Πανεπιστήμια σε Φινλανδία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Φινλανδία
28 από 41
 • Πανεπιστήμια σε Φινλανδία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
22
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Φινλανδία
 • (16 ίδρυμα και6 κατατάξεις θέματος)
25
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Φινλανδία
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Φινλανδία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Φινλανδία

---
#6 
Aalto University
---
#20 
University of Helsinki
---
#21 
University of Tampere
---
#29 
University of Turku
---
#30 
University of Helsinki
Γεωργία
#39 
University of Helsinki
Βιοτεχνολογία
#43 
University of Helsinki
---
#50 
University of Helsinki
---
#50 
University of Tampere

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Φινλανδία2021

#1

University of Helsinki

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (52 αξιολογήσεις)
 • #1 
 • #98 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #1 
 • #104 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #1 
 • #110 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Aalto University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (123 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #2 
 • #127 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #2 
 • #208 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

University of Turku

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (54 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #3 
 • #287 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #4 
 • #309 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

University of Tampere

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #6 
 • #409 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #3 
 • #280 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


 • #3 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #5 
 • #408 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #5 
 • #310 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

University of Jyväskylä

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (39 αξιολογήσεις)
 • #7 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #4 
 • #333 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #7 
 • #421 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

University of Eastern Finland

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #6 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #8 
 • #499 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #6 
 • #351 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

Abo Akademi University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (42 αξιολογήσεις)
 • #8 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #9 
 • #571 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #8 
 • #453 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#9

Lappeenranta-Lahti University of Technology
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #480 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #8 
 • #580 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #8 
 • #1060 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#10

University of Lapland

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (40 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #619 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #10 
 • #2444 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #11 
 • #2342 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#11

Hanken, Hanken School of Economics
Hanken School of Economics

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (16 αξιολογήσεις)
Card image

 • #11 
 • #586 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #10 
 • #1358 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]
 • #10 
 • #2186 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#12

University of Vaasa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (43 αξιολογήσεις)
 • #10 
 • #580 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #12 
 • #2649 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#13

University of the Arts Helsinki

Card image

 • #13 
 • #3591 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#14

Metropolia University of Applied Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (41 αξιολογήσεις)
 • #14 
 • #4091 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#15

Novia University of Applied Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #5145 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#16

Satakunta University of Applied Sciences

 • #17 
 • #5405 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#17

Laurea University of Applied Sciences
Laurea-ammattikorkeakoulu

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #16 
 • #5405 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#18

Jyväskylä University of Applied Sciences
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (64 αξιολογήσεις)
Card image

 • #18 
 • #5792 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#19

HAMK University of Applied Sciences
Hämeen ammattikorkeakoulu

Card image

 • #19 
 • #6582 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#20

Oulu University of Applied Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (7 αξιολογήσεις)
 • #20 
 • #7480 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#21

Kymenlaakso University of Applied Sciences
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (8 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #9117 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#22

Rovaniemi University of Applied Sciences
Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #22 
 • #9388 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#23

Seinäjoki University of Applied Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (45 αξιολογήσεις)
 • #23 
 • #9457 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#24

Diaconia University of Applied Sciences
Diakonia ammattikorkeakoulu

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (26 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #10432 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#25

HUMAK University of Applied Sciences
Humanistinen ammattikorkeakoulu

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (13 αξιολογήσεις)
Card image

 • #25 
 • #10675 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#26

Central Ostrobothnia University of Applied Sciences
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (47 αξιολογήσεις)
 • #26 
 • #10797 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#27

Kajaani University of Applied Sciences
Kajaanin ammattikorkeakoulu

Card image

 • #27 
 • #10921 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#28

Tampere University of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (101 αξιολογήσεις)
Card image

 • #46 
 • #896 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 09 Ιουλίου, 2020]

#29

Saimaa University of Applied Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (13 αξιολογήσεις)
Card image


#30

Lahti University of Applied Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (8 αξιολογήσεις)

#31

TAMK University of Applied Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (22 αξιολογήσεις)
Card image


#32

Aalto University, School of Arts, Design and Architecture

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (87 αξιολογήσεις)
Card image


#33

Arcada University of Applied Sciences
Yrkeshögskolan Arcada

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (55 αξιολογήσεις)
Card image


#34

Vaasa University of Applied Sciences
Vaasan ammattikorkeakoulu

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (31 αξιολογήσεις)
Card image


#35

HAAGA-HELIA University of Applied Sciences
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Card image


#36

Savonia University of Applied Sciences

Card image


#37

Turku University of Applied Sciences
Turun ammattikorkeakoulu

Card image


#38

Kemi-Tornio University of Applied Sciences
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu


#39

Åland University of Applied Sciences
Högskolan på Åland


#40

Mikkeli University of Applied Sciences

Card image


#41

North Karelia University of Applied Sciences
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Card image


ΦινλανδίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +358

 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Φινλανδία:
 • 1. Ελσίνκι: 560,000
 • 2. Έσποο: 255,000
 • 3. Τάμπερε: 200,000
 • 4. Βάνταα: 190,000
 • 5. Τούρκου: 175,000

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Φινλανδία

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

University of Helsinki βρίσκεται στη θέση #1 σε Φινλανδία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Φινλανδία Aalto University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 35 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Aalto University έχει περαστεί σε λίστα

Το Aalto University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Φινλανδία για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Aalto University περιλαμβάνεται.

Το University of Helsinki έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Φινλανδία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Helsinki περιλαμβάνεται.

Το University of Tampere έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Φινλανδία για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Tampere περιλαμβάνεται.

Το University of Turku έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Φινλανδία για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Turku περιλαμβάνεται.

Το University of Helsinki έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Φινλανδία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Helsinki περιλαμβάνεται.

Το University of Helsinki έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Φινλανδία για Γεωργία (Γεωργία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Helsinki περιλαμβάνεται.

Το University of Helsinki έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Φινλανδία για Μηχανική (Βιοτεχνολογία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Helsinki περιλαμβάνεται.

Το University of Helsinki έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Φινλανδία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Helsinki περιλαμβάνεται.

Το University of Tampere έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Φινλανδία για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Tampere περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World's Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Young University Rankings:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής