
 • #451 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Kazan National Research Technological University
Каза́нский национальный исследовательский технологи́ческий университе́т

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #24 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #77 
 • #622 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #28 
 • #401 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 01 Μαρτίου, 2021]

#3

Kazan State Power Engineering University
Казанский государственный энергетический университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (61 αξιολογήσεις)
 • #70 
 • #619 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #39 
 • #2502 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #119 
 • #4548 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#4

Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev
КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. Н. ТУПОЛЕВА - КАИ

Card image

 • #92 
 • #630 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #59 
 • #261 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]
 • #38 
 • #160 
QS University Rankings BRICS
[Δημοσίευση 06 Μαΐου, 2019]

#5

Kazan State Medical University
Казанский государственный медицинский университет

Card image

 • #27 
 • #570 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #118 
 • #4546 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#6

Kazan State University of Architecture and Engineering
Казанский государственный архитектурно-строительный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (43 αξιολογήσεις)
 • #91 
 • #629 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #134 
 • #4877 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#7

Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #386 
 • #1019 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 09 Ιουλίου, 2020]

#8

Kazan State University of Culture and Arts
Казанский государственный университет культуры и искусств

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (23 αξιολογήσεις)

#9

Kazan State Conservatory
Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова


#10

Kazan State Agricultural University
Казанский государственный аграрный университет


#11

Tatar State University of Humanities and Education
Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет


ΚαζάνΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 1105000

: Tatarstan, Gorod Kazan’

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Καζάν

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Kazan Federal University βρίσκεται στη θέση #1 σε Καζάν στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Καζάν Kazan Federal University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 20 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Kazan Federal University έχει περαστεί σε λίστα

Το Kazan Federal University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καζάν για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Kazan Federal University περιλαμβάνεται.

Το Kazan Federal University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καζάν για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Kazan Federal University περιλαμβάνεται.

Το Kazan Federal University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καζάν για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Kazan Federal University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS EECA University Rankings - Emerging Europe & Central Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings BRICS:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Προσωπικό με PhD 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής