Πανεπιστήμια σε Αυστρία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Αυστρία
47 από 67
 • Πανεπιστήμια σε Αυστρία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
21
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Αυστρία
 • (15 ίδρυμα και6 κατατάξεις θέματος)
20
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Αυστρία
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Αυστρία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Αυστρία

---
#7 
University of Veterinary Medicine Vienna
Επιστήμες Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ (Γενικά)
#8 
University of Vienna
---
#29 
University of Vienna
---
#30 
University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna
---
#30 
University of Vienna
---
#51 
Vienna University of Technology
---
#51 
University of Applied Arts Vienna
---
#94 
University of Vienna

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Αυστρία2021

#1

University of Vienna
Universität Wien

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (526 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #164 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #1 
 • #150 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #2 
 • #246 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

University of Innsbruck
Universität Innsbruck

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (271 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #3 
 • #265 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #8 
 • #361 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Vienna University of Technology
Technische Universität Wien

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (470 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #2 
 • #191 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #3 
 • #306 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Graz University of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (105 αξιολογήσεις)
 • #8 
 • #501 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #4 
 • #275 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #4 
 • #309 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

Medical University of Vienna
Medizinische Universität Wien

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (55 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #1 
 • #164 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #2 
 • #224 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#6

University of Linz

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (247 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #5 
 • #362 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #11 
 • #427 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

University of Graz
Universität Graz

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (350 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #7 
 • #581 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #9 
 • #372 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

Medical University of Graz
Medizinische Universität Graz

 • #2 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #6 
 • #335 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #5 
 • #352 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#9

Alps Adriatic University of Klagenfurt
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (233 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #301 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #6 
 • #511 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #15 
 • #472 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#10

Innsbruck Medical University
Medizinische Universität Innsbruck

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (78 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #5 
 • #309 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #6 
 • #374 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#11

University of Leoben
Montanuniversität Leoben

 • #11 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #18 
 • #542 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #14 
 • #1250 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#12

University of Salzburg
Universität Salzburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (128 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #13 
 • #450 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #10 
 • #847 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#13

University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna
Universität für Bodenkultur Wien

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (186 αξιολογήσεις)
 • #7 
 • #344 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #7 
 • #607 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #7 
 • #691 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#14

University of Veterinary Medicine Vienna
Veterinärmedizinische Universität Wien

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.5 / 5.0 (171 αξιολογήσεις)
 • #10 
 • #380 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #12 
 • #959 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #12 
 • #1115 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#15

Paracelsus Medical University
Paracelsus Medizinische Privatuniversität

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (63 αξιολογήσεις)
 • #12 
 • #434 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #13 
 • #1195 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]
 • #15 
 • #1799 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#16

Vienna University of Economics and Business
Wirtschaftsuniversität Wien

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (737 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #524 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #14 
 • #1702 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #10 
 • #701 
ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
[Δημοσίευση 17 Αυγούστου, 2020]


#17

Upper Austria University of Applied Sciences

 • #19 
 • #566 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #17 
 • #2610 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #18 
 • #3122 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#18

Sigmund Freud Private University Vienna
Sigmund Freud Privatuniversität Wien

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (264 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #538 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #20 
 • #3943 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #20 
 • #3619 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#19

Danube University Krems

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (198 αξιολογήσεις)
 • #14 
 • #470 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #16 
 • #1925 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]
 • #15 
 • #1694 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#20

UMIT University for Health Sciences, Medical Informatics and Technology
Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (42 αξιολογήσεις)
 • #20 
 • #568 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]

#21

Karl Landsteiner Private University for Health Sciences
Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (27 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #2358 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#22

University of Applied Sciences Technikum Wien

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (227 αξιολογήσεις)
Card image

 • #18 
 • #2771 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #21 
 • #4384 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#23

Vorarlberg University of Applied Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (87 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #3101 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #28 
 • #5530 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#24

Danube Private University
Donau Privatuniversität

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (48 αξιολογήσεις)
 • #21 
 • #3984 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#25

FH Campus Wien, University of Applied Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (114 αξιολογήσεις)
 • #22 
 • #4017 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #36 
 • #8638 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#26

Salzburg University of Applied Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (67 αξιολογήσεις)
 • #19 
 • #3390 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#27

FH Joanneum University of Applied Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (117 αξιολογήσεις)
 • #23 
 • #4469 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#28

Vienna, Webster University
Webster Vienna Private University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (33 αξιολογήσεις)
 • #24 
 • #4975 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#29

University of Music and Performing Arts Vienna
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (153 αξιολογήσεις)
 • #25 
 • #4990 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#30

University of Applied Arts Vienna
Universität für angewandte Kunst Wien

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (66 αξιολογήσεις)
 • #26 
 • #5211 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#31

University of Applied Sciences Wiener Neustadt

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (134 αξιολογήσεις)
Card image

 • #27 
 • #5308 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#32

Burgenland University of Applied Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (92 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #5563 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#33

St. Pölten University of Applied Sciences
Fachhochschule St. Pölten

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (111 αξιολογήσεις)
 • #30 
 • #5577 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#34

IMC University of Applied Sciences in Krems

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (276 αξιολογήσεις)
 • #31 
 • #6471 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#35

Academy of Fine Arts Vienna
Akademie der Bildenden Künste Wien

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.5 / 5.0 (161 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #7158 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#36

University of Music and Performing Arts, Graz
Universität für Musik und darstellende Kunst Graz

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (29 αξιολογήσεις)
 • #33 
 • #7415 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#37

Mozarteum University of Salzburg
Universität Mozarteum Salzburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (140 αξιολογήσεις)
Card image

 • #34 
 • #7886 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#38

University of Applied Sciences bfi Vienna

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (39 αξιολογήσεις)
Card image

 • #35 
 • #8153 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#39

MODUL University Vienna

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (50 αξιολογήσεις)
Card image

 • #37 
 • #9306 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#40

Kufstein University of Applied Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (93 αξιολογήσεις)
 • #38 
 • #9402 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#41

University College of Teacher Education Lower Austria
Pädagogische Hochschule Niederösterreich

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (11 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #10358 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#42

University of Arts and Industrial Design Linz
Universität für Künstlerische und Industrielle Gestaltung Linz

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (15 αξιολογήσεις)
 • #40 
 • #10797 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#43

Private University of Vienna for Music and Arts
Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (73 αξιολογήσεις)
 • #41 
 • #10860 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#44

Diplomatic Academy of Vienna
Diplomatische Akademie Wien

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (75 αξιολογήσεις)
Card image

 • #42 
 • #10939 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#45

Anton Bruckner Private University
Anton Bruckner Privatuniversität

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (54 αξιολογήσεις)
Card image

 • #43 
 • #11011 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#46

Vienna University of Education
Pädagogische Hochschule Wien

 • #44 
 • #11271 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#47

CAMPUS 02 University of Applied Sciences

 • #45 
 • #11383 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#48

Catholic Theological University Linz
Katholisch-Theologische Privatuniversität Linz

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (8 αξιολογήσεις)

#49

Steiermark University of Education
Pädagogische Hochschule Steiermark

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (15 αξιολογήσεις)

#50

Private University Seeburg Castle
Privatuniversität Schloss Seeburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (24 αξιολογήσεις)
Card image


#51

Institute of Science and Technology Austria
IST Austria

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (271 αξιολογήσεις)

#52

Carinthia University of Applied Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (38 αξιολογήσεις)
Card image


#53

University of Applied Sciences for Health Professions
FH Gesundheitsberufe OÖ

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (28 αξιολογήσεις)
Card image


#54

FHWien University of Applied Sciences of WKW

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (36 αξιολογήσεις)

#55

University for Agricultural and Environmental Teacher Training

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (149 αξιολογήσεις)

#56

Graz University of Education
Kirchliche Pädagogische Hochschule Graz

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (149 αξιολογήσεις)
Card image


#57

University of Education Salzburg
Pädagogische Hochschule Salzburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (18 αξιολογήσεις)

#58

University College of Teacher Education Burgenland
Private Pädagogische Hochschule Stiftung Burgenland

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)

#59

Webster University Vienna
Webster University. Vienna Private University


#60

New Design Private University
Privatuniversität der Kreativwirtschaft


#61

University College of Education Upper Austria
Pädagogische Hochschule Oberösterreich


#62

University of Applied Sciences Tyrol
FHG Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol


#63

University College of Teacher Education Carinthia
Pädagogische Hochschule Kärnten

Card image


#64

Private University College of the Diocese of Linz
Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz

Card image


#65

Pedagogical University, Tyrol
Pädagogische Hochschule Tirol


#66

Vorarlberg University of Education
Pädagogische Hochschule Vorarlberg


#67

Church College of Education - Edith Stein
Kirchliche Pädagogische Hochschule Edith Stein

Card image


ΑυστρίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +43

 • Θρησκεία:
 • Καθολικισμός  58%
 • Ισλάμ  8%
 • Ορθοδοξία  6%
 • Λουθηρανισμός  3%
 • Αθεϊστές, αγνωστικιστές και χωρίς ταξινόμηση  17%
 • Άλλες θρησκείες: Βουδισμός, Καλβινισμός  8%
 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Αυστρία:
 • 1. Βιέννη: 1,700,000
 • 2. Γκρατς: 220,000
 • 3. Λιντς: 180,000
 • 4. Σάλτσμπουργκ: 150,000
 • 5. Ίνσμπρουκ: 115,000

Το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο σε Αυστρία:

Vienna International Airport (VIE): 24.392.805 επιβάτες / έτος; 4 τερματικοί σταθμοί (terminals); 17χλμ. από Βιέννη κέντρο της πόλης

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Αυστρία

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

University of Vienna βρίσκεται στη θέση #1 σε Αυστρία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Αυστρία University of Vienna βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 23 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of Vienna έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Veterinary Medicine Vienna έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αυστρία για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Veterinary Medicine Vienna περιλαμβάνεται.

Το University of Vienna έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αυστρία για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (Επιστήμες Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ (Γενικά)). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Vienna περιλαμβάνεται.

Το University of Vienna έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αυστρία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Vienna περιλαμβάνεται.

Το University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αυστρία για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna περιλαμβάνεται.

Το University of Vienna έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αυστρία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Vienna περιλαμβάνεται.

Το Vienna University of Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αυστρία για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Vienna University of Technology περιλαμβάνεται.

Το University of Applied Arts Vienna έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αυστρία για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Applied Arts Vienna περιλαμβάνεται.

Το University of Vienna έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αυστρία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Vienna περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World's Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Young University Rankings:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής