Πανεπιστήμια σε Αργεντινή
- Κατάταξη & Κριτικές -

Αργεντινή
84 από 112
 • Πανεπιστήμια σε Αργεντινή
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
24
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Αργεντινή
 • (19 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
7
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Αργεντινή
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Αργεντινή

---
#23 
University of Buenos Aires
---
#37 
University of Buenos Aires
---
#51 
University of Buenos Aires
---
#101 
University of Buenos Aires
---
#101 
University of Buenos Aires
---
#101 
University of Buenos Aires
---
#101 
University of Buenos Aires
Μαθηματικά
#134 
University of Buenos Aires
---
#151 
University of Buenos Aires
---
#151 
University of Buenos Aires

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Αργεντινή2022

#1

University of Buenos Aires
Universidad de Buenos Aires

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (441 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #69 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #1 
 • #339 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #1 
 • #402 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#2

National University of La Plata
Universidad Nacional de La Plata

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (3011 αξιολογήσεις)
Card image

 • #6 
 • #581 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #2 
 • #438 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #2 
 • #689 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 25 Οκτωβρίου, 2021]


#3

National University of Córdoba
Universidad Nacional de Córdoba

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (269 αξιολογήσεις)
 • #3 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #11 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #3 
 • #482 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#4

Pontifical Catholic University of Argentina
Pontificia Universidad Católica Argentina

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (4169 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #322 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #10 
 • #551 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #1 
 • #251 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 23 Σεπτεμβρίου, 2021]


#5

Austral University
Universidad Austral

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (176 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #400 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #8 
 • #529 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #2 
 • #251 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 23 Σεπτεμβρίου, 2021]


#6

National University of San Martín
Universidad Nacional de San Martín

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (991 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #18 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #5 
 • #501 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#7

National University of Cuyo
Universidad Nacional de Cuyo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #15 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #6 
 • #524 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

National University of Central Buenos Aires Province
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (30 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #13 
 • #576 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #18 
 • #2590 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#9

National University of Litoral
Universidad Nacional del Litoral

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (494 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #22 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #9 
 • #545 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#10

National University of Rosario
Universidad Nacional de Rosario

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (175 αξιολογήσεις)
 • #12 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #4 
 • #495 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #3 
 • #1003 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#11

National University of the South
Universidad Nacional del Sur

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (445 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #1201 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 02 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #23 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #12 
 • #571 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#12

University of Palermo
Universidad de Palermo

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (380 αξιολογήσεις)
 • #3 
 • #391 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #4 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 23 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #10 
 • #94 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]


#13

National University of San Luis
Universidad Nacional de San Luis

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (352 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #25 
 • #610 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #9 
 • #2027 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#14

National University of Technology
Universidad Tecnológica Nacional

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (48 αξιολογήσεις)
Card image

 • #14 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #20 
 • #600 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #19 
 • #2717 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#15

University of Belgrano
Universidad de Belgrano

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (354 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #465 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #14 
 • #109 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #23 
 • #185 
UniRank 4icu - Top Spanish-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιουλίου, 2020]

#16

National University of Mar del Plata
Universidad Nacional de Mar del Plata

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (284 αξιολογήσεις)
 • #16 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #11 
 • #565 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #8 
 • #1692 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#17

University of San Andrés
Universidad de San Andrés

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (269 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #5 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 23 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #33 
 • #3824 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#18

National University of Río Cuarto
Universidad Nacional de Río Cuarto

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (220 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #17 
 • #586 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #15 
 • #2338 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#19

Torcuato di Tella University
Universidad Torcuato di Tella

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (429 αξιολογήσεις)
Card image

 • #10 
 • #751 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #3 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 23 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #5 
 • #36 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]


#20

Buenos Aires Institute of Technology
Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (238 αξιολογήσεις)
 • #8 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #31 
 • #3669 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #9 
 • #86 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#21

National University of Quilmes
Universidad Nacional de Quilmes

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (527 αξιολογήσεις)
 • #20 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #7 
 • #525 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #6 
 • #1466 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]

#22

National University of Tucumán
Universidad Nacional de Tucumán

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (193 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #16 
 • #585 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #16 
 • #2384 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]


#23

National University of Comahue
Universidad Nacional del Comahue

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (183 αξιολογήσεις)
Card image

 • #19 
 • #596 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #14 
 • #2304 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #9 
 • #1821 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 26 Απριλίου, 2021]


#24

National University of Salta
Universidad Nacional de Salta

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (420 αξιολογήσεις)
 • #14 
 • #582 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #11 
 • #2169 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #31 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#25

National University of San Juan
Universidad Nacional de San Juan

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (6 αξιολογήσεις)
 • #27 
 • #634 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #17 
 • #2466 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #27 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#26

National University of La Pampa
Universidad Nacional de La Pampa

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (28 αξιολογήσεις)
 • #21 
 • #602 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #24 
 • #3199 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #35 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#27

National University of Patagonia San Juan Bosco
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (136 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #633 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #32 
 • #3789 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #28 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#28

National University of Rio Negro
Universidad Nacional de Rio Negro

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (23 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #606 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #25 
 • #3415 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #23 
 • #3285 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#29

National University of Misiones
Universidad Nacional de Misiones

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (86 αξιολογήσεις)
 • #22 
 • #603 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #35 
 • #3982 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #43 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

#30

Northeast National University
Universidad Nacional del Nordeste

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (97 αξιολογήσεις)
 • #18 
 • #594 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #37 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #33 
 • #344 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#31

Latin American Faculty of Social Sciences
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (50 αξιολογήσεις)
 • #23 
 • #605 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #39 
 • #4281 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #13 
 • #156 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#32

Catholic University of Córdoba
Universidad Católica de Córdoba

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (255 αξιολογήσεις)
 • #19 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #37 
 • #4116 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #23 
 • #191 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]

 • #15 
 • #584 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #37 
 • #4456 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]


#34

University of Salvador
Universidad del Salvador

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.2 / 5.0 (57 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #1201 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 08 Ιουνίου, 2021]
 • #25 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #38 
 • #4595 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#35

Arturo Jauretche National University
Universidad Nacional Arturo Jauretche

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (684 αξιολογήσεις)
 • #13 
 • #2219 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #24 
 • #279 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #63 
 • #6800 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#36

National University of Entre Ríos
Universidad Nacional de Entre Ríos

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (68 αξιολογήσεις)
 • #22 
 • #3110 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #26 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #45 
 • #425 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#37

Maimónides University
Universidad Maimónides

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (337 αξιολογήσεις)
 • #20 
 • #2763 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #27 
 • #296 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #53 
 • #5550 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#38

National University of Buenos Aires Northwest Province
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (46 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #3031 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #38 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #50 
 • #5428 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#39

Interamerican Open University
Universidad Abierta Interamericana

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (270 αξιολογήσεις)
 • #26 
 • #3450 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #32 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #46 
 • #5228 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#40

National University of Lanus
Universidad Nacional de Lanús

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (1034 αξιολογήσεις)
 • #28 
 • #3562 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #40 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #36 
 • #375 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#41

Argentine Business University, Buenos Aires
Universidad Argentina de la Empresa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (1467 αξιολογήσεις)
 • #21 
 • #171 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #19 
 • #243 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #16 
 • #155 
UniRank 4icu - Top Spanish-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιουλίου, 2020]

#42

National University of Patagonia Austral
Universidad Nacional de la Patagonia Austral

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (11 αξιολογήσεις)
 • #29 
 • #3616 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #15 
 • #170 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #48 
 • #5268 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#43

University of Mendoza
Universidad de Mendoza

Card image

 • #27 
 • #3542 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #56 
 • #5792 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#44

National University of La Matanza
Universidad Nacional de La Matanza

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (2128 αξιολογήσεις)
Card image

 • #34 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #7 
 • #103 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #52 
 • #5497 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#45

National University of La Rioja
Universidad Nacional de La Rioja

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (362 αξιολογήσεις)
 • #30 
 • #3655 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #45 
 • #5211 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#46

National University of Luján
Universidad Nacional de Luján

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (521 αξιολογήσεις)
 • #36 
 • #4071 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #42 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #46 
 • #427 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#47

National University of Tres de Febrero
Universidad Nacional de Tres de Febrero

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (313 αξιολογήσεις)
Card image

 • #36 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #38 
 • #386 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #30 
 • #3898 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#48

University of Business and Social Sciences
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.3 / 5.0 (131 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #21 
 • #177 
UniRank 4icu - Top Spanish-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιουλίου, 2020]
 • #62 
 • #6671 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#49

National University of Lomas de Zamora
Universidad Nacional de Lomas de Zamora

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (325 αξιολογήσεις)
 • #41 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #18 
 • #226 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #59 
 • #6162 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#50

National University of the Arts
Universidad Nacional de las Artes

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (57 αξιολογήσεις)
 • #1 
 • #5 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #75 
 • #10134 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#51

National University of José C. Paz
Universidad Nacional de José C. Paz

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (460 αξιολογήσεις)
 • #3 
 • #29 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#52

National University of General Sarmiento
Universidad Nacional de General Sarmiento

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (547 αξιολογήσεις)
 • #39 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #39 
 • #387 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #26 
 • #3610 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#53

North University of Santo Tomás de Aquino
Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (98 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #60 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #72 
 • #8698 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#54

National University of Tierra del Fuego, Antarctica and South Atlantic Islands
Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (57 αξιολογήσεις)
Card image

 • #34 
 • #3945 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #51 
 • #5457 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#55

Blas Pascal University
Universidad Blas Pascal

Card image

 • #6 
 • #98 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #69 
 • #7644 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#56

CEMA University
Universidad del CEMA

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (105 αξιολογήσεις)
 • #33 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 25 Αυγούστου, 2021]
 • #65 
 • #6855 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#57

Favaloro University
Universidad Favaloro

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (501 αξιολογήσεις)
Card image

 • #16 
 • #173 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #40 
 • #4733 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#58

CAECE University
Universidad CAECE

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (58 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #187 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #79 
 • #11201 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#59

Atlántida Argentina University
Universidad Atlántida Argentina

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (121 αξιολογήσεις)
Card image

 • #21 
 • #253 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#60

National University of Catamarca
Universidad Nacional de Catamarca

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (215 αξιολογήσεις)
Card image

 • #23 
 • #276 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #49 
 • #5314 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#61

National University of Santiago del Estero
Universidad Nacional de Santiago del Estero

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (189 αξιολογήσεις)
 • #29 
 • #314 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #34 
 • #4268 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#62

National University of Avellaneda
Universidad Nacional de Avellaneda

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (75 αξιολογήσεις)
Card image

 • #30 
 • #321 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #66 
 • #7169 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#63

National University of Jujuy
Universidad Nacional de Jujuy

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (90 αξιολογήσεις)
 • #38 
 • #4125 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2021]
 • #43 
 • #4924 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#64

University of Morón
Universidad de Morón

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (562 αξιολογήσεις)
Card image

 • #40 
 • #396 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #60 
 • #6539 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#65

National University of Villa María
Universidad Nacional de Villa María

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (229 αξιολογήσεις)
 • #41 
 • #410 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #55 
 • #5696 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#66

National University of Formosa
Universidad Nacional de Formosa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (112 αξιολογήσεις)
Card image

 • #42 
 • #411 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #61 
 • #6608 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#67

Catholic University of Santa Fe
Universidad Católica de Santa Fe

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (90 αξιολογήσεις)
 • #43 
 • #419 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]

#68

University of Flores
Universidad de Flores

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (47 αξιολογήσεις)
 • #47 
 • #431 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #70 
 • #7695 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#69

Siglo 21 Business University

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (170 αξιολογήσεις)
 • #49 
 • #464 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #26 
 • #199 
UniRank 4icu - Top Spanish-Speaking Universities
[Δημοσίευση 30 Ιουλίου, 2020]
 • #54 
 • #5594 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#70

FASTA University
Universidad FASTA

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (46 αξιολογήσεις)
Card image

 • #50 
 • #483 
StuDocu World University Ranking - Latin America
[Δημοσίευση 06 Σεπτεμβρίου, 2021]
 • #39 
 • #4653 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

ΑργεντινήΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +54

 • Θρησκεία:
 • Καθολικισμός  66%
 • Ευαγγελισμός  10%
 • Ισλάμ  1%
 • Αθεϊστές, αγνωστικιστές και χωρίς ταξινόμηση  21%
 • Άλλες θρησκείες: Οι Άγιοι της Τελευταίας Ημέρας, Ιουδαϊσμός, τοπικές λατρείες  2%
 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Αργεντινή:
 • 1. Μπουένος Άιρες: 13,000,000
 • 2. Κόρδοβα: 1,400,000
 • 3. Ροσάριο: 1,175,000
 • 4. Μεντόζα: 875,000
 • 5. Tucuman: 780,000

Το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο σε Αργεντινή:

Jorge Newbery Airport (AEP): 13.261.437 επιβάτες / έτος; 1 τερματικοί σταθμοί (terminals); 7χλμ. από Μπουένος Άιρες κέντρο της πόλης

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Αργεντινή

google static map google map control google map control

University of Buenos Aires βρίσκεται στη θέση #1 σε Αργεντινή στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 102 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Αργεντινή University of Buenos Aires βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 19 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of Buenos Aires έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Buenos Aires έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αργεντινή για Γλώσσες & Λογοτεχνία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Buenos Aires περιλαμβάνεται.

Το University of Buenos Aires έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αργεντινή για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Buenos Aires περιλαμβάνεται.

Το University of Buenos Aires έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αργεντινή για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Buenos Aires περιλαμβάνεται.

Το University of Buenos Aires έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αργεντινή για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Buenos Aires περιλαμβάνεται.

Το University of Buenos Aires έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αργεντινή για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Buenos Aires περιλαμβάνεται.

Το University of Buenos Aires έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αργεντινή για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Buenos Aires περιλαμβάνεται.

Το University of Buenos Aires έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αργεντινή για Δημοσιογραφία & ΜΜΕ (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Buenos Aires περιλαμβάνεται.

Το University of Buenos Aires έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αργεντινή για Μαθηματικά (Μαθηματικά). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Buenos Aires περιλαμβάνεται.

Το University of Buenos Aires έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αργεντινή για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Buenos Aires περιλαμβάνεται.

Το University of Buenos Aires έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αργεντινή για Πληροφορική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Buenos Aires περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

4icu

μεθοδολογία προβολής

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Latin America:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Προσωπικό με PhD 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU South America:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Επιρροή Έρευνας 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Latin America Rankings:
Διδασκαλία (μαθησιακό περιβάλλον) 36%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 34%
Αναφορές (επιρροή έρευνας) 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Young University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής