Πανεπιστήμια σε Νέο Κάιρο, Αίγυπτος
- Κατάταξη & Κριτικές -

3 από 3
 • Πανεπιστήμια σε Νέο Κάιρο
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
14
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Νέο Κάιρο
 • (12 ίδρυμα και2 κατατάξεις θέματος)
2
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Νέο Κάιρο
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Νέο Κάιρο

---
#151 
The American University in Cairo
---
#401 
The American University in Cairo
---
#401 
The American University in Cairo
---
#451 
The American University in Cairo
---
#801 
The American University in Cairo

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Νέο Κάιρο, Αίγυπτος2022

#1

The American University in Cairo
الجامعة الأمريكية بالقاهرة

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (488 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #445 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #30 
 • #597 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

The German University in Cairo
الجامعة الألمانية بالقاهرة

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (890 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #9 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #27 
 • #583 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]

#3

Future University Egypt
جامعة المستقبل

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (589 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #540 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #8 
 • #51 
QS University Rankings: Arab Region
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2021]
 • #25 
 • #81 
THE Arab World Ranking - Times Higher Education
[Δημοσίευση 20 Ιουλίου, 2021]

Νέο ΚάιροΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Νέο Κάιρο

google static map google map control google map control

The American University in Cairo βρίσκεται στη θέση #1 σε Νέο Κάιρο στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Νέο Κάιρο The American University in Cairo βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 17 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το The American University in Cairo έχει περαστεί σε λίστα

Το The American University in Cairo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νέο Κάιρο για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The American University in Cairo περιλαμβάνεται.

Το The American University in Cairo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νέο Κάιρο για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The American University in Cairo περιλαμβάνεται.

Το The American University in Cairo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νέο Κάιρο για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The American University in Cairo περιλαμβάνεται.

Το The American University in Cairo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νέο Κάιρο για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The American University in Cairo περιλαμβάνεται.

Το The American University in Cairo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Νέο Κάιρο για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το The American University in Cairo περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Arab Region:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 15%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Emerging Economies University Ranking - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 10%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 10%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής