Πανεπιστήμια σε Αίγυπτος
- Κατάταξη & Κριτικές -

Αίγυπτος
38 από 43
 • Πανεπιστήμια σε Αίγυπτος
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
22
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Αίγυπτος
 • (17 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
7
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Αίγυπτος
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Αίγυπτος

---
#51 
Cairo University
---
#93 
Cairo University
---
#151 
Cairo University
---
#151 
The American University in Cairo
Μαθηματικά
#165 
Cairo University
---
#201 
Cairo University
---
#251 
Cairo University
---
#301 
Cairo University
---
#401 
Cairo University
---
#501 
Cairo University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Αίγυπτος2022

#1

Cairo University
جامعة القاهرة

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (1475 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #2 
 • #571 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #1 
 • #337 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

The American University in Cairo
الجامعة الأمريكية بالقاهرة

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (488 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #445 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #30 
 • #597 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Ain Shams University
جامعة عين شمس

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (987 αξιολογήσεις)
 • #15 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #3 
 • #441 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Mansoura University
جامعة المنصورة

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (2186 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #11 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #4 
 • #449 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

Suez Canal University
جامعة قناة السويس

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (552 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #8 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #5 
 • #496 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#6

Alexandria University
جامعة الإسكندرية

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (79 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #5 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #438 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

Zagazig University
جامعة الزقازيق

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.0 / 5.0 (1380 αξιολογήσεις)
 • #11 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #13 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #6 
 • #498 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

Assiut University
جامعة أسيوط

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (1612 αξιολογήσεις)
Card image

 • #18 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #8 
 • #513 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#9

Kafrelsheikh University
جامعة كفر الشيخ

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (1409 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #22 
 • #563 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #8 
 • #914 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#10

Aswan University

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (32 αξιολογήσεις)
 • #1 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #24 
 • #575 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #23 
 • #4269 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#11

Al-Azhar University
جامعة الأزهر

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (381 αξιολογήσεις)
 • #16 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #4 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #10 
 • #519 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#12

Tanta University
جامعة طنطا

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (123 αξιολογήσεις)
 • #14 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #12 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #9 
 • #518 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#13

Beni-Suef University
جامعة بني سويف

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (202 αξιολογήσεις)
 • #8 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #7 
 • #508 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #12 
 • #994 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#14

Menoufia University
جامعة المنوفية

 • #9 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #18 
 • #560 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #18 
 • #2904 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#15

Benha University
جامعة بنها

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (153 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #23 
 • #568 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #5 
 • #1805 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#16

Fayoum University
جامعة الفيوم

Card image

 • #12 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #26 
 • #582 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #7 
 • #886 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#17

South Valley University
جامعة جنوب الوادي

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (558 αξιολογήσεις)
 • #10 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #19 
 • #561 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #12 
 • #2667 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#18

Minia University
جامعة المنيا

Card image

 • #13 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #17 
 • #549 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #21 
 • #3582 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#19

Helwan University
جامعة حلوان

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (106 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #10 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #21 
 • #561 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#20

The German University in Cairo
الجامعة الألمانية بالقاهرة

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (890 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #9 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #27 
 • #583 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]

#21

Port Said University
جامعة بورسعيد

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (42 αξιολογήσεις)
 • #21 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #31 
 • #612 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #20 
 • #401 
THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2021]


#22

The British University in Egypt
الجامعة البريطانية في مصر

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (732 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #28 
 • #586 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #2 
 • #1385 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#23

Sohag university
جامعة سوهاج

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (330 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #589 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #7 
 • #2035 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #17 
 • #1881 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]

#24

Damietta University
جامعة دمياط

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (396 αξιολογήσεις)
 • #20 
 • #561 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #10 
 • #2356 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #26 
 • #151 
QS University Rankings: Arab Region
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2021]

#25

Damanhour University
جامعة دمنهور

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (342 αξιολογήσεις)
 • #14 
 • #534 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #19 
 • #3352 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #27 
 • #101 
THE Arab World Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 20 Ιουλίου, 2021]

#26

Future University Egypt
جامعة المستقبل

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (589 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #540 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #8 
 • #51 
QS University Rankings: Arab Region
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2021]
 • #25 
 • #81 
THE Arab World Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 20 Ιουλίου, 2021]

#27

University of Sadat City
جامعة مدينة السادات

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (651 αξιολογήσεις)
 • #13 
 • #533 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #16 
 • #91 
QS University Rankings: Arab Region
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2021]
 • #26 
 • #91 
THE Arab World Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 20 Ιουλίου, 2021]

#28

Egypt-Japan University of Science and Technology
الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا‎

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (214 αξιολογήσεις)
 • #11 
 • #521 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #1 
 • #11 
THE Arab World Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 20 Ιουλίου, 2021]
 • #23 
 • #164 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιανουαρίου, 2021]

#29

Nile University
جامعة النيل

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (126 αξιολογήσεις)
Card image

 • #25 
 • #581 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #14 
 • #91 
QS University Rankings: Arab Region
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2021]
 • #16 
 • #123 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιανουαρίου, 2021]

#30

Misr University for Science and Technology
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (48 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #533 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #13 
 • #105 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιανουαρίου, 2021]
 • #29 
 • #3863 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#31

October University for Modern Sciences and Arts
جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (884 αξιολογήσεις)
 • #16 
 • #543 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #33 
 • #5185 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#32

Pharos University in Alexandria
جامعة فاروس بالإسكندرية

 • #27 
 • #151 
QS University Rankings: Arab Region
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2021]
 • #28 
 • #3737 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]
 • #5 
 • #401 
THE World University Impact Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 21 Απριλίου, 2021]

#33

Modern Sciences and Arts University
جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (111 αξιολογήσεις)
 • #28 
 • #101 
THE Arab World Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 20 Ιουλίου, 2021]
 • #17 
 • #129 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιανουαρίου, 2021]
 • #22 
 • #801 
THE World University Impact Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 21 Απριλίου, 2021]

#34

Misr International University
جامعة مصر الدولية

Card image

 • #14 
 • #111 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιανουαρίου, 2021]
 • #32 
 • #4384 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]
 • #16 
 • #601 
THE World University Impact Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 21 Απριλίου, 2021]

#35

October 6 University
جامعة 6 أكتوبر

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (280 αξιολογήσεις)
Card image

 • #28 
 • #198 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιανουαρίου, 2021]
 • #31 
 • #4336 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]
 • #23 
 • #801 
THE World University Impact Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 21 Απριλίου, 2021]

#36

Nahda University
جامعة النهضة

Card image

 • #19 
 • #157 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιανουαρίου, 2021]
 • #35 
 • #10775 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#37

Delta University for Science and Technology
جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (336 αξιολογήσεις)
Card image

 • #34 
 • #9336 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#38

Sinai University
جامعة سيناء

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (732 αξιολογήσεις)
Card image

 • #36 
 • #11078 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]
 • #17 
 • #601 
THE World University Impact Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 21 Απριλίου, 2021]

#39

Université Française d'Égypte
الجامعة الفرنسية في مصر

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (80 αξιολογήσεις)
Card image


#40

MISR University for Sience and Technology
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (1561 αξιολογήσεις)
Card image


#41

Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري


#42

Suez University
جامعة السويس


#43

Zewail City of Science, Technology and Innovation


ΑίγυπτοςΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +20

 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Αίγυπτος:
 • 1. Κάιρο: 7,700,000
 • 2. Αλεξάνδρεια: 3,800,000
 • 3. Γκίζα: 2,400,000
 • 4. Πορτ Σάιντ: 540,000
 • 5. Σουέζ: 490,000

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Αίγυπτος

google static map google map control google map control

Cairo University βρίσκεται στη θέση #1 σε Αίγυπτος στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Αίγυπτος Cairo University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 25 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Cairo University έχει περαστεί σε λίστα

Το Cairo University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αίγυπτος για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Cairo University περιλαμβάνεται.

Το Cairo University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αίγυπτος για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Cairo University περιλαμβάνεται.

Το Cairo University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αίγυπτος για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Cairo University περιλαμβάνεται.

Το The American University in Cairo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αίγυπτος για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The American University in Cairo περιλαμβάνεται.

Το Cairo University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αίγυπτος για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Cairo University περιλαμβάνεται.

Το Cairo University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αίγυπτος για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Cairo University περιλαμβάνεται.

Το Cairo University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αίγυπτος για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Cairo University περιλαμβάνεται.

Το Cairo University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αίγυπτος για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Cairo University περιλαμβάνεται.

Το Cairo University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αίγυπτος για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Cairo University περιλαμβάνεται.

Το Cairo University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αίγυπτος για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Cairo University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Arab Region:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 15%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Africa:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Ερευνητική Επιρροή 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής