Πανεπιστήμια σε Πόλη της 6ης Οκτωβρίου, Αίγυπτος
- Κατάταξη & Κριτικές -

5 από 5
 • Πανεπιστήμια σε Πόλη της 6ης Οκτωβρίου
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
4
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Πόλη της 6ης Οκτωβρίου
 • (4 ίδρυμα και0 κατατάξεις θέματος)
1
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Πόλη της 6ης Οκτωβρίου
 • Μεταξύ TOP200

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Πόλη της 6ης Οκτωβρίου, Αίγυπτος2021

#1

Misr University for Science and Technology
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (48 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #533 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #13 
 • #105 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιανουαρίου, 2021]
 • #28 
 • #3863 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#2

October University for Modern Sciences and Arts
جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (134 αξιολογήσεις)
 • #16 
 • #543 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]

#3

MISR University for Sience and Technology
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (174 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #3211 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#4

October 6 University
جامعة 6 أكتوبر

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (280 αξιολογήσεις)
Card image

 • #28 
 • #198 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιανουαρίου, 2021]
 • #30 
 • #4336 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#5

Modern Sciences and Arts University
جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (111 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #129 
UniRank 4icu - Top Arabic-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιανουαρίου, 2021]

Πόλη της 6ης ΟκτωβρίουΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

: Khūzestān,

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Πόλη της 6ης Οκτωβρίου

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

Misr University for Science and Technology βρίσκεται στη θέση #1 σε Πόλη της 6ης Οκτωβρίου στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Πόλη της 6ης Οκτωβρίου Misr University for Science and Technology βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 3 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το Misr University for Science and Technology έχει περαστεί σε λίστα

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής