Πανεπιστήμια σε Μπουένος Άιρες, Αργεντινή
- Κατάταξη & Κριτικές -

Μπουένος Άιρες
24 από 37
 • Πανεπιστήμια σε Μπουένος Άιρες
 • Κατατάχθηκε σε τουλάχιστον μία κατάταξη
21
 • Λίστα Διαφορετικών Κατατάξεων
 • Πανεπιστήμια σε Μπουένος Άιρες
 • (16 ίδρυμα και5 κατατάξεις θέματος)
8
 • Κατάταξη Παγκόσμιες Κατατάξεις
 • Πανεπιστήμια σε Μπουένος Άιρες
 • Μεταξύ TOP200

Υψηλότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις ανά θέμα σπουδών στην πόλη Μπουένος Άιρες

---
#37 
University of Buenos Aires
---
#51 
University of Palermo
---
#101 
University of Buenos Aires
---
#112 
University of Buenos Aires
---
#124 
University of Buenos Aires
---
#251 
University of Buenos Aires

Κατάταξη Πανεπιστημίων σε Μπουένος Άιρες, Αργεντινή2021

#1

University of Buenos Aires
Universidad de Buenos Aires

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (383 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #66 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #1 
 • #339 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #1 
 • #378 
US News: Best Global Universities
[Δημοσίευση 19 Οκτωβρίου, 2020]


#2

Pontifical Catholic University of Argentina
Pontificia Universidad Católica Argentina

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (4169 αξιολογήσεις)
Card image

 • #2 
 • #326 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #10 
 • #551 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #1 
 • #251 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 19 Σεπτεμβρίου, 2019]


#3

Austral University
Universidad Austral

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (174 αξιολογήσεις)
 • #4 
 • #443 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #8 
 • #529 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #2 
 • #251 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 19 Σεπτεμβρίου, 2019]


#4

University of Palermo
Universidad de Palermo

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #3 
 • #377 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #4 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 19 Σεπτεμβρίου, 2019]
 • #10 
 • #79 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]


#5

National University of Technology
Universidad Tecnológica Nacional

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (40 αξιολογήσεις)
Card image

 • #13 
 • #801 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #20 
 • #600 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #20 
 • #2777 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#6

Torcuato di Tella University
Universidad Torcuato di Tella

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (218 αξιολογήσεις)
Card image

 • #8 
 • #651 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #6 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 19 Σεπτεμβρίου, 2019]
 • #23 
 • #3139 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]


#7

Buenos Aires Institute of Technology
Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (228 αξιολογήσεις)
 • #6 
 • #601 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #3 
 • #301 
QS Employability Rankings
[Δημοσίευση 19 Σεπτεμβρίου, 2019]
 • #31 
 • #3693 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]

#8

University of Belgrano
Universidad de Belgrano

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (305 αξιολογήσεις)
Card image

 • #5 
 • #465 
QS World University Rankings
[Δημοσίευση 10 Ιουνίου, 2020]
 • #15 
 • #117 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #47 
 • #366 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#9

Latin American Faculty of Social Sciences
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (45 αξιολογήσεις)
 • #23 
 • #605 
Scimago Institutions Rankings - Universities
[Δημοσίευση 18 Μαρτίου, 2021]
 • #38 
 • #4318 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #38 
 • #4816 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#10

Maimónides University
Universidad Maimónides

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (214 αξιολογήσεις)
 • #19 
 • #2757 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #45 
 • #349 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #51 
 • #5550 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#11

National University of Tres de Febrero
Universidad Nacional de Tres de Febrero

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (310 αξιολογήσεις)
Card image

 • #29 
 • #3644 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #49 
 • #301 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #7 
 • #50 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]

#12

Argentine Business University, Buenos Aires
Universidad Argentina de la Empresa

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (1287 αξιολογήσεις)
 • #23 
 • #181 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #42 
 • #329 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #56 
 • #6095 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#13

Interamerican Open University

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.6 / 5.0 (266 αξιολογήσεις)
 • #26 
 • #3458 
Nature Index - Top Academic Institutions
[Δημοσίευση 04 Μαΐου, 2020]
 • #44 
 • #5228 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#14

University of Salvador
Universidad del Salvador

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (18 αξιολογήσεις)
Card image

 • #25 
 • #201 
QS University Rankings: Latin America
[Δημοσίευση 11 Νοεμβρίου, 2020]
 • #62 
 • #518 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #35 
 • #4595 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#15

Favaloro University
Universidad Favaloro

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (482 αξιολογήσεις)
Card image

 • #1 
 • #11 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #37 
 • #4733 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#16

University of Flores
Universidad de Flores

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.0 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #44 
 • #346 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #68 
 • #7695 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#17

University of Business and Social Sciences
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.2 / 5.0 (102 αξιολογήσεις)
 • #57 
 • #465 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #60 
 • #6671 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#18

John F. Kennedy Argentine University

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.8 / 5.0 (35 αξιολογήσεις)
 • #68 
 • #565 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #62 
 • #6809 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#19

National University of the Arts
Universidad Nacional de las Artes

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (35 αξιολογήσεις)
 • #69 
 • #584 
World University Ranking 2020 - Latin America
[Δημοσίευση 21 Σεπτεμβρίου, 2020]
 • #73 
 • #10134 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#20

CEMIC University Institute
Instituto Universitario CEMIC

 • #40 
 • #4893 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#21

CEMA University
Universidad del CEMA

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (94 αξιολογήσεις)
 • #63 
 • #6855 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#22

University Institute of Health Sciences
Instituto Universitario de Ciencias de la Salud

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (383 αξιολογήσεις)
 • #66 
 • #7373 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#23

ISALUD University
Universidad ISALUD

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.1 / 5.0 (40 αξιολογήσεις)
Card image

 • #72 
 • #9693 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#24

CAECE University
Universidad CAECE

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (5 αξιολογήσεις)
 • #77 
 • #11201 
Webometrics Ranking Web of Universities
[Δημοσίευση 01 Ιανουαρίου, 2020]

#25

University Institute of Argentine Federal Police
Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA)

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.9 / 5.0 (83 αξιολογήσεις)

#26

ESEADE University Institute
ESEADE Instituto Universitario

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.6 / 5.0 (49 αξιολογήσεις)
Card image


#27

University Institute of the Italian Hospital
Instituto Universitario del Hospital Italiano

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.5 / 5.0 (48 αξιολογήσεις)

#28

Naval University Institute

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (7363 αξιολογήσεις)

#29

Army Higher Education Institute
Instituto de Enseñanza Superior del Ejército

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.4 / 5.0 (32 αξιολογήσεις)

#30

University of Cine
Universidad del Cine

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (61 αξιολογήσεις)

#31

National University Institute of the Arts
Universidad Nacional de las Artes

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (35 αξιολογήσεις)

#32

IDEA University Institute
IDEA Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.3 / 5.0 (35 αξιολογήσεις)

#33

University of Marina Mercante
Universidad de la Marina Mercante

Ικανοποίηση φοιητητών: 4.2 / 5.0 (189 αξιολογήσεις)

#34

University Institute of Mental Health
Instituto Universitario de Salud Mental

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.9 / 5.0 (18 αξιολογήσεις)

#35

University of Argentine Social Museum
Universidad del Museo Social Argentino

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.7 / 5.0 (15 αξιολογήσεις)

#36

Argentine School of Business
Escuela Argentina de Negocios

Ικανοποίηση φοιητητών: 3.0 / 5.0 (6 αξιολογήσεις)

#37

University Institute of Maritime Security
Instituto Universitario de Seguridad Marítima


Μπουένος ΆιρεςΒασικά Γεγονότα για Διεθνείς Φοιτητές

Πληθυσμός: 13077000

: Buenos Aires F.D.,

 • Τύπος Μπρίζας C
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz
 • Τύπος Μπρίζας I
  • Ηλεκτρική τάση (voltage) κατοικίας: 220 V
  • Συχνότητα: 50 Hz

Χάρτης με προορισμό Πανεπιστημίων σε Μπουένος Άιρες

google static map google map control google map control

Συχνές ερωτήσεις

University of Buenos Aires βρίσκεται στη θέση #1 σε Μπουένος Άιρες στις meta βαθμολογίες μας που αποτελούνται από 96 βαθμολογίες πανεπιστημίων.

Μεταξύ όλων των πανεπιστημίων σε Μπουένος Άιρες University of Buenos Aires βρίσκεται στον μεγαλύτερο αριθμό των βαθμολογήσεων / αξιολογήσεων. Δες και τις 20 βαθμολογήσεις / αξιολογήσεις όπου το University of Buenos Aires έχει περαστεί σε λίστα

Το University of Buenos Aires έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπουένος Άιρες για Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Buenos Aires περιλαμβάνεται.

Το University of Palermo έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπουένος Άιρες για Εικαστικές Τέχνες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Palermo περιλαμβάνεται.

Το University of Buenos Aires έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπουένος Άιρες για Ιατρική & Υγεία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Buenos Aires περιλαμβάνεται.

Το University of Buenos Aires έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπουένος Άιρες για Γεωργία (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Buenos Aires περιλαμβάνεται.

Το University of Buenos Aires έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπουένος Άιρες για Φυσικές Επιστήμες (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Buenos Aires περιλαμβάνεται.

Το University of Buenos Aires έχει την υψηλότερη βαθμολογία σε Μπουένος Άιρες για Μηχανική (---). Δες όλες τις βαθμολογίες όπου το University of Buenos Aires περιλαμβάνεται.

Εκδότες κατάταξης

British Quacquarelli Symonds, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS World University Rankings:
Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Παραπομπές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνούς Τμήματος 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS Employability Rankings:
Φήμη εργοδότη 30%
Alumni αποτελέσματα 25%
Συνεργασίες με Εργοδότες ανά Τμήμα 25%
Συνδέσεις Εργοδοτών / Φοιτητών 10%
Ρυθμός απασχόλησης αποφοίτων 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS 50 under 50:
Βάσει της μεθοδολογίας κατατάξεων / αξιολόγησης QS World University, τα κορυφαία 50 Πανεπιστήμια που είναι κάτω των 50 ετών.

Ακαδημαϊκή Φήμη 40%
Εργοδοτική Φήμη 10%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 20%
Αναφορές ανά Τμήμα 20%
Αναλογία Διεθνών Τμημάτων 5%
Αναλογία Διεθνών Φοιτητών 5%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -QS University Rankings: Latin America:
Ακαδημαϊκή Φήμη 30%
Εργοδοτική Φήμη 20%
Αναλογία Τμήματος / Φοιτητών 10%
Προσωπικό με PhD 10%
Διεθνές δίκτυο έρευνας 10%
Αναφορές ανά Έρευνα 10%

μεθοδολογία προβολής

CWUR Center for World University Rankings

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWUR Center for World University Rankings:
Ερευνητική Επίδοση 40%
Ποιότητα Εκπαίδευσης 25%
Alumni Απασχόληση 25%
Ποιότητα Τμήματος 10%

μεθοδολογία προβολής

Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, Netherlands

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -CWTS Leiden Ranking:
δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής έρευνας

μεθοδολογία προβολής

NTU ranking

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU Performance Ranking of Scientific Papers:
Αριστεία έρευνας 40%
Επιρροή έρευνας 35%
Παραγωγικότητα έρευνας 25%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -NTU South America:
Ερευνητική Παραγωγικότητα 25%
Επιρροή Έρευνας 35%
Ερευνητική Αριστεία 40%

μεθοδολογία προβολής

Nature Index

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Nature Index - Top Academic Institutions:
Article count (AC)
Fractional count (FC)
Weighted fractional count (WFC)

RUR Ranking Agency (Moscow, Russia)

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR World University Rankings:
Διδασκαλία 40%
Έρευνα 40%
Διεθνείς Ποικιλότητα 10%
Οικονομική Βιωσιμότητα 10%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Reputation Ranking:
Εκπαιδευτική Φήμη 50%
Ερευνητική Φήμη 50%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -RUR Research Performance Ranking:
Κανονικοποιημένη επιρροή παραπομπών (Παραπομπές ερευνητικών δημοσιεύσεων από όλους τους ακαδημαϊκούς συγγραφείς συγκρητικά με τους παγκόσμιους μέσους όρους) 20%
Παραπομπές ανά εργασία 20%
Εργασίες ανά ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό 20%
Διεθνής ερευνητική φήμη 20%
Κοινοποίηση ερευνητικών δημοσιεύσεων γραμμένων από διεθνείς συγγραφικές συνεργασίες 20%

μεθοδολογία προβολής

Scimago Institutions

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Scimago Institutions Rankings - Universities:
Έρευνα 50%
Καινοτομία 30%
Κοινωνικότητα 20%

μεθοδολογία προβολής

ShanghaiRanking Consultancy

μεθοδολογία προβολής

StuDocu

μεθοδολογία προβολής

THE Times Higher Education, UK

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Global University Employability Ranking - Times Higher Education:
Απασχολησιμότητα (έρευνα) 100%

μεθοδολογία προβολής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE World Reputation Rankings - Times Higher Education:
Φήμη Έρευνας 66,6%
Φήμη Διδασκαλίας 33,3%

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -THE Latin America Rankings:
Διδασκαλία (μαθησιακό περιβάλλον) 36%
Έρευνα (όγκος, έσοδα, και φήμη) 34%
Αναφορές (επιρροή έρευνας) 20%
Διεθνής προοπτική (προσωπικό, φοιτητές, έρευνα) 7.5%
Έσοδα βιομηχανίας (μεταφορά γνώσης) 2.5%

μεθοδολογία προβολής

Urap

μεθοδολογία προβολής

Us News

μεθοδολογία προβολής

Webometrics

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη -Webometrics Ranking Web of Universities:
Ορατότητα 50%
Αριστεία 35%
Διαφάνεια 10%
Παρουσία 5%

μεθοδολογία προβολής