Πανεπιστήμια σε Τούρκου, Φινλανδία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Τούρκου
3 από 3
 • Πανεπιστήμια σε Τούρκου
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
18
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Τούρκου
 • (13 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
4
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Τούρκου
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Τούρκου

---
#29 
University of Turku
---
#101 
University of Turku
---
#109 
University of Turku
---
#151 
University of Turku
---
#201 
Abo Akademi University
---
#201 
University of Turku
---
#201 
University of Turku
---
#251 
University of Turku
---
#301 
University of Turku
Μαθηματικά
#301 
University of Turku

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Τούρκου, Φινλανδία2022

#1

University of Turku

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (99 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #295 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #4 
 • #309 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

Abo Akademi University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (77 αξιολογήσεις)
 • #10 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #9 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #8 
 • #453 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Turku University of Applied Sciences
Turun ammattikorkeakoulu

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (57 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #3722 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

ΤούρκουΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 176000

: Varsinais-Suomi, Turku

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Τούρκου

google static map google map control google map control

University of Turku βρίσκεται στη θέση #1 σε Τούρκου στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Τούρκου University of Turku βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 23 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of Turku έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Turku έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τούρκου για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Turku περιλαμβάνεται.

Το University of Turku έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τούρκου για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Turku περιλαμβάνεται.

Το University of Turku έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τούρκου για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Turku περιλαμβάνεται.

Το University of Turku έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τούρκου για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Turku περιλαμβάνεται.

Το Abo Akademi University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τούρκου για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Abo Akademi University περιλαμβάνεται.

Το University of Turku έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τούρκου για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Turku περιλαμβάνεται.

Το University of Turku έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τούρκου για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Turku περιλαμβάνεται.

Το University of Turku έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τούρκου για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Turku περιλαμβάνεται.

Το University of Turku έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τούρκου για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Turku περιλαμβάνεται.

Το University of Turku έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Τούρκου για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Turku περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής