Πανεπιστήμια σε Πόλη της 6ης Οκτωβρίου, Αίγυπτος
- Κατάταξη & Κριτικές -

4 από 5
 • Πανεπιστήμια σε Πόλη της 6ης Οκτωβρίου
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
5
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Πόλη της 6ης Οκτωβρίου
 • (5 ίδρυμα και0 κατατάξεις θέματος)
1
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Πόλη της 6ης Οκτωβρίου
 • Μεταξύ TOP200

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Πόλη της 6ης Οκτωβρίου, Αίγυπτος2022

#1

Misr University for Science and Technology
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (48 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #533 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #13 
 • #105 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιανουαρίου, 2021]
 • #29 
 • #3863 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#2

October University for Modern Sciences and Arts
جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (884 αξιολογήσεις)
 • #16 
 • #543 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #33 
 • #5185 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#3

Modern Sciences and Arts University
جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (111 αξιολογήσεις)
 • #28 
 • #101 
THE Arab World Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 20 Ιουλίου, 2021]
 • #17 
 • #129 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιανουαρίου, 2021]
 • #22 
 • #801 
THE World University Impact Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 21 Απριλίου, 2021]

#4

October 6 University
جامعة 6 أكتوبر

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (280 αξιολογήσεις)
Card image

 • #28 
 • #198 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιανουαρίου, 2021]
 • #31 
 • #4336 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]
 • #23 
 • #801 
THE World University Impact Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 21 Απριλίου, 2021]

#5

MISR University for Sience and Technology
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (1561 αξιολογήσεις)
Card image


Πόλη της 6ης ΟκτωβρίουΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

: Khūzestān,

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Πόλη της 6ης Οκτωβρίου

google static map google map control google map control

Misr University for Science and Technology βρίσκεται στη θέση #1 σε Πόλη της 6ης Οκτωβρίου στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Πόλη της 6ης Οκτωβρίου October 6 University βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 3 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το October 6 University έχει περαστεί σε λίστα

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής