Πανεπιστήμια σε Καζάν, Ρωσία
- Κατάταξη & Κριτικές -

6 από 11
 • Πανεπιστήμια σε Καζάν
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
17
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Καζάν
 • (13 ίδρυμα και4 κατατάξεις θέματος)
3
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Καζάν
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Καζάν

---
#101 
Kazan Federal University
---
#151 
Kazan Federal University
---
#174 
Kazan Federal University
---
#201 
Kazan Federal University
Μαθηματικά
#251 
Kazan Federal University
---
#301 
Kazan Federal University
---
#301 
Kazan Federal University
---
#351 
Kazan Federal University
---
#401 
Kazan Federal University
---
#501 
Kazan Federal University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Καζάν, Ρωσία2022

#1

Kazan Federal University
Казанский государственный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (743 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #10 
 • #347 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #10 
 • #451 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Kazan National Research Technological University
Каза́нский национальный исследовательский технологи́ческий университе́т

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (202 αξιολογήσεις)
 • #37 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #35 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #77 
 • #622 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]

#3

Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev
КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. Н. ТУПОЛЕВА - КАИ

Card image

 • #36 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #92 
 • #630 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #25 
 • #351 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2021]


#4

Kazan State Power Engineering University
Казанский государственный энергетический университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (150 αξιολογήσεις)
 • #70 
 • #619 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #105 
 • #401 
QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia
[Δημοσίευση 15 Δεκεμβρίου, 2021]
 • #120 
 • #4548 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#5

Kazan State Medical University
Казанский государственный медицинский университет

Card image

 • #27 
 • #570 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #119 
 • #4546 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]
 • #42 
 • #801 
THE World University Impact Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 21 Απριλίου, 2021]

#6

Kazan State University of Architecture and Engineering
Казанский государственный архитектурно-строительный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (43 αξιολογήσεις)
 • #91 
 • #629 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #134 
 • #4877 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#7

Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (149 αξιολογήσεις)

#8

Kazan State Agricultural University
Казанский государственный аграрный университет

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (63 αξιολογήσεις)

#9

Kazan State University of Culture and Arts
Казанский государственный университет культуры и искусств

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (78 αξιολογήσεις)

#10

Kazan State Conservatory
Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова


#11

Tatar State University of Humanities and Education
Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет


ΚαζάνΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 1105000

: Tatarstan, Gorod Kazan’

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Καζάν

google static map google map control google map control

Kazan Federal University βρίσκεται στη θέση #1 σε Καζάν στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Καζάν Kazan Federal University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 22 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Kazan Federal University έχει περαστεί σε λίστα

Το Kazan Federal University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καζάν για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Kazan Federal University περιλαμβάνεται.

Το Kazan Federal University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καζάν για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Kazan Federal University περιλαμβάνεται.

Το Kazan Federal University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καζάν για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Kazan Federal University περιλαμβάνεται.

Το Kazan Federal University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καζάν για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Kazan Federal University περιλαμβάνεται.

Το Kazan Federal University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καζάν για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Kazan Federal University περιλαμβάνεται.

Το Kazan Federal University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καζάν για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Kazan Federal University περιλαμβάνεται.

Το Kazan Federal University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καζάν για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Kazan Federal University περιλαμβάνεται.

Το Kazan Federal University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καζάν για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Kazan Federal University περιλαμβάνεται.

Το Kazan Federal University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καζάν για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Kazan Federal University περιλαμβάνεται.

Το Kazan Federal University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Καζάν για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Kazan Federal University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: EECA Emerging Europe & Central Asia:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings BRICS:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Προσωπικό με PhD 10%
Εργασίες ανά Τμήμα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής