Πανεπιστήμια σε Αυστρία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Αυστρία
48 από 67
 • Πανεπιστήμια σε Αυστρία
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
24
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Αυστρία
 • (19 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
19
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Αυστρία
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Αυστρία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Αυστρία

Επιστήμες Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ (Γενικά)
#8 
University of Vienna
---
#29 
University of Vienna
---
#30 
University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna
---
#30 
University of Vienna
---
#31 
University of Veterinary Medicine Vienna
Μαθηματικά
#33 
University of Vienna
---
#38 
University of Vienna
---
#51 
Vienna University of Technology
---
#66 
University of Vienna
---
#73 
University of Innsbruck

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Αυστρία2022

#1

University of Vienna
Universität Wien

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (526 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #137 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #151 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #246 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#2

University of Innsbruck
Universität Innsbruck

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (271 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #4 
 • #281 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #8 
 • #361 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Vienna University of Technology
Technische Universität Wien

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (470 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #401 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #2 
 • #180 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #3 
 • #306 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Graz University of Technology

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (105 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #3 
 • #277 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #4 
 • #309 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#5

Medical University of Vienna
Medizinische Universität Wien

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (55 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #1 
 • #164 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #2 
 • #203 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#6

University of Linz

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (247 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #5 
 • #354 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #11 
 • #427 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

University of Graz
Universität Graz

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (350 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #601 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #7 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #9 
 • #372 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

Innsbruck Medical University
Medizinische Universität Innsbruck

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (78 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #5 
 • #309 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #4 
 • #339 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#9

Medical University of Graz
Medizinische Universität Graz

Card image

 • #2 
 • #196 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #335 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #3 
 • #308 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#10

Alps Adriatic University of Klagenfurt
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (233 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #351 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #6 
 • #501 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #15 
 • #472 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#11

University of Leoben
Montanuniversität Leoben

 • #11 
 • #801 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #18 
 • #542 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #14 
 • #1544 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#12

University of Salzburg
Universität Salzburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (128 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #13 
 • #450 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #10 
 • #847 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#13

University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna
Universität für Bodenkultur Wien

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (186 αξιολογήσεις)
 • #7 
 • #344 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #7 
 • #600 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #10 
 • #749 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#14

University of Veterinary Medicine Vienna
Veterinärmedizinische Universität Wien

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.5 / 5.0 (171 αξιολογήσεις)
 • #10 
 • #380 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #12 
 • #977 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #13 
 • #1234 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#15

Paracelsus Medical University
Paracelsus Medizinische Privatuniversität

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (63 αξιολογήσεις)
 • #12 
 • #434 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #19 
 • #2540 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #12 
 • #1081 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#16

Upper Austria University of Applied Sciences

Card image

 • #19 
 • #566 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #16 
 • #1756 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #18 
 • #3122 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#17

Vienna University of Economics and Business
Wirtschaftsuniversität Wien

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (737 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #524 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #18 
 • #2284 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #4 
 • #194 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]


#18

Sigmund Freud Private University Vienna
Sigmund Freud Privatuniversität Wien

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (265 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #538 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #22 
 • #3922 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #20 
 • #3619 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#19

Danube University Krems

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (198 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #470 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #24 
 • #4238 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #17 
 • #1974 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]

#20

UMIT University for Health Sciences, Medical Informatics and Technology
Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (42 αξιολογήσεις)
 • #20 
 • #568 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #21 
 • #4140 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#21

Institute of Science and Technology Austria
IST Austria

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (271 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #373 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #14 
 • #1112 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]
 • #25 
 • #4798 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#22

University of Applied Sciences Technikum Wien

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (227 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #1620 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #22 
 • #4384 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#23

Karl Landsteiner Private University for Health Sciences
Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (27 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #2275 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#24

FH Campus Wien, University of Applied Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (114 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #3685 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #38 
 • #8638 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#25

Danube Private University
Donau Privatuniversität

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (48 αξιολογήσεις)
 • #23 
 • #3962 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#26

Salzburg University of Applied Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (67 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #3390 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#27

FH Joanneum University of Applied Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (117 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #4469 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#28

Vienna, Webster University
Webster Vienna Private University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (33 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #4975 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#29

University of Music and Performing Arts Vienna
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (153 αξιολογήσεις)
 • #27 
 • #4990 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#30

University of Applied Arts Vienna
Universität für angewandte Kunst Wien

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (66 αξιολογήσεις)
 • #28 
 • #5211 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#31

University of Applied Sciences Wiener Neustadt

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (134 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #5308 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#32

Vorarlberg University of Applied Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (87 αξιολογήσεις)
Card image

 • #30 
 • #5530 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#33

Burgenland University of Applied Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (92 αξιολογήσεις)
Card image

 • #31 
 • #5563 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#34

St. Pölten University of Applied Sciences
Fachhochschule St. Pölten

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (111 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #5577 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#35

IMC University of Applied Sciences in Krems

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (276 αξιολογήσεις)
 • #33 
 • #6471 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#36

Academy of Fine Arts Vienna
Akademie der Bildenden Künste Wien

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.5 / 5.0 (161 αξιολογήσεις)
Card image

 • #34 
 • #7158 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#37

University of Music and Performing Arts, Graz
Universität für Musik und darstellende Kunst Graz

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (29 αξιολογήσεις)
 • #35 
 • #7415 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#38

Mozarteum University of Salzburg
Universität Mozarteum Salzburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (140 αξιολογήσεις)
Card image

 • #36 
 • #7886 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#39

University of Applied Sciences bfi Vienna

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (39 αξιολογήσεις)
Card image

 • #37 
 • #8153 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#40

MODUL University Vienna

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (50 αξιολογήσεις)
Card image

 • #39 
 • #9306 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]
 • #1 
 • #401 
THE World University Impact Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 21 Απριλίου, 2021]

#41

Kufstein University of Applied Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (93 αξιολογήσεις)
Card image

 • #40 
 • #9402 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#42

University College of Teacher Education Lower Austria
Pädagogische Hochschule Niederösterreich

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (11 αξιολογήσεις)
Card image

 • #41 
 • #10358 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#43

University of Arts and Industrial Design Linz
Universität für Künstlerische und Industrielle Gestaltung Linz

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (15 αξιολογήσεις)
 • #42 
 • #10797 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#44

Private University of Vienna for Music and Arts
Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (73 αξιολογήσεις)
Card image

 • #43 
 • #10860 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#45

Diplomatic Academy of Vienna
Diplomatische Akademie Wien

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (75 αξιολογήσεις)
Card image

 • #44 
 • #10939 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#46

Anton Bruckner Private University
Anton Bruckner Privatuniversität

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (54 αξιολογήσεις)
Card image

 • #45 
 • #11011 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#47

Vienna University of Education
Pädagogische Hochschule Wien

 • #46 
 • #11271 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#48

CAMPUS 02 University of Applied Sciences

 • #47 
 • #11383 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#49

Catholic Theological University Linz
Katholisch-Theologische Privatuniversität Linz

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (8 αξιολογήσεις)

#50

Steiermark University of Education
Pädagogische Hochschule Steiermark

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (15 αξιολογήσεις)
Card image


#51

Private University Seeburg Castle
Privatuniversität Schloss Seeburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (24 αξιολογήσεις)
Card image


#52

Carinthia University of Applied Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (38 αξιολογήσεις)
Card image


#53

University of Applied Sciences for Health Professions
FH Gesundheitsberufe OÖ

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (28 αξιολογήσεις)
Card image


#54

FHWien University of Applied Sciences of WKW

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (36 αξιολογήσεις)
Card image


#55

University for Agricultural and Environmental Teacher Training

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (149 αξιολογήσεις)

#56

Graz University of Education
Kirchliche Pädagogische Hochschule Graz

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (149 αξιολογήσεις)
Card image


#57

University of Education Salzburg
Pädagogische Hochschule Salzburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (18 αξιολογήσεις)

#58

University College of Teacher Education Burgenland
Private Pädagogische Hochschule Stiftung Burgenland

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)

#59

Webster University Vienna
Webster University. Vienna Private University


#60

New Design Private University
Privatuniversität der Kreativwirtschaft


#61

University College of Education Upper Austria
Pädagogische Hochschule Oberösterreich


#62

University of Applied Sciences Tyrol
FHG Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol


#63

University College of Teacher Education Carinthia
Pädagogische Hochschule Kärnten

Card image


#64

Private University College of the Diocese of Linz
Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz

Card image


#65

Pedagogical University, Tyrol
Pädagogische Hochschule Tirol


#66

Vorarlberg University of Education
Pädagogische Hochschule Vorarlberg


#67

Church College of Education - Edith Stein
Kirchliche Pädagogische Hochschule Edith Stein

Card image


ΑυστρίαΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +43

 • Θρησκεία:
 • Καθολικισμός  58%
 • Ισλάμ  8%
 • Ορθοδοξία  6%
 • Λουθηρανισμός  3%
 • Αθεϊστές, αγνωστικιστές και χωρίς ταξινόμηση  17%
 • Άλλες θρησκείες: Βουδισμός, Καλβινισμός  8%
 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Αυστρία:
 • 1. Βιέννη: 1,700,000
 • 2. Γκρατς: 220,000
 • 3. Λιντς: 180,000
 • 4. Σάλτσμπουργκ: 150,000
 • 5. Ίνσμπρουκ: 115,000

Το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο σε Αυστρία:

Vienna International Airport (VIE): 24.392.805 επιβάτες / έτος; 4 τερματικοί σταθμοί (terminals); 17χλμ. από Βιέννη κέντρο της πόλης

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Αυστρία

google static map google map control google map control

University of Vienna βρίσκεται στη θέση #1 σε Αυστρία στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Αυστρία University of Vienna βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 23 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of Vienna έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Vienna έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αυστρία για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (Επιστήμες Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ (Γενικά)). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Vienna περιλαμβάνεται.

Το University of Vienna έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αυστρία για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Vienna περιλαμβάνεται.

Το University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αυστρία για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna περιλαμβάνεται.

Το University of Vienna έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αυστρία για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Vienna περιλαμβάνεται.

Το University of Veterinary Medicine Vienna έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αυστρία για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Veterinary Medicine Vienna περιλαμβάνεται.

Το University of Vienna έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αυστρία για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Vienna περιλαμβάνεται.

Το University of Vienna έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αυστρία για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Vienna περιλαμβάνεται.

Το Vienna University of Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αυστρία για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Vienna University of Technology περιλαμβάνεται.

Το University of Vienna έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αυστρία για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Vienna περιλαμβάνεται.

Το University of Innsbruck έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αυστρία για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Innsbruck περιλαμβάνεται.

Το Vienna University of Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αυστρία για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Vienna University of Technology περιλαμβάνεται.

Το University of Graz έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αυστρία για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Graz περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Europe:
Επιστημονική Αποτελεσματικότητα 23%
Επιστημονική Δυναμική 15%
Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας 15%
Διεθνοποίηση 15%
Κύρος 14%
Μαθησιακές Συνθήκες 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World’s Most International Universities - Times Higher Education:
Ποσοστό διεθνών φοιτητών 25%
Ποσοστό διεθνούς προσωπικού 25%
Ποσοστό δημοσιεύσεων σε περιοδικά με έναν ή περισσότερους διεθνείς συγγραφείς 25%
Διεθνής φήμη Πανεπιστημίου 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Reuters Most Innovative Universities Europe:
Όγκος Πατέντας 11.11%
Επιτυχία Πατέντας 11.11%
Παγκόσμιες Πατέντες 11.11%
Παραπομπές Πατέντας 11.11%
Ποσοστό πατεντών με παραπομπές / Επιρροή παραπομπών πατεντών 11.11%
Επιρροή Πατέντας σε Παραπομπές Άρθρων 11.11%
Επιρροή Παραπομών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Ποσοστό Συνεργατικών Άρθρων Βιομηχανίας 11.11%
Σύνολο Web of Science Core Collection Εργασιών 11.11%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής