Πανεπιστήμια σε Αργεντινή
- Κατάταξη & Κριτικές -

Αργεντινή
86 από 112
 • Πανεπιστήμια σε Αργεντινή
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
23
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Αργεντινή
 • (17 ίδρυμα και6 κατατάξεις θέματος)
8
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Αργεντινή
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Αργεντινή

---
#37 
University of Buenos Aires
---
#51 
University of Palermo
---
#101 
University of Buenos Aires
---
#112 
University of Buenos Aires
---
#124 
University of Buenos Aires
---
#201 
National University of Litoral

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Αργεντινή2021

#1

University of Buenos Aires
Universidad de Buenos Aires

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (383 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #66 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #1 
 • #339 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #1 
 • #378 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#2

National University of Córdoba
Universidad Nacional de Córdoba

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (264 αξιολογήσεις)
 • #2 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #10 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #3 
 • #482 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#3

Pontifical Catholic University of Argentina
Pontificia Universidad Católica Argentina

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (4169 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #326 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #10 
 • #551 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #1 
 • #251 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 19 Σεπτεμβρίου, 2019]


#4

National University of La Plata
Universidad Nacional de La Plata

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (2924 αξιολογήσεις)
Card image

 • #7 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #2 
 • #438 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #2 
 • #639 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#5

Austral University
Universidad Austral

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (174 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #443 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #8 
 • #529 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #2 
 • #251 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 19 Σεπτεμβρίου, 2019]


#6

National University of Cuyo
Universidad Nacional de Cuyo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #3 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #15 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #6 
 • #524 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]

#7

National University of Litoral
Universidad Nacional del Litoral

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (264 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #19 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #9 
 • #545 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]


#8

National University of Rosario
Universidad Nacional de Rosario

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (124 αξιολογήσεις)
 • #11 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #4 
 • #495 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #4 
 • #1192 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#9

National University of San Martín
Universidad Nacional de San Martín

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (973 αξιολογήσεις)
Card image

 • #4 
 • #1001 
THE World University Rankings - Times Higher Education
[Δημοσίευση 24 Αυγούστου, 2020]
 • #5 
 • #501 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #4 
 • #1001 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#10

University of Palermo
Universidad de Palermo

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #3 
 • #377 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #4 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 19 Σεπτεμβρίου, 2019]
 • #10 
 • #79 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]


#11

National University of San Luis
Universidad Nacional de San Luis

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (197 αξιολογήσεις)
Card image

 • #12 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #25 
 • #610 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #8 
 • #1695 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#12

National University of Technology
Universidad Tecnológica Nacional

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (40 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #20 
 • #600 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #20 
 • #2777 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#13

National University of Mar del Plata
Universidad Nacional de Mar del Plata

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (33 αξιολογήσεις)
 • #16 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #11 
 • #565 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #6 
 • #1344 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#14

Torcuato di Tella University
Universidad Torcuato di Tella

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (218 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #6 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 19 Σεπτεμβρίου, 2019]
 • #23 
 • #3139 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#15

Buenos Aires Institute of Technology
Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (228 αξιολογήσεις)
 • #6 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #3 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 19 Σεπτεμβρίου, 2019]
 • #31 
 • #3693 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#16

National University of the South
Universidad Nacional del Sur

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (29 αξιολογήσεις)
Card image

 • #20 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #12 
 • #571 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #11 
 • #2124 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#17

University of Belgrano
Universidad de Belgrano

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (305 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #465 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #15 
 • #117 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #47 
 • #366 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#18

National University of Quilmes
Universidad Nacional de Quilmes

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (333 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #7 
 • #525 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #14 
 • #2188 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#19

National University of Tucumán
Universidad Nacional de Tucumán

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (93 αξιολογήσεις)
Card image

 • #18 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #16 
 • #585 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #15 
 • #2427 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#20

University of San Andrés
Universidad de San Andrés

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (256 αξιολογήσεις)
Card image

 • #9 
 • #701 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #5 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 19 Σεπτεμβρίου, 2019]
 • #7 
 • #53 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]


#21

National University of Comahue
Universidad Nacional del Comahue

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (136 αξιολογήσεις)
 • #19 
 • #596 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #12 
 • #2164 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #8 
 • #1713 
CWUR Center for World University Rankings
[Δημοσίευση 15 Ιουνίου, 2020]


#22

National University of Río Cuarto
Universidad Nacional de Río Cuarto

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (118 αξιολογήσεις)
 • #17 
 • #586 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #17 
 • #2659 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #9 
 • #2089 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#23

National University of Central Buenos Aires Province
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (27 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #576 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #21 
 • #3076 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #22 
 • #171 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]

#24

National University of Salta
Universidad Nacional de Salta

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (257 αξιολογήσεις)
 • #14 
 • #582 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #16 
 • #2570 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #42 
 • #251 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]

#25

National University of San Juan
Universidad Nacional de San Juan

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (4 αξιολογήσεις)
 • #27 
 • #634 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #22 
 • #3087 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #11 
 • #2749 
URAP World Ranking - University Ranking by Academic Performance
[Δημοσίευση 03 Δεκεμβρίου, 2020]

#26

National University of Rio Negro
Universidad Nacional de Rio Negro

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (22 αξιολογήσεις)
Card image

 • #24 
 • #606 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #18 
 • #2737 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #33 
 • #257 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#27

National University of Misiones
Universidad Nacional de Misiones

 • #22 
 • #603 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #37 
 • #4000 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #86 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]

#28

National University of La Pampa
Universidad Nacional de La Pampa

Ικανοποίηση φοιητητών: 5.0 / 5.0 (28 αξιολογήσεις)
 • #21 
 • #602 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #83 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #15 
 • #100 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#29

Northeast National University
Universidad Nacional del Nordeste

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (70 αξιολογήσεις)
 • #18 
 • #594 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #38 
 • #287 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #17 
 • #2718 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

 • #15 
 • #584 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #34 
 • #4456 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#31

Latin American Faculty of Social Sciences
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (45 αξιολογήσεις)
 • #23 
 • #605 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #38 
 • #4318 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #38 
 • #4816 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#32

Catholic University of Córdoba
Universidad Católica de Córdoba

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (230 αξιολογήσεις)
 • #14 
 • #1001 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #27 
 • #3469 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #19 
 • #143 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]

#33

Arturo Jauretche National University
Universidad Nacional Arturo Jauretche

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (433 αξιολογήσεις)
 • #13 
 • #2178 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #40 
 • #314 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #61 
 • #6800 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#34

Maimónides University
Universidad Maimónides

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (214 αξιολογήσεις)
 • #19 
 • #2757 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #45 
 • #349 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #51 
 • #5550 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#35

National University of Tres de Febrero
Universidad Nacional de Tres de Febrero

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (310 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #3644 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #49 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #7 
 • #50 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#36

National University of Entre Ríos
Universidad Nacional de Entre Ríos

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (57 αξιολογήσεις)
 • #24 
 • #3142 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #43 
 • #340 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #26 
 • #3845 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#37

National University of Jujuy
Universidad Nacional de Jujuy

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (51 αξιολογήσεις)
 • #25 
 • #3172 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #64 
 • #543 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #41 
 • #4924 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#38

National University of Luján
Universidad Nacional de Luján

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (332 αξιολογήσεις)
 • #35 
 • #3834 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #70 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #25 
 • #179 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#39

National University of Patagonia Austral
Universidad Nacional de la Patagonia Austral

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (9 αξιολογήσεις)
 • #30 
 • #3681 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #9 
 • #78 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #46 
 • #5268 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#40

Argentine Business University, Buenos Aires
Universidad Argentina de la Empresa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (1287 αξιολογήσεις)
 • #23 
 • #181 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #42 
 • #329 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #56 
 • #6095 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#41

University of Mendoza
Universidad de Mendoza

Card image

 • #28 
 • #3555 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #50 
 • #397 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #54 
 • #5792 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#42

Interamerican Open University

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (266 αξιολογήσεις)
 • #26 
 • #3458 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #44 
 • #5228 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#43

Autonomous University of Entre Ríos
Universidad Autónoma de Entre Ríos

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (23 αξιολογήσεις)
Card image

 • #26 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #52 
 • #410 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #55 
 • #6043 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#44

National University of Buenos Aires Northwest Province
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.8 / 5.0 (16 αξιολογήσεις)
Card image

 • #32 
 • #3715 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #51 
 • #400 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #48 
 • #5428 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#45

University of Salvador
Universidad del Salvador

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (18 αξιολογήσεις)
Card image

 • #25 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #62 
 • #518 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #35 
 • #4595 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#46

National University of La Matanza
Universidad Nacional de La Matanza

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (1196 αξιολογήσεις)
Card image

 • #82 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #12 
 • #90 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #50 
 • #5497 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#47

National University of Lanus
Universidad Nacional de Lanús

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (461 αξιολογήσεις)
 • #84 
 • #351 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #21 
 • #144 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #42 
 • #4988 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#48

Favaloro University
Universidad Favaloro

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (482 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #11 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #37 
 • #4733 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#49

National University of Tierra del Fuego, Antarctica and South Atlantic Islands
Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
Card image

 • #36 
 • #3965 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #49 
 • #5457 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#50

National University of General Sarmiento
Universidad Nacional de General Sarmiento

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (362 αξιολογήσεις)
 • #16 
 • #101 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#51

National University of the Chaco Austral
Universidad Nacional del Chaco Austral

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (104 αξιολογήσεις)
Card image

 • #17 
 • #116 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #76 
 • #11028 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#52

Blas Pascal University
Universidad Blas Pascal

Card image

 • #20 
 • #134 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #67 
 • #7644 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#53

National University of Avellaneda
Universidad Nacional de Avellaneda

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (65 αξιολογήσεις)
Card image

 • #23 
 • #168 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #64 
 • #7169 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#54

National University of Santiago del Estero
Universidad Nacional de Santiago del Estero

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (50 αξιολογήσεις)
 • #27 
 • #217 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #31 
 • #4268 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#55

National University of Catamarca
Universidad Nacional de Catamarca

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (132 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #227 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #47 
 • #5314 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#56

National University of Formosa
Universidad Nacional de Formosa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (33 αξιολογήσεις)
Card image

 • #31 
 • #245 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #59 
 • #6608 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#57

North University of Santo Tomás de Aquino
Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (73 αξιολογήσεις)
 • #35 
 • #264 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #70 
 • #8698 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#58

National University of Lomas de Zamora
Universidad Nacional de Lomas de Zamora

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (325 αξιολογήσεις)
 • #36 
 • #271 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #57 
 • #6162 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#59

National University of Villa María
Universidad Nacional de Villa María

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (141 αξιολογήσεις)
 • #37 
 • #287 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #53 
 • #5696 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#60

University of Flores
Universidad de Flores

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #44 
 • #346 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #68 
 • #7695 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#61

FASTA University
Universidad FASTA

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (37 αξιολογήσεις)
Card image

 • #48 
 • #386 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #36 
 • #4653 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#62

Juan Agustín Maza University
Universidad Juan Agustín Maza

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (168 αξιολογήσεις)
Card image

 • #53 
 • #441 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #65 
 • #7365 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#63

Siglo 21 Business University

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (96 αξιολογήσεις)
 • #55 
 • #447 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #52 
 • #5594 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#64

Catholic University of La Plata
Universidad Católica de La Plata

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (18 αξιολογήσεις)
 • #54 
 • #446 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#65

Catholic University of Salta
Universidad Católica de Salta

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (561 αξιολογήσεις)
Card image

 • #56 
 • #459 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #69 
 • #7983 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#66

University of Business and Social Sciences
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.2 / 5.0 (102 αξιολογήσεις)
 • #57 
 • #465 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #60 
 • #6671 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#67

University of Morón
Universidad de Morón

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (355 αξιολογήσεις)
Card image

 • #60 
 • #487 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #58 
 • #6539 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#68

Catholic University of Cuyo
Universidad Católica de Cuyo

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (85 αξιολογήσεις)
Card image

 • #59 
 • #486 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#69

National University of La Rioja
Universidad Nacional de La Rioja

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (283 αξιολογήσεις)
 • #63 
 • #534 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #43 
 • #5211 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#70

Catholic University of Santiago del Estero
Universidad Católica de Santiago del Estero

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (58 αξιολογήσεις)
 • #65 
 • #549 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

ΑργεντινήΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Τηλεφωνικός κωδικός χώρας: +54

 • Θρησκεία:
 • Καθολικισμός  66%
 • Ευαγγελισμός  10%
 • Ισλάμ  1%
 • Αθεϊστές, αγνωστικιστές και χωρίς ταξινόμηση  21%
 • Άλλες θρησκείες: Οι Άγιοι της Τελευταίας Ημέρας, Ιουδαϊσμός, τοπικές λατρείες  2%
 • Οι μεγαλύτερες πόλεις σε Αργεντινή:
 • 1. Μπουένος Άιρες: 13,000,000
 • 2. Κόρδοβα: 1,400,000
 • 3. Ροσάριο: 1,175,000
 • 4. Μεντόζα: 875,000
 • 5. Tucuman: 780,000

Το μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο σε Αργεντινή:

Jorge Newbery Airport (AEP): 13.261.437 επιβάτες / έτος; 1 τερματικοί σταθμοί (terminals); 7χλμ. από Μπουένος Άιρες κέντρο της πόλης

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Αργεντινή

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

University of Buenos Aires βρίσκεται στη θέση #1 σε Αργεντινή στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Αργεντινή University of Buenos Aires βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 20 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of Buenos Aires έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Buenos Aires έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αργεντινή για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Buenos Aires περιλαμβάνεται.

Το University of Palermo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αργεντινή για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Palermo περιλαμβάνεται.

Το University of Buenos Aires έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αργεντινή για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Buenos Aires περιλαμβάνεται.

Το University of Buenos Aires έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αργεντινή για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Buenos Aires περιλαμβάνεται.

Το University of Buenos Aires έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αργεντινή για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Buenos Aires περιλαμβάνεται.

Το National University of Litoral έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Αργεντινή για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National University of Litoral περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Latin America:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Προσωπικό με PhD 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU South America:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Επιρροή Έρευνας 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World University Rankings - Times Higher Education:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, φήμη) 30%
Παραπομπές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Latin America Rankings:
Διδασκαλία (μαθησιακό περιβάλλον) 36%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 34%
Αναφορές (επιρροή έρευνας) 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Young University Rankings:
Διδασκαλία 30%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 30%
Αναφορές 30%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής