Πανεπιστήμια σε Ροσάριο, Αργεντινή
- Κατάταξη & Κριτικές -

2 από 4
 • Πανεπιστήμια σε Ροσάριο
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
9
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Ροσάριο
 • (7 ίδρυμα και2 κατατάξεις θέματος)
0
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Ροσάριο
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Ροσάριο

---
#551 
National University of Rosario

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Ροσάριο, Αργεντινή2021

#1

National University of Rosario
Universidad Nacional de Rosario

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (124 αξιολογήσεις)
 • #11 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #4 
 • #495 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #4 
 • #1192 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#2

University of Latinamerican Education Centre
Universidad del Centro Educativo Latinoamericano

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (81 αξιολογήσεις)
 • #75 
 • #10860 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#3

Italian University Institute of Rosario
Instituto Universitario Italiano de Rosario

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.7 / 5.0 (50 αξιολογήσεις)

#4

University Institute of Gran Rosario
Instituto Universitario del Gran Rosario

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (31 αξιολογήσεις)
Card image


ΡοσάριοΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 1174000

: Santa Fe, Departamento de Rosario

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας I
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Ροσάριο

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

National University of Rosario βρίσκεται στη θέση #1 σε Ροσάριο στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Ροσάριο National University of Rosario βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 12 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το National University of Rosario έχει περαστεί σε λίστα

Το National University of Rosario έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Ροσάριο για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το National University of Rosario περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Latin America:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Προσωπικό με PhD 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής