Πανεπιστήμια σε Αίγυπτος
- Κατάταξη & Κριτικές -

Αίγυπτος
42 από 42
 • Πανεπιστήμια σε Αίγυπτος
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
41
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Αίγυπτος
 • (36 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
21
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Αίγυπτος
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Αίγυπτος

--- QS World University Rankings By Subject
#51 
Cairo University
--- QS World University Rankings By Subject
#51 
Cairo University
Αρχαιολογία QS World University Rankings By Subject
#101 
Cairo University
--- QS World University Rankings By Subject
#151 
Cairo University
--- QS World University Rankings By Subject
#151 
The American University in Cairo
--- QS World University Rankings By Subject
#151 
Cairo University
Μαθηματικά NTU by Subject
#165 
Cairo University
--- QS World University Rankings By Subject
#251 
Cairo University
--- THE World University Rankings by Subject
#501 
Cairo University
--- THE World University Rankings by Subject
#501 
Cairo University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Αίγυπτος2023

#1

Cairo University
جامعة القاهرة

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (1475 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #2 
 • #551 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #1 
 • #363 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#2

Ain Shams University
جامعة عين شمس

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (987 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #3 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #3 
 • #540 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#3

The American University in Cairo
الجامعة الأمريكية بالقاهرة

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (488 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #1 
 • #416 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #24 
 • #547 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#4

Alexandria University
جامعة الإسكندرية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (79 αξιολογήσεις)
 • #13 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #4 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #4 
 • #611 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#5

Mansoura University
جامعة المنصورة

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (2186 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #601 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #10 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #2 
 • #447 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#6

Assiut University
جامعة أسيوط

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (1612 αξιολογήσεις)
 • #18 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #5 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #7 
 • #710 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#7

Zagazig University
جامعة الزقازيق

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.0 / 5.0 (1380 αξιολογήσεις)
 • #10 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #13 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #6 
 • #661 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#8

Al-Azhar University
جامعة الأزهر

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (381 αξιολογήσεις)
 • #12 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #14 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #8 
 • #739 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#9

Suez Canal University
جامعة قناة السويس

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (552 αξιολογήσεις)
 • #8 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #11 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #9 
 • #807 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#10

Tanta University
جامعة طنطا

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (123 αξιολογήσεις)
 • #9 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #12 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #10 
 • #835 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#11

Helwan University
جامعة حلوان

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (106 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #9 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #16 
 • #1085 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#12

Kafrelsheikh University
جامعة كفر الشيخ

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (1409 αξιολογήσεις)
 • #3 
 • #501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #5 
 • #639 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #11 
 • #508 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#13

Beni-Suef University
جامعة بني سويف

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (202 αξιολογήσεις)
 • #15 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #14 
 • #959 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #6 
 • #490 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#14

Menoufia University
جامعة المنوفية

 • #19 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #11 
 • #928 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #13 
 • #513 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#15

Future University Egypt
جامعة المستقبل

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (589 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #25 
 • #549 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #8 
 • #51 
QS University Rankings: Arab Region
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2021]

#16

Benha University
جامعة بنها

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (153 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #601 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #12 
 • #943 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #16 
 • #518 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#17

Fayoum University
جامعة الفيوم

Card image

 • #7 
 • #601 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #15 
 • #977 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #30 
 • #558 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#18

Minia University
جامعة المنيا

Card image

 • #5 
 • #601 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #13 
 • #948 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #15 
 • #517 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#19

Aswan University

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (32 αξιολογήσεις)
 • #1 
 • #401 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #19 
 • #1317 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #27 
 • #555 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#20

South Valley University
جامعة جنوب الوادي

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (558 αξιολογήσεις)
 • #22 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #18 
 • #1243 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #22 
 • #545 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#21

The British University in Egypt
الجامعة البريطانية في مصر

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (732 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #7 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #31 
 • #560 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#22

The German University in Cairo
الجامعة الألمانية بالقاهرة

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (890 αξιολογήσεις)
Card image

 • #25 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #8 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #36 
 • #575 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]

#23

Sohag university
جامعة سوهاج

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (330 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #17 
 • #1095 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #26 
 • #550 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#24

Zewail City of Science, Technology and Innovation

 • #11 
 • #801 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #33 
 • #569 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #6 
 • #201 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2021]


#25

Port Said University
جامعة بورسعيد

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (42 αξιολογήσεις)
 • #20 
 • #1001 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #34 
 • #569 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #21 
 • #401 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2021]


#26

Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

 • #23 
 • #1201 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #32 
 • #563 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #22 
 • #501 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2021]


#27

Damietta University
جامعة دمياط

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (396 αξιολογήσεις)
 • #2 
 • #501 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #29 
 • #556 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #20 
 • #1710 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]


#28

Suez University
جامعة السويس

 • #20 
 • #540 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #19 
 • #1923 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 25 Απριλίου, 2022]
 • #24 
 • #1914 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]

#29

Egypt-Japan University of Science and Technology
الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا‎

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (214 αξιολογήσεις)
 • #28 
 • #555 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #25 
 • #2105 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]
 • #2 
 • #11 
THE Arab World Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 20 Ιουλίου, 2021]

#30

Damanhour University
جامعة دمنهور

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (342 αξιολογήσεις)
 • #12 
 • #512 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #22 
 • #1810 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]
 • #30 
 • #101 
THE Arab World Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 20 Ιουλίου, 2021]

#31

University of Sadat City
جامعة مدينة السادات

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (651 αξιολογήσεις)
 • #19 
 • #529 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #30 
 • #2407 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]
 • #16 
 • #91 
QS University Rankings: Arab Region
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2021]

#32

Misr University for Science and Technology
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (48 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #517 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #29 
 • #2296 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]
 • #16 
 • #90 
UniRank 4icu: Top 200 Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 11 Αυγούστου, 2022]

#33

Nile University
جامعة النيل

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (126 αξιολογήσεις)
Card image

 • #37 
 • #575 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #31 
 • #2604 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]
 • #14 
 • #91 
QS University Rankings: Arab Region
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2021]

#34

Pharos University in Alexandria
جامعة فاروس بالإسكندرية

 • #18 
 • #527 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #27 
 • #151 
QS University Rankings: Arab Region
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2021]
 • #29 
 • #3367 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#35

Misr International University
جامعة مصر الدولية

Card image

 • #17 
 • #525 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #18 
 • #132 
UniRank 4icu: Top 200 Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 11 Αυγούστου, 2022]
 • #34 
 • #4132 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#36

October University for Modern Sciences and Arts
جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (884 αξιολογήσεις)
 • #23 
 • #545 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #31 
 • #3495 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]
 • #22 
 • #801 
THE World University Impact Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 27 Απριλίου, 2022]

#37

October 6 University
جامعة 6 أكتوبر

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (280 αξιολογήσεις)
Card image

 • #35 
 • #570 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #10 
 • #957 
RUR World University Rankings
[Δημοσίευση 04 Μαρτίου, 2022]
 • #25 
 • #190 
UniRank 4icu: Top 200 Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 11 Αυγούστου, 2022]

#38

Delta University for Science and Technology
جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (336 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #608 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #33 
 • #2849 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]
 • #32 
 • #3847 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#39

Nahda University
جامعة النهضة

Card image

 • #38 
 • #588 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #36 
 • #4384 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#40

Modern Sciences and Arts University
جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (111 αξιολογήσεις)
 • #31 
 • #101 
THE Arab World Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 20 Ιουλίου, 2021]
 • #12 
 • #74 
UniRank 4icu: Top 200 Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 11 Αυγούστου, 2022]

#41

Sinai University
جامعة سيناء

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (732 αξιολογήσεις)
Card image

 • #38 
 • #4781 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#42

Université Française d'Égypte
الجامعة الفرنسية في مصر

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (80 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #7515 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

ΑίγυπτοςΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +20

 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Αίγυπτος:
 • 1. Κάιρο: 7,700,000
 • 2. Αλεξάνδρεια: 3,800,000
 • 3. Γκίζα: 2,400,000
 • 4. Πορτ Σάιντ: 540,000
 • 5. Σουέζ: 490,000

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Αίγυπτος

google static map google map control google map control

Cairo University βρίσκεται στη θέση #1 σε Αίγυπτος στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 133 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Αίγυπτος Cairo University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 44 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Cairo University έχει περαστεί σε λίστα

Το Cairo University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αίγυπτος για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Cairo University περιλαμβάνεται.

Το Cairo University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αίγυπτος για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Cairo University περιλαμβάνεται.

Το Cairo University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αίγυπτος για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (Αρχαιολογία). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Cairo University περιλαμβάνεται.

Το Cairo University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αίγυπτος για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Cairo University περιλαμβάνεται.

Το The American University in Cairo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αίγυπτος για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The American University in Cairo περιλαμβάνεται.

Το Cairo University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αίγυπτος για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Cairo University περιλαμβάνεται.

Το Cairo University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αίγυπτος για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Cairo University περιλαμβάνεται.

Το Cairo University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αίγυπτος για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Cairo University περιλαμβάνεται.

Το Cairo University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αίγυπτος για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Cairo University περιλαμβάνεται.

Το Cairo University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αίγυπτος για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Cairo University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Academic Reputation 40%
Employer Reputation 10%
Faculty/Student Ratio 20%
Citations per faculty 20%
International Faculty Ratio 5%
International Student Ratio 5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Research Performance (40%)
-Research Output 10%
-High-Quality Publications 10%
-Influence 10%
-Citations 10%

Quality of Education 25%

Alumni Employment 25%

Quality of Faculty 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
-Scientific Impact
-Number of Publications
-Collaboration
-Open Access
-Gender Diversity

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Research Productivity (25%)
-# Articles last 11 years 10%
-# Articles current year 15%

Research Impact (35%)
-# Citations last 11 years 15%
-# Citations last 2 years 10%
-Average # citations last 11 years 10%

Research Excellence (40%)
-H-index last 2 years 10%
-# Highly cited papers last 11 years 15%
-# Articles current year in high-impact journals 15%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Teaching (40%)
-Ratio Faculty/Student 8%
-Ratio Faculty/Bachelor Degrees Awarded 8%
-Ratio Faculty/Doctoral Degrees Awarded 8%
-Ratio Doctoral Degrees Awarded/Bachelor Degrees Awarded 8%
-World Teaching Reputation 8%

Research (40%)
-Citations per Academic/Research Staff 8%
-Doctoral Degrees per Accepted PhD 8%
-Normalized Citation Impact 8%
-Papers per Academic/Research Staff 8%
-World Research Reputation 8%

International Diversity (10%)
-% International Faculty 2%
-% International Students 2%
-% International Co-Authored Papers 2%
-Reputation Outside Geographical Region 2%
-International Level 2%

Financial Sustainability (10%)
-Institutional Income per Faculty 2%
-Institutional Income per Student 2%
-Papers per Research Income 2%
-Research Income per Academic/Research Staff 2%
-% Research Income per Institutional Income 2%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings:
Research (50%)
- Normalized Impact 13%
- Excellence with Leadership 8%
- Output 8%
- Scientific Leadership 5%
- Not Own Journals 3%
- Own Journals 3%
- Excellence 2%
- High Quality Publications 2%
- International Collaboration 2%
- Open Access 2%
- Scientific Talent Pool 2%

Innovation (30%)
- Innovative Knowledge 10%
- Patents 10%
- Technological Impact 10%

Societal (20%)
- Altmetrics 10%
- Inbound Links 5%
- Web Size 5%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking:
Quality of Education 10%
- Alumni winning Nobel Prizes/Field Medals 10%

Quality of Faculty 40%
- Staff winning Nobel Prizes/Field Medals 20%
- Highly Cited Researchers 20%

Research Output 40%
- Papers published in Nature and Science 20%
- Papers indexed in Science Citation Index-Expanded & Social Science Citation Index 20%

Per Capita Performance 10%

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings:
30% Teaching (the Learning Environment)
- Reputation survey: 15%
- Staff-to-student ratio: 4.5%
- Doctorate-to-bachelor’s ratio: 2.25%
- Doctorates-awarded-to-academic-staff ratio: 6%
- Institutional income: 2.25%

30% Research (Volume, Income and Reputation)
- Reputation survey: 18%
- Research income: 6%
- Research productivity: 6%

30% Citations (Research Influence)

7.5% International Outlook (Staff, Students and Research)
- Proportion of international students: 2.5%
- Proportion of international staff: 2.5%
- International collaboration: 2.5%

2.5% Industry Income (Knowledge Transfer)

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global Employability University Ranking:
100% Employer Surveys

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance:
Articles (Current Scientific Productivity) 21%
Total Documents (Scientific Productivity) 10%
Citations (Research Impact) 21%
Article Impact Total (Research Quality) 18%
Citation Impact Total (Research Quality) 15%
International Collaboration (International Acceptance) 15%

μεθοδολογία προβολής

Us News

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -US News: Best Global Universities:
Reputation 25%
-Global research reputation 12.5%
-Regional research reputation 12.5%
Research (Publications, Citations, Conferences, Research collaboration) 65%
-Publications 10%
-Books 2.5%
-Conferences 2.5%
-Normalized citation impact 10%
-Total citations 7.5%
-Number of publications that are among the 10% most cited 12.5%
-Percentage of total publications that are among the 10% most cited 10%
-International collaboration relative to country 5%
-International collaboration 5%
Scientific Excellence 10%
-Number of highly cited papers that are among the top 1% most cited in their respective field 5%
-Percentage of total publications that are among the top 1% most highly cited papers 5%

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

μεθοδολογία προβολής