Πανεπιστήμια σε Βιέννη, Αυστρία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Βιέννη
18 από 21
 • Πανεπιστήμια σε Βιέννη
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
33
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Βιέννη
 • (28 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
25
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Βιέννη
 • Μεταξύ TOP200

Για επιχειρηματικές σπουδές (business studies) δες τη ξεχωριστή μας κατάταξη για business σχολές σε: Βιέννη, Αυστρία

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Βιέννη

Επιστήμες Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ (Γενικά) URAP University Ranking by Academic Performance - By Subject
#8 
University of Vienna
--- QS World University Rankings By Subject
#23 
University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna
--- QS World University Rankings By Subject
#26 
University of Veterinary Medicine Vienna
--- QS World University Rankings By Subject
#30 
University of Vienna
Μαθηματικά ARWU by subject - Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
#33 
University of Vienna
--- QS World University Rankings By Subject
#35 
University of Vienna
--- THE World University Rankings by Subject
#36 
University of Vienna
--- QS World University Rankings By Subject
#51 
Vienna University of Technology
--- THE World University Rankings by Subject
#57 
University of Vienna
--- QS World University Rankings By Subject
#74 
Vienna University of Technology

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Βιέννη, Αυστρία2023

#1
Austria

University of Vienna
Universität Wien

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (526 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #124 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #1 
 • #151 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #2 
 • #208 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#2
Austria

Vienna University of Technology
Technische Universität Wien

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (470 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #401 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #2 
 • #179 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2022]
 • #5 
 • #416 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]


#3
Austria

Medical University of Vienna
Medizinische Universität Wien

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (55 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #194 
THE World University Rankings
[Δημοσίευση 12 Οκτωβρίου, 2022]
 • #1 
 • #206 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #1 
 • #178 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]


#4
Austria

University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna
Universität für Bodenkultur Wien

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (186 αξιολογήσεις)
 • #7 
 • #526 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #7 
 • #337 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #5 
 • #758 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 22 Ιουνίου, 2022]


#5
Austria

University of Veterinary Medicine Vienna
Veterinärmedizinische Universität Wien

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.5 / 5.0 (171 αξιολογήσεις)
 • #12 
 • #1072 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 24 Οκτωβρίου, 2022]
 • #10 
 • #388 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #11 
 • #1174 
CWTS Leiden Ranking
[Δημοσίευση 22 Ιουνίου, 2022]


#6
Austria

Vienna University of Economics and Business
Wirtschaftsuniversität Wien

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (737 αξιολογήσεις)
Card image

 • #15 
 • #464 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #13 
 • #1841 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 28 Νοεμβρίου, 2022]
 • #4 
 • #194 
StuDocu World University Ranking - EMEA - Europe, the Middle East and Africa
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]


#7
Austria

Sigmund Freud Private University Vienna
Sigmund Freud Privatuniversität Wien

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (265 αξιολογήσεις)
 • #18 
 • #520 
Scimago Institutions Rankings
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #20 
 • #3576 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#8
Austria

University of Applied Sciences Technikum Wien

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (227 αξιολογήσεις)
 • #23 
 • #4724 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#9
Austria

Webster University Vienna
Webster University. Vienna Private University

 • #25 
 • #5212 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#10
Austria

University of Music and Performing Arts Vienna
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (153 αξιολογήσεις)
 • #26 
 • #5253 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]


#11
Austria

University of Applied Arts Vienna
Universität für angewandte Kunst Wien

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (66 αξιολογήσεις)
 • #27 
 • #5461 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]


#12
Austria

Academy of Fine Arts Vienna
Akademie der Bildenden Künste Wien

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.5 / 5.0 (161 αξιολογήσεις)
Card image

 • #34 
 • #7409 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]


#13
Austria

FH Campus Wien, University of Applied Sciences

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (114 αξιολογήσεις)
 • #37 
 • #9160 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#14
Austria

MODUL University Vienna

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (50 αξιολογήσεις)
Card image

 • #38 
 • #9558 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]
 • #4 
 • #1001 
THE World University Impact Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 27 Απριλίου, 2022]
 • #1 
 • #301 
THE University Impact Rankings - Decent Work and Economic Growth (SDG8)
[Δημοσίευση 27 Απριλίου, 2022]

#15
Austria

FHWien University of Applied Sciences of WKW

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (36 αξιολογήσεις)
 • #39 
 • #9986 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#16
Austria

Private University of Vienna for Music and Arts
Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (73 αξιολογήσεις)
 • #41 
 • #10836 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#17
Austria

Vienna University of Education
Pädagogische Hochschule Wien

 • #42 
 • #11111 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#18
Austria

Diplomatic Academy of Vienna
Diplomatische Akademie Wien

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (75 αξιολογήσεις)
Card image

 • #43 
 • #11159 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2022]

#19
Austria

Vienna, Webster University
Webster Vienna Private University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (33 αξιολογήσεις)

#20
Austria

University for Agricultural and Environmental Teacher Training

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (149 αξιολογήσεις)

#21
Austria

University of Applied Sciences bfi Vienna

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (39 αξιολογήσεις)
Card image


ΒιέννηΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 1692000

Ανύψωση: 171M πάνω από το επίπεδο της θάλασσας

: Vienna, Wien Stadt

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Βιέννη

google static map google map control google map control

University of Vienna βρίσκεται στη θέση #1 σε Βιέννη στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 133 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Βιέννη University of Vienna βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 26 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of Vienna έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Vienna έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βιέννη για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (Επιστήμες Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ (Γενικά)). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Vienna περιλαμβάνεται.

Το University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βιέννη για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna περιλαμβάνεται.

Το University of Veterinary Medicine Vienna έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βιέννη για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Veterinary Medicine Vienna περιλαμβάνεται.

Το University of Vienna έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βιέννη για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Vienna περιλαμβάνεται.

Το University of Vienna έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βιέννη για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Vienna περιλαμβάνεται.

Το University of Vienna έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βιέννη για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Vienna περιλαμβάνεται.

Το University of Vienna έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βιέννη για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Vienna περιλαμβάνεται.

Το Vienna University of Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βιέννη για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Vienna University of Technology περιλαμβάνεται.

Το University of Vienna έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βιέννη για Νομικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Vienna περιλαμβάνεται.

Το Vienna University of Technology έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βιέννη για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Vienna University of Technology περιλαμβάνεται.

Το University of Vienna έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βιέννη για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Vienna περιλαμβάνεται.

Το University of Vienna έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Βιέννη για Παιδαγωγικά (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Vienna περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Academic Reputation 40%
Employer Reputation 10%
Faculty/Student Ratio 20%
Citations per faculty 20%
International Faculty Ratio 5%
International Student Ratio 5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Research Performance (40%)
-Research Output 10%
-High-Quality Publications 10%
-Influence 10%
-Citations 10%

Quality of Education 25%

Alumni Employment 25%

Quality of Faculty 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
-Scientific Impact
-Number of Publications
-Collaboration
-Open Access
-Gender Diversity

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Research Productivity (25%)
-# Articles last 11 years 10%
-# Articles current year 15%

Research Impact (35%)
-# Citations last 11 years 15%
-# Citations last 2 years 10%
-Average # citations last 11 years 10%

Research Excellence (40%)
-H-index last 2 years 10%
-# Highly cited papers last 11 years 15%
-# Articles current year in high-impact journals 15%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Academic:
Published Articles Count:
- Count (whole articles)
- Share (fractional article count)

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Teaching (40%)
-Ratio Faculty/Student 8%
-Ratio Faculty/Bachelor Degrees Awarded 8%
-Ratio Faculty/Doctoral Degrees Awarded 8%
-Ratio Doctoral Degrees Awarded/Bachelor Degrees Awarded 8%
-World Teaching Reputation 8%

Research (40%)
-Citations per Academic/Research Staff 8%
-Doctoral Degrees per Accepted PhD 8%
-Normalized Citation Impact 8%
-Papers per Academic/Research Staff 8%
-World Research Reputation 8%

International Diversity (10%)
-% International Faculty 2%
-% International Students 2%
-% International Co-Authored Papers 2%
-Reputation Outside Geographical Region 2%
-International Level 2%

Financial Sustainability (10%)
-Institutional Income per Faculty 2%
-Institutional Income per Student 2%
-Papers per Research Income 2%
-Research Income per Academic/Research Staff 2%
-% Research Income per Institutional Income 2%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings:
Research (50%)
- Normalized Impact 13%
- Excellence with Leadership 8%
- Output 8%
- Scientific Leadership 5%
- Not Own Journals 3%
- Own Journals 3%
- Excellence 2%
- High Quality Publications 2%
- International Collaboration 2%
- Open Access 2%
- Scientific Talent Pool 2%

Innovation (30%)
- Innovative Knowledge 10%
- Patents 10%
- Technological Impact 10%

Societal (20%)
- Altmetrics 10%
- Inbound Links 5%
- Web Size 5%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -ARWU Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking:
Quality of Education 10%
- Alumni winning Nobel Prizes/Field Medals 10%

Quality of Faculty 40%
- Staff winning Nobel Prizes/Field Medals 20%
- Highly Cited Researchers 20%

Research Output 40%
- Papers published in Nature and Science 20%
- Papers indexed in Science Citation Index-Expanded & Social Science Citation Index 20%

Per Capita Performance 10%

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings:
30% Teaching (the Learning Environment)
- Reputation survey: 15%
- Staff-to-student ratio: 4.5%
- Doctorate-to-bachelor’s ratio: 2.25%
- Doctorates-awarded-to-academic-staff ratio: 6%
- Institutional income: 2.25%

30% Research (Volume, Income and Reputation)
- Reputation survey: 18%
- Research income: 6%
- Research productivity: 6%

30% Citations (Research Influence)

7.5% International Outlook (Staff, Students and Research)
- Proportion of international students: 2.5%
- Proportion of international staff: 2.5%
- International collaboration: 2.5%

2.5% Industry Income (Knowledge Transfer)

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global Employability University Ranking:
100% Employer Surveys

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Thomson Reuters

μεθοδολογία προβολής

Urap

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance:
Articles (Current Scientific Productivity) 21%
Total Documents (Scientific Productivity) 10%
Citations (Research Impact) 21%
Article Impact Total (Research Quality) 18%
Citation Impact Total (Research Quality) 15%
International Collaboration (International Acceptance) 15%

μεθοδολογία προβολής

Us News

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -US News: Best Global Universities:
Reputation 25%
-Global research reputation 12.5%
-Regional research reputation 12.5%
Research (Publications, Citations, Conferences, Research collaboration) 65%
-Publications 10%
-Books 2.5%
-Conferences 2.5%
-Normalized citation impact 10%
-Total citations 7.5%
-Number of publications that are among the 10% most cited 12.5%
-Percentage of total publications that are among the 10% most cited 10%
-International collaboration relative to country 5%
-International collaboration 5%
Scientific Excellence 10%
-Number of highly cited papers that are among the top 1% most cited in their respective field 5%
-Percentage of total publications that are among the top 1% most highly cited papers 5%

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

μεθοδολογία προβολής