Πανεπιστήμια σε Σάλτσμπουργκ, Αυστρία
- Κατάταξη & Κριτικές -

Σάλτσμπουργκ
3 από 4
 • Πανεπιστήμια σε Σάλτσμπουργκ
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
9
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Σάλτσμπουργκ
 • (7 ίδρυμα και2 κατατάξεις θέματος)
0
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Σάλτσμπουργκ
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Σάλτσμπουργκ

---
#301 
University of Salzburg
Μαθηματικά
#301 
University of Salzburg
---
#401 
Paracelsus Medical University
---
#401 
Paracelsus Medical University

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Σάλτσμπουργκ, Αυστρία2022

#1

University of Salzburg
Universität Salzburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (128 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #12 
 • #429 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #10 
 • #847 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#2

Paracelsus Medical University
Paracelsus Medizinische Privatuniversität

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (63 αξιολογήσεις)
 • #13 
 • #445 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 04 Απριλίου, 2022]
 • #13 
 • #1149 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]
 • #19 
 • #2540 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#3

Mozarteum University of Salzburg
Universität Mozarteum Salzburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (140 αξιολογήσεις)
Card image

 • #36 
 • #8139 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2021]

#4

University of Education Salzburg
Pädagogische Hochschule Salzburg

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (18 αξιολογήσεις)

ΣάλτσμπουργκΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 151000

Ανύψωση: 424M πάνω από το επίπεδο της θάλασσας

: Salzburg, Salzburg Stadt

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας F
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 230 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Σάλτσμπουργκ

google static map google map control google map control

University of Salzburg βρίσκεται στη θέση #1 σε Σάλτσμπουργκ στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 117 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Σάλτσμπουργκ University of Salzburg βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 12 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of Salzburg έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Salzburg έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σάλτσμπουργκ για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Salzburg περιλαμβάνεται.

Το University of Salzburg έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σάλτσμπουργκ για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Salzburg περιλαμβάνεται.

Το Paracelsus Medical University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σάλτσμπουργκ για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Paracelsus Medical University περιλαμβάνεται.

Το Paracelsus Medical University έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Σάλτσμπουργκ για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το Paracelsus Medical University περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής