Πανεπιστήμια σε Βάασα, Φινλανδία
- Κατάταξη & Κριτικές -

2 από 3
 • Πανεπιστήμια σε Βάασα
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
2
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Βάασα
 • (2 ίδρυμα και0 κατατάξεις θέματος)
0
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Βάασα
 • Μεταξύ TOP200

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Βάασα, Φινλανδία2021

#1

University of Vaasa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (43 αξιολογήσεις)
 • #10 
 • #580 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #12 
 • #2649 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#2

Novia University of Applied Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #5145 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#3

Vaasa University of Applied Sciences
Vaasan ammattikorkeakoulu

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (31 αξιολογήσεις)
Card image


ΒάασαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 58000

: Ostrobothnia, Vaasa

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Βάασα

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

University of Vaasa βρίσκεται στη θέση #1 σε Βάασα στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Βάασα University of Vaasa βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 2 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of Vaasa έχει περαστεί σε λίστα

Εκδότες κατάταξης

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής